Pliki ResourceDictionary#

Nowe w wersji 4.13.

ResourceDictionary is a monolingual XML file format used to package localizable string resources for Windows Presentation Foundation (WPF) applications.

Konfiguracja Weblate#

Typowy Weblate Konfiguracja komponentu

Maska pliku

Languages/*.xaml

Jednojęzyczny bazowy plik języka

Language/en.xaml

Szablon dla nowych tłumaczeń

Puste

Format pliku

Plik ResourceDictionary