Format OpenDocument#

Nowe w wersji 4.1.

The translatable content is extracted from the OpenDocument files and offered for the translation.

Zobacz także

OpenDocument Format

Konfiguracja Weblate#

Typowy Weblate Konfiguracja komponentu

Maska pliku

path/*.odt

Jednojęzyczny bazowy plik języka

path/en.odt

Szablon dla nowych tłumaczeń

path/en.odt

Format pliku

OpenDocument file