Kontrola dostępu#

Weblate używa szczegółowego systemu uprawnień, który jest przystosowany do przypisywania użytkownikom uprawnień dostępu do całej instancji projektu lub w ograniczonym jego zakresie.

Zmienione w wersji 3.0: Przed wersją Weblate 3.0 system uprawnień oparty był tylko na systemie uprawnień Django, ale teraz został stworzony specjalnie dla Weblate. Jeśli używasz czegoś starszego, zapoznaj się z dokumentacją dla konkretnej wersji, której używasz.

Prosta kontrola dostępu#

Jeśli nie administrujesz całą instalacją Weblate, a jedynie masz dostęp do zarządzania określonymi projektami (jak w przypadku Hosted Weblate), opcje zarządzania kontrolą dostępu są ograniczone do poniższych ustawień. Jeśli nie potrzebujesz skomplikowanej konfiguracji, te ustawienia są dla Ciebie wystarczające.

Ustawienia kontroli dostępu do projektu#

Informacja

Projekty działające w darmowym planie Libre na Hosted Weblate są zawsze Public. Możesz przejść na plan płatny, jeśli chcesz ograniczyć dostęp do swojego projektu.

Możesz ograniczyć dostęp użytkownika do poszczególnych projektów poprzez wybranie innego ustawienia Kontrola dostępu. Dostępne opcje to:

Publiczny

Widoczne dla wszystkich.

Każdy uwierzytelniony użytkownik może wnieść swój wkład.

Repozytorium VCS może być widoczne dla wszystkich.

Wybierz tę opcję dla projektów open-source lub gdy Twoja instancja Weblate jest prywatna lub zamknięta.

Chroniony

Widoczne dla wszystkich.

Tylko wybrani użytkownicy mogą wnosić swój wkład.

Tylko wybrani użytkownicy mają dostęp do repozytorium VCS.

Wybierz to, aby zyskać widoczność, ale nadal mieć kontrolę nad tym, kto może wnieść swój wkład.

Prywatny

Widoczne tylko dla wybranych użytkowników.

Tylko wybrani użytkownicy mogą wnosić swój wkład.

Tylko wybrani użytkownicy mają dostęp do repozytorium VCS.

Choose this for projects that should not be exposed publicly at all.

Niestandardowy

Widoczne tylko dla wybranych użytkowników.

Tylko wybrani użytkownicy mogą wnosić swój wkład.

Tylko wybrani użytkownicy mają dostęp do repozytorium VCS.

Niedostępne w usłudze Hosted Weblate.

Będziesz musiał ustawić wszystkie uprawnienia używając Niestandardowa kontrola dostępu.

Wybierz to na własnej instancji Weblate, jeśli chcesz zdefiniować dostęp w specyficzny, precyzyjnie konfigurowalny sposób.

Kontrolę dostępu można zmienić w zakładce Dostęp w konfiguracji (ZarządzajUstawienia) odpowiedniego projektu.

../_images/project-access.png

Domyślna wartość może być zmieniona przez DEFAULT_ACCESS_CONTROL.

Informacja

Nawet dla projektów Private, niektóre informacje o twoim projekcie zostaną ujawnione: statystyki i podsumowanie językowe dla całej instancji będzie zawierać zliczenia dla wszystkich projektów, pomimo ustawienia kontroli dostępu. Twoja nazwa projektu i inne informacje nie mogą być przez to ujawnione.

Informacja

Rzeczywisty zestaw uprawnień dostępnych domyślnie dla użytkowników w projektach Publicznych, Chronionych i Prywatnych może zostać przedefiniowany przez administratora instancji Weblate przy użyciu ustawienia niestandardowe.

Zobacz także

Kontrola dostępu

Zarządzanie kontrolą dostępu dla poszczególnych projektów#

Użytkownicy z uprawnieniem Zarządzaj dostępem do projektu (patrz Lista uprawnień i wbudowanych ról) mogą zarządzać użytkownikami w projektach przez dodawanie ich do zespołów. Początkowy zbiór zespołów jest dostarczany przez Weblate, ale można zdefiniować dodatkowe, zapewniające bardziej szczegółową kontrolę dostępu. Możesz ograniczyć zespoły do języków i przypisać im wyznaczone role dostępu (patrz Lista uprawnień i wbudowanych ról).

Następujące zespoły są tworzone automatycznie dla każdego projektu:

W przypadku projektów „Publicznych”, „Chronionych” i „Prywatnych”:

Administracja

Zawiera wszystkie uprawnienia dostępne dla danego projektu.

Przegląd (tylko jeśli review workflow jest włączone)

Może zatwierdzać tłumaczenia podczas przeglądu.

Tylko dla projektów Chroniony i Prywatny:

Przetłumacz

Może tłumaczyć projekt i przesłać tłumaczenia wykonane w trybie offline.

Źródła

Może edytować ciągi źródłowe (jeśli jest to dozwolone w project settings) i informacje o ciągach źródłowych.

Języki

Może zarządzać przetłumaczonymi językami (dodawać lub usuwać tłumaczenia).

Słownik

Może zarządzać słownikiem (dodawać, usuwać lub przesyłać ).

Pamięć

Może zarządzać pamięcią tłumaczeniową.

Zrzuty ekranu

Może zarządzać zrzutami ekranu (dodawać je lub usuwać oraz przypisywać do ciągów źródłowych).

Tłumaczenie automatyczne

Może korzystać z automatycznego tłumaczenia.

VCS

Może zarządzać VCS i uzyskiwać dostęp do wyeksportowanego repozytorium.

Rozliczenia

Może uzyskać dostęp do informacji i ustawień billingowych (patrz Rozliczenia).

../_images/manage-users.png

Funkcje te są dostępne na stronie Kontrola dostępu, do której można uzyskać dostęp z menu projektu ZarządzajUżytkownicy.

Administratorzy zespołu#

Nowe w wersji 4.15.

Każdy zespół może posiadać administratora zespołu, który może dodawać i usuwać użytkowników w zespole. Jest to użyteczne w przypadku, gdy chcesz budować własne zespoły.

Zaproszenie nowego użytkownika#

Ponadto, oprócz dodania do projektu istniejącego użytkownika, możliwe jest zapraszanie nowych. Każdy nowy użytkownik zostanie utworzony natychmiast, ale konto pozostanie nieaktywne do czasu zalogowania się za pomocą linku w zaproszeniu wysłanym na e-mail. W tym celu nie jest wymagane posiadanie żadnych uprawnień w całej witrynie, wystarczające byłyby uprawnienia do zarządzania dostępem w zakresie projektu (np. członkostwo w zespole „Administracja”).

Podpowiedź

Jeśli zaproszony użytkownik nie dotrzyma terminu ważności zaproszenia, może ustawić swoje hasło używając zaproszonego adresu e-mail w formularzu resetowania hasła, ponieważ konto jest już utworzone.

Nowe w wersji 3.11: Istnieje możliwość ponownego wysłania wiadomości e-mail z zaproszeniem użytkownika (unieważnienie wcześniej wysłanego zaproszenia).

Ten sam rodzaj zaproszeń jest dostępny na całej stronie z management interface na karcie Użytkownicy.

Blokowanie użytkowników#

Nowe w wersji 4.7.

W przypadku, gdy niektórzy użytkownicy zachowują się źle w Twoim projekcie, masz możliwość zablokowania im udziału. Zablokowany użytkownik nadal będzie mógł zobaczyć projekt, jeśli ma do tego uprawnienia, ale nie będzie mógł wnosić wkładu.

Zarządzanie uprawnieniami dla poszczególnych projektów#

Możesz ustawić swoje projekty na Chronione lub Prywatne i zarządzać użytkownikami dla każdego projektu w interfejsie użytkownika Weblate.

By default this prevents Weblate from granting access provided by Users and Viewers default teams due to these teams’ own configuration. This doesn’t prevent you from granting permissions to those projects site-wide by altering default teams, creating a new one, or creating additional custom settings for individual component as described in Niestandardowa kontrola dostępu below.

Jedną z głównych korzyści zarządzania uprawnieniami przez interfejs użytkownika Weblate jest to, że możesz delegować je innym użytkownikom bez nadawania im uprawnień superużytkownika. W tym celu dodaj je do zespołu Administracja projektu.

Niestandardowa kontrola dostępu#

Informacja

Ta funkcja jest niedostępna w Hosted Weblate.

The permission system is based on teams and roles, where roles define a set of permissions, and teams link them to users and translations, see Users, roles, teams, and permissions for more details.

Najpotężniejsze funkcje systemu kontroli dostępu Weblate są na razie dostępne tylko przez Django admin interface. Możesz go używać do zarządzania uprawnieniami dowolnego projektu. Nie musisz koniecznie przełączać go na Niestandardowy access control, aby go wykorzystać. Jednak aby z niego korzystać, musisz mieć uprawnienia superużytkownika.

Jeśli nie interesują Cię szczegóły implementacji, a po prostu chcesz stworzyć wystarczająco prostą konfigurację opartą na ustawieniach domyślnych, lub nie masz dostępu do całej instalacji Weblate (jak na Hosted Weblate), zapoznaj się z sekcją Prosta kontrola dostępu.

Typowe ustawienia#

Ta sekcja zawiera przegląd niektórych typowych konfiguracji, które mogą Cię zainteresować.

Zarządzanie uprawnieniami na całej stronie#

To manage permissions for a whole instance at once, add users to appropriate default teams:

 • Użytkownicy (jest to domyślnie wykonywane przez automatyczne przypisywanie zespołu).

 • Recenzenci (jeśli używasz review workflow z dedykowanymi recenzentami).

 • Menedżerowie (jeśli chcesz delegować większość operacji zarządzania komuś innemu).

You should keep all projects configured as Public (see Ustawienia kontroli dostępu do projektu), otherwise the site-wide permissions provided by membership in the Users and Reviewers teams won’t have any effect.

You may also grant some additional permissions of your choice to the default teams. For example, you may want to give a permission to manage screenshots to all the Users.

You can define some new custom teams as well. If you want to keep managing your permissions site-wide for these teams, choose an appropriate value for the Project selection (e.g. All projects or All public projects).

Niestandardowe uprawnienia do języków, komponentów lub projektów#

You can create your own dedicated teams to manage permissions for distinct objects such as languages, components, and projects. Although these teams can only grant additional privileges, you can’t revoke any permission granted by site-wide or per-project teams by adding another custom team.

Przykład:

Jeśli chcesz (z jakiegokolwiek powodu) zezwolić na tłumaczenie na określony język (powiedzmy „czeski”) tylko zamkniętemu zestawowi wiarygodnych tłumaczy, jednocześnie pozostawiając tłumaczenia na inne języki publicznie, będziesz musiał:

 1. Remove the permission to translate Czech from all the users. In the default configuration this can be done by altering the Users default team.

  Grupa Użytkownicy#

  Wybierz język

  Jak zdefiniowano

  Języki

  Wszystkie oprócz czeski

 1. Add a dedicated team for Czech translators.

  Grupa Tłumacze języka czeskiego#

  Role

  Użytkownik zaawansowany

  Wybór projektu

  Wszystkie projekty publiczne

  Wybierz język

  Jak zdefiniowano

  Języki

  czeski

 1. Add users you wish to give the permissions to into this team.

Jak widać, zarządzanie uprawnieniami w ten sposób jest potężne, ale może być dość żmudną pracą. Nie możesz przekazać go innemu użytkownikowi, chyba że nadasz uprawnienia superużytkownika.

Users, roles, teams, and permissions#

Modele uwierzytelniania składają się z kilku obiektów:

Uprawnienia

Indywidualne uprawnienia zdefiniowane przez weblate. Uprawnienia nie mogą być przypisane do użytkowników. Można to zrobić tylko poprzez przypisanie ról.

Rola

Rola definiuje zestaw uprawnień. Umożliwia to ponowne użycie tych zestawów w kilku miejscach, ułatwiając administrację.

Użytkownik

User can belong to several teams.

Grupa

Grupa łączy role, użytkowników i obiekty uwierzytelniające (projekty, języki i listy komponentów).

graph auth { "User" -- "Group"; "Group" -- "Role"; "Role" -- "Permission"; "Group" -- "Project"; "Group" -- "Language"; "Group" -- "Components"; "Group" -- "Component list"; }

Informacja

A team can have no roles assigned to it, in that case access to browse the project by anyone is assumed (see below).

Dostęp do przeglądania projektu#

A user has to be a member of a team linked to the project, or any component inside that project. Having membership is enough, no specific permissions are needed to browse the project (this is used in the default Viewers team, see List of teams).

Dostęp do przeglądania komponentu#

Użytkownik może uzyskać nieograniczony dostęp do komponentów po uzyskaniu dostępu do projektu komponentów (i będzie miał wszystkie uprawnienia, które użytkownik otrzymał dla projektu). Gdy component -restricted jest włączone, dostęp do tego komponentu wymaga wyraźnych uprawnień dla komponentu (lub listy komponentów, w której znajduje się komponent).

Scope of teams#

The scope of the permission assigned by the roles in the teams are applied by the following rules:

 • If the team specifies any Component list, all the permissions given to members of that team are granted for all the components in the component lists attached to the team, and an access with no additional permissions is granted for all the projects these components are in. Components and Projects are ignored.

 • If the team specifies any Components, all the permissions given to the members of that team are granted for all the components attached to the team, and an access with no additional permissions is granted for all the projects these components are in. Projects are ignored.

 • Otherwise, if the team specifies any Projects, either by directly listing them or by having Projects selection set to a value like All public projects, all those permissions are applied to all the projects, which effectively grants the same permissions to access all projects unrestricted components.

 • The restrictions imposed by a team’s Languages are applied separately, when it’s verified if a user has an access to perform certain actions. Namely, it’s applied only to actions directly related to the translation process itself like reviewing, saving translations, adding suggestions, etc.

Podpowiedź

Użyj :guilabel: Language selection albo :guilabel: Project selection żeby zautomatyzować włączenie wszystkich języków oraz projektów.

Przykład:

Let’s say there is a project foo with the components: foo/bar and foo/baz and the following team:

Grupa «Hiszpańscy administratorzy-recenzenci»#

Role

Przejrzyj ciągi, Zarządzaj repozytorium

Komponenty

foo/bar

Języki

hiszpański

Members of that team will have following permissions (assuming the default role settings):

 • Ogólny dostęp (przeglądanie) do całego projektu foo łącznie z obydwoma komponentami: foo/bar i foo/baz.

 • przejrzyj tekst w foo/bar Hiszpańskie tłumaczenie.

 • Manage VCS for the whole foo/bar repository e.g. commit pending changes made by translators for all languages.

Automatic team assignments#

On the bottom of the Group editing page in the Django admin interface, you can specify Automatic team assignments, which is a list of regular expressions used to automatically assign newly created users to a team based on their e-mail addresses. This assignment only happens upon account creation.

The most common use-case for the feature is to assign all new users to some default team. In order to do so, you will probably want to keep the default value (^.*$) in the regular expression field. Another use-case for this option might be to give some additional privileges to employees of your company by default. Assuming all of them use corporate e-mail addresses on your domain, this can be accomplished with an expression like ^.*@mycompany.com.

Informacja

Automatic team assignment to Users and Viewers is always recreated when upgrading from one Weblate version to another. If you want to turn it off, set the regular expression to ^$ (which won’t match anything).

Informacja

As for now, there is no way to bulk-add already existing users to some team via the user interface. For that, you may resort to using the REST API.

Default teams and roles#

After installation, a default set of teams is created (see List of teams).

These roles and teams are created upon installation. The built-in roles are always kept up to date by the database migration when upgrading. You can’t actually change them, please define a new role if you want to define your own set of permissions.

Lista uprawnień i wbudowanych ról#

Zakres

Uprawnienie

Role

Rozliczenia (patrz Rozliczenia)

Wyświetl informacje rozliczeniowe

Administracja, Rozliczenia

Zmiany

Pobierz zmiany

Administracja

Komentarze

Wyślij komentarz

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

Usuń komentarz

Administracja

Rozwiąż komentarz

Administracja, Przejrzyj ciągi

Komponent

Edytuj ustawienia komponentów

Administracja

Blokuj komponent, uniemożliwiając tłumaczenia

Administracja

Słownik

Dodaj wpis słownika

Administracja, Zarządzaj słownikiem, Użytkownik zaawansowany

Edytuj wpis słownika

Administracja, Zarządzaj słownikiem, Użytkownik zaawansowany

Usuń wpis słownika

Administracja, Zarządzaj słownikiem, Użytkownik zaawansowany

Prześlij wpisy do słownika

Administracja, Zarządzaj słownikiem, Użytkownik zaawansowany

Automatyczne sugestie

Użyj automatycznych sugestii

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

Pamięć tłumaczeniowa

Edytuj pamięć tłumaczeń

Administracja, Zarządzaj pamięcią tłumaczeniową

Usuń pamięć tłumaczeń

Administracja, Zarządzaj pamięcią tłumaczeniową

Projekty

Edytuj ustawienia projektu

Administracja

Zarządzaj dostępem do projektu

Administracja

Raporty

Pobierz raporty

Administracja

Zrzuty ekranu

Dodaj zrzut ekranu

Administracja, Zarządzaj zrzutami ekranu

Edytuj zrzut ekranu

Administracja, Zarządzaj zrzutami ekranu

Usuń zrzut ekranu

Administracja, Zarządzaj zrzutami ekranu

Ciągi źródłowe

Edytuj dodatkowe informacje o ciągu

Administracja, Edytuj źródło

Ciągi

Dodać nowy ciąg

Administracja

Usuń ciąg

Administracja

Odrzuć nieudaną kontrolę

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

Edytuj ciągi

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

Przejrzyj ciągi

Administracja, Przejrzyj ciągi

Edytuj ciąg po wymuszeniu sugestii

Administracja, Przejrzyj ciągi

Edytuj ciągi źródłowe

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany

Sugestie

Zaakceptuj sugestię

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

Dodaj sugestię

Administracja, Edytuj źródło, Dodaj sugestię, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

Usuń sugestię

Administracja, Użytkownik zaawansowany

Głosuj na sugestię

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

Tłumaczenia

Dodaj język do tłumaczenia

Administracja, Użytkownik zaawansowany, Zarządzaj językami

Wykonaj automatyczne tłumaczenie

Administracja, Tłumaczenie automatyczne

Usuń istniejące tłumaczenie

Administracja, Zarządzaj językami

Pobierz plik tłumaczenia

Administracja, Edytuj źródło, Uzyskaj dostęp do repozytorium, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz, Zarządzaj językami

Dodaj kilka języków do tłumaczenia

Administracja, Zarządzaj językami

Wgrywanie danych

Zdefiniuj autora przesłanego tłumaczenia

Administracja

Zastąp istniejące ciągi przesyłaniem

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

Prześlij tłumaczenia

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

VCS

Uzyskaj dostęp do wewnętrznego repozytorium

Administracja, Uzyskaj dostęp do repozytorium, Użytkownik zaawansowany, Zarządzaj repozytorium

Scommituj zmiany na wewnętrzne repozytorium

Administracja, Zarządzaj repozytorium

Wypchnij zmianę z wewnętrznego repozytorium

Administracja, Zarządzaj repozytorium

Zresetuj zmiany w wewnętrznym repozytorium

Administracja, Zarządzaj repozytorium

Wyświetl lokalizację repozytorium nadrzędnego

Administracja, Uzyskaj dostęp do repozytorium, Użytkownik zaawansowany, Zarządzaj repozytorium

Zaktualizuj wewnętrzne repozytorium

Administracja, Zarządzaj repozytorium

Uprawnienia dla całej strony

Użyj interfejsu zarządzania

Dodaj nowe projekty

Dodaj definicje językowe

Zarządzaj definicjami języków

Zarządzaj zespołami

Zarządzaj użytkownikami

Zarządzaj rolami

Zarządzaj ogłoszeniami

Zarządzaj pamięcią tłumaczeniową

Zarządzaj maszynami

Zarządzaj listami komponentów

Informacja

Site-wide privileges are not granted to any default role. These are powerful and quite close to superuser status. Most of them affect all projects in your Weblate installation.

List of teams#

The following teams are created upon installation (or after executing weblate setupgroups) and you are free to modify them. The migration will, however, re-create them if you delete or rename them.

Goście

Definiuje uprawnienia dla nieuwierzytelnionych użytkowników.

This team only contains anonymous users (see ANONYMOUS_USER_NAME).

You can remove roles from this team to limit permissions for non-authenticated users.

Role domyślne: Dodaj sugestię, Uzyskaj dostęp do repozytorium

Przeglądajacy

This role ensures visibility of public projects for all users. By default, all users are members of this team.

By default, automatic team assignment makes all new accounts members of this team when they join.

Role domyślne: brak

Użytkownicy

Default team for all users.

By default, automatic team assignment makes all new accounts members of this team when they join.

Role domyślne: Użytkownik zaawansowany

Recenzenci

Grupa dla recenzentów (patrz Przepływy pracy tłumaczenia).

Role domyślne: Przejrzyj ciągi

Menedżerowie

Grupa dla administratorów.

Role domyślne: Administracja

Ostrzeżenie

Never remove the predefined Weblate teams and users as this can lead to unexpected problems! If you have no use for them, you can removing all their privileges instead.

Dodatkowe ograniczenia dostępu#

If you want to use your Weblate installation in a less public manner, i.e. allow new users on an invitational basis only, it can be done by configuring Weblate in such a way that only known users have an access to it. In order to do so, you can set REGISTRATION_OPEN to False to prevent registrations of any new users, and set REQUIRE_LOGIN to /.* to require signing in to access all the site pages. This is basically the way to lock your Weblate installation.

Podpowiedź

You can use built-in Zaproszenie nowego użytkownika to add new users.