Розробка додатків

За допомогою можливості Додатки ви можете налаштувати процедуру локалізації у Weblate.

class weblate.addons.base.BaseAddon(storage=None)

Базовий клас для додатків Weblate.

classmethod can_install(component, user)

Перевірка, чи сумісний додаток із вказаним складником.

configure(settings)

Збереження налаштувань.

daily(component)

Скрипт обробки, який вмикається щодня.

classmethod get_add_form(user, component, **kwargs)

Повернення форми налаштовування для додавання нового додатка.

get_settings_form(user, **kwargs)

Повернення форми налаштовування для цього додатка.

post_add(translation)

Скрипт обробки, який вмикається після додавання нового перекладу.

post_commit(component)

Скрипт, який вмикається після того, як зміни буде внесено до репозиторію.

post_push(component)

Скрипт, який вмикається після запису до репозиторію основної гілки розробки.

post_update(component, previous_head: str, skip_push: bool)

Скрипт обробки, який вмикається після оновлення репозиторію у основній гілці розробки.

Параметри:
 • previous_head (str) – HEAD репозиторію до оновлення, може бути порожнім для початкового клону.

 • skip_push (bool) – Визначає, чи слід пропускати при обробці додатком запис до основного репозиторію коду. Зазвичай, ви можете передати цей параметр підлеглим методам як commit_and_push або commit_pending.

pre_commit(translation, author)

Сценарій, який вмикається, перш ніж зміни буде внесено до репозиторію.

pre_push(component)

Скрипт, який вмикається перед записом із репозиторію до основної гілки розробки.

pre_update(component)

Скрипт, який вмикається перед оновленням репозиторію з основної гілки розробки.

save_state()

Збереження відомостей щодо стану додатка.

store_post_load(translation, store)

Скрипт обробки, який вмикається після обробки файла.

Отримує як аргумент екземпляр класу форматування файлів.

Корисний для внесення змін до класу форматування файлів, наприклад, для коригування способу зберігання файла.

unit_pre_create(unit)

Скрипт обробки, який вмикається до створення нового модуля.

Ось приклад додатка:

# Copyright © Michal Čihař <michal@weblate.org>
#
# SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later

from django.utils.translation import gettext_lazy as _

from weblate.addons.base import BaseAddon
from weblate.addons.events import EVENT_PRE_COMMIT


class ExampleAddon(BaseAddon):
  # Filter for compatible components, every key is
  # matched against property of component
  compat = {"file_format": {"po", "po-mono"}}
  # List of events add-on should receive
  events = (EVENT_PRE_COMMIT,)
  # Add-on unique identifier
  name = "weblate.example.example"
  # Verbose name shown in the user interface
  verbose = _("Example add-on")
  # Detailed add-on description
  description = _("This add-on does nothing it is just an example.")

  # Callback to implement custom behavior
  def pre_commit(self, translation, author):
    return