Verificări și reparații#

Verificările de calitate ajută la detectarea erorilor comune ale traducătorului, asigurându-se că traducerea este în stare bună. Verificările pot fi ignorate în cazul unor rezultate fals pozitive.

După trimiterea unei traduceri cu o verificare nereușită, aceasta este afișată imediat utilizatorului:

../_images/checks.webp

Reparații automate#

În plus față de Controale de calitate, Weblate poate corecta automat unele erori comune în șirurile traduse. Utilizați-o cu prudență pentru a nu adăuga erori.

Vezi și

AUTOFIX_LIST

Trailing ellipsis replacer#

Replace trailing dots (...) with an ellipsis () to make it consistent with the source string.

Zero-width space removal#

Zero width space is typically not desired in the translation. This fix will remove it unless it is present in the source string as well.

Control characters removal#

Removes any control characters from the translation.

Devanagari danda#

Replaces wrong full stop in Devanagari by Devanagari danda ().

Spațiere punctuație#

Nou în versiunea 5.3.

Ensures French and Breton use correct punctuation spacing.

This fixup can be disabled via ignore-punctuation-spacing flag (which also disables Spațiere punctuație).

Unsafe HTML cleanup#

When turned on using a safe-html flag it sanitizes HTML markup.

Vezi și

HTML nesigur

Trailing and leading whitespace fixer#

Makes leading and trailing whitespace consistent with the source string. The behavior can be fine-tuned using ignore-begin-space and ignore-end-space flags to skip processing parts of the string.

Controale de calitate#

Weblate utilizează o gamă largă de verificări de calitate a șirurilor de caractere. Următoarea secțiune le descrie pe toate în detaliu. Există, de asemenea, verificări specifice fiecărei limbi. Vă rugăm să depuneți un bug dacă se raportează ceva eronat.

Verificări de traducere#

Executat la fiecare modificare a traducerii, ajutându-i pe traducători să mențină traducerile de bună calitate.

Marcaj BBCode#

Sumar:

BBCode în traducere nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.markup.BBCodeCheck

Identificatorul de verificare:

bbcode

Indicator de ignorat:

ignore-bbcode

BBCode reprezintă marcaje simple, cum ar fi, de exemplu, evidențierea părților importante ale unui mesaj cu caractere aldine sau italice.

Această verificare asigură că acestea se regăsesc și în traducere.

Notă

Metoda de detectare a BBCode este în prezent destul de simplă, astfel încât această verificare ar putea produce rezultate fals pozitive.

Cuvinte consecutive duplicate#

Nou în versiunea 4.1.

Sumar:

Textul conține același cuvânt de două ori la rând:

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.duplicate.DuplicateCheck

Identificatorul de verificare:

duplicate

Indicator de ignorat:

ignore-duplicate

Verifică dacă nu există cuvinte consecutive duplicate într-o traducere. Acest lucru indică, de obicei, o greșeală în traducere.

Sugestie

Această verificare include reguli specifice fiecărei limbi pentru a evita falsurile pozitive. În cazul în care se declanșează în mod fals în cazul dumneavoastră, anunțați-ne. A se vedea Raportarea problemelor în Weblate.

Nu respectă glosarul#

Nou în versiunea 4.5.

Sumar:

Traducerea nu respectă termenii definiți într-un glosar.

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.glossary.GlossaryCheck

Identificatorul de verificare:

check_glossary

Indicator de activare:

check-glossary

Indicator de ignorat:

ignore-check-glossary

Această verificare trebuie activată cu ajutorul indicatorului check-glossary (a se vedea Personalizarea comportamentului cu ajutorul stegulețelor). Vă rugăm să luați în considerare următoarele aspecte înainte de a o activa:

  • Se face o potrivire exactă a șirurilor de caractere, se așteaptă ca glosarul să conțină termeni în toate variantele.

  • Verificarea fiecărui șir de caractere în raport cu glosarul este costisitoare și va încetini orice operațiune din Weblate care implică efectuarea de verificări, cum ar fi importul de șiruri de caractere sau traducerea.

  • It also utilizes untranslatable glossary terms in Traducere neschimbată.

Spațiu dublu#

Sumar:

Traducerea conține spațiu dublu

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.chars.DoubleSpaceCheck

Identificatorul de verificare:

double_space

Indicator de ignorat:

ignore-double-space

Verifică dacă spațiul dublu este prezent în traducere pentru a evita rezultatele fals pozitive la alte verificări legate de spațiu.

Verificarea este falsă atunci când se găsește un spațiu dublu în sursă, ceea ce înseamnă că spațiul dublu este intenționat.

Părți Fluent#

Nou în versiunea 5.0.

Sumar:

Părțile Fluent ar trebui să se potrivească

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.fluent.parts.FluentPartsCheck

Identificatorul de verificare:

fluent-parts

Indicator de activare:

fluent-parts

Indicator de ignorat:

ignore-fluent-parts

Each Fluent Message can have an optional value (the main text content), and optional attributes, each of which is a „part” of the Message. In Weblate, all these parts appear within the same block, using Fluent-like syntax to specify the attributes. For example:

This is the Message value
.title = This is the title attribute
.alt = This is the alt attribute

This check ensures that the translated Message also has a value if the source Message has one, or no value if the source has none. This also checks that the same attributes used in the source Message also appear in the translation, with no additions.

Notă

This check is not applied to Fluent Terms since Terms always have a value, and Term attributes tend to be locale-specific (used for grammar rules, etc.), and are not expected to appear in all translations.

Referințe Fluent#

Nou în versiunea 5.0.

Sumar:

Referințele Fluent ar trebui să se potrivească

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.fluent.references.FluentReferencesCheck

Identificatorul de verificare:

fluent-references

Indicator de activare:

fluent-references

Indicator de ignorat:

ignore-fluent-references

A Fluent Message or Term can reference another Message, Term, Attribute, or a variable. For example:

Here is a { message }, a { message.attribute } a { -term } and a { $variable }.
Within a function { NUMBER($num, minimumFractionDigits: 2) }

Generally, translated Messages or Terms are expected to contain the same references as the source, although not necessarily in the same order of appearance. So this check ensures that translations use the same references in their value as the source value, the same number of times, and with no additions. For Messages, this will also check that each Attribute in the translation uses the same references as the matching Attribute in the source.

When the source or translation contains Fluent Select Expressions, then each possible variant in the source must be matched with at least one variant in the translation with the same references, and vice versa.

Moreover, if a variable reference appears both in the Select Expression’s selector and within one of its variants, then all variants may also be considered as if they also contain that reference. The assumption being that the variant’s key may have made the reference redundant for that variant. For example:

{ $num ->
    [one] an apple
   *[other] { $num } apples
}

Here, for the purposes of this check, the [one] variant will also be considered to contain the $num reference.

However, a reference within the Select Expression’s selector, which can only be a variable of a Term Attribute in Fluent’s syntax, will not by itself count as a required reference because they do not form the actual text content of the string that the end-user will see, and the presence of a Select Expression is considered locale-specific. For example:

{ -term.starts-with-vowel ->
    [yes] an { -term }
   *[no] a { -term }
}

Here a reference to -term.starts-with-vowel is not expected to appear in translations, but a reference to -term is.

Traducere Fluent intern HTML#

Nou în versiunea 5.0.

Sumar:

Ținta Fluent ar trebui să fie HTML intern valid, care se potrivește

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.fluent.inner_html.FluentTargetInnerHTMLCheck

Identificatorul de verificare:

fluent-target-inner-html

Indicator de activare:

fluent-target-inner-html

Indicator de ignorat:

ignore-fluent-target-inner-html

This check will verify that the translated value of a Message or Term contains the same HTML elements as the source value.

First, if the source value fails the Sursă Fluent internă HTML check, then this check will do nothing. Otherwise, the translated value will also be checked under the same conditions.

Second, the HTML elements found in the translated value will be compared against the HTML elements found in the source value. Two elements will match if they share the exact same tag name, the exact same attributes and values, and all their ancestors match in the same way. This check will ensure that all the elements in the source appear somewhere in the translation, with the same number of appearances, and with no additional elements added. When there are multiple elements in the value, they need not appear in the same order in the translation value.

When the source or translation contains Fluent Select Expressions, then each possible variant in the source must be matched with at least one variant in the translation with the same HTML elements, and vice versa.

When using Fluent in combination with the Fluent DOM package, this check will ensure that the translation also includes any required data-l10n-name elements that appear in the source, or any of the allowed inline elements like <br>.

For example, the following source:

Source message <img data-l10n-name="icon"/> with icon

would match with:

Translated message <img data-l10n-name="icon"/> with icon

but not:

Translated message <img data-l10n-name="new-val"/> with icon

nor

Translated message <br data-l10n-name="icon"/> with no icon

Sintaxă traducere Fluent#

Nou în versiunea 5.0.

Sumar:

Eroare sintaxă Fluent în traducere

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.fluent.syntax.FluentTargetSyntaxCheck

Identificatorul de verificare:

fluent-target-syntax

Indicator de activare:

fluent-target-syntax

Indicator de ignorat:

ignore-fluent-target-syntax

In Weblate, Fluent strings use Fluent syntax for references and variables, but also for more complex features like defining attributes and selector variants, including plurals. This check ensures that the syntax used in the translation will be valid for Fluent.

Șiruri de caractere formatate#

Checks that the formatting in strings is replicated between both source and translation. Omitting format strings in translation usually causes severe problems, so the formatting in strings should usually match the source.

Weblate acceptă verificarea șirurilor de formate în mai multe limbi. Verificarea nu este activată în mod automat, ci doar dacă un șir de caractere este marcat în mod corespunzător (de exemplu, c-format pentru formatul C). Gettext adaugă această verificare în mod automat, dar probabil va trebui să o adăugați manual pentru alte formate de fișiere sau dacă fișierele PO nu sunt generate de xgettext.

Most of the format checks allow omitting format strings for plural forms having a single count. This allows translators to write nicer strings for these cases (One apple instead of %d apple). Turn this off by adding strict-format flag.

The flags can be customized per string (see Informații suplimentare despre șirurile sursă) or in a Configurația componentei. Having it defined per component is simpler, but it can lead to false positives in case the string is not interpreted as a formatting string, but format string syntax happens to be used.

Sugestie

În cazul în care verificarea unui format specific nu este disponibilă în Weblate, puteți utiliza genericul Substituenți.

Pe lângă verificare, acest lucru va evidenția, de asemenea, șirurile de formatare pentru a le insera cu ușurință în șirurile traduse:

../_images/format-highlight.webp

Șir de interpolare AngularJS#

Sumar:

Șirurile de interpolare AngularJS nu se potrivesc cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.angularjs.AngularJSInterpolationCheck`

Identificatorul de verificare:

angularjs_format

Indicator de activare:

angularjs-format

Indicator de ignorat:

ignore-angularjs-format

Exemplu de șir de formate cu nume:

Soldul tău este {{amount}} {{ currency }}

Format C#

Sumar:

Șirul de format C nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.CFormatCheck

Identificatorul de verificare:

c_format

Indicator de activare:

c-format

Indicator de ignorat:

ignore-c-format

Exemplu simplu de șir de formate:

Există %d mere

Exemplu de șir de formate de poziție:

Soldul tău este %1$d %2$s

Format C##

Sumar:

Șirul de format C# nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.CSharpFormatCheck

Identificatorul de verificare:

c_sharp_format

Indicator de activare:

c-sharp-format

Indicator de ignorat:

ignore-c-sharp-format

Exemplu de șir de formate de poziție:

Există {0} mere

Literale șablon ECMAScript#

Sumar:

Literalele șablon ECMAScript nu se potrivesc cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.ESTemplateLiteralsCheck

Identificatorul de verificare:

es_format

Indicator de activare:

es-format

Indicator de ignorat:

ignore-es-format

Exemplu de interpolare:

Există ${number} mere

Interpolare i18next#

Nou în versiunea 4.0.

Sumar:

Interpolarea i18next nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.I18NextInterpolationCheck

Identificatorul de verificare:

i18next_interpolation

Indicator de activare:

i18next-interpolation

Indicator de ignorat:

ignore-i18next-interpolation

Exemplu de interpolare:

Există {{number}} mere

Exemplu de imbricare:

Există $t(number) mere

ICU MessageFormat#

Nou în versiunea 4.9.

Sumar:

Erori de sintaxă și/sau nepotriviri de substituenți în șirurile ICU MessageFormat.

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.icu.ICUMessageFormatCheck

Identificatorul de verificare:

icu_message_format

Indicator de activare:

icu-message-format

Indicator de ignorat:

ignore-icu-message-format

Exemplu de interpolare:

Există {număr, plural, unul {este un măr}, altul {sunt # mere}}.

Această verificare este compatibilă atât cu mesajele pur ICU MessageFormat, cât și cu ICU cu etichete XML simple. Puteți configura comportamentul acestei verificări utilizând icu-flags:*, fie prin optarea pentru suportul XML, fie prin dezactivarea anumitor subverificări. De exemplu, următorul indicator activează suportul XML, dar dezactivează validarea submesajelor cu plural:

icu-message-format, icu-flags:xml:-plural_selectors

xml

Activați suportul pentru etichete XML simple. În mod implicit, etichetele XML sunt analizate simplu. Caracterele < rătăcite sunt ignorate dacă nu fac parte în mod rezonabil dintr-o etichetă.

strict-xml

Activați suportul pentru etichete XML stricte. Toate caracterele < trebuie să fie evitate dacă nu fac parte dintr-o etichetă.

-highlight

Dezactivați evidențierea martorilor de poziție în editor.

-require_other

Dezactivarea cerinței ca mesajele secundare să aibă un selector other.

-submessage_selectors

Treceți peste verificarea faptului că selectorii de submesaj se potrivesc cu sursa.

-types

Treceți peste verificarea faptului că tipurile de caractere de tip placeholder corespund sursei.

-extra

Trece peste verificarea faptului că nu sunt prezente spații libere care nu erau prezente în șirul sursă.

-missing

Trece peste verificarea faptului că nu lipsesc caractere de poziție care erau prezente în șirul sursă.

În plus, atunci când strict-xml nu este activat, dar xml este activat, puteți utiliza indicatorul icu-tag-prefix:PREFIX pentru a solicita ca toate etichetele XML să înceapă cu un anumit șir de caractere. De exemplu, următorul indicator va permite ca etichetele XML să fie comparate numai dacă încep cu <x::

icu-message-format, icu-flags:xml, icu-tag-prefix:"x:"

Acest lucru s-ar potrivi cu <x:link>click aici</x:link>, dar nu cu <strong>aceasta</strong>.

Format Java#

Sumar:

Șirul de format Java nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.JavaFormatCheck

Identificatorul de verificare:

java_printf_format

Indicator de activare:

java-printf-format

Indicator de ignorat:

ignore-java-printf-format

Exemplu simplu de șir de formate:

Există %d mere

Exemplu de șir de formate de poziție:

Soldul tău este %1$d %2$s

Schimbat în versiunea 4.14: Acest lucru era activat de steagul java-format, dar a fost schimbat pentru coerență cu GNU gettext.

MessageFormat Java#

Sumar:

Șirul Java MessageFormat nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.JavaMessageFormatCheck

Identificatorul de verificare:

java_format

Indicator de activare necodificată:

java-format

Indicator pentru activarea autodetecției:

auto-java-messageformat activează verificarea doar dacă există un șir de format în sursă

Indicator de ignorat:

ignore-java-format

Exemplu de șir de formate de poziție:

Există {0} mere

Schimbat în versiunea 4.14: Acest lucru era activat de steagul java-messageformat, dar a fost schimbat pentru a fi în concordanță cu GNU gettext.

This check validates that format string is valid for the Java MessageFormat class. Besides matching format strings in the curly braces, it also verifies single quotes as they have a special meaning. Whenever writing single quote, it should be written as ''. When not paired, it is treated as beginning of quoting and will not be shown when rendering the string.

Format JavaScript#

Sumar:

Șirul de format JavaScript nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.JavaScriptFormatCheck

Identificatorul de verificare:

javascript_format

Indicator de activare:

javascript-format

Indicator de ignorat:

ignore-javascript-format

Exemplu simplu de șir de formate:

Există %d mere

Format Lua#

Sumar:

Șirul de format Lua nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.LuaFormatCheck

Identificatorul de verificare:

lua_format

Indicator de activare:

lua-format

Indicator de ignorat:

ignore-lua-format

Exemplu simplu de șir de formate:

Există %d mere

Format Object Pascal#

Sumar:

Șirul de format Object Pascal nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

Șiruri de caractere formatate, L Lua formatting strings

Identificatorul de verificare:

object_pascal_format

Indicator de activare:

object-pascal-format

Indicator de ignorat:

ignore-object-pascal-format

Exemplu simplu de șir de formate:

Există %d mere

Procentaj substituenți#

Nou în versiunea 4.0.

Sumar:

Substituenții procentuali nu se potrivesc cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.PercentPlaceholdersCheck

Identificatorul de verificare:

percent_placeholders

Indicator de activare:

percent-placeholders

Indicator de ignorat:

ignore-percent-placeholders

Exemplu simplu de șir de formate:

Există %număr% mere

Perl brace format#

Sumar:

Perl brace format string does not match source

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.PerlBraceFormatCheck

Identificatorul de verificare:

perl_brace_format

Indicator de activare:

perl-brace-format

Indicator de ignorat:

ignore-perl-brace-format

Exemplu de șir de formate cu nume:

There are {number} apples

Format Perl#

Sumar:

Șirul de format Perl nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.PerlFormatCheck

Identificatorul de verificare:

perl_format

Indicator de activare:

perl-format

Indicator de ignorat:

ignore-perl-format

Exemplu simplu de șir de formate:

Există %d mere

Exemplu de șir de formate de poziție:

Soldul tău este %1$d %2$s

Format PHP#

Sumar:

Șirul de format PHP nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.PHPFormatCheck

Identificatorul de verificare:

php_format

Indicator de activare:

php-format

Indicator de ignorat:

ignore-php-format

Exemplu simplu de șir de formate:

Există %d mere

Exemplu de șir de formate de poziție:

Soldul tău este %1$d %2$s

Format de acolade Python#

Sumar:

Șirul de format de acolade Python nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.PythonBraceFormatCheck

Identificatorul de verificare:

python_brace_format

Indicator de activare:

python-brace-format

Indicator de ignorat:

ignore-python-brace-format

Șir de format simplu:

Există {} mere

Exemplu de șir de formate cu nume:

Soldul tău este {amount} {currency}

Vezi și

Șiruri de caractere formatate, Python brace format, Python Format Strings <https://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/python_002dformat.html>`

Format Python#

Sumar:

Șirul de format Python nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.PythonFormatCheck

Identificatorul de verificare:

python_format

Indicator de activare:

python-format

Indicator de ignorat:

ignore-python-format

Șir de format simplu:

Există %d mere

Exemplu de șir de formate cu nume:

Soldul tău este %(amount)d %(currency)s

Format Qt#

Sumar:

Șirul de format Qt nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.qt.QtFormatCheck

Identificatorul de verificare:

qt_format

Indicator de activare:

qt-format

Indicator de ignorat:

ignore-qt-format

Exemplu de șir de formate de poziție:

Există %1 mere

Format plural Qt#

Sumar:

Șirul de format Qt plural nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.qt.QtPluralCheck`

Identificatorul de verificare:

qt_plural_format

Indicator de activare:

qt-plural-format

Indicator de ignorat:

ignore-qt-plural-format

Exemplu de șir de formate la plural:

``Există %Ln măr(uri) ``

Format Ruby#

Sumar:

Șirul de format Ruby nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.ruby.RubyFormatCheck

Identificatorul de verificare:

ruby_format

Indicator de activare:

ruby-format

Indicator de ignorat:

ignore-ruby-format

Exemplu simplu de șir de formate:

Există %d mere

Exemplu de șir de formate de poziție:

Soldul tău este %1$f %2$s

Exemplu de șir de formate cu nume:

Soldul tău este de %+.2<sume>f %<valută>s

Șir de șabloane cu nume:

Soldul tău este de %{amount} %{currency}

Format schemă#

Sumar:

Șirul de format al schemei nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.SchemeFormatCheck

Identificatorul de verificare:

scheme_format

Indicator de activare:

scheme-format

Indicator de ignorat:

ignore-scheme-format

Exemplu simplu de șir de formate:

Există ~d mere

Formatare Vue I18n#

Sumar:

Formatarea Vue I18n nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.VueFormattingCheck

Identificatorul de verificare:

vue_format

Indicator de activare:

vue-format

Indicator de ignorat:

ignore-vue-format

Formatare cu nume:

Există {count} mere

Formatarea Rails i18n:

There are %{count} apples

Mesaje locale legate:

@:message.dio @:message.the_world!

A fost tradus#

Sumar:

Acest șir a fost tradus în trecut

Domeniu de aplicare:

toate șirurile de caractere

Verifică clasa:

weblate.checks.consistency.TranslatedCheck

Identificatorul de verificare:

translated

Indicator de ignorat:

ignore-translated

Înseamnă că un șir a fost deja tradus. Acest lucru se poate întâmpla atunci când traducerile au fost anulate în VCS sau pierdute în alt mod.

Inconsecvent#

Sumar:

Acest șir are mai multe traduceri în acest proiect sau este netradus în anumite componente.

Domeniu de aplicare:

toate șirurile de caractere

Verifică clasa:

weblate.checks.consistency.ConsistencyCheck

Identificatorul de verificare:

inconsistent

Indicator de ignorat:

ignore-inconsistent

Weblate verifică traducerile aceluiași șir de caractere în toate traducerile din cadrul unui proiect pentru a vă ajuta să păstrați coerența traducerilor.

Verificarea eșuează în cazul traducerilor diferite ale unui șir de caractere în cadrul unui proiect. Acest lucru poate duce, de asemenea, la neconcordanțe în verificările afișate. Puteți găsi alte traduceri ale acestui șir de caractere în fila Other occurrences.

Această verificare se aplică tuturor componentelor dintr-un proiect care au activată opțiunea Permite propagarea traducerii.

Sugestie

Din motive de performanță, este posibil ca verificarea să nu găsească toate neconcordanțele, ci limitează numărul de rezultate.

Notă

Această verificare se declanșează și în cazul în care șirul este tradus într-o componentă și nu în alta. Poate fi utilizată ca o modalitate rapidă de a gestiona manual șirurile de caractere care nu sunt traduse în anumite componente, făcând clic pe butonul Utilizează această traducere afișat pe fiecare linie din fila Alte ocurențe.

Puteți utiliza add-onul Traducere automată pentru a automatiza traducerea șirurilor nou adăugate care sunt deja traduse într-o altă componentă.

Literă Kashida folosită#

Sumar:

Literele decorative kashida nu trebuie să fie folosite

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.chars.KashidaCheck

Identificatorul de verificare:

kashida

Indicator de ignorat:

ignore-kashida

Literele decorative Kashida nu ar trebui să fie folosite în traducere. Acestea sunt cunoscute și sub numele de Tatweel.

Referințe Markdown#

Sumar:

Referințele de legătură Markdown nu se potrivesc cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.markup.MarkdownRefLinkCheck

Identificatorul de verificare:

md-reflink

Indicator de activare:

md-text

Indicator de ignorat:

ignore-md-reflink

Referințele de legătură Markdown nu se potrivesc cu sursa.

Sintaxă Markdown#

Sumar:

Sintaxa Markdown nu se potrivește cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.markup.MarkdownSyntaxCheck

Identificatorul de verificare:

md-syntax

Indicator de activare:

md-text

Indicator de ignorat:

ignore-md-syntax

Sintaxa Markdown nu se potrivește cu sursa

Lungime maximă a traducerii#

Sumar:

Traducerea nu trebuie să depășească lungimea dată

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.chars.MaxLengthCheck

Identificatorul de verificare:

max-length

Indicator de activare:

max-length

Indicator de ignorat:

ignore-max-length

Verifică dacă traducerile au o lungime acceptabilă pentru a se potrivi cu spațiul disponibil. Se verifică numai lungimea caracterelor de traducere.

Spre deosebire de celelalte verificări, indicatorul trebuie setat ca o pereche key:value, cum ar fi max-length:100.

Sugestie

Această verificare se uită la numărul de caractere, ceea ce ar putea să nu fie cea mai bună măsură atunci când se utilizează fonturi proporționale pentru a reda textul. Verificarea Dimensiune maximă a traducerii verifică redarea efectivă a textului.

Indicatorul replacements: ar putea fi de asemenea util pentru a extinde elementele care pot fi plasate înainte de a verifica șirul.

În cazul în care se utilizează și indicatorul xml-text, calculul lungimii ignoră etichetele XML.

Dimensiune maximă a traducerii#

Sumar:

Textul redat în traducere nu trebuie să depășească dimensiunea dată

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.render.MaxSizeCheck

Identificatorul de verificare:

max-size

Indicator de activare:

max-size

Indicator de ignorat:

ignore-max-size

Textul redat în traducere nu trebuie să depășească dimensiunea dată. Aceasta redă textul cu înfășurarea liniilor și verifică dacă acesta se încadrează în limitele date.

Această verificare are nevoie de unul sau doi parametri - lățimea maximă și numărul maxim de linii. În cazul în care numărul de rânduri nu este furnizat, se ia în considerare un text de un rând.

De asemenea, puteți configura fontul utilizat prin directivele font-* (a se vedea Personalizarea comportamentului cu ajutorul stegulețelor), de exemplu, următoarele indicatori de traducere spun că textul redat cu fontul ubuntu de dimensiune 22 trebuie să încapă pe două linii și 500 de pixeli:

max-size:500:2, font-family:ubuntu, font-size:22

Sugestie

Este posibil să doriți să setați directivele font-* în Configurația componentei pentru a avea același font configurat pentru toate șirurile de caractere dintr-o componentă. Puteți suprascrie aceste valori pentru fiecare șir de caractere, în cazul în care aveți nevoie să le personalizați pentru fiecare șir.

Indicatorul replacements: ar putea fi de asemenea util pentru a extinde elementele care pot fi plasate înainte de a verifica șirul.

În cazul în care se utilizează și indicatorul xml-text, calculul lungimii ignoră etichetele XML.

Nepotrivit \n#

Sumar:

Numărul de literali n din traducere nu corespunde cu cel din sursă

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.chars.EscapedNewlineCountingCheck

Identificatorul de verificare:

escaped_newline

Indicator de ignorat:

ignore-escaped-newline

Usually escaped newlines are important for formatting program output. Check fails if the number of \n literals in translation does not match the source.

Două puncte nepotrivite#

Sumar:

Sursa și traducerea nu se termină cu două puncte

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.chars.EndColonCheck

Identificatorul de verificare:

end_colon

Indicator de ignorat:

ignore-end-colon

Verifică dacă colonele sunt replicate atât între sursă, cât și între traducere. Prezența coloneilor este, de asemenea, verificată pentru diferite limbi în care nu au ce căuta (chineză sau japoneză).

Elipsă nepotrivită#

Sumar:

Sursa și traducerea nu se termină cu o elipsă

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.chars.EndEllipsisCheck

Identificatorul de verificare:

end_ellipsis

Indicator de ignorat:

ignore-end-ellipsis

Verifică dacă elipsele de urmărire sunt reproduse atât la sursă, cât și la traducere. Se verifică numai pentru elipsele reale (...), nu pentru trei puncte (...).

O elipsă este, de obicei, redată mai frumos decât trei puncte în scris și sună mai bine în text-to-speech.

Semn exclamare nepotrivit#

Sumar:

Sursa și traducerea nu se termină cu un semn de exclamare

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.chars.EndExclamationCheck

Identificatorul de verificare:

end_exclamation

Indicator de ignorat:

ignore-end-exclamation

Verifică dacă exclamațiile sunt reproduse între sursă și traducere. Prezența semnelor de exclamare este, de asemenea, verificată pentru diferite limbi în care acestea nu își au locul (chineză, japoneză, coreeană, armeană, limbu, Myanmar sau Nko).

Punct final nepotrivit#

Sumar:

Sursa și traducerea nu se termină cu un punct

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

Subclasa weblate.checks.Check

Identificatorul de verificare:

end_stop

Indicator de ignorat:

ignore-end-stop

Verifică dacă punctele de suspensie sunt reproduse atât la sursă, cât și la traducere. Prezența punctelor de suspensie este verificată pentru diferite limbi în care acestea nu au ce căuta (chineză, japoneză, devanagari sau urdu).

Semn de întrebare nepotrivit#

Sumar:

Sursa și traducerea nu se termină cu un semn de întrebare

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.chars.EndQuestionCheck

Identificatorul de verificare:

end_question

Indicator de ignorat:

ignore-end-question

Verifică dacă semnele de întrebare sunt reproduse atât la sursă, cât și la traducere. Prezența semnelor de întrebare este, de asemenea, verificată pentru diferite limbi în care acestea nu își au locul (armeană, arabă, chineză, coreeană, japoneză, etiopiană, vai sau coptă).

Punct și virgulă nepotrivit#

Sumar:

Sursa și traducerea nu se termină cu punct și virgulă

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.chars.EndSemicolonCheck

Identificatorul de verificare:

end_semicolon

Indicator de ignorat:

ignore-end-semicolon

Verifică dacă punctele și virgulele de la sfârșitul propozițiilor sunt reproduse atât în sursă, cât și în traducere.

Întreruperi de linie nepotrivite#

Sumar:

Numărul de linii noi din traducere nu corespunde sursei

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.chars.NewLineCountCheck

Identificatorul de verificare:

newline-count

Indicator de ignorat:

ignore-newline-count

Usually newlines are important for formatting program output. Check fails if the number of new lines in translation does not match the source.

Lipsește plural#

Sumar:

Unele forme de plural sunt netraduse

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.consistency.PluralsCheck

Identificatorul de verificare:

plurals

Indicator de ignorat:

ignore-plurals

Verifică dacă toate formele de plural ale unui șir sursă au fost traduse. Detaliile privind modul în care este utilizată fiecare formă de plural se găsesc în definiția șirului.

Dacă nu se completează formele de plural, în unele cazuri nu se va afișa nimic atunci când forma de plural este utilizată.

Substituenți#

Sumar:

Din traducere lipsesc unii substituenți

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.placeholders.PlaceholderCheck

Identificatorul de verificare:

placeholders

Indicator de activare:

placeholders

Indicator de ignorat:

ignore-placeholders

Schimbat în versiunea 4.3: Puteți utiliza o expresie regulată ca spațiu liber.

Schimbat în versiunea 4.13: Cu indicatorul case-insensitive, caracterele de poziție nu sunt sensibile la majuscule și minuscule.

Traducerea lipsește unele caractere de poziție. Acestea sunt fie extrase din fișierul de traducere, fie definite manual cu ajutorul steagului placeholders, mai multe pot fi separate prin două puncte, iar șirurile de caractere cu spațiu pot fi citate:

placeholders:$URL$:$TARGET$:"some long text"

În cazul în care aveți o anumită sintaxă pentru caractere de poziție, puteți utiliza o expresie regulată:

placeholders:r"%[^% ]%"

Puteți avea, de asemenea, marcaje nesensibile la majuscule și minuscule:

placeholders:$URL$:$TARGET$,case-insensitive

Spațiere punctuație#

Sumar:

Lipsește spațiul neîntreruptibile înainte de semnul dublu de punctuație

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.chars.PunctuationSpacingCheck

Identificatorul de verificare:

punctuation_spacing

Indicator de ignorat:

ignore-punctuation-spacing

Verifică dacă există un spațiu neîntrerupt înainte de semnul de punctuație dublu (semnul exclamării, semnul întrebării, punctul și virgula și două puncte). Această regulă este utilizată numai în câteva limbi selectate, cum ar fi franceza sau bretona, unde spațiul înainte de semnul dublu de punctuație este o regulă tipografică.

Expresie regulată#

Sumar:

Traducerea nu se potrivește cu expresia regulată

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.placeholders.RegexCheck

Identificatorul de verificare:

regex

Indicator de activare:

regex

Indicator de ignorat:

ignore-regex

Traducerea nu se potrivește cu expresia regulată. Expresia este fie extrasă din fișierul de traducere, fie definită manual cu ajutorul indicatorului regex:

regex:^foo|bar$

Traducere refolosită#

Nou în versiunea 4.18.

Sumar:

Diferite șiruri sunt traduse la fel.

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.consistency.ReusedCheck

Identificatorul de verificare:

reused

Indicator de ignorat:

ignore-reused

Check that fails if the same translation is used on different source strings. Such translations can be intentional, but can also confuse users.

Aceleași plurale#

Sumar:

Unele forme de plural sunt traduse în același mod

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.consistency.SamePluralsCheck

Identificatorul de verificare:

same-plurals

Indicator de ignorat:

ignore-same-plurals

Verificare care eșuează în cazul în care unele forme de plural sunt duplicate în traducere. În majoritatea limbilor, acestea trebuie să fie diferite.

Începe linie nouă#

Sumar:

Sursa și traducerea nu încep cu o linie nouă

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.chars.BeginNewlineCheck

Identificatorul de verificare:

begin_newline

Indicator de ignorat:

ignore-begin-newline

De obicei, liniile de început apar în șirurile sursă pentru un motiv întemeiat; omisiunile sau adăugările pot duce la probleme de formatare atunci când textul tradus este utilizat.

Spații de pornire#

Sumar:

Sursa și traducerea nu încep cu același număr de spații

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.chars.BeginSpaceCheck

Identificatorul de verificare:

begin_space

Indicator de ignorat:

ignore-begin-space

Un spațiu la începutul unui șir de caractere este de obicei utilizat pentru indentare în interfață și, prin urmare, este important să fie păstrat.

Linie nouă de urmărire#

Sumar:

Sursa și traducerea nu se termină cu o linie nouă

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.chars.EndNewlineCheck

Identificatorul de verificare:

end_newline

Indicator de ignorat:

ignore-end-newline

De obicei, liniile de început apar în șirurile sursă pentru un motiv întemeiat; omisiunile sau adăugările pot duce la probleme de formatare atunci când textul tradus este utilizat.

Spațiu de urmărire#

Sumar:

Sursa și traducerea nu se termină cu un spațiu

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

Subclasa weblate.checks.Check

Identificatorul de verificare:

end_space

Indicator de ignorat:

ignore-end-space

Verifică dacă spațiile din urmă sunt reproduse atât la sursă, cât și la traducere.

Spațiul final este, de obicei, utilizat pentru a distanța elementele vecine, astfel încât eliminarea lui ar putea afecta aspectul.

Traducere neschimbată#

Sumar:

Sursa și traducerea sunt identice

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.same.SameCheck

Identificatorul de verificare:

same

Indicator de ignorat:

ignore-same

Se întâmplă în cazul în care șirurile de caractere sursă și traducerea corespunzătoare sunt identice, până la cel puțin una dintre formele de plural. Unele șiruri care se găsesc în mod obișnuit în toate limbile sunt ignorate, iar diverse marcaje sunt eliminate. Acest lucru reduce numărul de rezultate fals pozitive.

Această verificare poate ajuta la găsirea șirurilor de caractere netraduse din greșeală.

Comportamentul implicit al acestei verificări este de a exclude din verificare cuvintele din lista neagră încorporată. Acestea sunt cuvinte care frecvent nu sunt traduse. Acest lucru este util pentru a evita falsurile pozitive în cazul șirurilor scurte, care constau doar dintr-un singur cuvânt care este același în mai multe limbi. Această listă neagră poate fi dezactivată prin adăugarea indicatorului strict-same la șirul de caractere sau la componentă.

Schimbat în versiunea 4.17: With check-glossary flag (see Nu respectă glosarul), the untranslatable glossary terms are excluded from the checking.

HTML nesigur#

Sumar:

Traducerea folosește marcaje HTML nesigure

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.markup.SafeHTMLCheck

Identificatorul de verificare:

safe-html

Indicator de activare:

safe-html

Indicator de ignorat:

ignore-safe-html

Traducerea utilizează marcaje HTML nesigure. Această verificare trebuie să fie activată cu ajutorul steagului safe-html (a se vedea Personalizarea comportamentului cu ajutorul stegulețelor). Există, de asemenea, un autofixer însoțit care poate curăța automat marcajul.

Sugestie

În cazul în care se utilizează și steagul md-text, sunt permise și legăturile în stil Markdown.

Vezi și

The HTML check is performed by the Ammonia library.

URL#

Sumar:

Traducerea nu conține un URL

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.markup.URLCheck

Identificatorul de verificare:

url

Indicator de activare:

url

Indicator de ignorat:

ignore-url

Traducerea nu conține un URL. Acest lucru se declanșează numai în cazul în care unitatea este marcată ca conținând un URL. În acest caz, traducerea trebuie să fie un URL valid.

Marcaj XML#

Sumar:

Etichetele XML din traducere nu se potrivesc cu sursa

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.markup.XMLTagsCheck

Identificatorul de verificare:

xml-tags

Indicator de ignorat:

ignore-xml-tags

Acest lucru înseamnă, de obicei, că rezultatul va arăta diferit. În cele mai multe cazuri, acesta nu este un rezultat dorit în urma modificării traducerii, dar ocazional este.

Verifică dacă etichetele XML sunt reproduse între sursă și traducere.

The check is automatically enabled for XML like strings. You might need to add xml-text flag in some cases to force turning it on.

Notă

Această verificare este dezactivată de indicatorul safe-html, deoarece curățarea HTML efectuată de acesta poate produce marcaje HTML care nu sunt XML valide.

Sintaxă XML#

Sumar:

Traducerea nu este validă XML

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.markup.XMLValidityCheck`

Identificatorul de verificare:

xml-invalid

Indicator de ignorat:

ignore-xml-invalid

Marcajul XML nu este valid.

The check is automatically enabled for XML like strings. You might need to add xml-text flag in some cases to force turning it on.

Notă

Această verificare este dezactivată de indicatorul safe-html, deoarece curățarea HTML efectuată de acesta poate produce marcaje HTML care nu sunt XML valide.

Spațiu cu lățime zero#

Sumar:

Traducerea conține un caracter suplimentar de spațiu cu lățimea zero

Domeniu de aplicare:

șiruri traduse

Verifică clasa:

weblate.checks.chars.ZeroWidthSpaceCheck

Identificatorul de verificare:

zero-width-space

Indicator de ignorat:

ignore-zero-width-space

Caracterele de spațiu de lățime zero (<U+200B>) sunt utilizate pentru a întrerupe mesajele în cadrul cuvintelor (word wrapping).

Deoarece acestea sunt de obicei inserate din greșeală, această verificare este declanșată odată ce sunt prezente în traducere. Unele programe ar putea avea probleme atunci când se utilizează acest caracter.

Verificări la sursă#

Verificările sursei pot ajuta dezvoltatorii să îmbunătățească calitatea șirurilor sursă.

Elipsă#

Sumar:

Șirul de caractere utilizează trei puncte (…) în loc de un caracter de elipsă (…)

Domeniu de aplicare:

șiruri de surse

Verifică clasa:

weblate.checks.source.EllipsisCheck

Identificatorul de verificare:

ellipsis

Indicator de ignorat:

ignore-ellipsis

Acest lucru eșuează atunci când șirul folosește trei puncte (...) când ar trebui să folosească un caracter de elipsă (...).

Utilizarea caracterului Unicode este, în majoritatea cazurilor, cea mai bună abordare și are un aspect mai bine redat și poate suna mai bine cu text-to-speech.

Sursă Fluent internă HTML#

Nou în versiunea 5.0.

Sumar:

Sursa Fluent trebuie să fie intern HTML valid

Domeniu de aplicare:

șiruri de surse

Verifică clasa:

weblate.checks.fluent.inner_html.FluentSourceInnerHTMLCheck

Identificatorul de verificare:

fluent-source-inner-html

Indicator de activare:

fluent-source-inner-html

Indicator de ignorat:

ignore-fluent-source-inner-html

Fluent is often used in contexts where the value for a Message (or Term) is meant to be used directly as .innerHTML (rather than .textContent) for some HTML element. For example, when using the Fluent DOM package.

The aim of this check is to predict how the value will be parsed as inner HTML, assuming a HTML5 conforming parser, to catch cases where there would be some „unintended” loss of the string, without being too strict about technical parsing errors that do not lead to a loss of the string.

This check is applied to the value of Fluent Messages or Terms, but not their Attributes. For Messages, the Fluent Attributes are often just HTML attribute values, so can be arbitrary strings. For Terms, the Fluent Attributes are often language properties that can only be referenced in the selectors of Fluent Select Expressions.

Generally, most Fluent values are not expected to contain any HTML markup. Therefore, this check does not expect or want translators and developers to have to care about strictly avoiding any technical HTML5 parsing errors (let alone XHTML parsing errors). Instead, this check will just want to warn them when they may have unintentionally opened a HTML tag or inserted a character reference.

Moreover, for the Fluent values that intentionally contain HTML tags or character references, this check will verify some „good practices”, such as matching closing and ending tags, valid character references, and quoted attribute values. In addition, whilst the HTML5 specification technically allows for quite arbitrary tag and attribute names, this check will restrain them to some basic ASCII values that should cover the standard HTML5 element tags and attributes, as well as allow some custom element or attribute names. This is partially to ensure that the user is using HTML intentionally.

Examples:

Valoare

Warns?

Reason

three<four

da

The <four part would be lost as .innerHTML.

three < four

nu

The .innerHTML would match the .textContent.

three <four>

da

Missing a closing tag.

three <four/>

da

four is not a HTML void element, so should not self-close.

<a-b>text</a-b>

nu

Custom element tag with a matching closing tag.

a <img/> b

nu

img is a HTML void element. Self-closing is allowed.

a <br> b

nu

br is a HTML void element.

<img class=a/>

da

The attribute value is not quoted.

<aØ attr=''/>

da

Non-ASCII tag name.

kind&ethical

da

The &eth part would be converted to ð.

kind&eth;ical

nu

The character reference seems to be intentional.

three&lte;four

da

The &lte; part would be converted to <e;.

three&lf;four

da

The character reference is not valid.

three<{ $val }

da

The Fluent variable may unintentionally become a tag.

&l{ $val }

da

The Fluent variable may unintentionally become a character reference.

Notă

This check will not ensure the inner HTML is safe or sanitized, and is not meant to protect against malicious attempts to alter the inner HTML. Moreover, it should be remembered that Fluent variables and references may expand to arbitrary strings, so could expand to arbitrary HTML unless they are escaped. As an exception, a < or & character before a Fluent reference will trigger this check since even an escaped value could lead to unexpected results.

Notă

The Fluent DOM package has further limitations, such as allowed tags and attributes, which this check will not enforce.

Sintaxă sursă Fluent#

Nou în versiunea 5.0.

Sumar:

Eroare sintaxă în sursa Fluent

Domeniu de aplicare:

șiruri de surse

Verifică clasa:

weblate.checks.fluent.syntax.FluentSourceSyntaxCheck

Identificatorul de verificare:

fluent-source-syntax

Indicator de activare:

fluent-source-syntax

Indicator de ignorat:

ignore-fluent-source-syntax

In Weblate, Fluent strings use Fluent syntax for references and variables, but also for more complex features like defining attributes and selector variants, including plurals. This check ensures that the syntax used in source will be valid for Fluent.

Sintaxă ICU MessageFormat#

Nou în versiunea 4.9.

Sumar:

Erori de sintaxă în șirurile ICU MessageFormat.

Domeniu de aplicare:

șiruri de surse

Verifică clasa:

weblate.checks.icu.ICUSourceCheck

Identificatorul de verificare:

icu_message_format_syntax

Indicator de activare:

icu-message-format

Indicator de ignorat:

ignore-icu-message-format

Mult timp netradus#

Nou în versiunea 4.1.

Sumar:

Șirul nu a mai fost tradus de mult timp

Domeniu de aplicare:

șiruri de surse

Verifică clasa:

weblate.checks.source.LongUntranslatedCheck

Identificatorul de verificare:

long_untranslated

Indicator de ignorat:

ignore-long-untranslated

Atunci când șirul nu a fost tradus de mult timp, acest lucru poate indica o problemă în șirul sursă care face dificilă traducerea acestuia.

Mai multe verificări eșuate#

Sumar:

Traducerile în mai multe limbi au verificări eșuate

Domeniu de aplicare:

șiruri de surse

Verifică clasa:

weblate.checks.source.MultipleFailingCheck

Identificatorul de verificare:

multiple_failures

Indicator de ignorat:

ignore-multiple-failures

Numeroase traduceri ale acestui șir de caractere au eșuat la controalele de calitate. Acesta este, de obicei, un indiciu că se poate face ceva pentru a îmbunătăți șirul sursă.

Acest eșec al verificării poate fi cauzat destul de des de un punct de suspensie lipsă la sfârșitul unei propoziții sau de probleme minore similare pe care traducătorii au tendința de a le rezolva în traducere, în timp ce ar fi mai bine să le rezolve în șirul sursă.

Variabile multiple fără nume#

Nou în versiunea 4.1.

Sumar:

Există mai multe variabile fără nume în șir, ceea ce face imposibilă reordonarea lor de către traducători

Domeniu de aplicare:

șiruri de surse

Verifică clasa:

weblate.checks.format.MultipleUnnamedFormatsCheck

Identificatorul de verificare:

unnamed_format

Indicator de ignorat:

ignore-unnamed-format

Există mai multe variabile fără nume în șirul de caractere, ceea ce face imposibilă reordonarea acestora de către traducători.

Luați în considerare utilizarea variabilelor numite pentru a permite traducătorilor să le reordoneze.

Fără plural#

Sumar:

Șirul este folosit ca plural, dar nu se folosesc forme de plural

Domeniu de aplicare:

șiruri de surse

Verifică clasa:

weblate.checks.source.OptionalPluralCheck

Identificatorul de verificare:

optional_plural

Indicator de ignorat:

ignore-optional-plural

Șirul este folosit ca plural, dar nu folosește forme de plural. În cazul în care sistemul vostru de traducere suportă acest lucru, ar trebui să folosiți varianta conștientă de plural a acestuia.

De exemplu, cu Gettext în Python ar putea fi:

from gettext import ngettext

print(ngettext("Selected %d file", "Selected %d files", files) % files)