Verificări și reparații#

Reparații automate personalizate#

Puteți, de asemenea, să vă implementați propriile corecturi automate în plus față de cele standard și să le includeți în AUTOFIX_LIST.

Corecțiile automate sunt puternice, dar pot provoca, de asemenea, daune; aveți grijă când scrieți una.

De exemplu, următoarea corecție automată ar înlocui fiecare apariție a șirului foo într-o traducere cu bar:

# Copyright © Michal Čihař <michal@weblate.org>
#
# SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later

from django.utils.translation import gettext_lazy

from weblate.trans.autofixes.base import AutoFix


class ReplaceFooWithBar(AutoFix):
  """Replace foo with bar."""

  name = gettext_lazy("Foobar")

  def fix_single_target(self, target, source, unit):
    if "foo" in target:
      return target.replace("foo", "bar"), True
    return target, False

Pentru a instala verificări personalizate, furnizați o cale complet calificată către clasa Python în AUTOFIX_LIST, a se vedea Verificări personalizate ale calității, add-on-uri și corecții automate.

Personalizarea comportamentului cu ajutorul stegulețelor#

You can fine-tune Weblate’s behavior by using flags. The flags provide visual feedback to the translators and help them to improve their translation. The flags are merged from following sources:

The flags are comma-separated; if they have parameters, they are separated with colon. You can use quotes to include whitespaces or special characters in the string. For example:

placeholders:"special:value":"other value", regex:.*

Sunt acceptate atât ghilimelele simple, cât și cele duble, iar caracterele speciale sunt scăpate folosind backslash:

placeholders:"quoted \"string\"":'single \'quoted\''
placeholders:r"^#*"

To verify that translators do not change the heading of a Markdown document: A failing check will be triggered if the string «### Index» is translated as «# Indice»

placeholders:r"\]\([^h].*?\)"

To ensure that internal links are not being translated (i.e. [test](../checks) does not become [test](../chequeos).

Iată o listă a marcajelor acceptate în prezent:

rst-text

Tratează un text ca un document reStructuredText, afectează Traducere neschimbată.

dos-eol

Folosește markeri de sfârșit de linie DOS în loc de cei Unix (\r\n instead of \n).

read-only

Șirul este doar pentru citire și nu trebuie editat în Weblate, a se vedea Șiruri numai pentru citire.

terminology

Used in Glosar. Copies the string into all glossary languages so it can be used consistently in all translations. Also useful in combination with read-only, for example in product names.

priority:N

Prioritatea șirului. Șirurile cu prioritate mai mare sunt prezentate mai întâi pentru traducere. Prioritatea implicită este 100. Cu cât un șir are o prioritate mai mare, cu atât este oferit mai devreme pentru traducere.

max-length:N

Limitează lungimea maximă a unui șir de caractere la N caractere, a se vedea Lungime maximă a traducerii.

xml-text

Tratează textul ca document XML, afectează Sintaxă XML și Marcaj XML.

font-family:NAME

Definește font-family pentru verificările de redare, a se vedea Gestionarea fonturilor.

font-weight:WEIGHT

Definiți font-weight pentru verificările de redare, a se vedea Gestionarea fonturilor.

font-size:SIZE

Definiți dimensiunea fontului pentru verificările de redare, a se vedea Gestionarea fonturilor.

font-spacing:SPACING`

Definiți spațierea literelor pentru verificările de redare, a se vedea Gestionarea fonturilor.

icu-flags:FLAGS

Definește indicatori pentru personalizarea comportamentului verificării calității ICU MessageFormat.

icu-tag-prefix:PREFIX`

Setați un prefix necesar pentru etichetele XML pentru verificarea calității ICU MessageFormat.

placeholders:NAME:NAME2:...

Șiruri de caractere de poziție așteptate în traducere, a se vedea Substituenți.

replacements:FROM:TO:FROM2:TO2...

Înlocuirile care trebuie efectuate la verificarea parametrilor textului rezultat (de exemplu, în Dimensiune maximă a traducerii sau Lungime maximă a traducerii). Cazul tipic de utilizare pentru acest lucru este de a extinde placeables pentru a se asigura că textul se potrivește chiar și cu valori lungi, de exemplu: replacements:%s: "John Doe".

variants:SOURCE

Marchează acest șir ca fiind o variantă de șir cu sursă corespunzătoare. A se vedea Variante de șiruri.

regex:REGEX

Expresie regulată pentru a potrivi traducerea, a se vedea Expresie regulată.

forbidden

Indică o traducere interzisă într-un glosar, a se vedea Traduceri interzise.

strict-same

Faceți ca „Traducerea neschimbată” să evite utilizarea listei negre a cuvintelor încorporate, a se vedea Traducere neschimbată.

strict-format

Make format checks enforce using format even for plural forms with a single value, see Șiruri de caractere formatate.

check-glossary

Activați verificarea calității Nu respectă glosarul.

angularjs-format

Activați verificarea calității Șir de interpolare AngularJS.

c-format

Activați verificarea calității Format C.

c-sharp-format

Activați verificarea calității Format C#.

es-format

Activați verificarea calității Literale șablon ECMAScript.

i18next-interpolation

Activați verificarea calității Interpolare i18next.

icu-message-format

Activați verificarea calității ICU MessageFormat.

java-printf-format

Activați verificarea calității Format Java.

java-format

Activați verificarea calității MessageFormat Java.

javascript-format

Activați verificarea calității Format JavaScript.

lua-format

Activați verificarea calității Format Lua.

object-pascal-format

Activați verificarea calității check-object-pascal-pascal-format.

percent-placeholders

Activați verificarea calității Procentaj substituenți.

perl-brace-format

Enable the Perl brace format quality check.

perl-format

Activați verificarea calității Format Perl.

php-format

Activați verificarea calității Format Perl.

python-brace-format

Activați verificarea calității Format de acolade Python.

python-format

Activați verificarea calității Format Python.

qt-format

Activați verificarea calității Format Qt.

qt-plural-format

Activați verificarea calității Format Qt.

ruby-format

Activați verificarea calității Format Ruby.

scheme-format

Activați verificarea calității Format schemă.

vue-format

Activați verificarea calității Formatare Vue I18n.

md-text

Treat text as a Markdown document, and provide Markdown syntax highlighting on the translation text area. Enables Legături Markdown, Referințe Markdown, and Sintaxă Markdown quality checks.

case-insensitive

Ajustați comportamentul verificărilor pentru a nu ține cont de majuscule și minuscule. În prezent, afectează doar verificarea calității Substituenți.

safe-html

Activați verificarea calității HTML nesigur.

url

Șirul trebuie să fie format doar dintr-un URL. Activați verificarea calității URL.

ignore-all-checks

Ignorați toate verificările de calitate.

ignore-bbcode

Săriți peste verificarea calității Marcaj BBCode.

ignore-duplicate

Săriți peste verificarea calității Cuvinte consecutive duplicate.

ignore-check-glossary

Săriți peste verificarea calității check-check-check-glossary.

ignore-double-space

Săriți peste verificarea calității Spațiu dublu.

ignore-angularjs-format

Treceți peste verificarea calității Șir de interpolare AngularJS.

ignore-c-format

Săriți peste verificarea calității Format C.

ignore-c-sharp-format

Săriți peste verificarea calității Format C#.

ignore-es-format

Săriți peste verificarea calității Literale șablon ECMAScript.

ignore-i18next-interpolation

Treceți peste verificarea calității Interpolare i18next.

ignore-icu-message-format

Săriți peste verificarea calității ICU MessageFormat.

ignore-java-printf-format

Săriți peste verificarea calității Format Java.

ignore-java-format

Săriți peste verificarea calității MessageFormat Java.

ignore-javascript-format

Treceți peste verificarea calității Format JavaScript.

ignore-lua-format

Săriți peste verificarea calității Format Lua.

ignore-object-pascal-format

Săriți peste verificarea calității Format Object Pascal.

ignore-percent-placeholders

Săriți peste verificarea calității Procentaj substituenți.

ignore-perl-brace-format

Skip the Perl brace format quality check.

ignore-perl-format

Săriți peste verificarea calității Format Perl.

ignore-php-format

Săriți peste verificarea calității Format PHP.

ignore-python-brace-format

Săriți peste verificarea calității Format de acolade Python.

ignore-python-format

Săriți peste verificarea calității Format Python.

ignore-qt-format

Săriți peste verificarea calității Format Qt.

ignore-qt-plural-format

Săriți peste verificarea calității Format plural Qt.

ignore-ruby-format

Săriți peste verificarea calității Format Ruby.

ignore-scheme-format

Săriți peste verificarea calității Format schemă.

ignore-vue-format

Săriți peste verificarea calității Formatare Vue I18n.

ignore-translated

Săriți peste verificarea calității A fost tradus.

ignore-inconsistent

Săriți peste verificarea calității Inconsecvent.

ignore-kashida

Săriți peste verificarea calității Literă Kashida folosită.

ignore-md-link

Săriți peste verificarea calității Legături Markdown.

ignore-md-reflink

Săriți peste verificarea calității Referințe Markdown.

ignore-md-syntax

Săriți peste verificarea calității Sintaxă Markdown.

ignore-max-length

Săriți peste verificarea calității Lungime maximă a traducerii.

ignore-max-size

Săriți peste verificarea calității Dimensiune maximă a traducerii.

ignore-escaped-newline

Treceți peste verificarea calității Nepotrivit \n.

ignore-end-colon

Săriți peste verificarea calității Două puncte nepotrivite.

ignore-end-ellipsis

Săriți peste verificarea calității Elipsă nepotrivită.

ignore-end-exclamation

Săriți peste verificarea calității Semn exclamare nepotrivit.

ignore-end-stop

Săriți peste verificarea calității Punct final nepotrivit.

ignore-end-question

Săriți peste verificarea calității Semn de întrebare nepotrivit.

ignore-end-semicolon

Săriți peste verificarea calității Punct și virgulă nepotrivit.

ignore-newline-count

Săriți peste verificarea calității Întreruperi de linie nepotrivite.

ignore-plurals

Săriți peste verificarea calității Lipsește plural.

ignore-placeholders

Săriți peste verificarea calității Substituenți.

ignore-punctuation-spacing

Săriți peste verificarea calității Spațiere punctuație.

ignore-regex

Săriți peste verificarea calității Expresie regulată.

ignore-reused

Skip the Traducere refolosită quality check.

ignore-same-plurals

Săriți peste verificarea calității Aceleași plurale.

ignore-begin-newline

Săriți peste verificarea calității Începe linie nouă.

ignore-begin-space

Săriți peste verificarea calității Spații de pornire.

ignore-end-newline

Săriți peste verificarea calității Linie nouă de urmărire.

ignore-end-space

Săriți peste verificarea calității Spațiu de urmărire.

ignore-same

Săriți peste verificarea calității Traducere neschimbată.

ignore-safe-html

Săriți peste verificarea calității HTML nesigur.

ignore-url

Săriți peste verificarea calității URL.

ignore-xml-tags

Săriți peste verificarea calității Marcaj XML.

ignore-xml-invalid

Săriți peste verificarea calității Sintaxă XML.

ignore-zero-width-space

Săriți peste verificarea calității Spațiu cu lățime zero.

ignore-ellipsis

Săriți peste verificarea calității Elipsă.

ignore-icu-message-format-syntax

Săriți peste verificarea calității ICU MessageFormat.

ignore-long-untranslated

Treceți peste verificarea calității Mult timp netradus.

ignore-multiple-failures

Săriți peste verificarea calității Mai multe verificări eșuate.

ignore-unnamed-format

Treceți peste verificarea calității Variabile multiple fără nume.

ignore-optional-plural

Săriți peste verificarea calității Fără plural.

Notă

În general, regula se numește ignore-* pentru orice verificare, folosind identificatorul acesteia, astfel încât puteți folosi acest lucru chiar și pentru verificările dumneavoastră personalizate.

Aceste indicatori sunt înțeleși atât în setările Configurația componentei, cât și în setările pentru șirul sursă și în fișierul de traducere în sine (de exemplu, în GNU gettext).

Executarea controalelor#

Puteți configura o listă de verificări care nu pot fi ignorate prin setarea Verificări forțate în Configurația componentei. Fiecare verificare din listă nu poate fi neglijată în interfața cu utilizatorul, iar orice șir care nu trece de această verificare este marcat ca Needs editing (a se vedea Statele de traducere).

Notă

Dacă activați aplicarea verificărilor nu se activează automat. Verificarea poate fi activată prin adăugarea indicatorului corespunzător la indicatoarele de șir sau de componentă.

Gestionarea fonturilor#

Sugestie

Fonturile încărcate în Weblate sunt folosite doar în scopul verificării Dimensiune maximă a traducerii, ele nu au niciun efect în interfața cu utilizatorul Weblate.

Verificarea Dimensiune maximă a traducerii utilizată pentru a calcula dimensiunile textului redat are nevoie ca fontul să fie încărcat în Weblate și selectat cu ajutorul unui indicator de traducere (see Personalizarea comportamentului cu ajutorul stegulețelor).

Instrumentul de gestionare a fonturilor Weblate de la : Fonts din meniul Manage al proiectului de traducere oferă o interfață pentru încărcarea și gestionarea fonturilor. Se pot încărca fonturi TrueType sau OpenType, se pot configura grupuri de fonturi și se pot utiliza cele din verificare.

Grupurile de fonturi vă permit să definiți fonturi diferite pentru diferite limbi, ceea ce este de obicei necesar pentru limbile nelatine:

../_images/font-group-edit.webp

Grupurile de fonturi sunt identificate printr-un nume, care nu poate conține spații albe sau caractere speciale, astfel încât să poată fi utilizat cu ușurință în definiția verificării:

../_images/font-group-list.webp

Familia de caractere și stilul sunt recunoscute automat după încărcarea lor:

../_images/font-edit.webp

Puteți avea mai multe fonturi încărcate în Weblate:

../_images/font-list.webp

Pentru a utiliza fonturile pentru verificarea lungimii șirului de caractere, treceți-i indicatoarele corespunzătoare (a se vedea Personalizarea comportamentului cu ajutorul stegulețelor). Probabil că veți avea nevoie de următoarele:

max-size:500

Definește lățimea maximă în pixeli.

font-family:ubuntu

Definește grupul de fonturi care urmează să fie utilizat prin specificarea identificatorului acestuia.

font-size:22

Definește dimensiunea fontului în pixeli.

Întocmirea propriilor cecuri#

Există o gamă largă de verificări ale calității încorporate (a se vedea Controale de calitate), deși s-ar putea să nu acopere tot ceea ce doriți să verificați. Lista de verificări efectuate poate fi ajustată folosind CHECK_LIST și puteți adăuga și verificări personalizate.

 1. Subclasa weblate.checks.Check

 2. Setați câteva atribute.

 3. Implementați fie check (dacă doriți să vă ocupați de plural în codul dumneavoastră), fie metoda check_single (care o face pentru dumneavoastră).

Câteva exemple:

Pentru a instala verificări personalizate, furnizați o cale complet calificată către clasa Python în CHECK_LIST, a se vedea Verificări personalizate ale calității, add-on-uri și corecții automate.

Verificarea faptului că textul traducerii nu conține „foo”#

Aceasta este o verificare destul de simplă, care verifică doar dacă în traducere lipsește șirul „foo”.

# Copyright © Michal Čihař <michal@weblate.org>
#
# SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later

"""Simple quality check example."""

from django.utils.translation import gettext_lazy

from weblate.checks.base import TargetCheck


class FooCheck(TargetCheck):
  # Used as identifier for check, should be unique
  # Has to be shorter than 50 characters
  check_id = "foo"

  # Short name used to display failing check
  name = gettext_lazy("Foo check")

  # Description for failing check
  description = gettext_lazy("Your translation is foo")

  # Real check code
  def check_single(self, source, target, unit):
    return "foo" in target

Verificarea faptului că pluralul din textul traducerii în limba cehă diferă#

Verificați cu ajutorul informațiilor lingvistice pentru a verifica dacă cele două forme de plural în limba cehă nu sunt identice.

# Copyright © Michal Čihař <michal@weblate.org>
#
# SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later

"""Quality check example for Czech plurals."""

from django.utils.translation import gettext_lazy

from weblate.checks.base import TargetCheck


class PluralCzechCheck(TargetCheck):
  # Used as identifier for check, should be unique
  # Has to be shorter than 50 characters
  check_id = "foo"

  # Short name used to display failing check
  name = gettext_lazy("Foo check")

  # Description for failing check
  description = gettext_lazy("Your translation is foo")

  # Real check code
  def check_target_unit(self, sources, targets, unit):
    if unit.translation.language.is_base(("cs",)):
      return targets[1] == targets[2]
    return False

  def check_single(self, source, target, unit):
    """We don't check target strings here."""
    return False