Pliki ResourceDictionary#

Nowe w wersji 4.13.

ResourceDictionary is a monolingual XML file format used to package localizable string resources for Windows Presentation Foundation (WPF) applications.

Przykładowy plik:

<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:system="clr-namespace:System;assembly=mscorlib">
    <system:String x:Key="hello_world">Hello World!</system:String>
    <system:String x:Key="resource_key">Translated value.</system:String>
</ResourceDictionary>

Konfiguracja Weblate#

Typowy Weblate Konfiguracja komponentu

Maska pliku

Languages/*.xaml

Jednojęzyczny bazowy plik języka

Language/en.xaml

Szablon dla nowych tłumaczeń

Puste

Format pliku

Plik ResourceDictionary