Alerty komponentu tłumaczenia#

Shows errors in the Weblate configuration or the translation project for any given translation component. Guidance on how to address found issues is also offered.

Currently the following is covered:

 • Duplicated source strings in translation files

 • Zduplikowane języki w tłumaczeniach

 • Błędy scalania, aktualizacji lub wypychania w repozytorium

 • Parse errors in the translation files

 • Limity rozliczeniowe (patrz Rozliczenia)

 • Repozytorium zawierające zbyt wiele wychodzących lub brakujących commitów

 • Brakujące licencje

 • Errors when running add-on (see Dodatki)

 • Nieprawidłowo skonfigurowane tłumaczenie jednojęzyczne.

 • Uszkodzony Konfiguracja komponentu

 • Uszkodzone adresy URL

 • Nieużywane zrzuty ekranu

 • Niejednoznaczny kod języka

 • Unused new base in component settings

 • Maska duplikatu pliku używana do połączonych komponentów

 • Component seems unused

The alerts are updated daily, or on related change (for example when Konfiguracja komponentu is changed or when repository is updated).

Alerts are listed on each respective component page as Alerts. If it is missing, the component clears all current checks. Alerts can not be ignored, but will disappear once the underlying problem has been fixed.

A component with both duplicated strings and languages looks like this:

../_images/alerts.webp