Перевірки і виправлення

Перевірки якості допомагають знайти типові помилки перекладачів, що забезпечує якість перекладу. Підсумками перевірок можна нехтувати, якщо ви впевнені у їхній хибності.

Одразу після надсилання перекладу, який не проходить перевірки, Weblate покаже користувачеві повідомлення про помилку:

../_images/checks.png

Автоматичні виправлення

Окрім перевірок, Weblate може автоматично виправляти деякі типові помилки у рядках перекладу. Користуйтеся цим обережно, щоб не наробити помилок.

Дивись також

AUTOFIX_LIST

Перевірки якості

Weblate застосовує до рядків широкий діапазон перевірок якості. У наступному розділі докладно описано усі ці перевірки. Також передбачено специфічні для мов перевірки. Якщо у звітах вади ви знайшли помилку, повідомте нам про неї.

Перевірки перекладів

Виконуються після кожної зміни у перекладі, допомагаючи перекладачам підтримувати високу якість перекладів.

Розмітка BBcode

Підсумок

BB-код у перекладі не збігається з BB-кодом у джерелі

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.markup.BBCodeCheck

Прапорець для нехтування

ignore-bbcode

BBCode використовує просту розмітку, наприклад, надає змогу позначити важливі частини повідомлення напівжирним або курсивним шрифтом.

Ця перевірка забезпечує наявність розмітки у перекладі.

Примітка

Спосіб виявлення BBcode у поточній версії є доволі простим, тому ця перевірка може помилково повідомляти про хиби у перекладі.

Послідовне повторення слів

Нове в версії 4.1.

Підсумок

Текст містить те саме слово двічі поспіль:

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.duplicate.DuplicateCheck

Прапорець для нехтування

ignore-duplicate

Перевіряє переклад на відсутність послідовного дублювання слів. Дублювання, зазвичай, вказує на помилку у перекладі.

Підказка

До цієї перевірки включено специфічні для мови правила для уникнення хибного спрацьовування. Якщо у вашому випадку рядок без помилок не проходить перевірки, повідомте про це нас. Див. розділ Надсилання звітів щодо вад у Weblate.

Не слідує глосарію

Нове в версії 4.5.

Підсумок

Переклад не слідує термінам, які визначено у глосарії.

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.glossary.GlossaryCheck

Прапорець для вмикання

check-glossary

Прапорець для нехтування

ignore-check-glossary

Цю перевірку має бути увімкнено за допомогою прапорця check-glossary (див. Налаштовування поведінки за допомогою прапорців). Будь ласка, зважте на таке, перш ніж її вмикати:

  • Виконує точну перевірку збігу рядків. У глосарії мають міститися терміни в усіх варіантах.

  • Зіставлення всіх рядків з глосарієм ресурсовитратна операція. Вона сповільнює будь-які дії у Weblate, які стосуються виконання перевірок, подібних до імпортування рядків або перекладу.

Подвійний пробіл

Підсумок

Переклад містить подвійний пробіл

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.DoubleSpaceCheck

Прапорець для нехтування

ignore-double-space

Перевіряє, чи немає у перекладі подвійних пробілів, щоб уникнути хибних спрацювань інших пов’язаних із пробілами перевірок.

Перевірка вважається пройденою, якщо буде виявлено подвійний пробіл у початковому рядку, що означатиме, що подвійний пробіл було використано навмисно.

Форматовані рядки

Перевіряє, чи є однаковим форматування у початковому рядку і перекладі. Пропускання рядків форматування у перекладі, зазвичай, спричиняє серйозні проблеми, тому форматування у рядках перекладів має, зазвичай, збігатися із форматуванням у початковому рядку.

У Weblate передбачено підтримку рядків форматування декількох мов програмування. Перевірка не вмикається автоматично, а лише якщо рядок позначено відповідним прапорцем (наприклад c-format для форматування C). Gettext додає такі прапорці автоматично, але вам, ймовірно, доведеться додавати прапорці вручну для файлів в інших форматах, або якщо ваші файли PO не створено за допомогою xgettext.

Це можна зробити на рівні модуля перекладу (див. Додаткові відомості щодо початкових рядків) або у складнику. Визначити перевірку на рівні складника простіше, але це може призвести до помилкових спрацювань, якщо рядок не позначено як форматований, але у ньому все ж використано синтаксис рядків форматування.

Підказка

Якщо специфічна перевірка форматування є недоступною у Weblate, ви можете скористатися загальною перевіркою на символи-замінники.

Окрім перевірки, Weblate підсвітить рядки форматування для спрощення вставлення їх до рядків перекладу:

../_images/format-highlight.png

Рядок інтерполяції AngularJS

Підсумок

Рядки інтерполяції AngularJS не відповідають джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.angularjs.AngularJSInterpolationCheck

Прапорець для вмикання

angularjs-format

Прапорець для нехтування

ignore-angularjs-format

Приклад рядка іменованого форматування

Your balance is {{amount}} {{ currency }}

Формат C

Підсумок

Рядок, формату C, не відповідає джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.CFormatCheck

Прапорець для вмикання

c-format

Прапорець для нехтування

ignore-c-format

Приклад рядка простого форматування

There are %d apples

Приклад рядка позиційного форматування

Your balance is %1$d %2$s

Формат C#

Підсумок

Рядок формату C# не відповідає джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.CSharpFormatCheck

Прапорець для вмикання

c-sharp-format

Прапорець для нехтування

ignore-c-sharp-format

Приклад рядка позиційного форматування

There are {0} apples

Літерали шаблонів ECMAScript

Підсумок

Літерали шаблонів ECMAScript не відповідають джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.ESTemplateLiteralsCheck

Прапорець для вмикання

es-format

Прапорець для нехтування

ignore-es-format

Приклад інтерполяції

There are ${number} apples

i18next інтерполяція

Нове в версії 4.0.

Підсумок

Інтерполяція i18next не відповідає джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.I18NextInterpolationCheck

Прапорець для вмикання

i18next-interpolation

Прапорець для нехтування

ignore-i18next-interpolation

Приклад інтерполяції

There are {{number}} apples

Приклад вкладеності

There are $t(number) apples

Формат Java

Підсумок

Рядок формату Java не відповідає джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.JavaFormatCheck

Прапорець для вмикання

java-format

Прапорець для нехтування

ignore-java-format

Приклад рядка простого форматування

There are %d apples

Приклад рядка позиційного форматування

Your balance is %1$d %2$s

Формат Java Message

Підсумок

Рядок формату Java Message не відповідає джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.JavaMessageFormatCheck

Прапорець для безумовного вмикання

java-messageformat

Прапорець для вмикання автовиявлення

auto-java-messageformat вмикає перевірку, лише якщо у початковому рядку є рядок форматування

Прапорець для нехтування

ignore-java-messageformat

Приклад рядка позиційного форматування

There are {0} apples

Формат JavaScript

Підсумок

Рядок, формату JavaScript, не відповідає джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.JavaScriptFormatCheck

Прапорець для вмикання

javascript-format

Прапорець для нехтування

ignore-javascript-format

Приклад рядка простого форматування

There are %d apples

Формат Lua

Підсумок

Рядок, формату Lua, не відповідає джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.LuaFormatCheck

Прапорець для вмикання

lua-format

Прапорець для нехтування

ignore-lua-format

Приклад рядка простого форматування

There are %d apples

Форматування Object Pascal

Підсумок

Рядок форматування Object Pascal не збігається із джерелом

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.ObjectPascalFormatCheck

Прапорець для вмикання

object-pascal-format

Прапорець для нехтування

ignore-object-pascal-format

Приклад рядка простого форматування

There are %d apples

Відсоток заповнювачів

Нове в версії 4.0.

Підсумок

Відсоток заповнювачів не відповідає джерелам

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.PercentPlaceholdersCheck

Прапорець для вмикання

percent-placeholders

Прапорець для нехтування

ignore-percent-placeholders

Приклад рядка простого форматування

There are %number% apples

Дивись також

Форматовані рядки,

Формат Perl

Підсумок

Рядок формату Perl не відповідає джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.PerlFormatCheck

Прапорець для вмикання

perl-format

Прапорець для нехтування

ignore-perl-format

Приклад рядка простого форматування

There are %d apples

Приклад рядка позиційного форматування

Your balance is %1$d %2$s

Формат PHP

Підсумок

Рядок, формату PHP, не відповідає джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.PHPFormatCheck

Прапорець для вмикання

php-format

Прапорець для нехтування

ignore-php-format

Приклад рядка простого форматування

There are %d apples

Приклад рядка позиційного форматування

Your balance is %1$d %2$s

Формат дужок Python

Підсумок

Рядок, формату Python brace, не відповідає джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.PythonBraceFormatCheck

Прапорець для вмикання

python-brace-format

Прапорець для нехтування

ignore-python-brace-format

Простий рядок форматування

There are {} apples

Приклад рядка іменованого форматування

Your balance is {amount} {currency}

Формат Python

Підсумок

Рядок, формату Python, не відповідає джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.PythonFormatCheck

Прапорець для вмикання

python-format

Прапорець для нехтування

ignore-python-format

Простий рядок форматування

There are %d apples

Приклад рядка іменованого форматування

Your balance is %(amount) %(currency)

Формат Qt

Підсумок

Рядок формату Qt не відповідає джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.qt.QtFormatCheck

Прапорець для вмикання

qt-format

Прапорець для нехтування

ignore-qt-format

Приклад рядка позиційного форматування

There are %1 apples

Формат Qt у множині

Підсумок

Рядок формату Qt у множині не відповідає джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.qt.QtPluralCheck

Прапорець для вмикання

qt-plural-format

Прапорець для нехтування

ignore-qt-plural-format

Приклад рядка форматування форм множини

There are %Ln apple(s)

Формат Ruby

Підсумок

Рядок формату Ruby не збігається з джерелом

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.ruby.RubyFormatCheck

Прапорець для вмикання

ruby-format

Прапорець для нехтування

ignore-ruby-format

Приклад рядка простого форматування

There are %d apples

Приклад рядка позиційного форматування

Your balance is %1$f %2$s

Приклад рядка іменованого форматування

Your balance is %+.2<amount>f %<currency>s

Рядок із іменованим шаблоном

Your balance is %{amount} %{currency}

Формат Scheme

Підсумок

Рядок форматування Scheme не відповідає джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.SchemeFormatCheck

Прапорець для вмикання

scheme-format

Прапорець для нехтування

ignore-scheme-format

Приклад рядка простого форматування

There are ~d apples

Форматування I18n Vue

Підсумок

Форматування I18n Vue не збігається із початковим рядком

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.VueFormattingCheck

Прапорець для вмикання

vue-format

Прапорець для нехтування

ignore-vue-format

Іменоване форматування

There are {count} apples

Форматування i18n Rails

There are %{count} apples

Пов’язані повідомлення локалі

@:message.dio @:message.the_world!

Вже перекладено

Підсумок

Цей рядок перекладено раніше

Область

усі рядки

Клас перевірки

weblate.checks.consistency.TranslatedCheck

Прапорець для нехтування

ignore-translated

Означає, що рядок вже було перекладено. Таке може трапитися, якщо переклади було скасовано у системі керування версіями або втрачено у інший спосіб.

Неузгодженість

Підсумок

Цей рядок має більше одного перекладу в цьому проєкті або не перекладається в деяких складниках.

Область

усі рядки

Клас перевірки

weblate.checks.consistency.ConsistencyCheck

Прапорець для нехтування

ignore-inconsistent

Weblate шукає різні переклади однакових рядків в усьому проєкті, щоб забезпечити однорідність перекладів.

Ця перевірка вважається не пройденою, якщо у межах проєкту буде знайдено різні переклади одного рядка. Неоднорідність буде показано серед інших даних щодо перекладу. Знайти інші переклади рядка можна на вкладці Інші входження.

Примітка

Перевірка також вважається не пройденою, якщо рядок перекладено в одному складнику проєкту і не перекладено в іншому. Нею можна скористатися як швидким способом обробки рядків, які не перекладено у деяких складниках: достатньо просто натиснути кнопку Використати цей переклад, яку показано для кожного з рядків на вкладці Інші входження.

Ви можете скористатися додатком Автоматичний переклад для автоматизації нових доданих рядків, які вже було перекладено в іншому складнику.

Використано літеру кашида

Нове в версії 3.5.

Підсумок

Декоративні букви кашиди не повинні використовуватися

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.KashidaCheck

Прапорець для нехтування

ignore-kashida

Декоративні літери кашиди не повинні використовуватися. Такі літери також називають татвілами.

Дивись також

Кашида у Вікіпедії

Markdown посилання

Нове в версії 3.5.

Підсумок

Посилання Markdown не збігаються з джерелом

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.markup.MarkdownRefLinkCheck

Прапорець для вмикання

md-text

Прапорець для нехтування

ignore-md-reflink

Посилання Markdown не збігаються з джерелом.

Дивись також

Посилання у Markdown

Синтаксис Markdown

Нове в версії 3.5.

Підсумок

Синтаксис Markdown не відповідає джерелу

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.markup.MarkdownSyntaxCheck

Прапорець для вмикання

md-text

Прапорець для нехтування

ignore-md-syntax

Синтаксис Markdown не відповідає джерелу

Дивись також

Елементи span у Markdown

Максимальна довжина перекладу

Підсумок

Переклад не перевищує заданої довжини

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.MaxLengthCheck

Прапорець для вмикання

max-length

Прапорець для нехтування

ignore-max-length

Перевіряє, чи прийнятною є довжина перекладів і чи вкладаються вони у доступне місце. У цій перевірці враховується лише довжина перекладу у символах.

На відміну від інших перевірок, прапорець слід встановити як пару ключ:значення, наприклад max-length:100.

Підказка

Ця перевірка використовує кількість символів — це значення може бути не найкращим варіантом, якщо для показу тексту використовується пропорційний шрифт. Справжню довжину тексту можна оцінити за допомогою перевірки Найбільший розмір перекладу.

Крім того, може стати у пригоді прапорець replacements: для розгортання замінників перед перевіркою рядка.

Найбільший розмір перекладу

Підсумок

Перекладений текст не повинен перевищувати заданий розмір

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.render.MaxSizeCheck

Прапорець для вмикання

max-size

Прапорець для нехтування

ignore-max-size

Нове в версії 3.7.

Перекладений текст не повинен перевищувати заданий розмір. Програма обробляє текст із перенесенням рядків і перевіряє, чи вкладається він у вказані обмеження.

Для перевірки потрібні два параметри — максимальна ширина і максимальна кількість рядків. Якщо кількість рядків не вказано, буде перевірено однорядковий текст.

Ви також можете налаштувати використаний шрифт за допомогою інструкції font-* (див. Налаштовування поведінки за допомогою прапорців). Наприклад, вказані нижче прапорці перекладу встановлюють, що запис тексту шрифтом ubuntu розміру 22 має вкладатися у два рядки і ширину у 500 пікселів:

max-size:500:2, font-family:ubuntu, font-size:22

Підказка

Вам варто встановити інструкції font-* на рівні складника, щоб той самий шрифт було використано для усіх рядків у складнику. Ви можете перевизначити значення на рівні рядка, якщо вам потрібно якимось чином виконати специфічну перевірку для окремого рядка.

Крім того, може стати у пригоді прапорець replacements: для розгортання замінників перед перевіркою рядка.

Не збіглися \n

Підсумок

Число \n у перекладі не збігається з джерелом

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.EscapedNewlineCountingCheck

Прапорець для нехтування

ignore-escaped-newline

Зазвичай, екрановані символи розриву рядка є важливими для форматування виведених програмою даних. Перевірка вважається не пройденою, якщо кількість записів \n у перекладі не збігається із кількістю у початковому рядку.

Невідповідність двокрапки

Підсумок

Джерело та переклад не закінчуються двокрапкою

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.EndColonCheck

Прапорець для нехтування

ignore-end-colon

Перевіряє, чи правильно відтворено двокрапки з початкового рядка у перекладі. Також виконується перевірка двокрапок у мовах, де вони не використовуються (китайській і японській).

Невідповідність багатокрапок

Підсумок

Джерело і переклад не завершуються трикрапкою

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.EndEllipsisCheck

Прапорець для нехтування

ignore-end-ellipsis

Перевіряє, чи відтворено кінцеві три крапки з початкового рядка у перекладі. Виконується перевірка лише для справжнього символу трьох крапок (), а не трьох послідовних крапок (...).

Символ багатокрапки, зазвичай, краще виглядає у друкованому варіанті і краще обробляється системами озвучення тексту.

Невідповідність знаків оклику

Підсумок

Джерело та переклад не закінчуються знаком оклику

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.EndExclamationCheck

Прапорець для нехтування

ignore-end-exclamation

Перевіряє, чи правильно відтворено знаки оклику з початкового рядка у перекладі. Також виконується перевірка знаків оклику у мовах, де вони не використовуються (китайській, японській, корейській, вірменській, лімбу, м’янмській та нко).

Невідповідність кінцевої крапки

Підсумок

Джерело і переклад не завершуються кінцевою крапкою

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.EndStopCheck

Прапорець для нехтування

ignore-end-stop

Перевіряє, чи правильно відтворено крапки з початкового рядка у перекладі. Також виконується перевірка крапок у мовах, де вони не використовуються (китайській, японській, деванагарі та урду).

Дивись також

Крапка у Вікіпедії

Невідповідність знаків питання

Підсумок

Джерело та переклад не закінчуються знаком питання

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.EndQuestionCheck

Прапорець для нехтування

ignore-end-question

Перевіряє, чи правильно відтворено знаки питання з початкового рядка у перекладі. Також виконується перевірка знаків питання у мовах, де вони не використовуються (вірменській, арабській, китайській, корейській, японській, ефіопській, ваї або коптській).

Невідповідність крапки з комою

Підсумок

Джерело і переклад не завершуються крапкою з комою

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.EndSemicolonCheck

Прапорець для нехтування

ignore-end-semicolon

Перевіряє, чи відтворено крапки з комами наприкінці рядків з початкового рядка у перекладі. Це може бути корисним для збереження форматування записів, зокрема у файлах .desktop.

Розбіжність розривів рядків

Підсумок

Кількість знаків нових рядків у перекладі не збігається з джерелом

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.NewLineCountCheck

Прапорець для нехтування

ignore-newline-count

Зазвичай, символи розриву рядка є важливими для форматування виведених програмою даних. Перевірка вважається не пройденою, якщо кількість записів \n у перекладі не збігається із кількістю у початковому рядку.

Бракує множини

Підсумок

Деякі форми множини не перекладено

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.consistency.PluralsCheck

Прапорець для нехтування

ignore-plurals

Перевіряє, чи було перекладено усіх форми множини початкового рядка. Специфіку використання кожної з форм множини, яку використано, можна знайти у визначенні рядка.

Якщо деякі з форм множини пропущено, у деяких випадках користувачу буде показано порожній рядок замість форми множини.

Заповнювачі

Нове в версії 3.9.

Підсумок

У перекладі не вистачає деяких замінників

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.placeholders.PlaceholderCheck

Прапорець для вмикання

placeholders

Прапорець для нехтування

ignore-placeholders

Змінено в версії 4.3: Ви можете використовувати формальний вираз як замінник.

У перекладі пропущено деякі з символів-замінників. Символи-замінники видобуваються з файла перекладу або визначаються вручну за допомогою прапорця placeholders. Декілька символів-замінників можна відокремити двокрапкою, рядки з пробілами слід вказувати у лапках:

placeholders:$URL$:$TARGET$:"some long text"

Якщо ви знаєте синтаксичну конструкцію для замінників, ви можете скористатися регулярним виразом:

placeholders:r"%[^% ]%"

Щільність знаків

Нове в версії 3.9.

Підсумок

Пропущений нерозривний пробіл перед подвійним знаком пунктуації

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.PunctuationSpacingCheck

Прапорець для нехтування

ignore-punctuation-spacing

Перевіряє, чи є нерозривний пробіл перед символом пунктуації, що складається з двох частин (знаком оклику, знаком питання, крапкою з комою та двокрапкою). Правило щодо додавання пробілу використовується лише у деяких мовах, зокрема французькій та бретонській, де це правило є частиною типографії.

Регулярний вираз

Нове в версії 3.9.

Підсумок

Переклад не відповідає регулярному виразу:

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.placeholders.RegexCheck

Прапорець для вмикання

regex

Прапорець для нехтування

ignore-regex

Переклад не відповідає формальному виразу. Вираз або видобувається з файла перекладу, або визначається вручну за допомогою прапорця regex:

regex:^foo|bar$

Однакова множина

Підсумок

Деякі форми множини перекладені однаково

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.consistency.SamePluralsCheck

Прапорець для нехтування

ignore-same-plurals

Перевірка вважається не пройденою, якщо у перекладі усі форми множини є однаковими. У більшості мов форми множини мають бути різними.

Перехід у новий рядок

Підсумок

Джерело і переклад не починаються з переходу у новий рядок

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.BeginNewlineCheck

Прапорець для нехтування

ignore-begin-newline

Символи розриву рядка, зазвичай, з’являються у початкових рядках з певних причин. Пропускання або додавання цих символів може призвести до проблем із форматуванням при використанні перекладеного тексту.

Початкові пропуски

Підсумок

Джерело і переклад не починаються з однакового числа пропусків

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.BeginSpaceCheck

Прапорець для нехтування

ignore-begin-space

Пробіл на початку рядка зазвичай використовується для відступів у інтерфейсі, тому його важливо зберігати.

Кінцевий знак нового рядка

Підсумок

Джерело і переклад не завершуються переходом у новий рядок

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.EndNewlineCheck

Прапорець для нехтування

ignore-end-newline

Символи розриву рядка, зазвичай, з’являються у початкових рядках з певних причин. Пропускання або додавання цих символів може призвести до проблем із форматуванням при використанні перекладеного тексту.

Дивись також

Перехід у новий рядок

Кінцеві пропуски

Підсумок

Джерело і переклад не завершуються пропуском

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.EndSpaceCheck

Прапорець для нехтування

ignore-end-space

Перевіряє, чи відтворено кінцеві крапки з початкового рядка у перекладі.

Кінцевий пробіл зазвичай використовується для відокремлення сусідніх елементів, тому його вилучення може призвести до помилок при показі тексту.

Переклад не змінено

Підсумок

Джерело і переклад збігаються

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.same.SameCheck

Прапорець для нехтування

ignore-same

Вважається не пройденою, якщо початковий рядок збігається із перекладом, аж до принаймні одної з форм множини. Деякі рядки, які є типовими для усіх мов буде проігноровано, а розмітку при перевірці вилучено. Таким чином Weblate уникає помилок при перевірці.

Ця перевірка може допомогти рядки, які помилково не було перекладено.

Типовою поведінкою для цієї перевірки є виключення слів з вбудованого «чорного» списку з перевірок. Слова зі списку часто не перекладають. Перевірка є важливою для усування помилкових спрацювань на коротких рядках, які складаються з одного слова, яке є однаковим у декількох мовах. Цей «чорний» список можна вимкнути за допомогою додавання прапорця strict-same до рядка або складника.

Небезпечний HTML-код

Нове в версії 3.9.

Підсумок

Переклад використовує небезпечну HTML-розмітку

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.markup.SafeHTMLCheck

Прапорець для вмикання

safe-html

Прапорець для нехтування

ignore-safe-html

Переклад використовує небезпечну розмітку HTML. Цю перевірку слід увімкнути за допомогою прапорця safe-html (див. Налаштовування поведінки за допомогою прапорців). Також передбачено автоматичний засіб виправлення розмітки.

Дивись також

Перевірка HTML виконується бібліотекою Bleach, яку розроблено Mozilla.

URL

Нове в версії 3.5.

Підсумок

Цей переклад не містить URL

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.markup.URLCheck

Прапорець для вмикання

url

Прапорець для нехтування

ignore-url

У перекладі не міститься адреси. Ця перевірка виконується, лише якщо модуль перекладу позначено як такий, що містить адресу. У цьому випадку у перекладі також має бути коректна адреса.

Розмітка XML

Підсумок

Теґи XML у перекладі не збігаються з тегами XML у джерелі

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.markup.XMLTagsCheck

Прапорець для нехтування

ignore-xml-tags

Це, зазвичай, означає, що остаточний результат виглядатиме інакше. У більшості цей результат є небажаним у перекладі, але іноді без зміни не обійтися.

Перевіряє, чи відтворено теґи XML з початкового рядка у перекладі.

Синтаксис XML

Нове в версії 2.8.

Підсумок

Цей переклад не є правильним XML

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.markup.XMLValidityCheck

Прапорець для нехтування

ignore-xml-invalid

Розмітка XML є некоректною.

Простір нульової ширини

Підсумок

Переклад містить зайві символи пропуску нульової ширини

Область

перекладені рядки

Клас перевірки

weblate.checks.chars.ZeroWidthSpaceCheck

Прапорець для нехтування

ignore-zero-width-space

Символи пробілів нульової ширини (<U+200B>) використовуються для розриву рядків посередині слова (перенесення рядків).

Оскільки ці символи часто включають до перекладів помилково, ця перевірка вмикається, якщо відповідні символи буде знайдено у перекладі. У роботі деяких програм можуть виникати проблеми, якщо буде використано такі символи.

Перевірки джерела

Перевірки початкових рядків можуть допомогти розробникам удосконалити початкові рядки.

Трикрапка

Підсумок

Рядок використовує три крапки (…) замість символу трикрапки (…)

Область

джерельні рядки

Клас перевірки

weblate.checks.source.EllipsisCheck

Прапорець для нехтування

ignore-ellipsis

Ця перевірка вважається не пройденою, якщо у рядку використано три крапки (...) замість символу багатокрапки ().

Використання символу Unicode у більшості випадків є кращим варіантом — символ виглядає краще у друкованому варіанті і краще озвучуються системами озвучення тексту.

Тривалий час не перекладено

Нове в версії 4.1.

Підсумок

Цей рядок вже тривалий час не перекладено

Область

джерельні рядки

Клас перевірки

weblate.checks.source.LongUntranslatedCheck

Прапорець для нехтування

ignore-long-untranslated

Якщо рядок не було перекладено доволі давно, це може вказувати на проблему у рядку, яка робить його переклад утрудненим.

Кратні невдалі перевірки

Підсумок

Переклади на декількох мовах мають непройдені перевірки

Область

джерельні рядки

Клас перевірки

weblate.checks.source.MultipleFailingCheck

Прапорець для нехтування

ignore-multiple-failures

Багато перекладів цього рядка не проходять перевірок якості. Це, зазвичай, означає, що початковий рядок слід якимось чином удосконалити.

Поширеною причиною того, що рядок не пройшов перевірки, є нестача крапки наприкінці речення або подібні незначні проблеми, які перекладачі намагаються виправити у перекладі, хоча найкращим способом є виправлення початкового рядка.

Декілька змінних без назв

Нове в версії 4.1.

Підсумок

У рядку є декілька змінних без назв — перекладачі не зможуть змінити порядок цих змінних

Область

джерельні рядки

Клас перевірки

weblate.checks.format.MultipleUnnamedFormatsCheck

Прапорець для нехтування

ignore-unnamed-format

У рядку є декілька змінних без назв — перекладачі не зможуть змінити порядок цих змінних.

Вам варто використовувати іменовані змінні, щоб перекладачі могли переставляти їх у перекладі.

Немає форм множини

Підсумок

Рядок використовується як множина, але не використовує форми множини

Область

джерельні рядки

Клас перевірки

weblate.checks.source.OptionalPluralCheck

Прапорець для нехтування

ignore-optional-plural

Рядок використано як рядок із формами множини, але у ньому не використовуються форми множини. Якщо у вашій системі перекладу передбачено підтримку форм множини, вам слід використовувати варіант рядка, який уможливлює переклад за усіма правилами форм множини різних мов.

Наприклад, із Gettext у Python це може бути:

from gettext import ngettext

print ngettext("Selected %d file", "Selected %d files", files) % files