Pliki DTD#

Zobacz także

Mozilla DTD format

Przykładowy plik DTD:

<!ENTITY hello "">
<!ENTITY orangutan "">
<!ENTITY try "">
<!ENTITY thanks "">

Konfiguracja Weblate#

Typowy Weblate Konfiguracja komponentu

Maska pliku

locale/*.dtd

Jednojęzyczny bazowy plik języka

locale/en.dtd

Szablon dla nowych tłumaczeń

Puste

Format pliku

Pliki DTD