Erişim denetimi

Weblate, kopyanın tamamında ya da sınırlı bir kapsamda kullanıcı izinlerini atamak için ayrıntılı bir yetkilendirme sistemi sağlar.

3.0 sürümünde değişti: Weblate 3.0’dan önce, yetki sistemi yalnızca Django ayrıcalık sistemine dayanıyordu, ancak şimdi özellikle Weblate için oluşturuldu. Daha eski bir şey kullanıyorsanız, lütfen kullandığınız belirli sürüme ait belgelere bakın.

Basit erişim denetimi

Eğer tüm Weblate kurulumunu yönetmiyorsanız ve sadece belirli projelere erişiminiz varsa (Hosted Weblate gibi), erişim denetim yönetim seçenekleriniz aşağıdaki ayarlarla kısıtlıdır. Eğer herhangi bir karışık kuruluma ihtiyacını yoksa, bu ayarlar sizin için yeterlidir.

Proje erişim denetimi

Not

Bu özellik, Barındırılan Weblate üzerinde Özgür planını kullanan projeler için kullanılabilir değildir.

Farklı bir Erişim denetimi ayarı seçerek kullanıcının bireysel projelere erişimini sınırlayabilirsiniz. Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

Herkese açık

Herkes görebilir, tüm oturum açmış kullanıcılar çevirebilir.

Korunmuş

Herkes görebilir, ancak yalnızca seçili kullanıcılar çevirebilir.

Kişisel

Yalnızca seçili kullanıcılar görebilir ve çevirebilir.

Özel

Kullanıcı yönetimi özellikleri devre dışı bırakılacak; varsayılan olarak tüm kullanıcıların proje üzerinde herhangi bir işlem yapması yasaktır. Tüm izinleri Özel erişim denetimi kullanarak ayarlamanız gerekecek.

Erişim denetimi, ilgili her projenin yapılandırmasının (YönetAyarlar) Erişim sekmesinde değiştirilebilir.

../_images/project-access.png

Öntanımlı değer DEFAULT_ACCESS_CONTROL ile değiştirilebilir.

Not

Özel projeler için bile, projenizle ilgili bazı bilgiler açığa çıkacaktır: Kopyanın tamamı için istatistikler ve dil özeti, erişim denetimi ayarına rağmen tüm projelerin sayılarını içerir. Proje adınız ve diğer bilgileriniz bu şekilde açığa çıkmaz.

Not

Herkese açık, Korunmuş ve Özel projelerde kullanıcılar için varsayılan olarak var olan gerçek izinler kümesi, Weblate kopyası yöneticisi tarafından custom setting kullanılarak yeniden tanımlanabilir.

Uyarı

Özel erişim denetimini açarak, Weblate seçilen bir proje için oluşturduğu tüm özel grupları kaldırır. Bunu tüm Weblate kopyası için yönetici izni olmadan yapıyorsanız, projeyi yönetme erişiminizi anında kaybedersiniz.

Ayrıca bakınız

Erişim denetimi

Proje başına erişim denetimini yönetme

Proje erişimini yönet ayrıcalığına sahip kullanıcılar (bkz. ayrıcalıklar), projelerdeki kullanıcıları takımlara ekleyerek yönetebilir. İlk takım grubu Weblate tarafından sağlanır, ancak daha ayrıntılı erişim denetimi sağlayan ek takımlar tanımlanabilir. Ekipleri dillerle sınırlayabilir ve onlara belirli erişim rolleri atayabilirsiniz (bkz. ayrıcalıklar).

Her proje için otomatik olarak aşağıdaki takımlar oluşturulur:

Herkese açık, Korunmuş ve Özel projeler için:

Yönetim

Proje için kullanılabilen tüm izinleri içerir.

Gözden geçir (yalnızca inceleme iş akışı açıksa)

Gözden geçirme sırasında çevirileri onaylayabilir.

Yalnızca Korunmuş ve Özel projeler için:

Çevir

Projeyi çevirebilir ve çevrim dışı yapılan çevirileri yükleyebilir.

Kaynaklar

(project settings içinde izin verilirse) kaynak dizgeleri ve kaynak dizge bilgilerini düzenleyebilir.

Diller

Çevrilen dilleri yönetebilir (çeviri ekleyebilir veya kaldırabilir).

Sözlük

Sözlük yönetebilir (girişler ekleyebilir veya kaldırabilir, ayrıca yükleyebilir).

Bellek

Çeviri belleğini yönetebilir.

Ekran görüntüleri

Ekran görüntülerini yönetebilir (ekleyip kaldırabilir ve kaynak dizgelerle ilişkilendirebilir).

Otomatik çeviri

Otomatik çeviri kullanabilir.

VCS

VCS’yi yönetebilir ve dışa aktarılan depoya erişebilir.

Faturalama

Faturalandırma bilgilerine ve ayarlarına erişebilir (bkz: Faturalama).

../_images/manage-users.png

Bu özellikler, projenin YönetKullanıcılar menüsünden erişilebilen Erişim denetimi sayfasında bulunmaktadır.

Yeni kullanıcı davetiyesi

Ayrıca, mevcut bir kullanıcıyı projeye eklemenin yanı sıra yenilerini davet etmek de mümkündür. Herhangi bir yeni kullanıcı hemen oluşturulacak, ancak e-posta yoluyla gönderilen davetiyede bir bağlantıyla oturum açana kadar hesap etkin olmayacaktır. Bunu yapabilmek için site genelinde herhangi bir ayrıcalığa sahip olmak gerekli değildir, proje kapsamında erişim yönetimi izni (örn. Yönetim ekibine üyelik) yeterli olacaktır.

İpucu

Davet edilen kullanıcı davetiyenin geçerliliğini kaçırdıysa, hesap zaten oluşturulduğundan parola sıfırlama formunda davet edilen e-posta adresini kullanarak parolasını ayarlayabilir.

3.11 sürümünde geldi: Kullanıcı davetiyeleri için e-postayı yeniden göndermek mümkündür (önceden gönderilen davetiyeleri geçersiz kılar).

Aynı tür davetler site genelinde Kullanıcılar sekmesindeki yönetim arabirimi ögesinden kullanılabilir.

Kullanıcıları engelleme

4.7 sürümünde geldi.

Bazı kullanıcıların projenizde kötü davranması durumunda, katkıda bulunmalarını engelleme seçeneğiniz vardır. Engellenen kullanıcı, bunun için izinleri varsa projeyi görmeye devam edebilir, ancak katkıda bulunamaz.

Proje başına izin yönetimi

Projelerinizi Korunmuş ya da Özel olarak ayarlayabilir ve Weblate kullanıcı arayüzünde her proje için manage users.

Varsayılan olarak bu, Weblate’in bu grupların kendi yapılandırması nedeniyle Kullanıcılar ve Görüntüleyenler: ref: varsayılan gruplar <varsayılan gruplar> tarafından sağlanan erişimi vermesini engeller. Bu, varsayılan grupları değiştirerek, yeni bir tane oluşturarak veya aşağıdaki :ref:`custom-acl’ bölümünde açıklandığı gibi tek tek bileşen için ek özel ayarlar oluşturarak site genelinde bu projelere izin vermenizi engellemez.

Weblate kullanıcı arabirimi üzerinden izinleri yönetmenin en önemli avantajlarından biri, izinleri diğer kullanıcılara süper kullanıcı ayrıcalığı vermeden devredebilmenizdir. Bunu yapmak için bunları projenin Yönetim ekibine ekleyin.

Özel erişim denetimi

Not

Bu özellik, Barındırılan Weblate üzerinde Özgür planını kullanan projeler için kullanılabilir değildir.

İzin siztemi gruplara ve rollere dayanmaktadır, roller bir dizi izin tanımlamakta ve gruplar bunları kullanıcılara ve çevirilere bağlamaktadır, daha fazla ayrıntı için Kullanıcılar, roller, gruplar ve izinler bölümüne bakın.

Weblate’in erişim kontrol sisteminin şimdilik en güçlü özellikleri yalnızca :ref:’Django admin ınterface <admin-ınterface>` aracılığıyla kullanılabilir. Herhangi bir projenin izinlerini yönetmek için kullanabilirsiniz. Kullanmak için mutlaka Custom :ref:`access control <acl>’ olarak değiştirmeniz gerekmez. Ancak, kullanmak için süper kullanıcı ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

Uygulamanın ayrıntılarıyla ilgilenmiyorsanız ve yalnızca varsayılanlara göre yeterince basit bir yapılandırma oluşturmak istiyorsanız veya Weblate kurulumunun tamamına site genelinde erişiminiz yoksa (`Barındırılan Weblate <https://hosted.weblate.org />’_), lütfen şu adrese bakın: ref:’erişim-basit’ bölümü.

Yaygın kurulumlar

Bu bölümde, ilginizi çekebilecek bazı genel yapılandırmaların özeti bulunur.

Site çapında izin yönetimi

Kopyanın tamamındaki izinleri bir kerede yönetmek için kullanıcıları uygun default groups ögesine ekleyin:

 • ‘Kullanıcılar` (bu, varsayılan olarak :ref:`otomatik grup ataması <otomatik grup>’ ile yapılır).

 • Gözden Geçirenler (kullanıyorsanız: ref: özel gözden geçirenlerle iş akışını gözden geçirin <yorumlar>).

 • ‘Yöneticiler` (yönetim işlemlerinin çoğunu başkasına devretmek istiyorsanız).

Tüm projeleri Herkese açık olarak yapılandırılmış tutmalısınız (bkz. :ref:’acl’). Yoksa Kullanıcılar ve Gözden geçirenler gruplarına üye olarak sağlanan site genelindeki izinlerin herhangi bir etkisi olmaz.

Varsayılan gruplara seçtiğiniz bazı ek izinleri de verebilirsiniz. Örneğin, tüm “Kullanıcılara” ekran görüntülerini yönetme izni vermek isteyebilirsiniz.

Bazı yeni özel gruplar da tanımlayabilirsiniz. Bu gruplar için izinlerinizi site genelinde yönetmeyi sürdürmek istiyorsanız, Proje seçimi için uygun bir değer seçin (örneğin Tüm projeler ya da Tüm herkese açık projeler).

Diller, bileşenler veya projeler için özel izinler

Diller, bileşenler ve projeler gibi farklı nesnelerin izinlerini yönetmek için kendi ayrılmış gruplarınızı oluşturabilirsiniz. Bu gruplar yalnızca ek ayrıcalıklar verebilse de, başka bir özel grup ekleyerek site genelinde veya proje başına gruplar tarafından verilen izinleri iptal edemezsiniz.

Örnek:

Eğer (sebebi ne olursa olsun) belirli bir dilde çevirinin (Çekçe gibi) yalnızca belirli güvenilir bir çevirmen grubu tarafından yapılmasına izin vermek ve diğer dillerde yapılan çevirileri herkese açık tutmak istiyorsanız şunu yapmanız gerekecektir:

 1. Tüm kullanıcılardan Çekçe dilini çevirme iznini kaldırın. Varsayılan yapılandırmada, Kullanıcılar varsayılan grup değiştirilerek yapılabilir.

  Kullanıcılar grubu

  Dil seçimi

  Tanımlandığı gibi

  Diller

  Çekçe hariç hepsi

 1. Çekçe çevirmenleri için özel bir grup ekleyin.

  Çekçe çevirmenler grubu

  Roller

  Uzman kullanıcılar

  Proje seçimi

  Tüm herkese açık projeler

  Dil seçimi

  Tanımlandığı gibi

  Diller

  Çekçe

 1. İzin vermek istediğiniz kullanıcıları bu gruba ekleyin.

As you can see, permissions management this way is powerful, but can be quite a tedious job. You can’t delegate it to another user, unless granting superuser permissions.

Kullanıcılar, roller, gruplar ve izinler

Kimlik doğrulama modelleri birkaç ögeden oluşur:

İzin

Weblate tarafından tanımlanan bireysel izin. İzinler kullanıcılara atanamaz. Bu yalnızca rol ataması ile yapılabilir.

Rol

A role defines a set of permissions. This allows reuse of these sets in several places, making the administration easier.

Kullanıcı

Kullanıcı birkaç gruba ait olabilir.

Grup

Group connect roles, users, and authentication objects (projects, languages, and component lists).

graph auth { "User" -- "Group"; "Group" -- "Role"; "Role" -- "Permission"; "Group" -- "Project"; "Group" -- "Language"; "Group" -- "Components"; "Group" -- "Component list"; }

Not

A group can have no roles assigned to it, in that case access to browse the project by anyone is assumed (see below).

Bir projeye göz atmak için erişim

A user has to be a member of a group linked to the project, or any component inside that project. Having membership is enough, no specific permissions are needed to browse the project (this is used in the default Viewers group, see Grup listesi).

Bir bileşene göz atmak için erişim

A user can access unrestricted components once able to access the components’ project (and will have all the permissions the user was granted for the project). With Restricted access turned on, access to the component requires explicit permissions for the component (or a component list the component is in).

Grupların kapsamı

The scope of the permission assigned by the roles in the groups are applied by the following rules:

 • If the group specifies any Component list, all the permissions given to members of that group are granted for all the components in the component lists attached to the group, and an access with no additional permissions is granted for all the projects these components are in. Components and Projects are ignored.

 • If the group specifies any Components, all the permissions given to the members of that group are granted for all the components attached to the group, and an access with no additional permissions is granted for all the projects these components are in. Projects are ignored.

 • Otherwise, if the group specifies any Projects, either by directly listing them or by having Projects selection set to a value like All public projects, all those permissions are applied to all the projects, which effectively grants the same permissions to access all projects unrestricted components.

 • The restrictions imposed by a group’s Languages are applied separately, when it’s verified if a user has an access to perform certain actions. Namely, it’s applied only to actions directly related to the translation process itself like reviewing, saving translations, adding suggestions, etc.

İpucu

Use Language selection or Project selection to automate inclusion of all languages or projects.

Örnek:

Let’s say there is a project foo with the components: foo/bar and foo/baz and the following group:

Group Spanish Admin-Reviewers

Roller

Dizgeleri gözden geçir, Depoyu yönet

Bileşenler

foo/bar

Diller

İspanyolca

Members of that group will have following permissions (assuming the default role settings):

 • General (browsing) access to the whole project foo including both components in it: foo/bar and foo/baz.

 • Review strings in foo/bar Spanish translation (not elsewhere).

 • Manage VCS for the whole foo/bar repository e.g. commit pending changes made by translators for all languages.

Kendiliğinden grup atamaları

On the bottom of the Group editing page in the Django admin interface, you can specify Automatic group assignments, which is a list of regular expressions used to automatically assign newly created users to a group based on their e-mail addresses. This assignment only happens upon account creation.

The most common use-case for the feature is to assign all new users to some default group. In order to do so, you will probably want to keep the default value (^.*$) in the regular expression field. Another use-case for this option might be to give some additional privileges to employees of your company by default. Assuming all of them use corporate e-mail addresses on your domain, this can be accomplished with an expression like ^.*@mycompany.com.

Not

Automatic group assignment to Users and Viewers is always recreated when upgrading from one Weblate version to another. If you want to turn it off, set the regular expression to ^$ (which won’t match anything).

Not

As for now, there is no way to bulk-add already existing users to some group via the user interface. For that, you may resort to using the REST API.

Varsayılan gruplar ve roller

After installation, a default set of groups is created (see Grup listesi).

These roles and groups are created upon installation. The built-in roles are always kept up to date by the database migration when upgrading. You can’t actually change them, please define a new role if you want to define your own set of permissions.

Yetkiler ve yerleşik rollerin listesi

Kapsam

İzin

Roller

Faturalandırma (bkz: Faturalama)

Fatura bilgilerini görüntüle

Yönetim, Faturalandırma

Değişiklikler

Değişiklikleri indir

Yönetim

Yorumlar

Yorumu gönder

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı, Dizgeleri gözden geçir, Çevir

Yorumu sil

Yönetim

Yorumu çözümle

Yönetim, Dizgeleri gözden geçir

Bileşen

Bileşen ayarlarını düzenle

Yönetim

Bileşeni kilitle, çevirileri engelle

Yönetim

Sözlük

Sözlük kaydı ekle

Yönetim, Sözlüğü yönet, Uzman kullanıcı

Sözlük kaydını düzenle

Yönetim, Sözlüğü yönet, Uzman kullanıcı

Sözlük kaydını sil

Yönetim, Sözlüğü yönet, Uzman kullanıcı

Sözlük kayıtlarını yükle

Yönetim, Sözlüğü yönet, Uzman kullanıcı

Otomatik öneriler

Otomatik öneriler kullanılsın

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı, Dizgeleri gözden geçir, Çevir

Çeviri belleği

Çeviri belleğini düzenle

Yönetim, Çeviri belleğini yönet

Çeviri belleğini sil

Yönetim, Çeviri belleğini yönet

Projeler

Proje ayarlarını düzenle

Yönetim

Proje erişimini yönet

Yönetim

Raporlar

Raporları indir

Yönetim

Ekran görüntüleri

Ekran görüntüsü ekle

Yönetim, Ekran görüntülerini yönet

Ekran görüntüsünü düzenle

Yönetim, Ekran görüntülerini yönet

Ekran görüntüsünü sil

Yönetim, Ekran görüntülerini yönet

Kaynak dizgeler

Ek dizge bilgilerini düzenle

Yönetim, Kaynağı düzenle

Dizgeler

Yeni dizge ekle

Yönetim

Bir dizgeyi kaldır

Yönetim

Denetim hatasını yok say

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı, Dizgeleri gözden geçir, Çevir

Dizgeleri düzenle

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı, Dizgeleri gözden geçir, Çevir

Dizgeleri gözden geçir

Yönetim, Dizgeleri gözden geçir

Öneriler dayatıldığında dizgeyi düzenle

Yönetim, Dizgeleri gözden geçir

Kaynak dizgeleri düzenle

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı

Öneriler

Öneriyi kabul et

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı, Dizgeleri gözden geçir, Çevir

Öneri ekle

Yönetim, Kaynağı düzenle, Öneri ekle, Uzman kullanıcı, Dizgeleri gözden geçir, Çevir

Öneriyi sil

Yönetim, Uzman kullanıcı

Öneriye oy ver

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı, Dizgeleri gözden geçir, Çevir

Çeviriler

Çeviri dili ekle

Yönetim, Uzman kullanıcı, Dilleri yönet

Otomatik çevir

Yönetim, Otomatik çeviri

Var olan çeviriyi sil

Yönetim, Dilleri yönet

Çeviri dosyasını indir

Yönetim, Kaynağı düzenle, Depoya eriş, Uzman kullanıcı, Dizgeleri gözden geçir, Çevir, Dilleri yönet

Çevirilecek birkaç dil ekleyin

Yönetim, Dilleri yönet

Yüklemeler

Yüklenmiş çeviriye katkıda bulunanı tanımlayın

Yönetim

Yükleme ile var olan dizgelerin üzerine yazılsın

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı, Dizgeleri gözden geçir, Çevir

Çevirileri yükle

Yönetim, Kaynağı düzenle, Uzman kullanıcı, Dizgeleri gözden geçir, Çevir

VCS

İç depoya eriş

Yönetim, Depoya eriş, Uzman kullanıcı, Depoyu yönet

Değişiklikleri iç depoya işle

Yönetim, Depoyu yönet

İç depodaki değişiklikleri gönder

Yönetim, Depoyu yönet

İç depodaki değişiklikleri sıfırla

Yönetim, Depoyu yönet

Yukarı akış deposu konumunu görüntüle

Yönetim, Depoya eriş, Uzman kullanıcı, Depoyu yönet

İç depoyu güncelle

Yönetim, Depoyu yönet

Site çapında yetkiler

Yönetim arayüzünü kullan

Yeni projeler ekle

Dil tanımları ekle

Dil tanımları yönetimi

Grup yönetimi

Kullanıcı yönetimi

Rol yönetimi

Duyuru yönetimi

Çeviri belleği yönetimi

Makine yönetimi

Bileşen listeleri yönetimi

Not

Site çapında yetkiler herhangi bir varsayılan role verilmez. Bunlar güçlüdür ve yetkili kullanıcı (superuser) durumuna oldukça yakındır. Çoğu Weblate kurulumunuzdaki tüm projelerini etkiler.

Grup listesi

Aşağıdaki gruplar kurulumun ardından (veya setupgroups çalıştırıldıktan sonra) oluşturulur ve bunları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ancak, silerseniz veya yeniden adlandırırsanız taşıma işlemi onları yeniden oluşturacaktır.

Konuklar

Kimliği doğrulanmamış kullanıcılar için izinleri tanımlar.

Bu grup yalnızca anonim kullanıcıları içerir (bkz: ANONYMOUS_USER_NAME).

Kimliği doğrulanmamış kullanıcıların izinlerini sınırlamak için bu gruptaki rolleri kaldırabilirsiniz.

Varsayılan roller: Öneri ekle, Depoya eriş

Görüntüleyiciler

Bu rol, herkese açık projelerin tüm kullanıcılara göründüğünden emin olunmasını sağlar. Varsayılan olarak tüm kullanıcılar bu grubun üyesidir.

By default, automatic group assignment makes all new accounts members of this group when they join.

Varsayılan roller: yok

Kullanıcılar

Tüm kullanıcılar için varsayılan grup.

By default, automatic group assignment makes all new accounts members of this group when they join.

Varsayılan roller: Uzman kullanıcı

Gözden geçirenler

Gözden geçirenler için grup (bkz: Çeviri iş akışları).

Varsayılan roller: Dizgeleri gözden geçir

Yöneticiler

Yöneticiler için grup.

Varsayılan roller: Yönetim

Uyarı

Önceden tanımlanmış Weblate gruplarını ve kullanıcılarını asla kaldırmayın, bu beklenmedik sorunlara yol açabilir! Onları kullanmıyorsanız, bunun yerine tüm ayrıcalıklarını kaldırabilirsiniz.

Ek erişim kısıtlamaları

If you want to use your Weblate installation in a less public manner, i.e. allow new users on an invitational basis only, it can be done by configuring Weblate in such a way that only known users have an access to it. In order to do so, you can set REGISTRATION_OPEN to False to prevent registrations of any new users, and set REQUIRE_LOGIN to /.* to require signing in to access all the site pages. This is basically the way to lock your Weblate installation.

İpucu

You can use built-in Yeni kullanıcı davetiyesi to add new users.