Erişim denetimi

Weblate, tüm örnek için veya sınırlı bir kapsamda kullanıcı izinlerini atamak için ayrıntılı bir yetki sistemiyle birlikte gelmektedir.

3.0 sürümünde değişti: Weblate 3.0’dan önce, yetki sistemi yalnızca Django ayrıcalık sistemine dayanıyordu, ancak şimdi özellikle Weblate için oluşturuldu. Daha eski bir şey kullanıyorsanız, lütfen kullandığınız belirli sürüme ait belgelere bakın.

Basit erişim denetimi

Eğer tüm Weblate kurulumunu yönetmiyorsanız ve sadece belirli projelere erişiminiz varsa (Hosted Weblate gibi), erişim denetim yönetim seçenekleriniz aşağıdaki ayarlarla kısıtlıdır. Eğer herhangi bir karışık kuruluma ihtiyacını yoksa, bu ayarlar sizin için yeterlidir.

Proje erişim denetimi

Not

Bu özellik, Barındırılan Weblate üzerinde Özgür planını kullanan projeler için kullanılabilir değildir.

Farklı bir Erişim denetimi ayarı seçerek kullanıcının bireysel projelere erişimini sınırlayabilirsiniz. Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

Açık

Herkes görebilir, tüm oturum açmış kullanıcılar çevirebilir.

Korumalı

Herkes görebilir, ancak yalnızca seçili kullanıcılar çevirebilir.

Özel

Yalnızca seçili kullanıcılar görebilir ve çevirebilir.

Özel

Kullanıcı yönetimi özellikleri devre dışı bırakılacak; varsayılan olarak tüm kullanıcıların proje üzerinde herhangi bir işlem yapması yasaktır. Tüm izinleri Custom access control kullanarak ayarlamanız gerekecek.

Erişim denetimi, ilgili her projenin yapılandırmasının (YönetAyarlar) Erişim sekmesinde değiştirilebilir.

../_images/project-access.png

Öntanımlı değer DEFAULT_ACCESS_CONTROL ile değiştirilebilir.

Not

Özel projeler için bile, projenizle ilgili bazı bilgiler açığa çıkacaktır: tüm örnek için istatistikler ve dil özeti, erişim denetimi ayarına rağmen tüm projelerin sayılarını içerecektir. Proje adınız ve diğer bilgileriniz bu şekilde ifşa edilemez.

Not

“Genel”, “Korumalı” ve “Özel” projelerde kullanıcılar için varsayılan olarak mevcut olan gerçek izinler kümesi, Weblate örneği yöneticisi tarafından özel ayarlar kullanılarak yeniden tanımlanabilir.

Uyarı

Özel erişim denetimini açarak, Weblate seçilen bir proje için oluşturduğu tüm özel grupları kaldıracaktır. Bunu tüm Weblate örneği için yönetici izni olmadan yapıyorsanız, projeyi yönetme erişiminizi anında kaybedersiniz.

Ayrıca bakınız

Erişim denetimi

Proje başına erişim denetimini yönetme

Proje erişimini yönet ayrıcalığına sahip kullanıcılar (bkz. ayrıcalıklar), projelerdeki kullanıcıları takımlara ekleyerek yönetebilir. İlk takım grubu Weblate tarafından sağlanır, ancak daha ayrıntılı erişim denetimi sağlayan ek takımlar tanımlanabilir. Ekipleri dillerle sınırlayabilir ve onlara belirli erişim rolleri atayabilirsiniz (bkz. ayrıcalıklar).

Her proje için otomatik olarak aşağıdaki takımlar oluşturulur:

“Genel”, “Korumalı” ve “Özel” projeler için:

Yönetim

Proje için kullanılabilen tüm izinleri içerir.

Gözden geçir (yalnızca inceleme iş akışı açıksa)

Gözden geçirme sırasında çevirileri onaylayabilir.

Yalnızca “Korumalı” ve “Özel” projeler için:

Çevir

Projeyi çevirebilir ve çevrim dışı yapılan çevirileri yükleyebilir.

Kaynaklar

(project settings içinde izin verilirse) kaynak dizgileri ve kaynak dizgi bilgilerini düzenleyebilir.

Diller

Çevrilen dilleri yönetebilir (çeviri ekleyebilir veya kaldırabilir).

Sözlük

Sözlük yönetebilir (girişler ekleyebilir veya kaldırabilir, ayrıca yükleyebilir).

Bellek

Çeviri belleğini yönetebilir.

Ekran görüntüleri

Ekran görüntülerini yönetebilir (ekleyip kaldırabilir ve kaynak dizgilerle ilişkilendirebilir).

Otomatik çeviri

Otomatik çeviri kullanabilir.

VCS

VCS’yi yönetebilir ve dışa aktarılan depoya erişebilir.

Faturalandırma

Faturalandırma bilgilerine ve ayarlarına erişebilir (bkz: Faturalandırma).

../_images/manage-users.png

Bu özellikler, projenin YönetKullanıcılar menüsünden erişilebilen Erişim denetimi sayfasında bulunmaktadır.

Yeni kullanıcı davetiyesi

Also, besides adding an existing user to the project, it is possible to invite new ones. Any new user will be created immediately, but the account will remain inactive until signing in with a link in the invitation sent via an e-mail. It is not required to have any site-wide privileges in order to do so, access management permission on the project’s scope (e.g. a membership in the Administration team) would be sufficient.

İpucu

If the invited user missed the validity of the invitation, they can set their password using invited e-mail address in the password reset form as the account is created already.

3.11 sürümünde geldi: It is possible to resend the e-mail for user invitations (invalidating any previously sent invitation).

The same kind of invitations are available site-wide from the management interface on the Users tab.

Kullanıcıları engelleme

4.7 sürümünde geldi.

In case some users behave badly in your project, you have an option to block them from contributing. The blocked user still will be able to see the project if he has permissions for that, but he won’t be able to contribute.

Proje başına izin yönetimi

Projelerinizi Korumalı veya Özel olarak ayarlayabilir ve Weblate kullanıcı arayüzünde her proje için manage users.

By default this prevents Weblate from granting access provided by Users and Viewers default groups due to these groups’ own configuration. This doesn’t prevent you from granting permissions to those projects site-wide by altering default groups, creating a new one, or creating additional custom settings for individual component as described in Custom access control below.

One of the main benefits of managing permissions through the Weblate user interface is that you can delegate it to other users without giving them the superuser privilege. In order to do so, add them to the Administration team of the project.

Custom access control

Not

Bu özellik, Barındırılan Weblate üzerinde Özgür planını kullanan projeler için kullanılabilir değildir.

İzin siztemi gruplara ve rollere dayanmaktadır, roller bir dizi izin tanımlamakta ve gruplar bunları kullanıcılara ve çevirilere bağlamaktadır, daha fazla ayrıntı için Kullanıcılar, roller, gruplar ve izinler bölümüne bakın.

The most powerful features of the Weblate’s access control system for now are available only through the Django admin interface. You can use it to manage permissions of any project. You don’t necessarily have to switch it to Custom access control to utilize it. However you must have superuser privileges in order to use it.

If you are not interested in details of implementation, and just want to create a simple-enough configuration based on the defaults, or don’t have a site-wide access to the whole Weblate installation (like on Hosted Weblate), please refer to the Basit erişim denetimi section.

Yaygın kurulumlar

This section contains an overview of some common configurations you may be interested in.

Site çapında izin yönetimi

To manage permissions for a whole instance at once, add users to appropriate default groups:

 • Users (this is done by default by the automatic group assignment).

 • Reviewers (if you are using review workflow with dedicated reviewers).

 • Managers (if you want to delegate most of the management operations to somebody else).

You should keep all projects configured as Public (see Proje erişim denetimi), otherwise the site-wide permissions provided by membership in the Users and Reviewers groups won’t have any effect.

You may also grant some additional permissions of your choice to the default groups. For example, you may want to give a permission to manage screenshots to all the Users.

You can define some new custom groups as well. If you want to keep managing your permissions site-wide for these groups, choose an appropriate value for the Project selection (e.g. All projects or All public projects).

Diller, bileşenler veya projeler için özel izinler

You can create your own dedicated groups to manage permissions for distinct objects such as languages, components, and projects. Although these groups can only grant additional privileges, you can’t revoke any permission granted by site-wide or per-project groups by adding another custom group.

Örnek:

If you want (for whatever reason) to allow translation to a specific language (lets say Czech) only to a closed set of reliable translators while keeping translations to other languages public, you will have to:

 1. Remove the permission to translate Czech from all the users. In the default configuration this can be done by altering the Users default group.

  Kullanıcılar grubu

  Dil seçimi

  Tanımlandığı gibi

  Diller

  All but Czech

 1. Add a dedicated group for Czech translators.

  Çekçe çevirmenler grubu

  Roller

  Uzman kullanıcılar

  Proje seçimi

  Tüm genel projeler

  Dil seçimi

  Tanımlandığı gibi

  Diller

  Çekçe

 1. Add users you wish to give the permissions to into this group.

As you can see, permissions management this way is powerful, but can be quite a tedious job. You can’t delegate it to another user, unless granting superuser permissions.

Kullanıcılar, roller, gruplar ve izinler

The authentication models consist of several objects:

Permission

Individual permission defined by Weblate. Permissions cannot be assigned to users. This can only be done through assignment of roles.

Role

A role defines a set of permissions. This allows reuse of these sets in several places, making the administration easier.

User

User can belong to several groups.

Group

Group connect roles, users, and authentication objects (projects, languages, and component lists).

graph auth { "User" -- "Group"; "Group" -- "Role"; "Role" -- "Permission"; "Group" -- "Project"; "Group" -- "Language"; "Group" -- "Components"; "Group" -- "Component list"; }

Not

A group can have no roles assigned to it, in that case access to browse the project by anyone is assumed (see below).

Bir projeye göz atmak için erişim

A user has to be a member of a group linked to the project, or any component inside that project. Having membership is enough, no specific permissions are needed to browse the project (this is used in the default Viewers group, see Grup listesi).

Bir bileşene göz atmak için erişim

A user can access unrestricted components once able to access the components’ project (and will have all the permissions the user was granted for the project). With Restricted access turned on, access to the component requires explicit permissions for the component (or a component list the component is in).

Grupların kapsamı

The scope of the permission assigned by the roles in the groups are applied by the following rules:

 • If the group specifies any Component list, all the permissions given to members of that group are granted for all the components in the component lists attached to the group, and an access with no additional permissions is granted for all the projects these components are in. Components and Projects are ignored.

 • If the group specifies any Components, all the permissions given to the members of that group are granted for all the components attached to the group, and an access with no additional permissions is granted for all the projects these components are in. Projects are ignored.

 • Otherwise, if the group specifies any Projects, either by directly listing them or by having Projects selection set to a value like All public projects, all those permissions are applied to all the projects, which effectively grants the same permissions to access all projects unrestricted components.

 • The restrictions imposed by a group’s Languages are applied separately, when it’s verified if a user has an access to perform certain actions. Namely, it’s applied only to actions directly related to the translation process itself like reviewing, saving translations, adding suggestions, etc.

İpucu

Use Language selection or Project selection to automate inclusion of all languages or projects.

Örnek:

Let’s say there is a project foo with the components: foo/bar and foo/baz and the following group:

Group Spanish Admin-Reviewers

Roller

Dizgileri gözden geçir, Depoyu yönet

Bileşenler

foo/bar

Diller

İspanyolca

Members of that group will have following permissions (assuming the default role settings):

 • General (browsing) access to the whole project foo including both components in it: foo/bar and foo/baz.

 • Review strings in foo/bar Spanish translation (not elsewhere).

 • Manage VCS for the whole foo/bar repository e.g. commit pending changes made by translators for all languages.

Kendiliğinden grup atamaları

On the bottom of the Group editing page in the Django admin interface, you can specify Automatic group assignments, which is a list of regular expressions used to automatically assign newly created users to a group based on their e-mail addresses. This assignment only happens upon account creation.

The most common use-case for the feature is to assign all new users to some default group. In order to do so, you will probably want to keep the default value (^.*$) in the regular expression field. Another use-case for this option might be to give some additional privileges to employees of your company by default. Assuming all of them use corporate e-mail addresses on your domain, this can be accomplished with an expression like ^.*@mycompany.com.

Not

Automatic group assignment to Users and Viewers is always recreated when upgrading from one Weblate version to another. If you want to turn it off, set the regular expression to ^$ (which won’t match anything).

Not

As for now, there is no way to bulk-add already existing users to some group via the user interface. For that, you may resort to using the REST API.

Varsayılan gruplar ve roller

After installation, a default set of groups is created (see Grup listesi).

These roles and groups are created upon installation. The built-in roles are always kept up to date by the database migration when upgrading. You can’t actually change them, please define a new role if you want to define your own set of permissions.

Yetkiler ve yerleşik rollerin listesi

Kapsam

İzin

Roller

Faturalandırma (bkz: Faturalandırma)

Faturalandırma bilgisini görüntüle

Yönetim, Faturalandırma

Değişiklikler

Değişiklikleri indir

Yönetim

Yorumlar

Yorumu gönder

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı, Dizgileri gözden geçir, Çevir

Yorumu sil

Yönetim

Bileşen

Bileşen ayarlarını düzenle

Yönetim

Bileşeni kilitle, çevirileri engelle

Yönetim

Sözlük

Sözlük girişi ekle

Yönetim, Sözlüğü yönet, Uzman kullanıcı

Sözlük girişini düzenle

Yönetim, Sözlüğü yönet, Uzman kullanıcı

Sözlük girişini sil

Yönetim, Sözlüğü yönet, Uzman kullanıcı

Sözlük girişlerini yükle

Yönetim, Sözlüğü yönet, Uzman kullanıcı

Otomatik öneriler

Otomatik önerileri kullan

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı, Dizgileri gözden geçir, Çevir

Çeviri Belleği

Çeviri belleğini düzenle

Yönetim, Çeviri belleğini yönet

Çeviri belleğini sil

Yönetim, Çeviri belleğini yönet

Projeler

Proje ayarlarını düzenle

Yönetim

Proje erişimini yönet

Yönetim

Raporlar

Raporları indir

Yönetim

Ekran görüntüleri

Ekran görüntüsü ekle

Yönetim, Ekran görüntülerini yönet

Ekran görüntüsünü düzenle

Yönetim, Ekran görüntülerini yönet

Ekran görüntüsünü sil

Yönetim, Ekran görüntülerini yönet

Kaynak dizgiler

Ek dizgi bilgisini düzenle

Yönetim, Kaynağı düzenle

Dizgiler

Yeni dizgi ekle

Yönetim

Bir dizgiyi kaldır

Yönetim

Kusur denetimini yoksay

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı, Dizgileri gözden geçir, Çevir

Dizgileri düzenle

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı, Dizgileri gözden geçir, Çevir

Dizgileri gözden geçir

Yönetim, Dizgileri gözden geçir

Önerileriler zorunlu kılındığında dizgiyi düzenle

Yönetim, Dizgileri gözden geçir

Kaynak dizgileri düzenle

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı

Öneriler

Öneriyi kabul et

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı, Dizgileri gözden geçir, Çevir

Öneri ekle

Yönetim, Kaynağı düzenle, Öneri ekle, Uzman kullanıcı, Dizgileri gözden geçir, Çevir

Öneriyi sil

Yönetim, Uzman kullanıcı

Öneriye oy ver

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı, Dizgileri gözden geçir, Çevir

Çeviriler

Çeviri için dil ekle

Yönetim, Uzman kullanıcı, Dilleri yönet

Kendiliğinden çeviri gerçekleştir

Yönetim, Otomatik çeviri

Varolan çeviriyi sil

Yönetim, Dilleri yönet

Çeviri dosyasını indir

Yönetim, Kaynağı düzenle, Depoya eriş, Uzman kullanıcı, Dizgileri gözden geçir, Çevir, Dilleri yönet

Çeviri için birkaç dil ekleyin

Yönetim, Dilleri yönet

Yüklemeler

Yüklenmiş çevirinin hazırlayanını tanımlayın

Yönetim

Yükleme ile varolan dizgilerin üzerine yaz

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı, Dizgileri gözden geçir, Çevir

Çevirileri yükle

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı, Dizgileri gözden geçir, Çevir

VCS

İç depoya eriş

Yönetim, Depoya eriş, Uzman kullanıcı, Depoyu yönet

Değişiklikleri iç depoya işle

Yönetim, Depoyu yönet

İç depodan değişikliği yolla

Yönetim, Depoyu yönet

İç depodaki değişiklikleri sıfırla

Yönetim, Depoyu yönet

Yukarı akış depo konumunu görüntüle

Yönetim, Depoya eriş, Uzman kullanıcı, Depoyu yönet

İç depoyu güncelle

Yönetim, Depoyu yönet

Site çapında yetkiler

Yönetim arayüzünü kullan

Yeni projeler ekle

Dil tanımları ekle

Dil tanımlarını yönet

Grupları yönet

Kullanıcıları yönet

Rolleri yönet

Duyuruları yönet

Çeviri belleğini yönet

Bileşen listelerini yönet

Not

Site çapında yetkiler herhangi bir varsayılan role verilmez. Bunlar güçlüdür ve yetkili kullanıcı (superuser) durumuna oldukça yakındır. Çoğu Weblate kurulumunuzdaki tüm projelerini etkiler.

Grup listesi

Aşağıdaki gruplar kurulumun ardından (veya setupgroups çalıştırıldıktan sonra) oluşturulur ve bunları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ancak, silerseniz veya yeniden adlandırırsanız taşıma işlemi onları yeniden oluşturacaktır.

Konuklar

Kimliği doğrulanmamış kullanıcılar için izinleri tanımlar.

Bu grup yalnızca anonim kullanıcıları içerir (bkz: ANONYMOUS_USER_NAME).

Kimliği doğrulanmamış kullanıcıların izinlerini sınırlamak için bu gruptaki rolleri kaldırabilirsiniz.

Varsayılan roller: Öneri ekle, Depoya eriş

Görüntüleyiciler

Bu rol, ortak projelerin tüm kullanıcılar için görünür olduğundan emin olunmasını sağlar. Varsayılan olarak tüm kullanıcılar bu grubun üyesidir.

By default, automatic group assignment makes all new accounts members of this group when they join.

Varsayılan roller: yok

Kullanıcılar

Tüm kullanıcılar için varsayılan grup.

By default, automatic group assignment makes all new accounts members of this group when they join.

Varsayılan roller: Uzman kullanıcı

Gözden geçirenler

Gözden geçirenler için grup (bkz: Çeviri iş akışları).

Varsayılan roller: Dizgileri gözden geçir

Yöneticiler

Yöneticiler için grup.

Varsayılan roller: Yönetim

Uyarı

Önceden tanımlanmış Weblate gruplarını ve kullanıcılarını asla kaldırmayın, bu beklenmedik sorunlara yol açabilir! Onları kullanmıyorsanız, bunun yerine tüm ayrıcalıklarını kaldırabilirsiniz.

Ek erişim kısıtlamaları

If you want to use your Weblate installation in a less public manner, i.e. allow new users on an invitational basis only, it can be done by configuring Weblate in such a way that only known users have an access to it. In order to do so, you can set REGISTRATION_OPEN to False to prevent registrations of any new users, and set REQUIRE_LOGIN to /.* to require logging-in to access all the site pages. This is basically the way to lock your Weblate installation.

İpucu

You can use built-in invitations to add new users.