Налаштування

Усі параметри зберігаються у файлі settings.py (звична картина для Django).

Примітка

Після внесення змін до будь-яких з цих параметрів вам слід перезапустити Weblate — обидва процеси, WSGI і Celery.

У випадку, якщо Weblate запущено як mod_wsgi, вам слід перезапустити Apache для перезавантаження налаштувань.

Дивись також

Будь ласка, також ознайомтеся із документацією до Django, щоб дізнатися більше про параметри налаштовування самого Django.

AKISMET_API_KEY

Weblate може використовувати Akismet для перевірки вхідних анонімних пропозицій на спам. Відвідайте akismet.com, щоб придбати ключ до програмного інтерфейсу і пов’яжіть його із сайтом.

ANONYMOUS_USER_NAME

Імена користувачів, які не увійшли до системи.

Дивись також

Керування доступом

AUDITLOG_EXPIRY

Нове в версії 3.6.

Кількість днів, протягом яких Weblate має зберігати журнали аудиту, які містять дані щодо дій з облікових записів.

Типовим є значення у 180 днів.

AUTH_LOCK_ATTEMPTS

Нове в версії 2.14.

Максимальна кількість спроб невдалого розпізнавання, перш ніж буде застосовано обмеження швидкості.

У поточній версії застосовується у таких місцях:

 • Вхід. Вилучає пароль до облікового запису, забороняючи користувачеві входити до системи без запиту щодо введення нового пароля.

 • Скидання пароля. Забороняє надсилання нових повідомлень електронної пошти, не набридаючи користувачам надто великою кількістю повідомлень щодо скидання пароля.

Типове значення — 10.

Дивись також

Обмеження частоти

AUTO_UPDATE

Нове в версії 3.2.

Змінено в версії 3.11: Початковий параметр зі станами «увімкнено» і «вимкнено» було змінено для розрізнення прийнятних рядків.

Оновлює усі репозиторію щоденно.

Підказка

Корисно, якщо ви не використовуєте Обробники сповіщень для автоматичного оновлення репозиторіїв Weblate.

Примітка

Окрім вибору рядка, передбачено значення «увімкнено» і «вимкнено» для зворотної сумісності.

Можливі варіанти:

"none"

Без щоденних оновлень.

"remote" також False

Лише оновити віддалені репозиторію.

"full" також True

Оновити віддалені репозиторію і злити із робочою копією.

Примітка

Це потребує працездатної Фонові завдання з використанням Celery і набуває чинності після перезапуску.

AVATAR_URL_PREFIX

Префікс для побудови адрес аватарів: ${AVATAR_URL_PREFIX}/avatar/${MAIL_HASH}?${PARAMS}. Перевірено працездатність таких служб:

Gravatar (типовий), як на https://gravatar.com/

AVATAR_URL_PREFIX = 'https://www.gravatar.com/'

Libravatar, як на https://www.libravatar.org/

AVATAR_URL_PREFIX = 'https://www.libravatar.org/'

AUTH_TOKEN_VALID

Нове в версії 2.14.

Визначає строк дії ключа розпізнавання та тимчасового пароля з повідомлень електронної пошти щодо скидання пароля. Визначається у секундах. Типове значення — 172800 (2 дні).

AUTH_PASSWORD_DAYS

Нове в версії 2.15.

Кількість днів, протягом яких Weblate відмовлятиметься повторно використовувати раніше використаний пароль для користувача.

Перевірку засновано на журналі ревізії, AUDITLOG_EXPIRY має бути принаймні таким самим великим, як це значення.

Примітка

Зміни пароля, виконані до Weblate 2.15 не братимуться до уваги у цьому правилі.

Типовим є значення у 180 днів.

AUTOFIX_LIST

Список автоматичних виправлено, які слід застосувати при збереженні рядка.

Примітка

Надайте повний шлях до класу Python, який реалізує інтерфейс автоматичного виправлення.

Доступні виправлення:

weblate.trans.autofixes.whitespace.SameBookendingWhitespace

Відповідає пробілу на початку і наприкінці початкового рядка.

weblate.trans.autofixes.chars.ReplaceTrailingDotsWithEllipsis

Замінює кінцеві крапки (…), якщо у рядку початкового коду міститься відповідна багатокрапка (…).

weblate.trans.autofixes.chars.RemoveZeroSpace

Вилучає пробільні символи нульової ширини, якщо у початковому коді міститься ці символи.

weblate.trans.autofixes.chars.RemoveControlChars

Вилучає керівні символи, якщо у початковому коді міститься ці символи.

weblate.trans.autofixes.html.BleachHTML

Вилучає небезпечну розмітку HTML з рядків, які позначено як safe-html (див. Небезпечний HTML-код).

Ви можете вибрати, яким з них скористатися:

AUTOFIX_LIST = (
  "weblate.trans.autofixes.whitespace.SameBookendingWhitespace",
  "weblate.trans.autofixes.chars.ReplaceTrailingDotsWithEllipsis",
)

BACKGROUND_TASKS

Нове в версії 4.5.2.

Визначає частоту, із якою запускатимуться тривалі завдання для складника.

У поточній версії керує такими елементами:

Можливі варіанти значень:

 • monthly (щомісяця, типове значення)

 • weekly (щотижня)

 • daily (щодня)

 • never (ніколи)

Примітка

Не рекомендуємо збільшувати частоту, якщо у Weblate тисячі складників.

BASIC_LANGUAGES

Нове в версії 4.4.

Список мов, які буде запропоновано користувачам при започаткуванні нового перекладу. Якщо не вказано, буде використано вбудований список, до якого включено найпоширеніші мови, але без діалектів певних країн.

Це заборонить додавати небажані мови лише непривілейованим користувачам. Адміністраторам проєкту все одно буде надано повний набір мов, які визначено у Weblate.

Примітка

Це не визначає нових мов для Weblate, лише фільтрує наявні у базі даних.

Приклад:

BASIC_LANGUAGES = {"cs", "it", "ja", "en"}

Дивись також

Визначення мов

BORG_EXTRA_ARGS

Нове в версії 4.9.

Ви можете передати додаткові аргументи borg create, якщо увімкнено вбудоване резервне копіювання.

Приклад:

BORG_EXTRA_ARGS = ["--exclude", "vcs/"]

CACHE_DIR

Нове в версії 4.16.

Каталог, у якому Weblate зберігає файли кешу. Типовим є підкаталог cache у DATA_DIR.

Змініть це на локальну або тимчасову файлову систему, якщо DATA_DIR є каталогом мережевої файлової системи.

Контейнер Docker використовує для цього окремий том, див. Томи контейнера Docker.

CSP_SCRIPT_SRC, CSP_IMG_SRC, CSP_CONNECT_SRC, CSP_STYLE_SRC, CSP_FONT_SRC

Коригування заголовка Content-Security-Policy у Weblate. Заголовок створюється автоматично на основі увімкнених інтеграцій зі сторонніми службами (Matomo, Google Analytics, Sentry, …).

Для всіх цих змінних типове значення — це порожній список.

Приклад:

# Enable Cloudflare Javascript optimizations
CSP_SCRIPT_SRC = ["ajax.cloudflare.com"]

CHECK_LIST

Список перевірок якості, які слід виконати над перекладом.

Примітка

Надайте повний шлях до класу Python, який реалізує інтерфейс перевірок.

Скоригувати список перевірок для включення потрібних вам.

Усі вбудовані Перевірки якості типово увімкнено. Ви можете змінити ці параметри. Типово, записи у Зразок налаштувань закоментовано, тому використовуються типові значення. Нові перевірки додаються із кожною новою версією Weblate.

Ви можете вимкнути усі перевірки:

CHECK_LIST = ()

Ви можете увімкнули лише декілька:

CHECK_LIST = (
  "weblate.checks.chars.BeginNewlineCheck",
  "weblate.checks.chars.EndNewlineCheck",
  "weblate.checks.chars.MaxLengthCheck",
)

Примітка

Зміна значення цього параметра стосується лише змінених наново перекладів — наявні перевірки зберігатимуться у базі даних. Щоб зміни було застосовано до вже збережених перекладів, віддайте команду updatechecks.

COMMENT_CLEANUP_DAYS

Нове в версії 3.6.

Вилучати коментарі за вказану кількість днів. Типове значення — None, тобто не вилучати коментарі.

COMMIT_PENDING_HOURS

Нове в версії 2.10.

Кількість годин, протягом яких слід надіслати до репозиторію зміни з черги разом із фоновим завданням.

CONTACT_FORM

Нове в версії 4.6.

Налаштовує спосіб надсилання повідомлення електронної пошти з форми зв’язку. Виберіть налаштування, які відповідають налаштуванням вашого поштового сервера.

"reply-to"

Запис відправника той самий, що і у Reply-To, це типова поведінка.

"from"

Запис відправника той самий, що і у From. На вашому поштовому сервері має бути дозволено надсилання таких повідомлень електронної пошти.

DATA_DIR

Тека, у якій Weblate зберігає дані. Тека містить посилання на репозиторію системи керування версіями, повнотекстовий покажчик та різноманітні файли налаштувань для зовнішніх інструментів.

Зазвичай, існують такі підкаталоги:

home

Домашній каталог, який використовується для виклику скриптів.

ssh

Ключі і налаштування SSH.

static

Типове місце для статичних файлів Django, визначається на основі STATIC_ROOT. Див. Обслуговування статичних файлів.

Контейнер Docker використовує для цього окремий том, див. Томи контейнера Docker.

media

Типове розташування мультимедійних файлів Django, визначається на основі MEDIA_ROOT. Містить вивантажені знімки вікон, див. Візуальний контекст для рядків.

vcs

Репозиторії систем керування версіями для перекладів.

backups

Дані щоденної резервної копії. Докладніше про це у розділі Дампи даних для резервних копій.

fonts:

Вивантажені користувачем шрифти, див. Керування шрифтами.

cache

Різноманітні кеші, можна розташувати деінде за допомогою CACHE_DIR.

Контейнер Docker використовує для цього окремий том, див. Томи контейнера Docker.

Примітка

Цей каталог має бути доступний до запису для Weblate. Якщо його запущено від імені uWSGI, користувач www-data повинен мати доступ до запису до нього.

Найпростішим способом досягти результату є надання користувачеві прав власника каталогу:

sudo chown www-data:www-data -R $DATA_DIR

Типове значення — /home/weblate/data, але варто налаштувати все відповідним чином.

DATABASE_BACKUP

Нове в версії 3.1.

Чи мають резервні копії зберігатися у форматі звичайного тексту, стисненими чи пропущеними. Коректними значеннями є такі:

 • "plain"

 • "compressed"

 • "none"

DEFAULT_ACCESS_CONTROL

Нове в версії 3.3.

Типовий параметр керування доступом для нових проєктів:

0

Відкритий

1

Захищений

100

Приватний

200

Нетиповий

Скористайтеся варіантом Нетиповий, якщо ви керуєте ACL вручну, тобто не покладаєтеся на внутрішні механізми керування Weblate.

DEFAULT_AUTO_WATCH

Нове в версії 4.5.

Налаштовує, чи має бути увімкнено Автоматичне спостереження за проєктами із внеском для нових користувачів. Типове значення — True.

Дивись також

Сповіщення

DEFAULT_RESTRICTED_COMPONENT

Нове в версії 4.1.

Типове значення для обмеження на доступ до складника.

DEFAULT_ADD_MESSAGE, DEFAULT_ADDON_MESSAGE, DEFAULT_COMMIT_MESSAGE, DEFAULT_DELETE_MESSAGE, DEFAULT_MERGE_MESSAGE

Типові повідомлення про внесок для різних дій. Докладніше про це у розділі Налаштовування складників.

DEFAULT_ADDONS

Типові додатки, які слід встановлювати для всіх створених складників.

Примітка

Цей параметр стосується лише новостворених складників.

Приклад:

DEFAULT_ADDONS = {
  # Add-on with no parameters
  "weblate.flags.target_edit": {},
  # Add-on with parameters
  "weblate.autotranslate.autotranslate": {
    "mode": "suggest",
    "filter_type": "todo",
    "auto_source": "mt",
    "component": "",
    "engines": ["weblate-translation-memory"],
    "threshold": "80",
  },
}

Дивись також

install_addon, Додатки, WEBLATE_ADDONS

DEFAULT_COMMITER_EMAIL

Нове в версії 2.4.

Адреса електронної пошти автора внеску. Типове значення — noreply@weblate.org.

Дивись також

DEFAULT_COMMITER_NAME

DEFAULT_COMMITER_NAME

Нове в версії 2.4.

Ім’я автора внеску. Типове значення — Weblate.

Дивись також

DEFAULT_COMMITER_EMAIL

DEFAULT_LANGUAGE

Нове в версії 4.3.2.

Типова початкова мова, наприклад, у Джерельна мова.

Типовим значенням є en. Відповідний об’єкт мови має існувати у базі даних.

DEFAULT_MERGE_STYLE

Нове в версії 3.4.

Стиль злиття для всіх нових складників.

 • rebase — типовий

 • merge

DEFAULT_SHARED_TM

Нове в версії 3.2.

Налаштовує типове значення Використовувати спільну памʼять перекладів і Зробіть внесок у спільну памʼять перекладів.

DEFAULT_TRANSLATION_PROPAGATION

Нове в версії 2.5.

Типовий параметр для надсилання перекладу, типове значення — True.

DEFAULT_PULL_MESSAGE

Налаштовує типовий заголовок та повідомлення для запитів щодо об’єднання.

ENABLE_AVATARS

Визначає, чи слід вмикати засновані на Gravatar аватари для користувачів. Типово увімкнено.

Зображення аватарів отримуються і кешуються на сервері — це знижує ризик витоку приватних даних і пришвидшує обробку даних для користувача.

ENABLE_HOOKS

Чи слід вмикати доступу до анонімних віддалених скриптів обробки.

Дивись також

Обробники сповіщень

ENABLE_HTTPS

Визначає, надсилати посилання Weblate як HTTPS або як HTTP. Цей параметр впливає на надіслані повідомлення електронної пошти і створення абсолютних адрес.

У типових налаштуваннях цей параметр також використовується для декількох параметрів Django, які пов’язано із HTTPS — вмикає безпечні куки, перемикає HSTS або вмикає переспрямовування на адресу HTTPS.

У певних випадках переспрямовування HTTPS може викликати проблеми — ви можете зіткнутися із проблемами циклічного переспрямовування, якщо ви використовуєте реверсивний проксі-сервер, який виконує обривання SSL і не передає належним чином заголовки протоколів до Django. Будь ласка, скоригуйте налаштування вашого реверсивного проксі-сервера так, щоб він надсилав заголовки X-Forwarded-Proto або Forwarded, або налаштуйте SECURE_PROXY_SSL_HEADER, щоб надати Django змогу правильно визначати стан SSL.

ENABLE_SHARING

Увімкнути або вимкнути меню Поділитися, щоб користувачі могли оприлюднювати поступ перекладу у соціальних мережах.

EXTRA_HTML_HEAD

Нове в версії 4.15.

Вставити додаткову розмітку у заголовок HTML. Можна скористатися, наприклад, для перевірки власності сайта:

EXTRA_HTML_HEAD = '<link href="https://fosstodon.org/@weblate" rel="me">'

Попередження

Обробка рядка не виконуватиметься, його буде просто вставлено до заголовка HTML.

GET_HELP_URL

Нове в версії 4.5.2.

Адреса, за якою можна отримати підтримку для вашого екземпляра Weblate.

GITEA_CREDENTIALS

Нове в версії 4.12.

Список реєстраційних даних для серверів Gitea.

GITEA_CREDENTIALS = {
  "try.gitea.io": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
  "gitea.example.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "another-api-token",
  },
}

GITLAB_CREDENTIALS

Нове в версії 4.3.

Список реєстраційних даних для серверів GitLab.

GITLAB_CREDENTIALS = {
  "gitlab.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
  "gitlab.example.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "another-api-token",
  },
}

GITHUB_CREDENTIALS

Нове в версії 4.3.

Список реєстраційних даних для серверів GitHub.

GITHUB_CREDENTIALS = {
  "api.github.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
  "github.example.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "another-api-token",
  },
}

BITBUCKETSERVER_CREDENTIALS

Нове в версії 4.16.

Список реєстраційних даних для серверів Bitbucket.

BITBUCKETSERVER_CREDENTIALS = {
  "git.self-hosted.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "http-access-token",
  },
}

GOOGLE_ANALYTICS_ID

Ідентифікатор Google Analytics для вмикання спостереження за Weblate за допомогою Google Analytics.

HIDE_REPO_CREDENTIALS

Приховати реєстраційні дані репозиторію від показу у вебінтерфейсі. Якщо у адресі репозиторію міститься ім’я користувача і пароль, Weblate приховає їх при показі відповідних даних користувачам.

Наприклад, замість https://користувач:пароль@git.example.com/repo.git буде показано просто https://git.example.com/repo.git. Програма також намагатиметься вилучити повідомлення про помилки системи керування версіями у подібний же спосіб.

Примітка

Типово увімкнено.

HIDE_VERSION

Нове в версії 4.3.1.

Ховає відомості щодо версії від користувачів, які не пройшли розпізнавання. Це також призведе до того, що усі посилання на документацію вказуватимуть на документацію із найсвіжішої версії, замість документації відповідної встановленої версії.

Приховування версії є рекомендованим для посилення захисту у деяких корпораціях, але воно не захистить вас від спроб нападника визначити версію за зондуванням її поведінки.

Примітка

Типово вимкнено.

INTERLEDGER_PAYMENT_POINTERS

Нове в версії 4.12.1.

Список Interledger Payment Pointers (ILPs) для вебмонетизації.

Якщо вказано декілька, ймовірнісний розподіл прибутку буде виконано випадковим вибором якогось.

Докладніші відомості можна знайти на <https://webmonetization.org/>.

Підказка

Типове значення уможливлює фінансову підтримку користувачами самого Weblate.

IP_BEHIND_REVERSE_PROXY

Нове в версії 2.14.

Вказує, чи працює Weblate за реверсивним проксі-сервером.

Якщо встановлено значення True, Weblate отримуватиме IP-адресу з заголовка, який визначено IP_PROXY_HEADER.

Попередження

Переконайтеся, що зворотний проксі-сервер справді використовується, і що він встановлює цей заголовок, інакше користувачі зможуть підробляти IP-адресу.

Примітка

Типово не увімкнено.

IP_PROXY_HEADER

Нове в версії 2.14.

Вказує, з якого заголовка Weblate має отримати адресу, коли увімкнено IP_BEHIND_REVERSE_PROXY.

Типове значення — HTTP_X_FORWARDED_FOR.

IP_PROXY_OFFSET

Нове в версії 2.14.

Вказує, яку частину IP_PROXY_HEADER має бути використано як клієнтську IP-адресу.

Залежно від вашої конфігурації, цей заголовок може складатися з декількох IP-адрес (наприклад, X-Forwarded-For: a, b, client-ip), і ви можете налаштувати, яку адресу з заголовка буде використано як клієнтську IP-адресу тут.

Попередження

Встановлення цього параметра впливає на безпеку вашої установки, вам слід налаштувати її лише на використання довірених проксі-серверів для визначення IP-адреси.

Типове значення — 0.

LICENSE_EXTRA

Додаткові ліцензії, які слід включити до варіантів ліцензування.

Примітка

Кожне визначення ліцензії має бути кортежем його короткої назви, довгої назви і адреси.

Приклад:

LICENSE_EXTRA = [
  (
    "AGPL-3.0",
    "GNU Affero General Public License v3.0",
    "https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0-standalone.html",
  ),
]

LICENSE_FILTER

Змінено в версії 4.3: Відтепер, якщо спорожнити це значення, попередження про ліцензію буде вимкнено.

Фільтрувати перелік ліцензій для показу. Це також вимкне оповіщення про ліцензію, якщо спорожнити значення.

Примітка

У цьому фільтрі використовуються скорочені назви ліцензій.

Приклад:

LICENSE_FILTER = {"AGPL-3.0", "GPL-3.0-or-later"}

Це вимкне попередження про ліцензію:

LICENSE_FILTER = set()

LICENSE_REQUIRED

Визначає, чи є обов’язковим атрибут ліцензування у записі Налаштовування складників.

Примітка

Типово вимкнено.

LIMIT_TRANSLATION_LENGTH_BY_SOURCE_LENGTH

Визначає, чи має бути обмежено довжину вказаного перекладу. Обмеження довжини — довжина початкового рядка × 10 символів.

Підказка

Установіть значення False, щоб уможливити довші переклади (аж до 10000 символів), незалежно від довжини початкового рядка.

Примітка

Типове значення — True.

LOCALIZE_CDN_URL і LOCALIZE_CDN_PATH

Ці параметри призначено для налаштовування додатка CDN локалізації JavaScript. LOCALIZE_CDN_URL визначає кореневу адресу, за якою доступний CDN локалізації, а LOCALIZE_CDN_PATH визначає шлях, за яким Weblate має зберігати створені файли, які обслуговуватимуться за адресою LOCALIZE_CDN_URL.

Підказка

На базовому Weblate використано https://weblate-cdn.com/.

Дивись також

CDN локалізації JavaScript

LOGIN_REQUIRED_URLS

Список адрес, для яких обов’язковим буде реєстрація. (Окрім стандартних правил, які вбудовано до Weblate).

Підказка

За допомогою цього параметра ви можете захистити паролем увесь екземпляр за допомогою:

LOGIN_REQUIRED_URLS = (r"/(.*)$",)
REST_FRAMEWORK["DEFAULT_PERMISSION_CLASSES"] = [
  "rest_framework.permissions.IsAuthenticated"
]

Підказка

Бажано заблокувати також і доступ до програмного інтерфейсу, як показано у наведеному вище прикладі.

Дивись також

REQUIRE_LOGIN

LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS

Список винятків для LOGIN_REQUIRED_URLS. Якщо не вказано, користувачам буде відкрито доступу до сторінки входу до системи.

Деякі винятки, які вам варто включити:

LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS = (
  r"/accounts/(.*)$", # Required for sign in
  r"/static/(.*)$", # Required for development mode
  r"/widgets/(.*)$", # Allowing public access to widgets
  r"/data/(.*)$", # Allowing public access to data exports
  r"/hooks/(.*)$", # Allowing public access to notification hooks
  r"/api/(.*)$", # Allowing access to API
  r"/js/i18n/$", # JavaScript localization
)

MATOMO_SITE_ID

Ідентифікатор сайта Matomo (раніше Piwik), за яким ви хочете стежити.

Примітка

У цьому варіанті інтеграції не передбачено підтримки керування мітками Matomo.

Дивись також

MATOMO_URL

MATOMO_URL

Повна адреса (разом із кінцевою похилою рискою) встановленого Matomo (раніше Piwik), яким ви хочете скористатися для стеження за використанням Weblate. Будь ласка, ознайомтеся із <https://matomo.org/>, щоб дізнатися більше.

Підказка

У цьому варіанті інтеграції не передбачено підтримки керування мітками Matomo.

Приклад:

MATOMO_SITE_ID = 1
MATOMO_URL = "https://example.matomo.cloud/"

Дивись також

MATOMO_SITE_ID

NEARBY_MESSAGES

Кількість показаних рядків, які розташовано поруч із поточним рядком перекладу. Це лише типове значення, користувачі можуть змінювати його за допомогою Профіль користувача.

DEFAULT_PAGE_LIMIT

Нове в версії 4.7.

Типова кількість показуваних елементів, коли увімкнено розбиття на сторінки.

PAGURE_CREDENTIALS

Нове в версії 4.3.2.

Список реєстраційних даних для серверів Pagure.

PAGURE_CREDENTIALS = {
  "pagure.io": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
  "pagure.example.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "another-api-token",
  },
}

PRIVACY_URL

Нове в версії 4.8.1.

Адреса, за якою екземпляр Weblate показуватиме правила конфіденційності.

Підказка

Корисний, якщо ви зберігаєте ваші правові документи поза Weblate для вбудовування їх до Weblate. Докладніше про це у розділі Правові відомості.

Приклад:

PRIVACY_URL = "https://weblate.org/terms/"

Дивись також

LEGAL_URL

PRIVATE_COMMIT_EMAIL_OPT_IN

Нове в версії 4.15.

Налаштовує, чи є конфіденційність адреси електронної пошти при внеску такою, з якою погоджуються, чи такою, від якої відмовляються (типово, вважається, що від неї відмовляються).

PRIVATE_COMMIT_EMAIL_TEMPLATE

Нове в версії 4.15.

Шаблон для створення конфіденційної адреси електронної пошти для користувача. Типовим є "{користувач}@users.noreply.{сайт_домен}".

Встановіть порожні рядок, щоб вимкнути.

Примітка

Використання іншої адреси електронної пошти для внесків є об’єктом погодження з боку користувача, якщо це не змінено за допомогою PRIVATE_COMMIT_EMAIL_OPT_IN. Користувачі можуть налаштувати адресу електронної пошти для внесків у профілі.

PROJECT_BACKUP_KEEP_COUNT

Нове в версії 4.14.

Визначає, скільки резервних копій на проєкт слід зберігати на сервері. Типовим значенням є 3.

PROJECT_BACKUP_KEEP_DAYS

Нове в версії 4.14.

Визначає, наскільки довго зберігатимуться резервні копії проєкту на сервері. Типовим значенням є 30 днів.

PROJECT_NAME_RESTRICT_RE

Нове в версії 4.15.

Визначає формальний вираз для обмеження назв проєктів. Усі назви, відповідність яких виразу буде встановлено, буде заборонено.

Дивись також

Назва проєкту

PROJECT_WEB_RESTRICT_HOST

Нове в версії 4.16.2.

Reject using certain hosts in project website. Any subdomain is matched, so including example.com will block test.example.com as well. The list should contain lower case strings only, the parsed domain is lower cased before matching.

Default configuration:

PROJECT_WEB_RESTRICT_HOST = {"localhost"}

PROJECT_WEB_RESTRICT_NUMERIC

Нове в версії 4.16.2.

Reject using numeric IP address in project website. Enabled by default.

PROJECT_WEB_RESTRICT_RE

Нове в версії 4.15.

Визначає формальний вираз для обмеження сайтів проєкту. Усі адреси, відповідність яких виразу буде встановлено, буде заборонено.

RATELIMIT_ATTEMPTS

Нове в версії 3.2.

Максимальна кількість спроб розпізнавання, перш ніж буде застосовано обмеження швидкості.

Типове значення — 5.

RATELIMIT_WINDOW

Нове в версії 3.2.

Тривалість періоду прийняття розпізнавання після застосування обмеження частоти.

Проміжок часу у секундах, типове значення — 300 (5 хвилин).

RATELIMIT_LOCKOUT

Нове в версії 3.2.

Тривалість періоду блокування розпізнавання після застосування обмеження частоти.

Проміжок часу у секундах, типове значення — 600 (10 хвилин).

REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS

Нове в версії 4.1.

Список модулів розпізнавання, з яких уможливлено реєстрацію. Обмежує лише нові реєстрації. Користувачі зможуть проходити розпізнавання та додавати розпізнавання за допомогою всіх налаштованих модулів розпізнавання.

Рекомендуємо не вимикати REGISTRATION_OPEN, а обмежити роботу модулів реєстрації. Якщо ви цього не зробите, користувачі зможуть реєструватися, але Weblate не показуватиме посилань на реєстрацію в інтерфейсі користувача.

Приклад:

REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS = ["azuread-oauth2", "azuread-tenant-oauth2"]

Підказка

Назви модулів відповідають назвам, використаним у адресі для розпізнавання.

REGISTRATION_CAPTCHA

Значенням може бути True або False. Значення вказує, чи буде реєстрацію нових облікових записів захищено за допомогою CAPTCHA. Цей параметр є необов’язковим. Типовим значенням є True. Це значення буде використано, якщо ви не вкажете якогось іншого.

Якщо увімкнено, на усі сторінки, де користувачі вводять адреси електронної пошти, буде додано CAPTCHA:

 • Реєстрація нового облікового запису.

 • Відновлення пароля.

 • Додавання адреси електронної пошти до облікового запису.

 • Контактна форма для користувачів, які не увійшли до системи.

REGISTRATION_EMAIL_MATCH

Нове в версії 2.17.

Надає вам змогу фільтрувати, які адреси електронної пошти можна реєструвати.

Типове значення — .*, що надає змогу реєструвати будь-яку адресу електронної пошти.

Ви можете скористатися ним для обмеження реєстрації єдиним доменом електронної пошти:

REGISTRATION_EMAIL_MATCH = r"^.*@weblate\.org$"

REGISTRATION_OPEN

Визначає, чи дозволено реєстрацію нових облікових записів. Це додатковий параметр може лишатися у типовому значенні True або може бути перемкнутим на False.

Цей параметр впливає на вбудовані засоби розпізнавання за адресою електронної пошти або Python Social Auth (ви можете додати певні модулі до «білого» списку за допомогою параметра REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS).

Примітка

Якщо використано сторонні способи розпізнавання, зокрема Розпізнавання за допомогою LDAP, це просто призводить до приховування реєстраційної форми, але нові користувачі попри це зможуть входити до системи і створювати облікові записи.

REGISTRATION_REBIND

Нове в версії 4.16.

Уможливлює повторну прив’язку модулів розпізнавання для наявних користувачів. Увімкніть при перенесенні між різними надавачами засобів для розпізнавання.

Примітка

Типово, вимкнено, щоб заборонити додавання інших модулів розпізнавання до наявного облікового запису. Повторна прив’язка може призвести до компрометації облікового запису при використанні додаткових сторонніх модулів розпізнавання.

REPOSITORY_ALERT_THRESHOLD

Нове в версії 4.0.2.

Порогове значення для вмикання попередження щодо застарілих репозиторіїв, у яких міститься надто багато змін. Типове значення — 25.

REQUIRE_LOGIN

Нове в версії 4.1.

Це увімкне LOGIN_REQUIRED_URLS та налаштовує набір бібліотек REST вимагати розпізнавання для всіх кінцевих точок програмного інтерфейсу.

Примітка

Це реалізовано у Зразок налаштувань. Для Docker скористайтеся WEBLATE_REQUIRE_LOGIN.

SENTRY_DSN

Нове в версії 3.9.

Sentry DSN, яким слід скористатися для Збирання звітів щодо помилок.

Дивись також

Інтеграція Django із Sentry

SIMPLIFY_LANGUAGES

Використовувати прості коди мов для типових комбінацій мова-країна. Наприклад, для перекладу fr_FR буде використано код мови fr. Зазвичай, така поведінка є бажаною, оскільки спрощує побудову списку мов для цих типових комбінацій.

Вимкніть, якщо вам потрібні різні переклади для кожного з варіантів.

SITE_DOMAIN

Налаштовує домен сайта. Домен потрібен для створення правильних абсолютних посилань у багатьох областях застосування (наприклад, для повідомлень активації, сповіщень та стрічок RSS).

Якщо Weblate запущено на нестандартному порту, допишіть його до вказаної адреси.

Приклади:

# Production site with domain name
SITE_DOMAIN = "weblate.example.com"

# Local development with IP address and port
SITE_DOMAIN = "127.0.0.1:8000"

Примітка

Цей параметр має містити лише назву домену. Для налаштованого протоколу (увімкнутого і примусово встановленого HTTPS) скористайтеся ENABLE_HTTPS, а для зміни адреси скористайтеся URL_PREFIX.

Підказка

У контейнері Docker домен сайта можна налаштувати за допомогою WEBLATE_ALLOWED_HOSTS.

SITE_TITLE

Назва сайта, яку буде використано для сайта і надсилання повідомлень електронною поштою.

SPECIAL_CHARS

Додаткові символи, які слід включити на візуальну клавіатуру, Візуальна клавіатура.

Типове значення:

SPECIAL_CHARS = ("\t", "\n", "\u00a0", "…")

SINGLE_PROJECT

Нове в версії 3.8.

Переспрямовує користувачів безпосередньо до проєкту або складника замість показу панелі приладів. Ви можете встановити значення True — у цьому випадку це працюватиме, лише якщо на Weblate є лише один проєкт. У протилежному випадку встановіть ідентифікатор проєкту, і він безумовно переспрямовуватиме до цього проєкту.

Змінено в версії 3.11: У поточній версії цього параметра також приймається ідентифікатор проєкту для примусового показу лише цього проєкту.

Приклад:

SINGLE_PROJECT = "test"

SSH_EXTRA_ARGS

Нове в версії 4.9.

Уможливлює додавання нетипових параметрів, якщо Weblate викликає SSH. Це корисно, при встановленні з’єднання із серверами з використанням застарілого шифрування або іншими нестандартними можливостями.

Наприклад, при встановленні з’єднання SSH у Weblate з’являється повідомлення про помилку Unable to negotiate with legacyhost: no matching key exchange method found. Their offer: diffie-hellman-group1-sha1, ви можете увімкнути потрібні можливості за допомогою такого:

SSH_EXTRA_ARGS = "-oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group1-sha1"

Підказка

Рядок буде оброблено командною оболонкою, тому слід взяти у лапки усі пробіли і спеціальні символи.

STATUS_URL

Адреса, на яку екземпляр Weblate повідомляє про свій стан.

SUGGESTION_CLEANUP_DAYS

Нове в версії 3.2.1.

Автоматично вилучає пропозицій після вказаної кількості днів. Типовим є значення None, тобто пропозиції не вилучаються.

UPDATE_LANGUAGES

Нове в версії 4.3.2.

Керує тим, чи слід оновлювати базу даних мови під час перенесення бази даних. Типово увімкнено. Цей параметр не впливає на підсумки виклику setuplang.

Попередження

З цим параметром показ мов може стати неоднорідним. Визначення мов Weblate з часом розширюють, і код мови для визначених мов не буде показано.

URL_PREFIX

За допомогою цього параметра ви можете запускати Weblate з певним значенням шляху (якщо параметр не вказано, програма покладатиметься на те, що її запущено з кореневого каталогу вебсервера).

Примітка

Щоб скористатися цим параметром, вам також слід налаштувати ваш сервер на вилучення цього префікса. Наприклад, для WSGI вилучення можна досягти встановленням параметра WSGIScriptAlias.

Підказка

Префікс має розпочинатися з /.

Приклад:

URL_PREFIX = "/translations"

Примітка

Цей параметр не працює із вбудованим сервером Django. Вам доведеться скоригувати urls.py так, щоб у ньому містився цей префікс.

VCS_API_DELAY

Нове в версії 4.15.1.

Налаштовує мінімальну затримку у секундах для викликів стороннього програмного інтерфейсу у Запити щодо злиття GitHub, Запити щодо об’єднання GitLab, Запити щодо злиття Gitea і Запити щодо об’єднання Pagure.

Це обмежує частоту викликів програмного інтерфейсу з Weblate до цих служб, щоб уникнути перевантаження.

Якщо вашу роботу обмежує вторинний засіб обмеження частоти на GitHub, може допомогти збільшення цього значення.

Типове значення: 10.

VCS_BACKENDS

Налаштовування доступних модулів систем керування версіями.

Примітка

Weblate намагається скористатися усіма підтримуваними модулями, для яких є відповідні інструменти.

Підказка

За допомогою цього ви можете обмежити варіанти і додавати нетипові модулі систем керування версіями.

VCS_BACKENDS = ("weblate.vcs.git.GitRepository",)

VCS_CLONE_DEPTH

Нове в версії 3.10.2.

Визначає, наскільки глибоким має бути клонування репозиторіїв у Weblate.

Примітка

У поточній версії підтримку передбачено лише у Git. Типово, Weblate створює поверхневі клони репозиторіїв, щоб пришвидшити клонування і заощадити місце на диску. Залежно від ваших підходів до користування (наприклад, використання нетипових Додатки), у вас може виникнути потреба у збільшенні глибини або вимиканні поверхневих клонів повністю встановленням значення 0.

Підказка

Якщо при записі з Weblate ви отримуєте повідомлення fatal: protocol error: expected old/new/ref, got 'shallow <commit hash>', вимкніть поверхневі клонування повністю:

VCS_CLONE_DEPTH = 0

WEBLATE_ADDONS

Список додатків, якими можна скористатися. Щоб скористатися ними, їх слід увімкнути для певного складника перекладу. Типово, до списку буде включено всі вбудовані додатки. За розширення списку вам, імовірно, слід зберегти наявні додатки ввімкненими. Приклад:

WEBLATE_ADDONS = (
  # Built-in add-ons
  "weblate.addons.gettext.GenerateMoAddon",
  "weblate.addons.gettext.UpdateLinguasAddon",
  "weblate.addons.gettext.UpdateConfigureAddon",
  "weblate.addons.gettext.MsgmergeAddon",
  "weblate.addons.gettext.GettextCustomizeAddon",
  "weblate.addons.gettext.GettextAuthorComments",
  "weblate.addons.cleanup.CleanupAddon",
  "weblate.addons.consistency.LangaugeConsistencyAddon",
  "weblate.addons.discovery.DiscoveryAddon",
  "weblate.addons.flags.SourceEditAddon",
  "weblate.addons.flags.TargetEditAddon",
  "weblate.addons.flags.SameEditAddon",
  "weblate.addons.flags.BulkEditAddon",
  "weblate.addons.generate.GenerateFileAddon",
  "weblate.addons.json.JSONCustomizeAddon",
  "weblate.addons.xml.XMLCustomizeAddon",
  "weblate.addons.properties.PropertiesSortAddon",
  "weblate.addons.git.GitSquashAddon",
  "weblate.addons.removal.RemoveComments",
  "weblate.addons.removal.RemoveSuggestions",
  "weblate.addons.resx.ResxUpdateAddon",
  "weblate.addons.autotranslate.AutoTranslateAddon",
  "weblate.addons.yaml.YAMLCustomizeAddon",
  "weblate.addons.cdn.CDNJSAddon",
  # Add-on you want to include
  "weblate.addons.example.ExampleAddon",
)

Примітка

Вилучення додатка зі списку не призводить до видалення його зі складників. У цьому випадку стається збій Weblate. Вилучте додаток з усіх складників, перш ніж вилучати його зі списку.

Дивись також

Додатки, DEFAULT_ADDONS

WEBLATE_EXPORTERS

Нове в версії 4.2.

Список доступних засобів експортування, які надають змогу отримувати переклади або глосарії у різноманітних форматах.

WEBLATE_FORMATS

Нове в версії 3.0.

Список форматів файлів, якими ви можете скористатися.

Примітка

У типовому списку вже є загальновживані формати.

WEBLATE_MACHINERY

Нове в версії 4.13.

Список служб комп’ютерного перекладу, якими можна скористатися.

WEBLATE_GPG_IDENTITY

Нове в версії 3.1.

Профіль, який буде використано Weblate для підписування Git. Приклад:

WEBLATE_GPG_IDENTITY = "Weblate <weblate@example.com>"

Програма виконає пошук у репозиторії ключів GPG Weblate відповідного ключа (home/.gnupg у DATA_DIR). Якщо ключа не буде знайдено, ключ буде створено. Будь ласка, ознайомтеся із розділом Підписування внесків Git за допомогою GnuPG, щоб дізнатися більше.

WEBSITE_REQUIRED

Визначає, чи має бути вказано Вебсайт проєкту при створенні проєкту. Типово увімкнено, оскільки це відповідає налаштуванням загальнодоступних серверів.