Dodatki

Nowe w wersji 2.19.

Add-ons provide ways to customize and automate the translation workflow. Admins can add and manage add-ons from the ManageAdd-ons menu of each respective translation component.

Podpowiedź

You can also configure add-ons using API, DEFAULT_ADDONS, or install_addon.

../_images/addons.png

Wbudowane dodatki

Tłumaczenie automatyczne

Nowe w wersji 3.9.

ID dodatku:

weblate.autotranslate.autotranslate

Konfiguracja:

mode

Tryb automatycznego tłumaczenia

Dostępne opcje:

suggest – Dodaj jako sugestię

translate – Dodaj jako tłumaczenie

fuzzy – Add as „Needing edit”

filter_type

Filtr wyszukiwania

Pamiętaj, że tłumaczenie wszystkich ciągów spowoduje odrzucenie wszystkich istniejących tłumaczeń.

Dostępne opcje:

all – Wszystkie ciągi

nottranslated – Nieprzetłumaczone ciągi

todo – Niedokończone ciągi

fuzzy – Ciągi oznaczone do edycji

check:inconsistent – Failing check: Inconsistent

auto_source

Źródło tłumaczeń automatycznych

Dostępne opcje:

others – Inne komponenty tłumaczenia

mt – Tłumaczenie maszynowe

component

Komponenty

Wprowadź końcówkę adresu komponentu do użycia jako źródła; pozostaw puste, aby użyć wszystkich komponentów w bieżącym projekcie.

engines

Silniki tłumaczenia maszynowego

threshold

Ocena wyniku

Triggers:

aktualizacja komponentów, codziennie

Automatycznie tłumaczy ciągi przy użyciu tłumaczenia maszynowego lub innych komponentów.

Jest wyzwalane:

 • Gdy w komponencie pojawią się nowe ciągi.

 • Once in a month for every component, this can be configured using BACKGROUND_TASKS.

Lokalizacja JavaScript CDN

Nowe w wersji 4.2.

ID dodatku:

weblate.cdn.cdnjs

Konfiguracja:

threshold

Próg tłumaczenia

Próg uwzględniania tłumaczeń.

css_selector

Selektor CSS

Selektor CSS do wykrywania lokalizowalnych elementów.

cookie_name

Nazwa pliku cookie języka

Nazwa pliku cookie przechowującego preferencje językowe.

files

Wyodrębnianie ciągów z plików HTML

Lista nazw plików w bieżącym repozytorium lub zdalnych adresów URL do przeanalizowania w celu przetłumaczenia ciągów.

Triggers:

daily, repository post-commit, repository post-update

Publikuje tłumaczenia w content delivery network dla lokalizacji JavaScript lub HTML.

Can be used to localize static HTML pages, or to load localization in the JavaScript code.

Generates a unique URL for your component you can include in HTML pages to localize them. See Tłumaczenie HTML i JavaScript za pomocą Weblate CDN for more details.

Usuń puste ciągi

Nowe w wersji 4.4.

ID dodatku:

weblate.cleanup.blank

Konfiguracja:

Ten dodatek nie ma konfiguracji.

Triggers:

repository post-commit, repository post-update

Usuwa ciągi bez tłumaczenia z plików tłumaczeń.

Use this to not have any empty strings in translation files (for example if your localization library displays them as missing instead of falling back to the source string).

Wyczyść pliki tłumaczenia

ID dodatku:

weblate.cleanup.generic

Konfiguracja:

Ten dodatek nie ma konfiguracji.

Triggers:

repository pre-commit, repository post-update

Zaktualizuj wszystkie pliki tłumaczeń tak, aby odpowiadały jednojęzykowemu plikowi podstawowemu. W przypadku większości formatów plików oznacza to usunięcie nieaktualnych kluczy tłumaczeń, których nie ma już w pliku podstawowym.

Dodaj brakujące języki

ID dodatku:

weblate.consistency.languages

Konfiguracja:

Ten dodatek nie ma konfiguracji.

Triggers:

codziennie, po dodaniu repozytorium

Zapewnia, że dla wszystkich komponentów w projekcie używany jest spójny zestaw języków.

Brakujące języki są sprawdzane raz na 24 godziny oraz gdy nowe języki są dodawane w Weblate.

W przeciwieństwie do większości ten dodatek wpływa na cały projekt.

Podpowiedź

Auto-translate the newly added strings with Tłumaczenie automatyczne.

Wykrycie komponentów

ID dodatku:

weblate.discovery.discovery

Konfiguracja:

match

Wyrażenie regularne dopasowujące pliki tłumaczeń

file_format

Format pliku

name_template

Dostosuj nazwę komponentu

base_file_template

Zdefiniuj jednojęzyczną bazową nazwę pliku

Pozostaw puste dla plików tłumaczeń dwujęzycznych.

new_base_template

Zdefiniuj plik bazowy dla nowych tłumaczeń

Nazwa pliku używanego do tworzenia nowych tłumaczeń. Dla Gettext wybierz plik .pot.

intermediate_template

Plik języka pośredniego

Nazwa pliku tłumaczenia pośredniego. W większości przypadków jest to plik tłumaczenia dostarczony przez deweloperów i jest używany podczas tworzenia faktycznych ciągów źródłowych.

language_regex

Filtr języka

Wyrażenie regularne do filtrowania plików tłumaczeń podczas skanowania w poszukiwaniu maski pliku.

copy_addons

Klonuj dodatki z głównego komponentu do nowo utworzonych

remove

Usuń komponenty dla nieistniejących plików

confirm

Potwierdzam, że powyższe dopasowania wyglądają prawidłowo

Triggers:

po aktualizacji repozytorium

Automatycznie dodaje lub usuwa komponenty projektu na podstawie zmian plików w systemie kontroli wersji.

Triggered each time the VCS is updated, and otherwise similar to the import_project management command. This way you can track multiple translation components within one VCS.

The matching is done using regular expressions enabling complex configuration, but some knowledge is required to do so. Some examples for common use cases can be found in the add-on help section.

Once you hit Save, a preview of matching components will be presented, from where you can check whether the configuration actually matches your needs:

../_images/addon-discovery.png

Podpowiedź

Component discovery add-on uses Wewnętrzne adresy URL Weblate. It’s a convenient way to share VCS setup between multiple components. Linked components use the local repository of the main component set up by filling weblate://project/main-component into the Repozytorium kodu źródłowego field (in ManageSettingsVersion control system) of each respective component. This saves time with configuration and system resources too.

Zobacz także

Znaczniki szablonu

Edycja zbiorcza

Nowe w wersji 3.11.

ID dodatku:

weblate.flags.bulk

Konfiguracja:

q

Zapytanie

state

Stan do ustawienia

Dostępne opcje:

-1 – Nie zmieniaj

10 – Wymaga edycji

20 – Przetłumaczone

30 – Zatwierdzone

add_flags

Flagi tłumaczeń do dodania

remove_flags

Flagi tłumaczeń do usunięcia

add_labels

Etykiety do dodania

remove_labels

Etykiety do usunięcia

Triggers:

aktualizacja komponentów

Zbiorcza edycja flag, etykiet lub stanów ciągów.

Automate labeling by starting out with the search query NOT has:label and add labels till all strings have all required labels. Other automated operations for Weblate metadata can also be done.

Przykłady:

Label new strings automatically

Zapytanie wyszukiwania

NOT has:label

Etykiety do dodania

ostatnie

Marking all Pliki metadanych sklepu z aplikacjami changelog strings read-only

Zapytanie wyszukiwania

language:en AND key:changelogs/

Flagi tłumaczeń do dodania

read-only

Oznacz niezmienione tłumaczenia jako „Wymaga edycji”

Nowe w wersji 3.1.

ID dodatku:

weblate.flags.same_edit

Konfiguracja:

Ten dodatek nie ma konfiguracji.

Triggers:

unit post-create

Za każdym razem, gdy nowy przetłumaczalny ciąg jest importowany z VCS i pasuje do ciągu źródłowego, jest oznaczany jako wymagający edycji w Weblate. Szczególnie przydatne w przypadku formatów plików zawierających ciągi źródłowe nieprzetłumaczonych ciągów.

Podpowiedź

You might also want to tighthen the Niezmienione tłumaczenie check by adding strict-same flag to Flagi tłumaczeń.

Zobacz także

Stan tłumaczenia

Oznacz nowe ciągi źródłowe jako „Wymaga edycji”

ID dodatku:

weblate.flags.source_edit

Konfiguracja:

Ten dodatek nie ma konfiguracji.

Triggers:

unit post-create

Za każdym razem, gdy nowy źródłowy ciąg znaków jest importowany z VCS, jest oznaczany jako wymagający edycji w Weblate. W ten sposób można łatwo filtrować i edytować ciągi źródłowe napisane przez twórców oprogramowania.

Zobacz także

Stan tłumaczenia

Oznacz nowe tłumaczenia jako „Wymaga edycji”

ID dodatku:

weblate.flags.target_edit

Konfiguracja:

Ten dodatek nie ma konfiguracji.

Triggers:

unit post-create

Za każdym razem, gdy zaimportowany zostanie nowy łańcuch do przetłumaczenia z VCS, zostanie oznaczony jako wymagający edycji w Weblate. W ten sposób możesz łatwo filtrować i edytować tłumaczenia stworzone przez programistów.

Zobacz także

Stan tłumaczenia

Generator statystyk

ID dodatku:

weblate.generate.generate

Konfiguracja:

filename

Nazwa wygenerowanego pliku

template

Zawartość wygenerowanego pliku

Triggers:

przed commitem na repozytorium

Generuje plik zawierający szczegółowe informacje o stanie tłumaczenia.

Możesz używać szablonów Django zarówno w nazwie pliku, jak i treści, sprawdź Znaczniki szablonu żeby poznać szczegóły szablonów.

Na przykład wygenerowanie pliku podsumowania dla każdego tłumaczenia:

Nazwa wygenerowanego pliku

locale/{{ language_code }}.json

Zawartość
{
  "language": "{{ language_code }}",
  "strings": "{{ stats.all }}",
  "translated": "{{ stats.translated }}",
  "last_changed": "{{ stats.last_changed }}",
  "last_author": "{{ stats.last_author }}",
}

Zobacz także

Znaczniki szablonu

Wypełnij wstępnie tłumaczenie źródłem

Nowe w wersji 4.11.

ID dodatku:

weblate.generate.prefill

Konfiguracja:

Ten dodatek nie ma konfiguracji.

Triggers:

aktualizacja komponentów, codziennie

Wypełnia ciągi tłumaczeń ciągami źródłowymi.

All untranslated strings in the component will be filled with the source string, and marked as needing edit. Use this when you can not have empty strings in the translation files.

Generowanie pseudolokalizacji

Nowe w wersji 4.5.

ID dodatku:

weblate.generate.pseudolocale

Konfiguracja:

source

Ciągi źródłowe

target

Tłumaczenie docelowe

Wszystkie ciągi w tym tłumaczeniu zostaną nadpisane

prefix

Stały prefiks ciągu

var_prefix

Zmienny prefiks ciągu

suffix

Stały sufiks ciągu

var_suffix

Zmienny sufiks ciągu

var_multiplier

Mnożnik części zmiennej

Ile razy powtarzać część zmienną w zależności od długości ciągu źródłowego.

include_readonly

Uwzględnij ciągi tylko do odczytu

Triggers:

aktualizacja komponentów, codziennie

Generuje tłumaczenie poprzez automatyczne dodanie prefiksu i sufiksu do ciągów źródłowych.

Pseudolocales are useful to find strings that are not prepared for localization. This is done by altering all translatable source strings to make it easy to spot unaltered strings when running the application in the pseudolocale language.

Finding strings whose localized counterparts might not fit the layout is also possible.

Using the variable parts makes it possible to look for strings which might not fit into the user interface after the localization - it extends the text based on the source string length. The variable parts are repeated by length of the text multiplied by the multiplier. For example Hello world with variable suffix _ and variable multiplier of 1 becomes Hello world___________ - the suffix is repeated once for each character in the source string.

Ciągi zostaną wygenerowane według następującego wzorca:

Fixed string prefix Variable string prefix Source string Variable string suffix Fixed string suffix

Podpowiedź

You can use real languages for testing, but there are dedicated pseudolocales available in Weblate - en_XA and ar_XB.

Podpowiedź

You can use this add-on to start translation to a new locale of an existing language or similar language. Once you add the translation to the component, follow to the add-on. Example: If you have fr and want to start fr_CA translation, simply set fr as the source, fr_CA as the target, and leave the prefix and suffix blank.

Uninstall the add-on once you have the new translation filled to prevent Weblate from changing the translations made after the copying.

Komentarz współautora

ID dodatku:

weblate.gettext.authors

Konfiguracja:

Ten dodatek nie ma konfiguracji.

Triggers:

przed commitem na repozytorium

Zaktualizuj część komentarz w nagłówku pliku PO, aby zawierał nazwę autora i lata wkładu.

The PO file header will look like this:

# Michal Čihař <michal@weblate.org>, 2012, 2018, 2019, 2020.
# Pavel Borecki <pavel@example.com>, 2018, 2019.
# Filip Hron <filip@example.com>, 2018, 2019.
# anonymous <noreply@weblate.org>, 2019.

Zaktualizuj zmienną ALL_LINGUAS w pliku „konfiguracyjnym”

ID dodatku:

weblate.gettext.configure

Konfiguracja:

Ten dodatek nie ma konfiguracji.

Triggers:

po dodaniu repozytorium, codziennie

Updates the ALL_LINGUAS variable in configure, configure.in or any configure.ac files, when a new translation is added.

Dostosuj wyjście gettext

ID dodatku:

weblate.gettext.customize

Konfiguracja:

width

Zawijanie długich linii

Domyślnie gettext zawija linie przy 77 znakach i nowych liniach. Z parametrem –no-wrap, zawija jest wykonywane tylko przy przejściu do nowych linii.

Dostępne opcje:

77 – Wrap lines at 77 characters and at newlines (xgettext default)

65535 – Only wrap lines at newlines (like «xgettext –no-wrap»)

-1 – Bez zawijania linii

Triggers:

po załadowaniu do pamięci

Umożliwia dostosowanie zachowania wyjścia gettext, na przykład zawijanie wierszy.

Oferuje następujące opcje:

 • Zawijaj linie przy 77 znakach i przy nowych liniach

 • Zawijaj linie tylko przy nowych liniach

 • Bez zawijania linii

Informacja

Domyślnie gettext zawija linie przy 77 znakach i nowych liniach. Z parametrem --no-wrap zawijanie jest wykonywane tylko przy przejściu do nowych linii.

Aktualizuj plik LINGUAS

ID dodatku:

weblate.gettext.linguas

Konfiguracja:

Ten dodatek nie ma konfiguracji.

Triggers:

po dodaniu repozytorium, codziennie

Aktualizuje plik LINGUAS, gdy dodawane jest nowe tłumaczenie.

Generuj pliki MO

ID dodatku:

weblate.gettext.mo

Konfiguracja:

path

Ścieżka wygenerowanego pliku MO

Jeśli nie zostanie określony, zostanie użyta lokalizacja pliku PO.

Triggers:

przed commitem na repozytorium

Automatycznie generuje plik MO dla każdego zmienionego pliku PO.

The location of the generated MO file can be customized and the field for it uses Znaczniki szablonu.

Zaktualizuj pliki PO, aby dopasować POT (msgmerge)

ID dodatku:

weblate.gettext.msgmerge

Konfiguracja:

previous

Zachowaj poprzednie msgids przetłumaczonych ciągów

no_location

Usuwanie lokalizacji przetłumaczonych ciągów

fuzzy

Użyj dopasowania rozmytego

Triggers:

po aktualizacji repozytorium

Aktualizuje wszystkie pliki PO (zgodnie z konfiguracją Maska pliku) tak, aby pasowały do pliku POT (zgodnie z konfiguracją Szablon dla nowych tłumaczeń) przy użyciu msgmerge.

Wyzwalany za każdym razem, gdy nowe zmiany są pobierane z repozytorium nadrzędnego. Większość opcji wiersza polecenia msgmerge można ustawić za pomocą konfiguracji dodatku.

Zesquashowane commity na Git

ID dodatku:

weblate.git.squash

Konfiguracja:

squash

Squashowanie commitów

Dostępne opcje:

all – Wszystkie commity w jeden

language – Według języka

file – Per file

author – Per author

append_trailers

Dołącz zakończenia do opisu zesquashowanego commita

Linie końcowe to linie, które wyglądają podobnie do nagłówków wiadomości e-mail RFC 822, na końcu części opisu commita, takie jak „Współtworzone przez: …”.

commit_message

Opis commita

Ten opis commita będzie użyty zamiast połączonych opisów commitów z zesquashowanych commitów.

Triggers:

po commicie na repozytorium

Zesquashuj commity na Git przed wysłaniem zmian.

Git commits can be squashed prior to pushing changes in one of the following modes:

 • Wszystkie commity w jeden

 • Według języka

 • Według pliku

 • Według autora

Oryginalne opisy commitów są zachowywane, ale autorstwo zostaje utracone, chyba że wybrano dla autora opcję :guilabel:`Na autora`lub dostosowano opis commita, aby go uwzględnić.

Oryginalne opisy commitów można opcjonalnie zastąpić niestandardowym opisem commita.

Trailers (commit lines like Co-authored-by: ) can optionally be removed from the original commit messages and appended to the end of the squashed commit message. This also generates proper Co-authored-by: credit for every translator.

Dostosuj wyjście JSON

ID dodatku:

weblate.json.customize

Konfiguracja:

sort_keys

Sortuj klucze JSON

indent

Wcięcie JSON

style

Styl wcięć JSON

Dostępne opcje:

spaces – Spaces

tabs – Tabs

Triggers:

po załadowaniu do pamięci

Pozwala na dostosowanie zachowania wyjścia JSON, na przykład wcięcia lub sortowanie.

Sformatuj plik właściwości Java

ID dodatku:

weblate.properties.sort

Konfiguracja:

Ten dodatek nie ma konfiguracji.

Triggers:

przed commitem na repozytorium

Formatuje i sortuje plik właściwości Java.

 • Consolidates newlines to Unix ones.

 • Uppercase formatting of Unicode escape sequences (in case they are present).

 • Strips blank lines and comments.

 • Sorts the strings by the keys.

 • Drops duplicate strings.

Usuwanie skasowanych komentarzy

Nowe w wersji 3.7.

ID dodatku:

weblate.removal.comments

Konfiguracja:

age

Dni do zachowania

Triggers:

codziennie

Ustaw przedział czasowy na usunięcie komentarzy.

Może to być przydatne do usuwania starych komentarzy, które mogły stać się nieaktualne. Używaj z rozwagą, ponieważ starzenie się komentarzy nie oznacza, że straciły one na znaczeniu.

Usuwanie nieaktualnych sugestii

Nowe w wersji 3.7.

ID dodatku:

weblate.removal.suggestions

Konfiguracja:

age

Dni do zachowania

votes

Próg głosowania

Próg do usunięcia. To pole nie ma wpływu na wyłączone głosowanie.

Triggers:

codziennie

Ustaw przedział czasowy na usunięcie sugestii.

Can be very useful in connection with suggestion voting (see Ocena koleżeńska) to remove suggestions which don’t receive enough positive votes in a given timeframe.

Zaktualizuj pliki RESX

Nowe w wersji 3.9.

ID dodatku:

weblate.resx.update

Konfiguracja:

Ten dodatek nie ma konfiguracji.

Triggers:

po aktualizacji repozytorium

Zaktualizuj wszystkie pliki tłumaczeń, aby pasowały do jednojęzycznego pliku podstawowego. Nieużywane ciągi są usuwane, a nowe są dodawane jako kopie ciągu źródłowego.

Podpowiedź

Use Wyczyść pliki tłumaczenia if you only want to remove stale translation keys.

Dostosuj wyjście XML

Nowe w wersji 4.15.

ID dodatku:

weblate.xml.customize

Konfiguracja:

closing_tags

Dołącz tag zamykający do pustych tagów XML

Triggers:

po załadowaniu do pamięci

Allows adjusting XML output behavior, for example closing tags instead of self- closing tags for empty tags.

Dostosuj wyjście YAML

Nowe w wersji 3.10.2.

ID dodatku:

weblate.yaml.customize

Konfiguracja:

indent

Wcięcie YAML

width

Zawijanie długich linii

Dostępne opcje:

80 – Zawijaj linie przy 80 znakach

100 – Zawijaj linie przy 100 znakach

120 – Zawijaj linie przy 120 znakach

180 – Zawijaj linie przy 180 znakach

65535 – Bez zawijania linii

line_break

Podział wierszy

Dostępne opcje:

dos – DOS (\r\n)

unix – UNIX (\n)

mac – MAC (\r)

Triggers:

po załadowaniu do pamięci

Umożliwia dostosowanie zachowania wyjściowego YAML, na przykład długość linii lub nowe linie.

Dostosowywanie listy dodatków

The list of add-ons is configured by WEBLATE_ADDONS. To add another add-on, simply include the absolute class name in this setting.

Pisanie dodatku

You can write your own add-ons too, create a subclass of weblate.addons.base.BaseAddon to define the add-on metadata, and then implement a callback to do the processing.

Zobacz także

Tworzenie dodatków

Wykonywanie skryptów z dodatku

Add-ons can also be used to execute external scripts. This used to be integrated in Weblate, but now you have to write some code to wrap your script with an add-on.

# Copyright © Michal Čihař <michal@weblate.org>
#
# SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later

"""Example pre commit script."""


from django.utils.translation import gettext_lazy as _

from weblate.addons.events import EVENT_PRE_COMMIT
from weblate.addons.scripts import BaseScriptAddon


class ExamplePreAddon(BaseScriptAddon):
  # Event used to trigger the script
  events = (EVENT_PRE_COMMIT,)
  # Name of the addon, has to be unique
  name = "weblate.example.pre"
  # Verbose name and long description
  verbose = _("Execute script before commit")
  description = _("This add-on executes a script.")

  # Script to execute
  script = "/bin/true"
  # File to add in commit (for pre commit event)
  # does not have to be set
  add_file = "po/{{ language_code }}.po"

Aby uzyskać instrukcje instalacji, zobacz Custom quality checks, add-ons and auto-fixes.

The script is executed with the current directory set to the root of the VCS repository for any given component.

Dodatkowo dostępne są następujące zmienne środowiskowe:

WL_VCS

Używany system kontroli wersji.

WL_REPO

Adres URL repozytorium nadrzędnego.

WL_PATH

Ścieżka bezwzględna do repozytorium VCS.

WL_BRANCH

Nowe w wersji 2.11.

Gałąź repozytorium skonfigurowana w bieżącym komponencie.

WL_FILEMASK

Maska pliku dla bieżącego komponentu.

WL_TEMPLATE

Nazwa pliku szablonu dla tłumaczeń jednojęzycznych (może być pusta).

WL_NEW_BASE

Nowe w wersji 2.14.

Nazwa pliku użytego do tworzenia nowych tłumaczeń (może być pusta).

WL_FILE_FORMAT

Format pliku używany w bieżącym komponencie.

WL_LANGUAGE

Language of currently processed translation (not available for component-level hooks).

WL_PREVIOUS_HEAD

Previous HEAD after update (only available after running the post-update hook).

WL_COMPONENT_SLUG

Nowe w wersji 3.9.

Component slug used to construct URL.

WL_PROJECT_SLUG

Nowe w wersji 3.9.

Project slug used to construct URL.

WL_COMPONENT_NAME

Nowe w wersji 3.9.

Nazwa komponentu.

WL_PROJECT_NAME

Nowe w wersji 3.9.

Nazwa projektu.

WL_COMPONENT_URL

Nowe w wersji 3.9.

URL komponentu.

WL_ENGAGE_URL

Nowe w wersji 3.9.

Adres URL zaangażowania projektu.

Zobacz także

Konfiguracja komponentu

Przetwarzanie repozytorium po aktualizacji

Can be used to update translation files when the VCS upstream source changes. To achieve this, please remember Weblate only sees files committed to the VCS, so you need to commit changes as a part of the script.

For example with Gulp you can do it using following code:

#! /bin/sh
gulp --gulpfile gulp-i18n-extract.js
git commit -m 'Update source strings' src/languages/en.lang.json

Przetwarzanie tłumaczeń przed scommitowaniem

Use the commit script to automatically change a translation before it is committed to the repository.

It is passed as a single parameter consisting of the filename of a current translation.