Безперервна локалізація#

Готовою до використання є інфраструктура, за допомогою якої ви можете точно слідувати за розробкою проєкту. Перекладачі можуть працювати над перекладами неперервно, а не працювати над величезними обсягами перекладів нового тексту безпосередньо перед випуском.

Дивись також

У Інтеграція із Weblate описано базові способи інтеграції вашої розробки із Weblate.

Ось процедура:

 1. Розробники змінюють код і записують його до сховища системи керування версіями.

 2. Якщо потрібно, оновлюються файли перекладу, див. Додавання нових рядків.

 3. Weblate отримує зміни з сховища системи керування версіями, обробляє файли перекладу та оновлює свою базу даних, див. Оновлення сховищ.

 4. Перекладачі подають переклади за допомогою вебінтерфейсу Weblate або вивантажують зроблені поза інтернетом переклади.

 5. Щойно переклад буде завершено, Weblate надсилає зміни до локального сховища (див. «Ліниві» внески).

 6. Зміни буде записано до основного сховища (див. Записування змін з Weblate).

digraph translations { graph [fontname = "sans-serif", fontsize=10, ranksep=0.6, newrank=true]; node [fontname = "sans-serif", fontsize=10, margin=0.15]; edge [fontname = "sans-serif", fontsize=10]; subgraph cluster_codehosting { rank=same; graph [color=lightgrey, label="Upstream code hosting", style=filled ]; "VCS repository" [shape=cylinder]; } subgraph cluster_weblate { rank=same; graph [color=lightgrey, label="Weblate", style=filled ]; repo [label="Weblate repository", shape=cylinder]; database [label=Database, shape=cylinder]; } "Developers" [shape=box, fillcolor="#144d3f", fontcolor=white, style=filled]; "Translators" [shape=box, fillcolor="#144d3f", fontcolor=white, style=filled]; "Developers" -> "VCS repository" [label=" 1. Push "]; "VCS repository" -> "VCS repository" [label=" 2. Updating translations ", style=dotted]; "VCS repository" -> repo [label=" 3. Pull "]; repo -> database [label=" 3. Parse translations "]; "database" -> repo [label=" 5. Commit changes "]; "Translators" -> "database" [label=" 4. Translate "]; "repo" -> "VCS repository" [label=" 6. Push repository "]; }

Підказка

Зберігання коду в основній гілці розробки не є обов’язковим — ви можете скористатися Weblate з Локальні файли, де існує лише сховище всередині Weblate.

Оновлення сховищ#

Вам слід налаштувати певний спосіб оновлення сховищ з початкового коду.

Кожного разу, коли оновлюватиме Weblate, буде увімкнено додатки остаточної обробки, див. Додатки.

Уникання конфліктів об’єднання#

Конфлікти об’єднання з даними Weblate виникають тоді, коли якийсь файл було змінено одразу у Weblate і поза ним. Існує два підходи до усування можливості конфліктів — заборона редагування поза Weblate або інтеграція Weblate до вашого процесу оновлення так, щоб зміни було отримано до оновлення файлів поза системою Weblate.

The first approach is easy with monolingual files — you can add new strings within Weblate and leave whole editing of the files there. For bilingual files, there is usually some kind of message extraction process to generate translatable files from the source code. In some cases this can be split into two parts - one for the extraction generates template (for example gettext POT is generated using xgettext) and then further process merges it into actual translations (the gettext PO files are updated using msgmerge). You can perform the second step within Weblate and it will ensure that all pending changes are included prior to this operation.

Другий підхід можна реалізувати за допомогою Програмний інтерфейс REST Weblate — змусити Weblate записати усі зміни з черги і заблокувати переклад, доки ви виконуєте зміни на вашому боці.

Скрипт для виконання оновлень може виглядати ось так:

# Lock Weblate translation
wlc lock
# Push changes from Weblate to upstream repository
wlc push
# Pull changes from upstream repository to your local copy
git pull
# Update translation files, this example is for Django
./manage.py makemessages --keep-pot -a
git commit -m 'Locale updates' -- locale
# Push changes to upstream repository
git push
# Tell Weblate to pull changes (not needed if Weblate follows your repo
# automatically)
wlc pull
# Unlock translations
wlc unlock

Якщо у одному сховищі зберігаються дані декількох складників, вам слід заблокувати їх окремо:

wlc lock foo/bar
wlc lock foo/baz
wlc lock foo/baj

Примітка

У прикладі використано програму Клієнт Weblate, яка потребує налаштовування (ключів до програмного інтерфейсу), щоб Weblate можна було керувати віддалено. Ви також можете досягти цього використанням замість wlc будь-якого клієнта HTTP, наприклад curl, див. Програмний інтерфейс REST Weblate.

Уникання конфліктів об’єднання для змін, які походять з Weblate#

Even when Weblate is the single source of the changes in the translation files, conflicts can appear when using Сполучити Git подання add-on, Стиль злиття is configured to Rebase, or you are squashing commits outside of Weblate (for example when merging a pull request).

The reason for merge conflicts is different in this case - there are changes in Weblate which happened after you merged Weblate commits. This typically happens if merging is not automated and waits for days or weeks for a human to review them. Git is then sometimes no longer able to identify upstream changes as matching the Weblate ones and refuses to perform a rebase.

Щоб досягти мети, вам слід або мінімізувати обсяг змін у черзі у Weblate, коли ви зливаєте запит щодо об’єднання, або уникати конфліктів повністю, не об’єднуючи зміни у пакети.

Існує декілька способів цього уникнути:

 • Не використовуйте ні Сполучити Git подання, ні об’єднання при злитті. Це коренева причина того, чому git не розпізнає зміни після об’єднання.

 • Надайте змогу Weblate вносити зміни з черги до злиття. Це призведе до оновлення запиту щодо об’єднання усіма змінами у ньому, а обидва сховища лишатимуться синхронізованими.

 • Скористайтеся можливостями рецензування на Weblate (див. Процеси перекладу), щоб можна було автоматично зливати запити щодо об’єднання на GitHub до основного сховища після завершення процедур перевірки неперервної інтеграції.

 • Користуйтеся блокуванням у Weblate, щоб уникнути внесенню змін, доки запит щодо об’єднання на GitHub перебуває на рецензуванні.

Дивись також

Клієнт Weblate

Автоматичне отримання змін з GitHub#

Weblate постачається із вбудованою підтримкою GitHub.

Якщо ви користуєтеся Hosted Weblate, рекомендованим підходом є встановлення застосунки Weblate. У такий спосіб ви отримаєте належну конфігурацію без зайвої метушні із налаштуванням. Нею також можна використати для записування змін назад до сховища.

Щоб отримувати сповіщення щодо кожного запису до сховища GitHub, додайте вебскрипт Weblate до параметрів сховища (Webhooks), як це показано на наведеному нижче зображенні:

../_images/github-settings.png

Щоб отримати адресу даних, допишіть /hooks/github/ до адреси сайта вашого Weblate. Наприклад, для служби Hosted Weblate це https://hosted.weblate.org/hooks/github/.

Ви можете лишити типові значення для решти параметрів (Weblate може одночасно обробляти обидва типи даних і споживатиметься лише подію push).

Автоматичне отримання змін з Bitbucket#

У Weblate передбачено підтримку вебскриптів Bitbucket. Додайте вебскрипт, який вмикає запис до сховища із адресою призначення /hooks/bitbucket/ у вашому встановленому Weblate (наприклад, https://hosted.weblate.org/hooks/bitbucket/).

../_images/bitbucket-settings.png

Автоматичне отримання змін з GitLab#

У Weblate передбачено підтримку скриптів GitLab. Додайте вебскрипт проєкту із адресою призначення /hooks/gitlab/ у встановленому вами Weblate (наприклад, https://hosted.weblate.org/hooks/gitlab/).

Автоматичне отримання змін з Pagure#

У Weblate передбачено підтримку скриптів Pagure. Додайте вебскрипт із адресою призначення /hooks/pagure/ у встановленому вами Weblate (наприклад, https://hosted.weblate.org/hooks/pagure/). Зробити це можна за допомогою пункту Activate Web-hooks у розділі Project options:

../_images/pagure-webhook.png

Автоматичне отримання змін зі сховищ Azure#

Weblate has support for Azure Repos webhooks, add a webhook for Code pushed event with destination to /hooks/azure/ URL on your Weblate installation (for example https://hosted.weblate.org/hooks/azure/). This can be done in Service hooks under Project settings.

Автоматичне отримання змін зі сховищ Gitea#

У Weblate передбачено підтримку вебскриптів Gitea. Додайте Gitea Webhook для події Push events із адресою призначення /hooks/gitea/ у встановленому вами Weblate (наприклад, https://hosted.weblate.org/hooks/gitea/). Зробити це можна за допомогою пункту Webhooks у розділі Settings сховища.

Автоматичне отримання змін зі сховищ Gitee#

У Weblate передбачено підтримку вебскриптів Gitee. Додайте WebHook для події Push із адресою призначення /hooks/gitee/ у встановленому вами Weblate (наприклад, https://hosted.weblate.org/hooks/gitee/). Зробити це можна за допомогою пункту WebHooks у розділі Management сховища.

Автоматичне щонічне оновлення сховищ#

Weblate автоматично отримує вміст віддалених сховищ щодня для поліпшення швидкодії при наступному об’єднанні змін. Якщо хочете, можете перетворити це на щоденні об’єднання, увімкнувши AUTO_UPDATE.

Записування змін з Weblate#

Для кожного складника перекладу може бути налаштовано адресу запису (див. Адреса для записування до сховища). Якщо таку назву налаштовано, Weblate зможе записувати зміни до віддаленого сховища. Крім того, Weblate можна налаштувати на автоматичне записування змін при кожному внеску (це типова поведінка, див. Відправляти при поданні). Якщо ви не хочете, щоб зміни записувалися автоматично, ви можете записувати їх вручну у розділі Супровід сховища або за допомогою програмного інтерфейсу: wlc push.

Параметри запису до сховища є різним для різних Налаштування інтеграції із керуванням версіями. Подробиці можна знайти у цьому розділі.

Якщо вам не потрібне безпосереднє записування до сховища від Weblate, передбачено підтримку запитів щодо об’єднання Запити щодо злиття GitHub, Запити щодо об’єднання GitLab, Запити щодо злиття Gitea , Запити щодо об’єднання Pagure , Запити щодо об’єднання Azure DevOps або рецензувань Gerrit. Ви можете активувати їх вибором GitHub, GitLab, Gitea, Gerrit , Azure DevOps або Pagure як Система керування версіями у розділі Налаштовування складників.

Загалом, у Mercurial, GitHub, GitLab, Gitea, Pagure, і Azure DevOps можна скористатися такими параметрами:

Бажане налаштування

Система керування версіями

Адреса для записування до сховища

Гілка для запису

Без запису

Git

empty

empty

Записувати безпосередньо

Git

Адреса SSH

empty

Записувати до окремої гілки

Git

Адреса SSH

Назва гілки

Без запису

Mercurial

empty

empty

Записувати безпосередньо

Mercurial

Адреса SSH

empty

Записувати до окремої гілки

Mercurial

Адреса SSH

Назва гілки

Запит щодо об’єднання у GitHub з відгалуження

Запити щодо злиття GitHub

empty

empty

Запит щодо об’єднання у GitHub з гілки

Запити щодо злиття GitHub

SSH URL [1]

Назва гілки

Запит щодо злиття на GitLab з відгалуження

Запити щодо об’єднання GitLab

empty

empty

Запит щодо злиття на GitLab з гілки

Запити щодо об’єднання GitLab

SSH URL [1]

Назва гілки

Запит щодо злиття на Gitea з відгалуження

Запити щодо злиття Gitea

empty

empty

Запит щодо злиття на Gitea з гілки

Запити щодо злиття Gitea

SSH URL [1]

Назва гілки

Запит щодо злиття на Pagure з відгалуження

Запити щодо об’єднання Pagure

empty

empty

Запит щодо злиття на Pagure з гілки

Запити щодо об’єднання Pagure

SSH URL [1]

Назва гілки

Запит щодо об’єднання з відгалуження Azure DevOps

Запити щодо об’єднання Azure DevOps

empty

empty

Запит на злиття Azure DevOps з гілки

Запити щодо об’єднання Azure DevOps

SSH URL [1]

Назва гілки

Примітка

Ви також можете увімкнути автоматичний запис змін після внесків Weblate. Зробити це можна у Відправляти при поданні.

Дивись також

Опис налаштовування ключів SSH можна знайти у розділі Доступ до сховищ. Дані щодо того, яким чином Weblate визначає потребу у внесенні змін, можна знайти у розділі «Ліниві» внески.

Захищені гілки#

Якщо ви використовуєте Weblate для захищеної гілки, ви можете налаштувати його на використання запитів щодо об’єднання і увімкнути рецензування перекладів (може бути проблематичним для мов, яких ви не знаєте). Альтернативним підходом є відмова від цього обмеження для користувача Weblate, який записуватиме дані до сховища.

Наприклад, у GitHub це можна зробити у налаштуваннях сховища:

../_images/github-protected.png

Взаємодія із іншими#

Weblate спрощує взаємодію із іншими учасниками проєкту за допомогою програмного інтерфейсу.

«Ліниві» внески#

Weblate групує внески від одного автора так, щоб остаточний внесок був якомога більшим. Це значно зменшує кількість внесків, але призводить до того, що у вас може виникнути потреба явним чином ініціювати внески, якщо ви хочете підтримувати синхронізацію з сховищем системи керування версіями, наприклад, для злиття (таке злиття типово увімкнено для групи Managers, див. List of privileges).

Зміни у цьому режимі вносяться, щойно буде виконано будь-яку з таких умов:

 • Хтось інший вніс зміни до вже зміненого рядка.

 • Сталося злиття коду з основної гілки розробки.

 • Надіслано запит на явний внесок.

 • Надіслано запит щодо отримання файла.

 • Зміна є старішою за часовий проміжок, визначений як Вік змін для подання у Налаштовування складників.

Підказка

Внески створюються для кожного складника. Отже, якщо у вас багато складників, у вас буде багато внесків. Щоб зменшити кількість, ви можете скористатися додатком Сполучити Git подання.

Якщо ви хочете вносити зміни частіше і без перевірки віку, ви можете запланувати регулярне задання для створення внесків. Зробити це можна за допомогою пункту Періодичні завдання і адміністративного інтерфейсу. Спочатку створіть бажаний Інтервал (наприклад 120 секунд). Далі, додайте періодичне завдання і виберіть weblate.trans.tasks.commit_pending, як Завдання з {"hours": 0} у полі Аргументи ключових слів та бажаним інтервалом.

Обробка сховища зі скриптами#

Спосіб взаємодії Weblate з сховищем коду можна змінити за допомогою Додатки. Зверніться до розділу Виконання скриптів з додатка, щоб дізнатися про те, як виконувати зовнішні скрипти з додатків.

Підтримання синхронізації перекладів у різних складниках#

Якщо у вас декілька складників перекладу, у вас може виникнути потреба у тому, щоб однакові рядки мали однакові переклади. Досягти такої синхронізації можна на декількох рівнях.

Синхронізація перекладу#

Якщо увімкнено Дозволити поширення перекладу (типова поведінка, див. Налаштовування складників), усі нові переклади автоматично виконуватимуться в усіх складниках із відповідними рядками. Авторство таких перекладів буде визначено належним чином — автором в усіх складниках вважатиметься той, хто здійснив переклад в одному із складників.

Примітка

Поширення перекладів потребує використання однакового ключа для одномовних форматів перекладу. Це слід мати на увазі при створенні ключів перекладу.

Перевірка коректності#

Перевірка Неузгодженість вважається непройденою, якщо рядки є різними. Ви можете скористатися нею для рецензування таких відмінностей вручну і вибору належного перекладу.

Автоматичний переклад#

Автоматичний переклад на основі різних складових може бути використано як спосіб синхронізації перекладів у різних складниках. Ви можете увімкнути автоматичний переклад вручну (див. Автоматичний переклад) або налаштувати його автоматичне виконання при оновленні сховища за допомогою додатка (див. Автоматичний переклад).