Formatul IDML#

Nou în versiunea 4.1.

Notă

Support for this format is under development. Some features might not yet be available and the behavior can change between releases. Feedback from testing is welcome.

Conținutul traductibil este extras din fișierele Adobe InDesign Markup Language și oferit pentru traducere.

Configurație Weblate#

Tipic Weblate Configurația componentei

Mască de fișier

path/*.idml

Fișier de limbă de bază monolingvă

path/en.idml

Șablon pentru traduceri noi

path/en.idml

Format fișier

IDML file