Програмний інтерфейс Python Weblate#

Установлення#

Програмний інтерфейс Python постачається окремо. Вам слід встановити Клієнт Weblate (wlc), щоб отримати доступ до нього.

pip install wlc

wlc#

WeblateException#

exception wlc.WeblateException#

Основний клас для всіх винятків.

Weblate#

class wlc.Weblate(key='', url=None, config=None)#
Параметри:
  • key (str) – Ключ користувача

  • url (str) – Адреса програмного інтерфейсу сервера. Якщо не вказано, буде використано типову.

  • config (wlc.config.WeblateConfig) – Об’єкт налаштувань, перевизначає усі інші параметри.

Клас доступу до програмного інтерфейсу, визначає ключ до програмного інтерфейсу і, необов’язково, адресу програмного інтерфейсу.

get(path)#
Параметри:

path (str) – Шлях запиту

Тип повернення:

object

Виконує один виклик GET програмного інтерфейсу.

post(path, **kwargs)#
Параметри:

path (str) – Шлях запиту

Тип повернення:

object

Виконує один виклик GET програмного інтерфейсу.

wlc.config#

WeblateConfig#

class wlc.config.WeblateConfig(section='wlc')#
Параметри:

section (str) – Розділ налаштувань, яким слід скористатися

Обробник файла налаштувань, у якому використано специфікацію XDG.

load(path=None)#
Параметри:

path (str) – Шлях, з якого слід завантажувати налаштування.

Завантажує налаштування з файла. Якщо файл не вказано, завантаження відбуватиметься з файла налаштувань wlc (~/.config/wlc), який розташовано у вашому каталозі налаштувань XDG (/etc/xdg/wlc).

wlc.main#

wlc.main.main(settings=None, stdout=None, args=None)#
Параметри:
  • settings (list) – Параметри для перевизначення у форматі списку кортежів

  • stdout (object) – Файловий об’єкт stdout для виведення даних. Типовим є sys.stdout

  • args (list) – Аргументи командного рядка для обробки. Типовими є sys.args

Головна точка входу для інтерфейсу командного рядка.

@wlc.main.register_command(command)#

Декоратор для реєстрації класу Command у основному обробнику, який використовується main().

Command#

class wlc.main.Command(args, config, stdout=None)#

Основний клас для виклику команд.