Instalarea pe OpenShift#

Cu șablonul OpenShift Weblate puteți să vă instalați și să vă puneți în funcțiune instanța personală Weblate în câteva secunde. Toate dependențele Weblate sunt deja incluse. PostgreSQL este configurat ca bază de date implicită și sunt utilizate cererile de volum persistente.

Puteți găsi modelul la <https://github.com/WeblateOrg/openshift/>.

Instalare#

Următoarele exemple presupun că aveți un mediu OpenShift v3.x funcțional, cu instrumentul client oc instalat. Vă rugăm să consultați documentația OpenShift pentru instrucțiuni.

Fișierul template.yml este potrivit pentru rularea tuturor componentelor în OpenShift. Există, de asemenea, template-external-postgresql.yml care nu pornește un server PostgreSQL și vă permite să configurați un server PostgreSQL extern.

Consola Web#

Copiați conținutul brut din template.yml și importați-le în proiectul dumneavoastră, apoi folosiți butonul Create din consola web OpenShift pentru a crea aplicația. Consola web vă va solicita valorile pentru toți parametrii utilizați de șablon.

CLI#

Pentru a încărca șablonul Weblate în biblioteca de șabloane a proiectului dvs. curent, treceți fișierul template.yml cu următoarea comandă:

$ oc create -f https://raw.githubusercontent.com/WeblateOrg/openshift/main/template.yml \
  -n <PROJECT>

Șablonul este acum disponibil pentru selecție prin intermediul consolei web sau al CLI.

Parametrii#

Parametrii pe care îi puteți suprascrie sunt enumerați în secțiunea Parametrii din șablon. Îi puteți enumera cu ajutorul CLI utilizând următoarea comandă și specificând fișierul care urmează să fie utilizat:

$ oc process --parameters -f https://raw.githubusercontent.com/WeblateOrg/openshift/main/template.yml

# If the template is already uploaded
$ oc process --parameters -n <PROJECT> weblate

Aprovizionare#

De asemenea, puteți utiliza CLI pentru a procesa șabloanele și pentru a utiliza configurația generată pentru a crea obiecte imediat.

$ oc process -f https://raw.githubusercontent.com/WeblateOrg/openshift/main/template.yml \
  -p APPLICATION_NAME=weblate \
  -p WEBLATE_VERSION=4.3.1-1 \
  -p WEBLATE_SITE_DOMAIN=weblate.app-openshift.example.com \
  -p POSTGRESQL_IMAGE=docker-registry.default.svc:5000/openshift/postgresql:9.6 \
  -p REDIS_IMAGE=docker-registry.default.svc:5000/openshift/redis:3.2 \
  | oc create -f

Instanța Weblate ar trebui să fie disponibilă după migrarea și implementarea cu succes la parametrul WEBLATE_SITE_DOMAIN specificat.

După configurarea containerului, vă puteți autentifica ca utilizator admin cu parola furnizată în WEBLATE_ADMIN_PASSWORD, sau o parolă aleatorie generată la prima pornire, dacă aceasta nu a fost setată.

Pentru a reseta parola admin, reporniți containerul cu WEBLATE_ADMIN_PASSWORD setat la noua parolă în Secret respectiv.

Eliminați#

$ oc delete all -l app=<APPLICATION_NAME>
$ oc delete configmap -l app= <APPLICATION_NAME>
$ oc delete secret -l app=<APPLICATION_NAME>
# ATTENTION! The following command is only optional and will permanently delete all of your data.
$ oc delete pvc -l app=<APPLICATION_NAME>

$ oc delete all -l app=weblate \
  && oc delete secret -l app=weblate \
  && oc delete configmap -l app=weblate \
  && oc delete pvc -l app=weblate

Configurație#

Prin procesarea șablonului se va crea o ConfigMap care poate fi utilizată pentru a personaliza imaginea Weblate. ConfigMap este montat direct ca variabile de mediu și declanșează o nouă implementare de fiecare dată când este modificat. Pentru alte opțiuni de configurare, consultați Variabile de mediu Docker pentru lista completă a variabilelor de mediu.