Weblate 4.8

Wydano 21 sierpnia 2021 r.

 • Dodano wsparcie dla formatu Apple stringsdict.

 • The exact search operator is now case-sensitive on PostgreSQL.

 • Fixed saving glossary explanations in some cases.

 • Poprawa dokumentacji.

 • Poprawa wydajności.

 • Improved squash add-on compatibility with Gerrit.

 • Naprawiono dodawanie ciągów do komponentów słownika jednojęzycznego.

 • Poprawiona wydajność obsługi wariantów.

 • Fixed squash add-on sometimes skipping parsing upstream changes.

 • Preserve file extension on download.

 • Dodano obsługę formatu Fluent.

 • Add support for using tabs to indent JSON formats.

Wszystkie zmiany w szczegółach.

Weblate 4.7.2

Wydano 15 lipca 2021 r.

 • Support more language aliases to be configured on a project.

 • Fixed search string validation in API.

 • Fixed Git exporter URLs after a domain change.

 • Naprawiono dodatek do czyszczenia plików Windows RC.

 • Naprawiono możliwą awarię podczas aktualizacji Xliff.

Wszystkie zmiany w szczegółach.

Weblate 4.7.1

Wydano 30 czerwca 2021 r.

 • Ulepszone wyskakujące okienko do dodawania terminów do słownika.

 • Dodano obsługę usługi tłumaczenia maszynowego LibreTranslate.

 • Dodano ograniczenie szybkości przy tworzeniu nowych projektów.

 • Poprawiono wydajność aktualizacji plików.

Wszystkie zmiany w szczegółach.

Weblate 4.7

Wydano 17 czerwca 2021 r.

 • Improved configuration health check.

 • Dodano wsparcie dla object-pascal-format używanego w gettext PO, zobacz check-object-pascal-format`.

 • Renamed Nearby keys to Similar keys to better describe the purpose.

 • Added support for mi18n lang files.

 • Improved SAML authentication integration.

 • Fixed Gerrit integration to better handle corner cases.

 • Weblate now requires Django 3.2.

 • Fixed inviting users when e-mail authentication is disabled.

 • Improved language definitions.

 • Added support for blocking users from contributing to a project.

 • Fixed automatic creation of glossary languages.

 • Extended documentation about add-ons.

 • Performance improvements for components with linked repositories.

 • Added support for free DeepL API.

 • Zarządzanie użytkownikami nie wymaga już interfejsu administratora Django.

Wszystkie zmiany w szczegółach.

Weblate 4.6.2

Wydano 8 maja 2021 r.

 • Fixed crash after moving shared component between projects.

 • Fixed adding new strings to empty properties files.

 • Fixed copy icon alignment in RTL languages.

 • Extended string statistics on the Info tab.

 • Fixed handling of translation files ignored in Git.

 • Improved metrics performance.

 • Fixed possible bug in saving glossaries.

 • Fixed consistency check behavior on languages with different plural rules.

Wszystkie zmiany w szczegółach.

Weblate 4.6.1

Wydano 2 maja 2021 r.

 • Remove obsolete spam protection code.

 • Popraw dokładność kontroli liczby mnogiej źródła.

 • Update list of user interface languages in Docker.

 • Improved error messages when creating pull requests.

 • Fixed creating pull requests on Pagure.

 • Fixed triggering automatically installed add-ons.

 • Fixed possible caching issues on upgrade.

 • Fixed adding new units to monolingual translations using upload.

Wszystkie zmiany w szczegółach.

Weblate 4.6

Wydano 19 kwietnia 2021 r.

 • The auto_translate management command has now a parameter for specifying translation mode.

 • Added support for Pliki tekstowe.

 • Added trends and metrics for all objects.

 • Added support for direct copying text from secondary languages.

 • Added date filtering when browsing changes.

 • Ulepszone wykresy aktywności.

 • Sender for contact form e-mails can now be configured.

 • Improved parameters validation in component creation API.

 • The rate limiting no longer applies to superusers.

 • Improved automatic translation add-on performance and reliability.

 • The rate limiting now can be customized in the Docker container.

 • API for creating components now automatically uses Wewnętrzne adresy URL Weblate.

 • Simplified state indication while listing strings.

 • Password hashing now uses Argon2 by default.

 • Uproszczone paski postępu wskazujące stan tłumaczenia.

 • Renamed Dodaj brakujące języki to clarify the purpose.

 • Poprawiono zapisywanie stanu łańcuchów do XLIFF.

 • Dodano wyszukiwanie w całym języku.

 • Initial support for Scaling horizontally the Docker deployment.

Wszystkie zmiany w szczegółach.

Weblate 4.5.3

Wydano 1 kwietnia 2021 r.

 • Fixed metrics collection.

 • Fixed possible crash when adding strings.

 • Improved search query examples.

 • Fixed possible loss of newly added strings on replace upload.

Weblate 4.5.2

Wydano 26 marca 2021 r.

 • Configurable schedule for automatic translation.

 • Added Lua format check.

 • Ignore format strings in the Kolejne zduplikowane wyrazy check.

 • Allow uploading screenshot from a translate page.

 • Added forced file synchronization to the repository maintenance.

 • Fixed automatic suggestions for languages with a longer code.

 • Poprawiono wydajność podczas dodawania nowych ciągów.

 • Several bug fixes in quality checks.

 • Several performance improvements.

 • Dodano integrację z Odkryj Weblate.

 • Naprawiono zachowanie sprawdzania ciągów tylko do odczytu.

Wszystkie zmiany w szczegółach.

Weblate 4.5.1

Wydano 5 marca 2021 r.

 • Fixed editing of glossary flags in some corner cases.

 • Extend metrics usage to improve performance of several pages.

 • Przechowuj poprawny język źródłowy w plikach TMX.

 • Better handling for uploads of monolingual PO using API.

 • Improved alerts behavior glossaries.

 • Poprawiono kontrole łączy Markdown.

 • Indicate glossary and source language in breadcrumbs.

 • Paginated component listing of huge projects.

 • Improved performance of translation, component or project removal.

 • Poprawiono wydajność edycji zbiorczej.

 • Fixed preserving „Needs editing” and „Approved” states for ODF files.

 • Ulepszony interfejs do dostosowywania pobierania plików tłumaczeń

Wszystkie zmiany w szczegółach.

Weblate 4.5

Wydano 19 lutego 2021 r.

 • Dodano wsparcie dla lua-format używanego w gettext PO.

 • Dodano obsługę udostępniania komponentu między projektami.

 • Fixed multiple unnamed variables check behavior with multiple format flags.

 • Dropped mailing list field on the project in favor of generic instructions for translators.

 • Dodano dodatek generowania pseudolokalizacji.

 • Dodano wsparcie dla plików TermBase eXchange.

 • Dodano obsługę ręcznego definiowania wariantów ciągu za pomocą flagi.

 • Poprawiona wydajność kontroli spójności.

 • Poprawiona wydajność pamięci tłumaczeniowej dla długich ciągów.

 • Dodano obsługę wyszukiwania w objaśnieniach.

 • Strings can now be added and removed in bilingual formats as well.

 • Extend list of supported languages in Amazon Translate machine translation.

 • Automatycznie włączaj sprawdzanie formatu wiadomości Java dla właściwości Java.

 • Added a new upload method to add new strings to a translation.

 • Added a simple interface to browse translation.

 • Glossaries are now stored as regular components.

 • Dropped specific API for glossaries as component API is used now.

 • Added simplified interface to toggle some of the flags.

 • Added support for non-translatable or forbidden terms in the glossary.

 • Added support for defining terminology in a glossary.

 • Moved text direction toggle to get more space for the visual keyboard.

 • Dodano opcję automatycznego obserwowania projektów, do których przyczynił się użytkownik.

 • Added check whether translation matches the glossary.

 • Added support for customizing navigation text color.

Wszystkie zmiany w szczegółach.

Weblate 4.4.2

Wydano 14 stycznia 2021 r.

 • Fixed corruption of one distributed MO file.

Weblate 4.4.1

Wydano 13 stycznia 2021 r.

 • Fixed reverting plural changes.

 • Fixed displaying help for project settings.

 • Ulepszona administracja użytkownikami.

 • Ulepszono obsługa kontekstu w jednojęzycznych plikach PO.

 • Fixed cleanup add-on behavior with HTML, ODF, IDML and Windows RC formats.

 • Poprawione parsowanie „położenia” w plikach CSV.

 • Use content compression for file downloads.

 • Improved user experience on importing from ZIP file.

 • Ulepszone wykrywanie formatu plików do przesyłania.

 • Avoid duplicate pull requests on Pagure.

 • Poprawiona wydajność podczas wyświetlania tłumaczenia-ducha.

 • Reimplemented translation editor to use native browser textarea.

 • Fixed cleanup add-on breaking adding new strings.

 • Added API for add-ons.

Wszystkie zmiany w szczegółach.

Weblate 4.4

Wydano 15 grudnia 2020 r.

 • Ulepszona walidacja podczas tworzenia komponentu.

 • Weblate now requires Django 3.1.

 • Dodano obsługę dostosowywania wyglądu w interfejsie zarządzania.

 • Fixed read-only state handling in bulk edit.

 • Ulepszona integracja z CodeMirror.

 • Added add-on to remove blank strings from translation files.

 • Edytor CodeMirror jest teraz używany do tłumaczeń.

 • Syntax highlighting in translation editor for XML, HTML, Markdown and reStructuredText.

 • Podświetl obiekty do umieszczania w edytorze tłumaczeń.

 • Ulepszona obsługa niestandardowych kodów językowych.

 • Dodano alert podczas używania niejednoznacznych kodów językowych.

 • The user is now presented with a filtered list of languages when adding a new translation.

 • Extended search capabilities for changes in history.

 • Ulepszono strony szczegółów płatności i przepływ pracy z darmowym hostingiem.

 • Rozszerzony interfejs API statystyk tłumaczenia.

 • Ulepszona karta „inne tłumaczenia” podczas tłumaczenia.

 • Dodano API zadań.

 • Poprawiona wydajność przesyłania plików.

 • Improved display of user defined special characters.

 • Poprawiona wydajność automatycznego tłumaczenia.

 • Several minor improvements in the user interface.

 • Improved naming of ZIP downloads.

 • Dodano opcję otrzymywania powiadomień o nieobserwowanych projektach.

Weblate 4.3.2

Released on November 4th 2020.

 • Fixed crash on certain component filemasks.

 • Poprawiono dokładność kontroli kolejnych zduplikowanych wyrazów.

 • Dodano obsługę żądań ściągnięcia Pagure.

 • Ulepszone komunikaty o błędach dla nieudanych rejestracji.

 • Reverted rendering developer comments as Markdown.

 • Simplified setup of Git repositories with different default branch than „master”.

 • Newly created internal repositories now use main as the default branch.

 • Reduced false positives rate of unchanged translation while translating reStructuredText.

 • Fixed CodeMirror display issues in some situations.

 • Renamed Template group to „Sources” to clarify its meaning.

 • Fixed GitLab pull requests on repositories with longer paths.

Wszystkie zmiany w szczegółach.

Weblate 4.3.1

Released on October 21st 2020.

 • Poprawiona wydajność automatycznego tłumaczenia.

 • Fixed session expiry for authenticated users.

 • Dodano obsługę ukrywania informacji o wersji.

 • Improve hooks compatibility with Bitbucket Server.

 • Poprawiona wydajność aktualizacji pamięci tłumaczeń.

 • Zmniejszone zużycie pamięci.

 • Poprawiona wydajność widoku matrycy.

 • Dodano potwierdzenie przed usunięciem użytkownika z projektu.

Weblate 4.3

Released on October 15th 2020.

 • Include user stats in the API.

 • Fixed component ordering on paginated pages.

 • Define source language for a glossary.

 • Rewritten support for GitHub and GitLab pull requests.

 • Naprawiono liczenie statystyk po usunięciu sugestii.

 • Rozszerzony publiczny profil użytkownika.

 • Fixed configuration of enforced checks.

 • Improve documentation about built-in backups.

 • Moved source language attribute from project to a component.

 • Dodano kontrolę formatowania Vue I18n.

 • Generic placeholders check now supports regular expressions.

 • Poprawiony wygląd trybu matrycy.

 • Maszyny są teraz nazywane automatycznymi sugestiami.

 • Added support for interacting with multiple GitLab or GitHub instances.

 • Extended API to cover project updates, unit updates and removals and glossaries.

 • Unit API now properly handles plural strings.

 • Component creation can now handle ZIP file or document upload.

 • Consolidated API response status codes.

 • Obsługa Markdown w umowie z autorem.

 • Ulepszone śledzenie ciągów źródłowych.

 • Improved JSON, YAML and CSV formats compatibility.

 • Dodano obsługę usuwania ciągów.

 • Improved performance of file downloads.

 • Improved repository management view.

 • Automatically enable java-format for Android.

 • Dodano obsługę zlokalizowanych zrzutów ekranu.

 • Dodano wsparcie dla Pythona 3.9.

 • Fixed translating HTML files under certain conditions.

Wszystkie zmiany w szczegółach.

Weblate 4.2.2

Released on September 2nd 2020.

 • Poprawiono dopasowywanie ciągów źródłowych dla formatów JSON.

 • Fixed login redirect for some authentication configurations.

 • Fixed LDAP authentication with group sync.

 • Naprawiono awarię podczas raportowania postępu tłumaczenia automatycznego.

 • Fixed Git commit squashing with trailers enabled.

 • Fixed creating local VCS components using API.

Weblate 4.2.1

Released on August 21st 2020.

 • Fixed saving plurals for some locales in Android resources.

 • Fixed crash in the cleanup add-on for some XLIFF files.

 • Allow setting up localization CDN in Docker image.

Weblate 4.2

Released on August 18th 2020.

 • Ulepszone strony użytkowników i dodano listę użytkowników.

 • Zrezygnowano z wsparcia dla migracji z wersji 3.x, migracji za pośrednictwem wersji 4.1 lub 4.0.

 • Dodano eksport do kilku jednojęzycznych formatów.

 • Ulepszone wykresy aktywności.

 • Number of displayed nearby strings can be configured.

 • Dodano obsługę blokowania składników, w których występują błędy repozytorium.

 • Simplified main navigation (replaced buttons with icons).

 • Improved language code handling in Google Translate integration.

 • The Git squash add-on can generate Co-authored-by: trailers.

 • Ulepszony analizator wyszukiwania zapytań.

 • Improved user feedback from format strings checks.

 • Improved performance of bulk state changes.

 • Added compatibility redirects after project or component renaming.

 • Added notifications for strings approval, component locking and license change.

 • Dodano wsparcie dla ModernMT.

 • Allow to avoid overwriting approved translations on file upload.

 • Dropped support for some compatibility URL redirects.

 • Dodano sprawdzanie literałów szablonów ECMAScript.

 • Dodano opcję obserwowania komponentu.

 • Removed leading dot from JSON unit keys.

 • Usunięto oddzielną kolejkę Celery dla pamięci tłumaczeniowej.

 • Zezwalanie na jednoczesne tłumaczenie wszystkich komponentów na jeden język.

 • Allow to configure Content-Security-Policy HTTP headers.

 • Added support for aliasing languages at project level.

 • New add-on to help with HTML or JavaScript localization, see Lokalizacja JavaScript CDN.

 • The Weblate domain is now configured in the settings, see SITE_DOMAIN.

 • Dodaj obsługę wyszukiwania według komponentu i projektu.

Weblate 4.1.1

Wydano 19 czerwca 2020 r.

 • Fixed changing autofix or add-ons configuration in Docker.

 • Fixed possible crash in „About” page.

 • Improved installation of byte-compiled locale files.

 • Naprawiono dodawanie słów do słownika.

 • Naprawiono skróty klawiaturowe dla maszyn.

 • Removed debugging output causing discarding log events in some setups.

 • Fixed lock indication on project listing.

 • Fixed listing GPG keys in some setups.

 • Added option for which DeepL API version to use.

 • Added support for acting as SAML Service Provider, see Uwierzytelnianie SAML.

Weblate 4.1

Wydano 15 czerwca 2020 roku.

 • Added support for creating new translations with included country code.

 • Added support for searching source strings with screenshot.

 • Extended info available in the stats insights.

 • Improved search editing on „Translate” pages.

 • Improve handling of concurrent repository updates.

 • Include source language in project creation form.

 • Include changes count in credits.

 • Fixed UI language selection in some cases.

 • Allow to whitelist registration methods with registrations closed.

 • Improved lookup of related terms in glossary.

 • Ulepszone dopasowanie pamięci tłumaczeniowej.

 • Grupuj te same wyniki maszynowe.

 • Add direct link to edit screenshot from translate page.

 • Ulepszone okno dialogowe potwierdzenia usunięcia.

 • Include templates in ZIP download.

 • Add support for Markdown and notification configuration in announcements.

 • Extended details in check listings.

 • Added support for new file formats: Ciągi znaków Laravel PHP, Pliki HTML, Format OpenDocument, Format IDML, Pliki RC systemu Windows, Tłumaczenia INI, Tłumaczenia Inno Setup INI, Właściwości GWT, go-i18n pliki JSON, Plik ARB.

 • Consistently use dismissed as state of dismissed checks.

 • Add support for configuring default add-ons to enable.

 • Fixed editor keyboard shortcut to dismiss checks.

 • Improved machine translation of strings with placeholders.

 • Pokazywanie tłumaczenia-ducha dla języków użytkownika, aby ułatwić rozpoczęcie pracy.

 • Ulepszone analizowanie kodu języka.

 • Show translations in user language first in the list.

 • Renamed shapings to more generic name variants.

 • Added new quality checks: Wiele nienazwanych zmiennych, Długo nieprzetłumaczone, Kolejne zduplikowane wyrazy.

 • Reintroduced support for wiping translation memory.

 • Fixed option to ignore source checks.

 • Added support for configuring different branch for pushing changes.

 • API now reports rate limiting status in the HTTP headers.

 • Added support for Google Translate V3 API (Advanced).

 • Added ability to restrict access on component level.

 • Added support for whitespace and other special chars in translation flags, see Customizing behavior using flags.

 • Always show rendered text check if enabled.

 • API now supports filtering of changes.

 • Added support for sharing glossaries between projects.

Weblate 4.0.4

Wydano 7 maja 2020 r.

 • Fixed testsuite execution on some Python 3.8 environments.

 • Typo fixes in the documentation.

 • Fixed creating components using API in some cases.

 • Fixed JavaScript errors breaking mobile navigation.

 • Fixed crash on displaying some checks.

 • Naprawiono listę zrzutów ekranu.

 • Fixed monthly digest notifications.

 • Fixed intermediate translation behavior with units non existing in translation.

Weblate 4.0.3

Wydano 2 maja 2020 r.

 • Naprawiono możliwą awarię w raportach.

 • User mentions in comments are now case insensitive.

 • Fixed PostgreSQL migration for non superusers.

 • Fixed changing the repository URL while creating component.

 • Fixed crash when upstream repository is gone.

Weblate 4.0.2

Wydano 27 kwietnia 2020.

 • Poprawiono wydajność statystyk tłumaczenia.

 • Poprawiono wydajność zmiany etykiet.

 • Poprawiono wydajność edycji zbiorczej.

 • Poprawiono wydajność pamięci tłumaczeniowej.

 • Fixed possible crash on component deletion.

 • Fixed displaying of translation changes in some corner cases.

 • Improved warning about too long celery queue.

 • Fixed possible false positives in the consistency check.

 • Fixed deadlock when changing linked component repository.

 • Included edit distance in changes listing and CSV and reports.

 • Avoid false positives of punctuation spacing check for Canadian French.

 • Naprawiono eksport XLIFF z symbolami zastępczymi.

 • Fixed false positive with zero width check.

 • Ulepszono raportowanie błędów konfiguracji.

 • Naprawiono dwujęzyczne przesyłanie źródeł.

 • Automatically detect supported languages for DeepL machine translation.

 • Fixed progress bar display in some corner cases.

 • Fixed some checks triggering on non translated strings.

Weblate 4.0.1

Wydano 16 kwietnia 2020.

 • Naprawiono instalację pakietu z PyPI.

Weblate 4.0

Wydano 16 kwietnia 2020.

 • Weblate now requires Python 3.6 or newer.

 • Added management overview of component alerts.

 • Added component alert for broken repository browser URLs.

 • Improved sign in and registration pages.

 • Project access control and workflow configuration integrated to project settings.

 • Added check and highlighter for i18next interpolation and nesting.

 • Added check and highlighter for percent placeholders.

 • Wyświetlanie sugestii nieudanych kontroli.

 • Record source string changes in history.

 • Upgraded Microsoft Translator to version 3 API.

 • Reimplemented translation memory backend.

 • Added support for several is: lookups in Wyszukiwanie.

 • Allow to make Niezmienione tłumaczenie avoid internal blacklist.

 • Improved comments extraction from monolingual po files.

 • Zmieniono nazwy wiadomości kokpitu na ogłoszenia.

 • Fixed occasional problems with registration mails.

 • Improved LINGUAS update add-on to handle more syntax variants.

 • Fixed editing monolingual XLIFF source file.

 • Added support for exact matching in Wyszukiwanie.

 • Extended API to cover screenshots, users, groups, componentlists and extended creating projects.

 • Add support for source upload on bilingual translations.

 • Added support for intermediate language from developers.

 • Added support for source strings review.

 • Extended download options for platform wide translation memory.

Seria Weblate 3.x

Weblate 3.11.3

Wydano 11 marca 2020.

 • Fixed searching for fields with certain priority.

 • Fixed predefined query for recently added strings.

 • Naprawiono wyszukiwanie zwracające zduplikowane dopasowania.

 • Naprawiono renderowanie powiadomień w Gmailu.

 • Fixed reverting changes from the history.

 • Added links to events in digest notifications.

 • Fixed email for account removal confirmation.

 • Added support for Slack authentication in Docker container.

 • Avoid sending notifications for not subscribed languages.

 • Include Celery queues in performance overview.

 • Fixed documentation links for add-ons.

 • Reduced false negatives for unchanged translation check.

 • Raised bleach dependency to address CVE-2020-6802.

 • Fixed listing project level changes in history.

 • Fixed stats invalidation in some corner cases.

 • Fixed searching for certain string states.

 • Improved format string checks behavior on missing percent.

 • Fixed authentication using some third party providers.

Weblate 3.11.2

Wydano 22 lutego 2020 roku.

 • Poprawiono renderowanie sugestii.

 • Fixed some strings wrongly reported as having no words.

Weblate 3.11.1

Wydano 20 lutego 2020 roku.

 • Udokumentowane zmiany konfiguracji Celery.

 • Improved filename validation on component creation.

 • Fixed minimal versions of some dependencies.

 • Fixed adding groups with certain Django versions.

 • Fixed manual pushing to upstream repository.

 • Ulepszone dopasowywanie słownika.

Weblate 3.11

Wydano 17 lutego 2020.

 • Allow using VCS push URL during component creation via API.

 • Rendered width check now shows image with the render.

 • Poprawione linki w e-mailach z powiadomieniami.

 • Poprawiono wygląd wiadomości e-mail w postaci zwykłego tekstu.

 • Display ignored checks and allow to make them active again.

 • Display nearby keys on monolingual translations.

 • Dodano wsparcie dla grupowania kształtów ciągów.

 • Recommend upgrade to new Weblate versions in the system checks.

 • Provide more detailed analysis for duplicate language alert.

 • Include more detailed license info on the project pages.

 • Automatically unshallow local copies if needed.

 • Fixed download of strings needing action.

 • New alert to warn about using the same filemask twice.

 • Poprawiono wyodrębnianie obiektów do umieszczenia XML.

 • The SINGLE_PROJECT can now enforce redirection to chosen project.

 • Dodano opcję rozwiązywania komentarzy.

 • Dodano zbiorczą edycję flag.

 • Dodano wsparcie dla Etykiety ciągów.

 • Added bulk edit add-on.

 • Dodano opcję dla Wymuszanie kontroli.

 • Increased default validity of confirmation links.

 • Ulepszona integracja Matomo.

 • Fixed Zostało przetłumaczone to correctly handle source string change.

 • Extended automatic updates configuration by AUTO_UPDATE.

 • LINGUAS add-ons now do full sync of translations in Weblate.

Weblate 3.10.3

Wydano 18 stycznia 2020.

 • Obsługa translate-toolkit 2.5.0.

Weblate 3.10.2

Wydano 18 stycznia 2020.

 • Add lock indication to projects.

 • Fixed CSS bug causing flickering in some web browsers.

 • Fixed searching on systems with non-English locales.

 • Improved repository matching for GitHub and Bitbucket hooks.

 • Fixed data migration on some Python 2.7 installations.

 • Allow configuration of Git shallow cloning.

 • Ulepszone przetwarzanie powiadomień w tle.

 • Fixed broken form submission when navigating back in web browser.

 • New add-on to configure YAML formatting.

 • Fixed same plurals check to not fire on single plural form languages.

 • Fixed regex search on some fields.

Weblate 3.10.1

Released on January 9th 2020.

 • Extended API with translation creation.

 • Fixed several corner cases in data migrations.

 • Zgodność z Django 3.0.

 • Poprawiona wydajność czyszczenia danych.

 • Added support for customizable security.txt.

 • Improved breadcrumbs in changelog.

 • Improved translations listing on dashboard.

 • Improved HTTP responses for webhooks.

 • Added support for GitLab merge requests in Docker container.

Weblate 3.10

Released on December 20th 2019.

 • Ulepszono interfejs użytkownika aplikacji.

 • Dodano kontrolę podwójnej spacji.

 • Naprawiono tworzenie nowych języków.

 • Avoid sending auditlog notifications to deleted e-mails.

 • Added support for read only strings.

 • Added support for Markdown in comments.

 • Allow placing translation instruction text in project info.

 • Add copy to clipboard for secondary languages.

 • Ulepszone wsparcie dla Mercurial.

 • Improved Git repository fetching performance.

 • Add search lookup for age of string.

 • Show source language for all translations.

 • Show context for nearby strings.

 • Added support for notifications on repository operations.

 • Ulepszono lista tłumaczeń.

 • Rozszerzone możliwości wyszukiwania.

 • Added support for automatic translation strings marked for editing.

 • Avoid sending duplicate notifications for linked component alerts.

 • Improve default merge request message.

 • Better indicate string state in Zen mode.

 • Added support for more languages in Yandex Translate.

 • Improved look of notification e-mails.

 • Provide choice for translation license.

Weblate 3.9.1

Released on October 28th 2019.

 • Remove some unneeded files from backups.

 • Fixed potential crash in reports.

 • Fixed cross database migration failure.

 • Added support for force pushing Git repositories.

 • Reduced risk of registration token invalidation.

 • Fixed account removal hitting rate limiter.

 • Added search based on priority.

 • Fixed possible crash on adding strings to JSON file.

 • Safe HTML check and fixup now honor source string markup.

 • Avoid sending notifications to invited and deleted users.

 • Fix SSL connection to redis in Celery in Docker container.

Weblate 3.9

Released on October 15th 2019.

 • Include Weblate metadata in downloaded files.

 • Improved UI for failing checks.

 • Indicate missing strings in format checks.

 • Separate check for French punctuation spacing.

 • Add support for fixing some of quality checks errors.

 • Add separate permission to create new projects.

 • Extend stats for char counts.

 • Improve support for Java style language codes.

 • Added new generic check for placeholders.

 • Added support for WebExtension JSON placeholders.

 • Added support for flat XML format.

 • Extended API with project, component and translation removal and creation.

 • Added support for Gitea and Gitee webhooks.

 • Added new custom regex based check.

 • Allow to configure contributing to shared translation memory.

 • Added ZIP download for more translation files.

 • Make XLIFF standard compliant parsing of maxwidth and font.

 • Added new check and fixer for safe HTML markup for translating web applications.

 • Add component alert on unsupported configuration.

 • Added automatic translation add-on to bootstrap translations.

 • Extend automatic translation to add suggestions.

 • Display add-on parameters on overview.

 • Sentry is now supported through modern Sentry SDK instead of Raven.

 • Changed example settings to be better fit for production environment.

 • Added automated backups using BorgBackup.

 • Split cleanup add-on for RESX to avoid unwanted file updates.

 • Dodano zaawansowane możliwości wyszukiwania.

 • Allow users to download their own reports.

 • Added localization guide to help configuring components.

 • Added support for GitLab merge requests.

 • Improved display of repository status.

 • Perform automated translation in the background.

Weblate 3.8

Released on August 15th 2019.

 • Added support for simplified creating of similar components.

 • Added support for parsing translation flags from the XML based file formats.

 • Log exceptions into Celery log.

 • Improve performance of repository scoped add-ons.

 • Improved look of notification e-mails.

 • Naprawiono zachowanie resetowania hasła.

 • Improved performance on most of translation pages.

 • Fixed listing of languages not known to Weblate.

 • Add support for cloning add-ons to discovered components.

 • Add support for replacing file content with uploaded.

 • Add support for translating non VCS based content.

 • Added OpenGraph widget image to use on social networks.

 • Added support for animated screenshots.

 • Improved handling of monolingual XLIFF files.

 • Avoid sending multiple notifications for single event.

 • Add support for filtering changes.

 • Extended predefined periods for reporting.

 • Added webhook support for Azure Repos.

 • New opt-in notifications on pending suggestions or untranslated strings.

 • Add one click unsubscribe link to notification e-mails.

 • Fixed false positives with Has been translated check.

 • New management interface for admins.

 • String priority can now be specified using flags.

 • Dodano widoki zarządzania językami.

 • Add checks for Qt library and Ruby format strings.

 • Added configuration to better fit single project installations.

 • Notify about new string on source string change on monolingual translations.

 • Added separate view for translation memory with search capability.

Weblate 3.7.1

Released on June 28th 2019.

 • Aktualizacje dokumentacji.

 • Poprawiono pewne ograniczenia wymagań.

 • Zaktualizowano bazę danych języka.

 • Aktualizacje lokalizacji.

 • Różne poprawki interfejsu użytkownika.

 • Improved handling of unsupported but discovered translation files.

 • More verbosely report missing file format requirements.

Weblate 3.7

Released on June 21st 2019.

 • Added separate Celery queue for notifications.

 • Use consistent look with application for API browsing.

 • Include approved stats in the reports.

 • Report progress when updating translation component.

 • Allow to abort running background component update.

 • Extend template language for filename manipulations.

 • Use templates for editor link and repository browser URL.

 • Indicate max length and current characters count when editing translation.

 • Improved handling of abbreviations in unchanged translation check.

 • Refreshed landing page for new contributors.

 • Add support for configuring msgmerge add-on.

 • Delay opening SMTP connection when sending notifications.

 • Ulepszono rejestrowanie błędów.

 • Allow custom location in MO generating add-on.

 • Dodano dodatki do czyszczenia starych sugestii lub komentarzy.

 • Added option to enable horizontal mode in the Zen editor.

 • Improved import performance with many linked components.

 • Fixed examples installation in some cases.

 • Improved rendering of alerts in changes.

 • Added new horizontal stats widget.

 • Improved format strings check on plurals.

 • Dodano narzędzie do zarządzania czcionkami.

 • New check for rendered text dimensions.

 • Added support for subtitle formats.

 • Include overall completion stats for languages.

 • Added reporting at project and global scope.

 • Improved user interface when showing translation status.

 • New Weblate logo and color scheme.

 • New look of bitmap badges.

Weblate 3.6.1

Released on April 26th 2019.

 • Improved handling of monolingual XLIFF files.

 • Fixed digest notifications in some corner cases.

 • Fixed add-on script error alert.

 • Fixed generating MO file for monolingual PO files.

 • Fixed display of uninstalled checks.

 • Indicate administered projects on project listing.

 • Allow update to recover from missing VCS repository.

Weblate 3.6

Released on April 20th 2019.

 • Add support for downloading user data.

 • Add-ons are now automatically triggered upon installation.

 • Improved instructions for resolving merge conflicts.

 • Cleanup add-on is now compatible with app store metadata translations.

 • Configurable language code syntax when adding new translations.

 • Warn about using Python 2 with planned termination of support in April 2020.

 • Extract special characters from the source string for visual keyboard.

 • Extended contributor stats to reflect both source and target counts.

 • Admins and consistency add-ons can now add translations even if disabled for users.

 • Fixed description of toggle disabling Language-Team header manipulation.

 • Notify users mentioned in comments.

 • Removed file format autodetection from component setup.

 • Fixed generating MO file for monolingual PO files.

 • Dodano powiadomienia podsumowujące.

 • Added support for muting component notifications.

 • Added notifications for new alerts, whiteboard messages or components.

 • Notifications for administered projects can now be configured.

 • Improved handling of three letter language codes.

Weblate 3.5.1

Released on March 10th 2019.

 • Fixed Celery systemd unit example.

 • Fixed notifications from HTTP repositories with login.

 • Fixed race condition in editing source string for monolingual translations.

 • Include output of failed add-on execution in the logs.

 • Improved validation of choices for adding new language.

 • Allow to edit file format in component settings.

 • Update installation instructions to prefer Python 3.

 • Performance and consistency improvements for loading translations.

 • Make Microsoft Terminology service compatible with current Zeep releases.

 • Aktualizacje lokalizacji.

Weblate 3.5

Released on March 3rd 2019.

 • Improved performance of built-in translation memory.

 • Added interface to manage global translation memory.

 • Improved alerting on bad component state.

 • Added user interface to manage whiteboard messages.

 • Add-on commit message now can be configured.

 • Reduce number of commits when updating upstream repository.

 • Fixed possible metadata loss when moving component between projects.

 • Improved navigation in the Zen mode.

 • Added several new quality checks (Markdown related and URL).

 • Added support for app store metadata files.

 • Added support for toggling GitHub or Gerrit integration.

 • Added check for Kashida letters.

 • Added option to squash commits based on authors.

 • Improved support for XLSX file format.

 • Zgodność z Tesseract 4.0.

 • Billing add-on now removes projects for unpaid billings after 45 days.

Weblate 3.4

Released on January 22nd 2019.

 • Added support for XLIFF placeholders.

 • Celery can now utilize multiple task queues.

 • Added support for renaming and moving projects and components.

 • Include characters counts in reports.

 • Added guided adding of translation components with automatic detection of translation files.

 • Customizable merge commit messages for Git.

 • Added visual indication of component alerts in navigation.

 • Improved performance of loading translation files.

 • Nowy dodatek do squashowania commitów przed wysłaniem.

 • Improved displaying of translation changes.

 • Changed default merge style to rebase and made that configurable.

 • Better handle private use subtags in language code.

 • Improved performance of fulltext index updates.

 • Extended file upload API to support more parameters.

Weblate 3.3

Released on November 30th 2018.

 • Added support for component and project removal.

 • Improved performance for some monolingual translations.

 • Added translation component alerts to highlight problems with a translation.

 • Expose XLIFF string resname as context when available.

 • Added support for XLIFF states.

 • Added check for non writable files in DATA_DIR.

 • Improved CSV export for changes.

Weblate 3.2.2

Released on October 20th 2018.

 • Remove no longer needed Babel dependency.

 • Uaktualnione definicje językowe.

 • Poprawiona dokumentacja dla dodatków, LDAP i Celery.

 • Fixed enabling new dos-eol and auto-java-messageformat flags.

 • Fixed running setup.py test from PyPI package.

 • Ulepszono obsługa liczby mnogiej.

 • Fixed translation upload API failure in some corner cases.

 • Fixed updating Git configuration in case it was changed manually.

Weblate 3.2.1

Released on October 10th 2018.

 • Document dependency on backports.csv on Python 2.7.

 • Fix running tests under root.

 • Improved error handling in gitexport module.

 • Fixed progress reporting for newly added languages.

 • Correctly report Celery worker errors to Sentry.

 • Fixed creating new translations with Qt Linguist.

 • Fixed occasional fulltext index update failures.

 • Improved validation when creating new components.

 • Added support for cleanup of old suggestions.

Weblate 3.2

Released on October 6th 2018.

 • Add install_addon management command for automated add-on installation.

 • Allow more fine grained ratelimit settings.

 • Added support for export and import of Excel files.

 • Improve component cleanup in case of multiple component discovery add-ons.

 • Rewritten Microsoft Terminology machine translation backend.

 • Weblate now uses Celery to offload some processing.

 • Improved search capabilities and added regular expression search.

 • Added support for Youdao Zhiyun API machine translation.

 • Added support for Baidu API machine translation.

 • Integrated maintenance and cleanup tasks using Celery.

 • Improved performance of loading translations by almost 25%.

 • Removed support for merging headers on upload.

 • Removed support for custom commit messages.

 • Konfigurowalny tryb edycji (zen/pełny).

 • Added support for error reporting to Sentry.

 • Added support for automated daily update of repositories.

 • Added support for creating projects and components by users.

 • Built-in translation memory now automatically stores translations done.

 • Users and projects can import their existing translation memories.

 • Better management of related strings for screenshots.

 • Added support for checking Java MessageFormat.

See 3.2 milestone on GitHub for detailed list of addressed issues.

Weblate 3.1.1

Released on July 27th 2018.

 • Fix testsuite failure on some setups.

Weblate 3.1

Released on July 27th 2018.

 • Upgrades from older version than 3.0.1 are not supported.

 • Allow to override default commit messages from settings.

 • Improve webhooks compatibility with self hosted environments.

 • Added support for Amazon Translate.

 • Zgodność z Django 2.1.

 • Django system checks are now used to diagnose problems with installation.

 • Removed support for soon shutdown libravatar service.

 • Nowy dodatek do oznaczania niezmienionych tłumaczeń jako wymagających edycji.

 • Add support for jumping to specific location while translating.

 • Downloaded translations can now be customized.

 • Improved calculation of string similarity in translation memory matches.

 • Added support by signing Git commits by GnuPG.

Weblate 3.0.1

Released on June 10th 2018.

 • Fixed possible migration issue from 2.20.

 • Aktualizacje lokalizacji.

 • Usunięto przestarzałe przykłady hooków.

 • Ulepszono dokumentacje buforowania.

 • Fixed displaying of admin documentation.

 • Improved handling of long language names.

Weblate 3.0

Released on June 1st 2018.

 • Przepisano kontrola dostępu.

 • Several code cleanups that lead to moved and renamed modules.

 • Nowy dodatek do automatycznego wykrywania komponentów.

 • The import_project management command has now slightly different parameters.

 • Added basic support for Windows RC files.

 • New add-on to store contributor names in PO file headers.

 • The per component hook scripts are removed, use add-ons instead.

 • Add support for collecting contributor agreements.

 • Access control changes are now tracked in history.

 • Nowy dodatek zapewniający, że wszystkie komponenty w projekcie mają takie same tłumaczenia.

 • Support for more variables in commit message templates.

 • Add support for providing additional textual context.

Seria Weblate 2.x

Weblate 2.20

Released on April 4th 2018.

 • Improved speed of cloning subversion repositories.

 • Changed repository locking to use third party library.

 • Added support for downloading only strings needing action.

 • Added support for searching in several languages at once.

 • New add-on to configure gettext output wrapping.

 • New add-on to configure JSON formatting.

 • Added support for authentication in API using RFC 6750 compatible Bearer authentication.

 • Added support for automatic translation using machine translation services.

 • Added support for HTML markup in whiteboard messages.

 • Added support for mass changing state of strings.

 • Translate-toolkit at least 2.3.0 is now required, older versions are no longer supported.

 • Dodano wbudowaną pamięć tłumaczeń.

 • Added componentlists overview to dashboard and per component list overview pages.

 • Added support for DeepL machine translation service.

 • Machine translation results are now cached inside Weblate.

 • Dodano wsparcie do zmiany kolejności scommitowanych zmian.

Weblate 2.19.1

Released on February 20th 2018.

 • Fixed migration issue on upgrade from 2.18.

 • Improved file upload API validation.

Weblate 2.19

Released on February 15th 2018.

 • Fixed imports across some file formats.

 • Display human friendly browser information in audit log.

 • Added TMX exporter for files.

 • Various performance improvements for loading translation files.

 • Added option to disable access management in Weblate in favor of Django one.

 • Improved glossary lookup speed for large strings.

 • Zgodność z django_auth_ldap 1.3.0.

 • Configuration errors are now stored and reported persistently.

 • Honor ignore flags in whitespace autofixer.

 • Improved compatibility with some Subversion setups.

 • Ulepszona wbudowana usługa tłumaczenia maszynowego.

 • Added support for SAP Translation Hub service.

 • Added support for Microsoft Terminology service.

 • Removed support for advertisement in notification e-mails.

 • Improved translation progress reporting at language level.

 • Improved support for different plural formulas.

 • Added support for Subversion repositories not using stdlayout.

 • Added add-ons to customize translation workflows.

Weblate 2.18

Released on December 15th 2017.

 • Rozszerzone statystyki współautorów.

 • Improved configuration of special characters virtual keyboard.

 • Added support for DTD file format.

 • Changed keyboard shortcuts to less likely collide with browser/system ones.

 • Improved support for approved flag in XLIFF files.

 • Added support for not wrapping long strings in gettext PO files.

 • Added button to copy permalink for current translation.

 • Dropped support for Django 1.10 and added support for Django 2.0.

 • Removed locking of translations while translating.

 • Added support for adding new strings to monolingual translations.

 • Added support for translation workflows with dedicated reviewers.

Weblate 2.17.1

Released on October 13th 2017.

 • Fixed running testsuite in some specific situations.

 • Aktualizacje ustawień regionalnych.

Weblate 2.17

Released on October 13th 2017.

 • Weblate by default does shallow Git clones now.

 • Improved performance when updating large translation files.

 • Added support for blocking certain e-mails from registration.

 • Users can now delete their own comments.

 • Added preview step to search and replace feature.

 • Client side persistence of settings in search and upload forms.

 • Rozszerzone możliwości wyszukiwania.

 • More fine grained per project ACL configuration.

 • Default value of BASE_DIR has been changed.

 • Added two step account removal to prevent accidental removal.

 • Project access control settings is now editable.

 • Added optional spam protection for suggestions using Akismet.

Weblate 2.16

Released on August 11th 2017.

 • Różne ulepszenia wydajności.

 • Added support for nested JSON format.

 • Added support for WebExtension JSON format.

 • Poprawiono uwierzytelnianie eksportera git.

 • Improved CSV import in certain situations.

 • Improved look of Other translations widget.

 • The max-length checks is now enforcing length of text in form.

 • Make the commit_pending age configurable per component.

 • Różne porządki w interfejsie użytkownika.

 • Fixed component/project/site wide search for translations.

Weblate 2.15

Released on June 30th 2017.

 • Show more related translations in other translations.

 • Add option to see translations of current string to other languages.

 • Use 4 plural forms for Lithuanian by default.

 • Fixed upload for monolingual files of different format.

 • Improved error messages on failed authentication.

 • Keep page state when removing word from glossary.

 • Added direct link to edit secondary language translation.

 • Added Perl format quality check.

 • Added support for rejecting reused passwords.

 • Extended toolbar for editing RTL languages.

Weblate 2.14.1

Released on May 24th 2017.

 • Fixed possible error when paginating search results.

 • Fixed migrations from older versions in some corner cases.

 • Fixed possible CSRF on project watch and unwatch.

 • The password reset no longer authenticates user.

 • Fixed possible CAPTCHA bypass on forgotten password.

Weblate 2.14

Released on May 17th 2017.

 • Add glossary entries using AJAX.

 • The logout now uses POST to avoid CSRF.

 • The API key token reset now uses POST to avoid CSRF.

 • Weblate sets Content-Security-Policy by default.

 • The local editor URL is validated to avoid self-XSS.

 • The password is now validated against common flaws by default.

 • Notify users about important activity with their account such as password change.

 • The CSV exports now escape potential formulas.

 • Various minor improvements in security.

 • The authentication attempts are now rate limited.

 • Suggestion content is stored in the history.

 • Store important account activity in audit log.

 • Ask for password confirmation when removing account or adding new associations.

 • Show time when suggestion has been made.

 • There is new quality check for trailing semicolon.

 • Ensure that search links can be shared.

 • Included source string information and screenshots in the API.

 • Allow to overwrite translations through API upload.

Weblate 2.13.1

Released on Apr 12th 2017.

 • Fixed listing of managed projects in profile.

 • Fixed migration issue where some permissions were missing.

 • Fixed listing of current file format in translation download.

 • Return HTTP 404 when trying to access project where user lacks privileges.

Weblate 2.13

Released on Apr 12th 2017.

 • Fixed quality checks on translation templates.

 • Added quality check to trigger on losing translation.

 • Add option to view pending suggestions from user.

 • Add option to automatically build component lists.

 • Default dashboard for unauthenticated users can be configured.

 • Add option to browse 25 random strings for review.

 • History now indicates string change.

 • Better error reporting when adding new translation.

 • Added per language search within project.

 • Group ACLs can now be limited to certain permissions.

 • The per project ALCs are now implemented using Group ACL.

 • Added more fine grained privileges control.

 • Różne drobne ulepszenia interfejsu użytkownika.

Weblate 2.12

Released on Mar 3rd 2017.

 • Improved admin interface for groups.

 • Added support for Yandex Translate API.

 • Improved speed of site wide search.

 • Added project and component wide search.

 • Added project and component wide search and replace.

 • Improved rendering of inconsistent translations.

 • Added support for opening source files in local editor.

 • Added support for configuring visual keyboard with special characters.

 • Improved screenshot management with OCR support for matching source strings.

 • Default commit message now includes translation information and URL.

 • Added support for Joomla translation format.

 • Improved reliability of import across file formats.

Weblate 2.11

Released on Jan 31st 2017.

 • Include language detailed information on language page.

 • Ulepszenia backendu Mercurial.

 • Added option to specify translation component priority.

 • More consistent usage of Group ACL even with less used permissions.

 • Added WL_BRANCH variable to hook scripts.

 • Ulepszono dokumentację deweloperską.

 • Better compatibility with various Git versions in Git exporter add-on.

 • Included per project and component stats.

 • Added language code mapping for better support of Microsoft Translate API.

 • Moved fulltext cleanup to background job to make translation removal faster.

 • Fixed displaying of plural source for languages with single plural form.

 • Improved error handling in import_project.

 • Różne ulepszenia wydajności.

Weblate 2.10.1

Released on Jan 20th 2017.

 • Do not leak account existence on password reset form (CVE-2017-5537).

Weblate 2.10

Released on Dec 15th 2016.

 • Added quality check to check whether plurals are translated differently.

 • Fixed GitHub hooks for repositories with authentication.

 • Added optional Git exporter module.

 • Support for Microsoft Cognitive Services Translator API.

 • Simplified project and component user interface.

 • Added automatic fix to remove control characters.

 • Added per language overview to project.

 • Added support for CSV export.

 • Added CSV download for stats.

 • Dodano widok matrycy dla szybkiego przeglądu wszystkich tłumaczeń.

 • Added basic API for changes and strings.

 • Added support for Apertium APy server for machine translations.

Weblate 2.9

Released on Nov 4th 2016.

 • Extended parameters for createadmin management command.

 • Extended import_json to be able to handle with existing components.

 • Added support for YAML files.

 • Project owners can now configure translation component and project details.

 • Use „Watched” instead of „Subscribed” projects.

 • Projects can be watched directly from project page.

 • Added multi language status widget.

 • Highlight secondary language if not showing source.

 • Record suggestion deletion in history.

 • Improved UX of languages selection in profile.

 • Fixed showing whiteboard messages for component.

 • Keep preferences tab selected after saving.

 • Show source string comment more prominently.

 • Automatically install Gettext PO merge driver for Git repositories.

 • Added search and replace feature.

 • Added support for uploading visual context (screenshots) for translations.

Weblate 2.8

Released on Aug 31st 2016.

 • Poprawa dokumentacji.

 • Tłumaczenia.

 • Zaktualizowano dołączone biblioteki javascript.

 • Dodano polecenie zarządzania list_translators.

 • Django 1.8 is no longer supported.

 • Fixed compatibility with Django 1.10.

 • Dodano obsługę Subversion.

 • Separated XML validity check from XML mismatched tags.

 • Fixed API to honor HIDE_REPO_CREDENTIALS settings.

 • Show source change in Zen mode.

 • Alt+PageUp/PageDown/Home/End now works in Zen mode as well.

 • Add tooltip showing exact time of changes.

 • Add option to select filters and search from translation page.

 • Added UI for translation removal.

 • Improved behavior when inserting placeables.

 • Fixed auto locking issues in Zen mode.

Weblate 2.7

Released on Jul 10th 2016.

 • Removed Google web translate machine translation.

 • Improved commit message when adding translation.

 • Fixed Google Translate API for Hebrew language.

 • Zgodność z Mercurial 3.8.

 • Dodano polecenie zarządzania import_json.

 • Correct ordering of listed translations.

 • Show full suggestion text, not only a diff.

 • Extend API (detailed repository status, statistics, …).

 • Testsuite no longer requires network access to test repositories.

Weblate 2.6

Released on Apr 28th 2016.

 • Fixed validation of components with language filter.

 • Improved support for XLIFF files.

 • Fixed machine translation for non English sources.

 • Dodano REST API.

 • Dodano odność z Django 1.10.

 • Added categories to whiteboard messages.

Weblate 2.5

Released on Mar 10th 2016.

 • Fixed automatic translation for project owners.

 • Improved performance of commit and push operations.

 • New management command to add suggestions from command line.

 • Added support for merging comments on file upload.

 • Added support for some GNU extensions to C printf format.

 • Poprawa dokumentacji.

 • Added support for generating translator credits.

 • Added support for generating contributor stats.

 • Site wide search can search only in one language.

 • Improve quality checks for Armenian.

 • Support for starting translation components without existing translations.

 • Support for adding new translations in Qt TS.

 • Improved support for translating PHP files.

 • Performance improvements for quality checks.

 • Poprawiono wyszukiwanie na całej stronie pod kątem nieudanych kontroli.

 • Added option to specify source language.

 • Improved support for XLIFF files.

 • Extended list of options for import_project.

 • Improved targeting for whiteboard messages.

 • Support for automatic translation across projects.

 • Zoptymalizowany indeks wyszukiwania pełnotekstowego.

 • Added management command for auto translation.

 • Dodano podświetlenie „obiektów do umieszczenia”.

 • Added keyboard shortcuts for placeables, checks and machine translations.

 • Ulepszono blokowanie tłumaczeń.

 • Added quality check for AngularJS interpolation.

 • Added extensive group based ACLs.

 • Clarified terminology on strings needing edit (formerly fuzzy).

 • Clarified terminology on strings needing action and not translated strings.

 • Wsparcie dla Pythona 3.

 • Dropped support for Django 1.7.

 • Dropped dependency on msginit for creating new gettext PO files.

 • Dodano konfigurowalne widoki kokpitu.

 • Improved notifications on parse errors.

 • Added option to import components with duplicate name to import_project.

 • Improved support for translating PHP files.

 • Added XLIFF export for dictionary.

 • Added XLIFF and gettext PO export for all translations.

 • Poprawa dokumentacji.

 • Added support for configurable automatic group assignments.

 • Improved adding of new translations.

Weblate 2.4

Released on Sep 20th 2015.

 • Improved support for PHP files.

 • Ability to add ACL to anonymous user.

 • Improved configurability of import_project command.

 • Added CSV dump of history.

 • Avoid copy/paste errors with whitespace characters.

 • Added support for Bitbucket webhooks.

 • Tighter control on fuzzy strings on translation upload.

 • Several URLs have changed, you might have to update your bookmarks.

 • Hook scripts are executed with VCS root as current directory.

 • Hook scripts are executed with environment variables describing current component.

 • Add management command to optimize fulltext index.

 • Added support for error reporting to Rollbar.

 • Projects now can have multiple owners.

 • Project owners can manage themselves.

 • Added support for javascript-format used in gettext PO.

 • Support for adding new translations in XLIFF.

 • Ulepszony format pliku - autodetekcja.

 • Rozszerzono skróty klawiaturowe.

 • Improved dictionary matching for several languages.

 • Improved layout of most of pages.

 • Support for adding words to dictionary while translating.

 • Added support for filtering languages to be managed by Weblate.

 • Added support for translating and importing CSV files.

 • Rewritten handling of static files.

 • Direct login/registration links to third-party service if that’s the only one.

 • Commit pending changes on account removal.

 • Add management command to change site name.

 • Add option to configure default committer.

 • Add hook after adding new translation.

 • Add option to specify multiple files to add to commit.

Weblate 2.3

Released on May 22nd 2015.

 • Dropped support for Django 1.6 and South migrations.

 • Support for adding new translations when using Java Property files.

 • Allow to accept suggestion without editing.

 • Improved support for Google OAuth 2.0.

 • Added support for Microsoft .resx files.

 • Tuned default robots.txt to disallow big crawling of translations.

 • Simplified workflow for accepting suggestions.

 • Added project owners who always receive important notifications.

 • Allow to disable editing of monolingual template.

 • More detailed repository status view.

 • Direct link for editing template when changing translation.

 • Allow to add more permissions to project owners.

 • Allow to show secondary language in Zen mode.

 • Support for hiding source string in favor of secondary language.

Weblate 2.2

Released on Feb 19th 2015.

 • Poprawa wydajności.

 • Fulltext search on location and comments fields.

 • New SVG/javascript based activity charts.

 • Wsparcie dla Django 1.8.

 • Wsparcie dla usuwania komentarzy.

 • Added own SVG badge.

 • Added support for Google Analytics.

 • Improved handling of translation filenames.

 • Added support for monolingual JSON translations.

 • Record component locking in a history.

 • Support for editing source (template) language for monolingual translations.

 • Added basic support for Gerrit.

Weblate 2.1

Released on Dec 5th 2014.

 • Added support for Mercurial repositories.

 • Replaced Glyphicon font by Awesome.

 • Added icons for social authentication services.

 • Better consistency of button colors and icons.

 • Poprawa dokumentacji.

 • Różne poprawki błędów.

 • Automatic hiding of columns in translation listing for small screens.

 • Changed configuration of filesystem paths.

 • Improved SSH keys handling and storage.

 • Ulepszono blokowanie repozytorium.

 • Customizable quality checks per source string.

 • Allow to hide completed translations from dashboard.

Weblate 2.0

Released on Nov 6th 2014.

 • New responsive UI using Bootstrap.

 • Przepisany backend VCS.

 • Poprawa dokumentacji.

 • Added whiteboard for site wide messages.

 • Konfigurowalny priorytet ciągów.

 • Added support for JSON file format.

 • Fixed generating mo files in certain cases.

 • Added support for GitLab notifications.

 • Added support for disabling translation suggestions.

 • Obsługa Django 1.7.

 • ACL projects now have user management.

 • Rozszerzone możliwości wyszukiwania.

 • Give more hints to translators about plurals.

 • Naprawiono blokowanie repozytorium Git.

 • Compatibility with older Git versions.

 • Ulepszono obsługę listy ACL.

 • Added buttons for per language quotes and other special characters.

 • Support for exporting stats as JSONP.

Seria Weblate 1.x

Weblate 1.9

Released on May 6th 2014.

 • Zgodność z Django 1.6.

 • No longer maintained compatibility with Django 1.4.

 • Management commands for locking/unlocking translations.

 • Improved support for Qt TS files.

 • Users can now delete their account.

 • Awatary można wyłączyć.

 • Merged first and last name attributes.

 • Avatars are now fetched and cached server side.

 • Added support for shields.io badge.

Weblate 1.8

Released on November 7th 2013.

 • Please check manual for upgrade instructions.

 • Nicer listing of project summary.

 • Better visible options for sharing.

 • More control over anonymous users privileges.

 • Supports login using third party services, check manual for more details.

 • Users can login by e-mail instead of username.

 • Poprawa dokumentacji.

 • Ulepszono kontrolę ciągów źródłowych.

 • Wyszukiwanie we wszystkich ciągach.

 • Better tracking of source strings.

 • Ochrona Captcha do rejestracji.

Weblate 1.7

Released on October 7th 2013.

 • Please check manual for upgrade instructions.

 • Support for checking Python brace format string.

 • Per component customization of quality checks.

 • Szczegółowe statystyki tłumaczeń.

 • Changed way of linking suggestions, checks and comments to strings.

 • Users can now add text to commit message.

 • Support for subscribing on new language requests.

 • Support for adding new translations.

 • Widgets and charts are now rendered using Pillow instead of Pango + Cairo.

 • Dodaj widżet z plakietką stanu.

 • Dropped invalid text direction check.

 • Changes in dictionary are now logged in history.

 • Performance improvements for translating view.

Weblate 1.6

Released on July 25th 2013.

 • Nicer error handling on registration.

 • Przeglądanie zmian.

 • Fixed sorting of machine translation suggestions.

 • Improved support for MyMemory machine translation.

 • Added support for Amagama machine translation.

 • Various optimizations on frequently used pages.

 • Highlights searched phrase in search results.

 • Support for automatic fixups while saving the message.

 • Tracking of translation history and option to revert it.

 • Added support for Google Translate API.

 • Added support for managing SSH host keys.

 • Różne ulepszenia sprawdzania poprawności formularza.

 • Różne ulepszenia kontroli jakości.

 • Ulepszono wydajności importu.

 • Added support for voting on suggestions.

 • Oczyszczanie interfejsu administratora.

Weblate 1.5

Wydano 16 kwietnia 2013 r.

 • Please check manual for upgrade instructions.

 • Dodano publiczne strony użytkowników.

 • Lepsze nazewnictwo form liczby mnogiej.

 • Dodano wsparcie dla eksportu słownika TBX.

 • Dodano wsparcie dla powiadomień Bitbucket.

 • Wykresy aktywności są teraz dostępne dla każdego tłumaczenia, języka lub użytkownika.

 • Rozszerzone opcje polecenia administratora import_project.

 • Kompatybilność z Django 1.5.

 • Avatars are now shown using libravatar.

 • Added possibility to pretty print JSON export.

 • Różne ulepszenia wydajności.

 • Indicate failing checks or fuzzy strings in progress bars for projects or languages as well.

 • Added support for custom pre-commit hooks and committing additional files.

 • Rewritten search for better performance and user experience.

 • New interface for machine translations.

 • Added support for monolingual po files.

 • Extend amount of cached metadata to improve speed of various searches.

 • Now shows word counts as well.

Weblate 1.4

Released on January 23rd 2013.

 • Fixed deleting of checks/comments on string deletion.

 • Added option to disable automatic propagation of translations.

 • Added option to subscribe for merge failures.

 • Correctly import on projects which needs custom ttkit loader.

 • Added sitemaps to allow easier access by crawlers.

 • Provide direct links to string in notification e-mails or feeds.

 • Various improvements to admin interface.

 • Provide hints for production setup in admin interface.

 • Added per language widgets and engage page.

 • Ulepszona obsługa blokowania tłumaczeń.

 • Show code snippets for widgets in more variants.

 • Indicate failing checks or fuzzy strings in progress bars.

 • More options for formatting commit message.

 • Fixed error handling with machine translation services.

 • Improved automatic translation locking behaviour.

 • Support for showing changes from previous source string.

 • Added support for substring search.

 • Różne ulepszenia kontroli jakości.

 • Support for per project ACL.

 • Basic code coverage by unit tests.

Weblate 1.3

Released on November 16th 2012.

 • Compatibility with PostgreSQL database backend.

 • Removes languages removed in upstream git repository.

 • Ulepszone przetwarzanie kontroli jakości.

 • Added new checks (BB code, XML markup and newlines).

 • Support for optional rebasing instead of merge.

 • Possibility to relocate Weblate (for example to run it under /weblate path).

 • Support for manually choosing file type in case autodetection fails.

 • Better support for Android resources.

 • Support for generating SSH key from web interface.

 • Bardziej widoczne eksporty danych.

 • New buttons to enter some special characters.

 • Obsługa eksportowania słownika.

 • Support for locking down whole Weblate installation.

 • Checks for source strings and support for source strings review.

 • Support for user comments for both translations and source strings.

 • Lepsze śledzenie dziennika zmian.

 • Changes can now be monitored using RSS.

 • Improved support for RTL languages.

Weblate 1.2

Released on August 14th 2012.

 • Weblate now uses South for database migration, please check upgrade instructions if you are upgrading.

 • Fixed minor issues with linked git repos.

 • New introduction page for engaging people with translating using Weblate.

 • Added widgets which can be used for promoting translation projects.

 • Added option to reset repository to origin (for privileged users).

 • Project or component can now be locked for translations.

 • Possibility to disable some translations.

 • Configurable options for adding new translations.

 • Configuration of git commits per project.

 • Prosta ochrona antyspamowa.

 • Better layout of main page.

 • Support for automatically pushing changes on every commit.

 • Support for e-mail notifications of translators.

 • List only used languages in preferences.

 • Improved handling of not known languages when importing project.

 • Support for locking translation by translator.

 • Optionally maintain Language-Team header in po file.

 • Include some statistics in about page.

 • Supports (and requires) django-registration 0.8.

 • Buforowanie liczby ciągów z nieudanymi kontrolami.

 • Checking of requirements during setup.

 • Poprawa dokumentacji.

Weblate 1.1

Released on July 4th 2012.

 • Poprawiono kilka tłumaczeń.

 • Better validation while creating component.

 • Added support for shared git repositories across components.

 • Do not necessary commit on every attempt to pull remote repo.

 • Added support for offloading indexing.

Weblate 1.0

Released on May 10th 2012.

 • Improved validation while adding/saving component.

 • Experimental support for Android component files (needs patched ttkit).

 • Updates from hooks are run in background.

 • Ulepszono instrukcje instalacji.

 • Ulepszona nawigacja w słowniku.

Seria Weblate 0.x

Weblate 0.9

Released on April 18th 2012.

 • Fixed import of unknown languages.

 • Improved listing of nearby messages.

 • Poprawiono kilka kontroli.

 • Aktualizacje dokumentacji.

 • Added definition for several more languages.

 • Różne porządki w kodzie.

 • Poprawa dokumentacji.

 • Zmieniono układ pliku.

 • Update helper scripts to Django 1.4.

 • Ulepszona nawigacja podczas tłumaczenia.

 • Better handling of po file renames.

 • Better validation while creating component.

 • Integrated full setup into syncdb.

 • Added list of recent changes to all translation pages.

 • Check for not translated strings ignores format string only messages.

Weblate 0.8

Released on April 3rd 2012.

 • Replaced own full text search with Whoosh.

 • Various fixes and improvements to checks.

 • Nowe polecenie updatechecks.

 • Wiele aktualizacji tłumaczeń.

 • Added dictionary for storing most frequently used terms.

 • Added /admin/report/ for overview of repositories status.

 • Machine translation services no longer block page loading.

 • Management interface now contains also useful actions to update data.

 • Records log of changes made by users.

 • Ability to postpone commit to Git to generate less commits from single user.

 • Possibility to browse failing checks.

 • Automatic translation using already translated strings.

 • New about page showing used versions.

 • Zgodność z Django 1.4.

 • Ability to push changes to remote repo from web interface.

 • Added review of translations done by others.

Weblate 0.7

Released on February 16th 2012.

 • Direct support for GitHub notifications.

 • Added support for cleaning up orphaned checks and translations.

 • Displays nearby strings while translating.

 • Displays similar strings while translating.

 • Ulepszone wyszukiwanie ciągów.

Weblate 0.6

Released on February 14th 2012.

 • Added various checks for translated messages.

 • Regulowana kontrola dostępu.

 • Improved handling of translations with new lines.

 • Added client side sorting of tables.

 • Please check upgrading instructions in case you are upgrading.

Weblate 0.5

Released on February 12th 2012.

 • Support for machine translation using following online services:
  • Apertium

  • Microsoft Translator

  • MyMemory

 • Kilka nowych tłumaczeń.

 • Improved merging of upstream changes.

 • Better handle concurrent git pull and translation.

 • Propagating works for fuzzy changes as well.

 • Propagating works also for file upload.

 • Fixed file downloads while using FastCGI (and possibly others).

Weblate 0.4

Released on February 8th 2012.

 • Added usage guide to documentation.

 • Fixed API hooks not to require CSRF protection.

Weblate 0.3

Released on February 8th 2012.

 • Better display of source for plural translations.

 • New documentation in Sphinx format.

 • Displays secondary languages while translating.

 • Improved error page to give list of existing projects.

 • Nowe statystyki dla poszczególnych języków.

Weblate 0.2

Released on February 7th 2012.

 • Improved validation of several forms.

 • Warn users on profile upgrade.

 • Zapamiętaj adres URL logowania.

 • Naming of text areas while entering plural forms.

 • Automatic expanding of translation area.

Weblate 0.1

Released on February 6th 2012.

 • Wydanie początkowe.