Format IDML#

Nowe w wersji 4.1.

The translatable content is extracted from the Adobe InDesign Markup Language files and offered for the translation.

Konfiguracja Weblate#

Typowy Weblate Konfiguracja komponentu

Maska pliku

path/*.idml

Jednojęzyczny bazowy plik języka

path/en.idml

Szablon dla nowych tłumaczeń

path/en.idml

Format pliku

IDML file