Клієнт Weblate#

Установлення#

Клієнт Weblate постачається окремо і включає до себе модуль Python. Щоб користуватися наведеними нижче командами, вам слід встановити wlc:

pip install wlc

Користування Docker#

Крім того, клієнт Weblate доступний у форматі образу для Docker.

Образ оприлюднено на Docker Hub: https://hub.docker.com/r/weblate/wlc

Установлення:

docker pull weblate/wlc

Контейнер Docker використовує типові параметри Weblate і встановлює з’єднання із програмним інтерфейсом, який розгорнуто на локальному вузлі. URL-адресу API та API_KEY можна налаштувати за допомогою аргументів, які приймаються Weblate.

У команді запуску контейнера використовують такий синтаксис:

docker run --rm weblate/wlc [WLC_ARGS]

Приклад:

docker run --rm weblate/wlc --url https://hosted.weblate.org/api/ list-projects

Якщо вам хочеться передати ваш Файли налаштувань до контейнера Docker, найпростішим способом буде додати ваш поточний каталог томом /home/weblate:

docker run --volume $PWD:/home/weblate --rm weblate/wlc show

Перші кроки#

Налаштування wlc зберігаються у ~/.config/weblate (інші місця див. у Файли налаштувань). Будь ласка, створіть його так, щоб усе відповідало вашому середовищу:

[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/

[keys]
https://hosted.weblate.org/api/ = APIKEY

Далі, ви можете викликати команди на типовому сервері:

wlc ls
wlc commit sandbox/hello-world

Дивись також

Файли налаштувань

Короткий опис#

wlc [arguments] <command> [options]

Команди вказують на те, яку дію має бути виконано.

Опис#

Клієнт Weblate складається з бібліотеки мовою Python і засобу командного рядка для керування Weblate віддалено за допомогою програмного інтерфейсу. Викликати засіб командного рядка можна за допомогою команди wlc, його вбудовано до wlc.

Аргументи#

Програма приймає вказані нижче аргументи, які визначають формат виведення даних або екземпляр Weblate, яким слід скористатися. Ці аргументи слід вводити перед будь-якою командою.

--format {csv,json,text,html}#

Вказати формат виведення даних.

--url URL#

Вказати адресу програмного інтерфейсу. Має вищий пріоритет за будь-яке значення, яке буде виявлено у файлі налаштувань, див. Файли налаштувань. Адреса має завершуватися /api/. Приклад: https://hosted.weblate.org/api/.

--key KEY#

Вказати ключ до програмного інтерфейсу, яким слід скористатися. Має вищий пріоритет за будь-яке значення, яке буде виявлено у файлі налаштувань, див Файли налаштувань. Знайти ваш ключ можна у профілі на Weblate.

--config PATH#

Перевизначає шлях до файла налаштувань, див. Файли налаштувань.

--config-section SECTION#

Перевизначає розділ файла налаштувань для використання, див. Файли налаштувань.

Команди#

Можна скористатися такими командами:

version#

Виводить поточну версію.

list-languages#

Виводить список використаних у Weblate мов.

list-projects#

Виводить список проєктів у Weblate.

list-components#

Виводить список складників у Weblate.

list-translations#

Виводить список перекладів у Weblate.

show#

Показує об’єкт Weblate (переклад, складник або проєкт).

ls#

Виводить список об’єкта Weblate (переклад, складник або проєкт).

commit#

Вносить зміни, які виконано в об’єкті Weblate (перекладі, складнику або проєкті).

pull#

Отримує зміни у віддаленому сховищі до об’єкта Weblate (перекладу, складника або проєкту).

push#

Записує зміни у об’єкті Weblate до віддаленого сховища (переклад, складник або проєкт).

reset#

Нове в версії 0.7: Підтримку передбачено з версії wlc 0.7.

Скидає зміни в об’єкті Weblate так, щоб дані збігалися із даними у віддаленому сховищі (переклад, складник або проєкт).

cleanup#

Нове в версії 0.9: Підтримку передбачено з версії wlc 0.9.

Влучає усі незаписані зміни в об’єкті Weblate так, щоб дані збігалися із даними у віддаленому сховищі (переклад, складник або проєкт).

repo#

Показує стан у сховищі для вказаного об’єкта Weblate (перекладу, складника або проєкту).

stats#

Показує докладну статистику щодо вказаного об’єкта Weblate (перекладу, складника або проєкту).

lock-status#

Нове в версії 0.5: Підтримку передбачено з версії wlc 0.5.

Показує стан блокування.

lock#

Нове в версії 0.5: Підтримку передбачено з версії wlc 0.5.

Блокує складник від подальшого перекладу на Weblate.

unlock#

Нове в версії 0.5: Підтримку передбачено з версії wlc 0.5.

Розблоковує переклад складника Weblate.

changes#

Нове в версії 0.7: Підтримку передбачено з версії wlc 0.7 і версії Weblate 2.10.

Показує зміни у вказаному об’єкті.

download#

Нове в версії 0.7: Підтримку передбачено з версії wlc 0.7.

Отримує файл перекладу.

--convert#

Перетворює формат файла. Якщо формат файла не вказано, перетворення на сервері не відбуватиметься, а файл буде отримано у форматі, у якому він зберігається у сховищі.

--output#

Вказує файл для зберігання виведених даних. Якщо файл не вказано, дані буде виведено до стандартного виведення (stdout).

upload#

Нове в версії 0.9: Підтримку передбачено з версії wlc 0.9.

Вивантажує файл перекладу.

--overwrite#

Перезаписати наявні переклади під час вивантаження.

--input#

Файл, з якого читатимуться дані. Якщо не вказано, дані буде прочитано зі stdin.

--method#

Спосіб вивантаження, яким слід скористатися. Див. Способи імпортування.

--fuzzy#

Обробка неточних (позначених для редагування) перекладів (empty, process, approve)

--author-name#

Ім’я автора, щоб перевизначити ім’я із запису поточного користувача системи

--author-email#

Адреса електронної пошти автора, щоб перевизначити дані із запису користувача системи

Підказка

Докладніші відомості щодо виклику окремих команд можна отримати за допомогою параметра --help. Приклад: wlc ls --help.

Файли налаштувань#

.weblate, .weblate.ini, weblate.ini

Файл налаштувань окремого проєкту

C:\Users\NAME\AppData\weblate.ini

Файл налаштувань користувача у Windows.

~/.config/weblate

Файл налаштувань користувача

/etc/xdg/weblate

Загальносистемний файл налаштувань

У програмі реалізовано специфікацію XDG, тому ви можете скоригувати розташування файлів налаштувань за допомогою змінних середовища XDG_CONFIG_HOME і XDG_CONFIG_DIRS. У Windows пріоритетним місцем зберігання файла налаштувань є каталог APPDATA.

Вказані нижче параметри може бути налаштовано за допомогою розділу [weblate] (ви можете змінити розділ за допомогою параметра --config-section):

key

Ключ доступу до програмного інтерфейсу Weblate.

url

Адреса сервера програмного інтерфейсу, типово, http://127.0.0.1:8000/api/.

translation

Шлях до типового перекладу — складника або проєкту.

Файл налаштувань є файлом формату INI. Приклад:

[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/
key = APIKEY
translation = weblate/application

У розділі [keys] можна зберігати додаткові ключі до програмного інтерфейсу:

[keys]
https://hosted.weblate.org/api/ = APIKEY

Це надасть вам змогу зберігати ключі у ваших особистих параметрах, використовуючи налаштування з .weblate у сховищі системи керування версіями так, щоб wlc було відомо, з яким сервером слід працювати.

Приклади#

Вивести версію поточної програми:

$ wlc version
version: 0.1

Список усіх проєктів:

$ wlc list-projects
name: Hello
slug: hello
url: http://example.com/api/projects/hello/
web: https://weblate.org/
web_url: http://example.com/projects/hello/

Вивантажити файл перекладу:

$ wlc upload project/component/language --input /tmp/hello.po

Ви також можете позначити проєкт, з яким має працювати wlc:

$ cat .weblate
[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/
translation = weblate/application

$ wlc show
branch: main
file_format: po
source_language: en
filemask: weblate/locale/*/LC_MESSAGES/django.po
git_export: https://hosted.weblate.org/git/weblate/application/
license: GPL-3.0+
license_url: https://spdx.org/licenses/GPL-3.0+
name: Application
new_base: weblate/locale/django.pot
project: weblate
repo: git://github.com/WeblateOrg/weblate.git
slug: application
template:
url: https://hosted.weblate.org/api/components/weblate/application/
vcs: git
web_url: https://hosted.weblate.org/projects/weblate/application/

З цими налаштуваннями доволі просто надсилати зміни з черги у поточному проєкті:

$ wlc commit