Weblate

Weblate is a copylefted libre software web-based continuous localization system, used by over 2500 libre projects and companies in more than 165 countries.

Install it, or use the Hosted Weblate service at weblate.org.

Website Gjendje përkthimi CII Best Practices https://img.shields.io/pypi/v/weblate.svg https://readthedocs.org/projects/weblate/badge/ Licencë

Asistencë

Weblate is a libre software with optional professional support and cloud hosting offerings. Check out https://weblate.org/hosting/ for more information.

Dokumentim

To be found in the docs directory of the source code, or viewed online on https://docs.weblate.org/

Instalim

Udhëzime ujdisjeje:

https://docs.weblate.org/en/latest/admin/install.html

Të meta

Please report feature requests and problems to:

https://github.com/WeblateOrg/weblate/issues

Licencë

Copyright © 2012–2021 Michal Čihař michal@cihar.com

Ky program është software i lirë; mund ta rishpërndani dhe/ose ndryshoni sipas kushteve të licencës GNU General Public License, siç botohet nga Free Software Foundation; ose versioni 3 i Licencës, ose (në dëshirën tuaj) çfarëdo versioni të mëvonshëm.

Ky program shpërndahet me shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje pa as edhe garancinë e nënkuptuar të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË. Për më tepër hollësi, shihni licencën GNU General Public License.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see https://www.gnu.org/licenses/.

Tregues dhe tabela