Podstawy Weblate#

Struktura projektów i komponentów#

W Weblate tłumaczenia są podzielone na projekty i komponenty. Każdy projekt może zawierać wiele komponentów, które zawierają tłumaczenia na poszczególne języki. Komponent odpowiada jednemu przetłumaczonemu plikowi (na przykład GNU gettext PO (Portable Object) lub Zasoby z ciągami Androida). Projekty służą do organizowania komponentów w logiczne zestawy (na przykład do grupowania wszystkich tłumaczeń używanych w jednej aplikacji).

Internally, each project has translations to common strings propagated across other components within it by default. This lightens the burden of repetitive and multi version translation. The translation propagation can be disabled per Konfiguracja komponentu using Zezwól na propagację tłumaczenia in case the translations should diverge.

Repository integration#

Weblate is built to integrate with upstream version control repository, Ciągła lokalizacja describes building blocks and how the changes flow between them.

Zobacz także

Architecture overview describes how Weblate works internally.

User attribution#

Weblate keeps the translations properly authored by translators in the version control repository by using name and e-mail. Having a real e-mail attached to the commit follows the distributed version control spirits and allows services like GitHub to associate your contributions done in Weblate with your GitHub profile.

This feature also brings in risk of misusing e-mail published in the version control commits. Moreover, once such a commit is published on public hosting (such as GitHub), there is effectively no way to redact it. Weblate allows choosing a private commit e-mail in Konto to avoid this.

Therefore, admins should consider this while configuring Weblate: