Pliki HTML#

Nowe w wersji 4.1.

The translatable content is extracted from the HTML files and offered for the translation.

Zobacz także

HTML

Konfiguracja Weblate#

Typowy Weblate Konfiguracja komponentu

Maska pliku

path/*.html

Jednojęzyczny bazowy plik języka

path/en.html

Szablon dla nowych tłumaczeń

path/en.html

Format pliku

HTML file