Установлення за допомогою Docker#

Якщо Weblate розгорнуто у середовищі Docker, ви зможете отримати ваш працездатний і запущений особистий екземпляр Weblate за декілька секунд. Усі залежності Weblate вже включено. Типовим засобом роботи із базою даних у таких екземплярах є PostgreSQL.

Вимоги щодо обладнання#

Weblate має працювати на будь-якому сучасному обладнанні без проблем. Нижче наведено мінімальні налаштування, які потрібні для запуску Weblate на одному вузлі (Weblate, бази даних і вебсервера):

 • 3 ГБ оперативної пам’яті

 • 2 ядра процесора

 • 1 ГБ вільного місця на диску

Чим більше пам’яті — тим краще. Пам’ять використовується для кешування на усіх рівнях (у файловій системі, базі даних та Weblate).

Збільшення кількості одночасних користувачів системи збільшує кількість потрібних для роботи ядер центрального процесора. Для сотень складників перекладу рекомендовано використовувати принаймні 4 ГБ оперативної пам’яті.

Типовий об’єм сховища даних близько 300 МБ на 1 мільйон збережених слів. Об’єм даних, потрібний для зберігання клонованих сховищ коду, може бути різним, але Weblate намагається його скоротити створенням поверхневих клонів.

Примітка

Реальні вимоги до встановленого вами Weblate значно залежать від розміру перекладів, які ним керуються.

Підказка

Для систем з меншим обсягом пам’яті, ніж рекомендовано, рекомендується використовувати Налаштування однопроцесорного Celery.

Установлення#

Підказка

У наведених нижче прикладах припускається, що у вас є працездатне середовище Docker із встановленим docker-compose-plugin. Будь ласка, ознайомтеся із документацією до Docker, щоб отримати додаткові настанови.

Створює сервер розгортання Weblate за допомогою HTTP, тому ви маєте розмістити його за проксі-сервером із перериванням HTTPS. Ви також можете розгорнути систему з проксі-сервером HTTPS, див. Автоматична сертифікація SSL за допомогою Let’s Encrypt. Для більших конфігурацій, будь ласка, див. Горизонтальне масштабування.

 1. Клонування сховища weblate-docker:

  git clone https://github.com/WeblateOrg/docker-compose.git weblate-docker
  cd weblate-docker
  
 2. Створіть файл docker-compose.override.yml з вашими параметрами. Із повним списком змінних середовища можна ознайомитися у розділі Змінні середовища Docker.

  version: '3'
  services:
   weblate:
    ports:
     - 80:8080
    environment:
     WEBLATE_EMAIL_HOST: smtp.example.com
     WEBLATE_EMAIL_HOST_USER: user
     WEBLATE_EMAIL_HOST_PASSWORD: pass
     WEBLATE_SERVER_EMAIL: weblate@example.com
     WEBLATE_DEFAULT_FROM_EMAIL: weblate@example.com
     WEBLATE_SITE_DOMAIN: weblate.example.com
     WEBLATE_ADMIN_PASSWORD: password for the admin user
     WEBLATE_ADMIN_EMAIL: weblate.admin@example.com
  

  Примітка

  Якщо WEBLATE_ADMIN_PASSWORD не встановлено, для адміністративного користувача буде створено випадковий пароль, який буде показано під час першого запуску.

  У наданому прикладі Weblate очікуватиме на дані на порту 80. Змініть прив’язку портів у файлі docker-compose.override.yml, щоб скоригувати цю типову поведінку.

 3. Запуск контейнерів Weblate:

  docker compose up
  

Насолоджуйтеся розгорнутим Weblate. Доступ до нього можна отримати за допомогою порту 80 контейнера weblate.

Вибір реєстру образів Docker#

Контейнери Weblate оприлюднено у таких реєстрах:

Примітка

В усіх прикладах образи отримують з Docker Hub. Будь ласка, скоригуйте відповідним чином налаштування, щоб скористатися іншим реєстром.

Вибір образу концентратора Docker#

Будь ласка, виберіть мітку, яка відповідає вашому середовищу і очікуванням:

Назва теґу

Опис

Варіант використання

latest

Стабільний випуск Weblate, відповідає найновішому випуску

Оновлення-накладки у промисловому середовищі

<ОСНОВНА>

Стабільний випуск Weblate

Оновлення-накладки у межах основної версії у промисловому середовищі

<ОСНОВНА>.<ПРОМІЖНА>

Стабільний випуск Weblate

Оновлення-накладки у межах проміжної версії у промисловому середовищі

<ВЕРСІЯ>.<НАКЛАДКА>

Стабільний випуск Weblate

Надійний розгорнутий екземпляр у промисловому середовищі

edge

Стабільний випуск Weblate із змінами з гілки розробки у контейнері Docker (наприклад, із оновленими залежностями)

Оновлення-накладки у проміжному тестовому середовищі

edge-<DATE>-<SHA>

Стабільний випуск Weblate із змінами з гілки розробки у контейнері Docker (наприклад, із оновленими залежностями)

Надійний розгорнутий екземпляр у тестовому середовищі

bleeding

Версії Weblate у розробці з Git

Оновлення-накладки для тестування новітніх можливостей Weblate

bleeding-<DATE>-<SHA>

Версії Weblate у розробці з Git

Надійний розгорнутий екземпляр для тестування новітніх можливостей Weblate

Тестування усіх образів виконується перед оприлюдненням у нашій системі неперервної інтеграції, тому навіть версія bleeding має бути безпечною для користування.

Повний список оприлюднених міток можна знайти серед GitHub Packages

Контейнер Docker із підтримкою HTTPS#

Будь ласка, ознайомтеся із розділом Установлення, щоб отримати загальні настанови щодо розгортання. У цьому розділі наведено лише відмінності від типової процедури.

Використання власних сертифікатів SSL#

Якщо у вас є власний сертифікат SSL, яким ви хочете скористатися, просто розмістіть його файли на томі даних Weblate (див. Томи контейнера Docker):

 • ssl/fullchain.pem містить сертифікат, включно із будь-якими потрібними сертифікатами служби сертифікації

 • ssl/privkey.pem містить закритий ключ

Власником обох цих файлів має бути той самий користувач, що і користувач, від імені якого запускається контейнер Docker. Маскою прав доступу до цих файлів має бути 600 (читання і запис лише для користувача-власника).

Крім того, контейнер Weblate прийматиме з’єднання на порту SSL 4443. Вам варто включити переспрямування портів для HTTPS у перевизначення композицій Docker:

version: '3'
services:
 weblate:
  ports:
   - 80:8080
   - 443:4443

Якщо на сервері вже обробляються дані інших сайтів, ймовірно, порти 80 і 443 використовуються оберненим проксі, наприклад NGINX. Щоб передати з’єднання HTTPS від NGINX до контейнера Docker, ви можете скористатися такими налаштуваннями:

server {
  listen 443 ssl;
  listen [::]:443 ssl;

  server_name <SITE_URL>;
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/<SITE>/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/<SITE>/privkey.pem;

  location / {
      proxy_set_header HOST $host;
      proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
      proxy_set_header X-Forwarded-Host $server_name;
      proxy_pass https://127.0.0.1:<EXPOSED_DOCKER_PORT>;
  }
}

Замініть <SITE_URL>, <SITE> і <EXPOSED_DOCKER_PORT> реальними значенням з вашого середовища.

Автоматична сертифікація SSL за допомогою Let’s Encrypt#

Якщо ви хочете скористатися автоматично створеними сертифікатами SSL від Let’s Encrypt на загальнодоступній встановленій версії, вам слід додати обернений проксі HTTPS . Для цього буде використано додатковий контейнер Docker, https-portal. Використання цього контейнера виконується за допомогою файла docker-compose-https.yml. Далі, вам слід створити файл docker-compose-https.override.yml із вашими параметрами:

version: '3'
services:
 weblate:
  environment:
   WEBLATE_EMAIL_HOST: smtp.example.com
   WEBLATE_EMAIL_HOST_USER: user
   WEBLATE_EMAIL_HOST_PASSWORD: pass
   WEBLATE_SITE_DOMAIN: weblate.example.com
   WEBLATE_ADMIN_PASSWORD: password for admin user
 https-portal:
  environment:
   DOMAINS: 'weblate.example.com -> http://weblate:8080'

Під час кожного виклику docker-compose вам слід передавати програмі обидва файли, а потім виконати:

docker compose -f docker-compose-https.yml -f docker-compose-https.override.yml build
docker compose -f docker-compose-https.yml -f docker-compose-https.override.yml up

Оновлення контейнера Docker#

Зазвичай, варто оновлювати лише контейнер Weblate, а версію контейнера PostgreSQL лишати незмінною, оскільки оновлення PostgreSQL є доволі болючою процедурою і, у більшості випадків, не дає значних переваг.

Змінено в версії 4.17-1: З моменту випуску Weblate 4.10-1 у контейнері Docker використано Django 4.0. Це потребує встановлення PostgreSQL 10 або новішої версії. Будь ласка, оновіть пакунки до оновлення Weblate. Докладніший опис можна знайти у розділі Оновлення контейнера PostgreSQL.

Ви можете досягти цього фіксацією наявного docker-compose із простим отриманням найсвіжіших образів і наступним перезапуском:

# Fetch latest versions of the images
docker compose pull
# Stop and destroy the containers
docker compose down
# Spawn new containers in the background
docker compose up -d
# Follow the logs during upgrade
docker compose logs -f

Базу даних Weblate має бути автоматично перенесено на нову версію при першому запуску. Потреби у додаткових діях вручну виникнути не повинно.

Примітка

Підтримки оновлення до основних версій у Weblate не передбачено. Якщо ви працюєте із версією 3.x і хочете оновитися до 4.x, спочатку оновіться до найсвіжішої версії 4.0.x-y (на час написання цього підручника такою версією була 4.0.4-5), а далі продовжуйте оновлення до новіших версій.

Ймовірно, вам також варто оновити сховище docker-compose, хоча, у більшості випадків, потреби у цьому немає. Див. Оновлення контейнера PostgreSQL щодо оновлення сервера PostgreSQL.

Оновлення контейнера PostgreSQL#

У контейнерах PostgreSQL не передбачено підтримки автоматичного оновлення до нових версій. Вам доведеться виконати оновлення вручну. Нижче показано кроки одного із варіантів оновлення.

 1. Зупинення контейнера Weblate:

  docker compose stop weblate cache
  
 2. Резервне копіювання бази даних:

  docker compose exec database pg_dumpall --clean --if-exists --username weblate > backup.sql
  
 3. Зупинення контейнера бази даних:

  docker compose stop database
  
 4. Вилучення тому PostgreSQL:

  docker compose rm -v database
  docker volume remove weblate-docker_postgres-data
  

  Підказка

  Назва тому містить назву проєкту Docker Compose, яка типово є назвою каталогу, яким у цій документації є weblate-docker.

 5. Скоригуйте ваш docker-compose.yml так, щоб у ньому було використано нову версію PostgreSQL.

 6. Запуск контейнера бази даних:

  docker compose up -d database
  
 7. Відновлення бази даних з резервної копії:

  cat backup.sql | docker compose exec -T database psql --username weblate --dbname weblate
  

  Підказка

  Будь ласка, переконайтеся, що назва бази даних відповідає POSTGRES_DATABASE.

 8. (Необов’язкове) Оновити пароль для користувача Weblate. У цьому може виникнути потреба при перенесенні на PostgreSQL 14 або 15, оскільки спосіб зберігання паролів було змінено:

  docker compose exec -T database psql --username weblate --dbname weblate -c "ALTER USER weblate WITH PASSWORD 'weblate'"
  

  Підказка

  Будь ласка, переконайтеся, що назва бази даних відповідає POSTGRES_DATABASE.

 9. Запуск решти контейнерів:

  docker compose up -d
  

Вхід від імені адміністратора#

Після налаштовування контейнера ви можете увійти до системи від імені користувача admin із використанням пароля, який надається у змінній WEBLATE_ADMIN_PASSWORD, або випадкового пароля, який створено під час першого запуску, якщо пароль не було встановлено за допомогою змінної.

Щоб скинути пароль admin, перезапустіть контейнер зі змінною WEBLATE_ADMIN_PASSWORD, значенням якої є новий пароль.

Кількість процесів і споживання пам’яті#

Кількість процесів обробки у uWSGI і Celery визначається автоматично на основі кількості процесорів. Це добре працює для більшості «хмарних» віртуальних машин, оскільки у них, зазвичай, встановлено декілька процесорів і доволі багато оперативної пам’яті.

Якщо на вашому комп’ютері багато процесорів і виникають проблеми нестачі пам’яті, спробуйте скоротити кількість обробників:

environment:
 WEBLATE_WORKERS: 2

Ви також можете скоригувати окремі категорії обробників:

environment:
 WEB_WORKERS: 4
 CELERY_MAIN_OPTIONS: --concurrency 2
 CELERY_NOTIFY_OPTIONS: --concurrency 1
 CELERY_TRANSLATE_OPTIONS: --concurrency 1

Горизонтальне масштабування#

Нове в версії 4.6.

Ви можете запускати кілька контейнерів Weblate для горизонтального масштабування служби. Том /app/data має бути спільним для всіх контейнерів. Радимо використовувати для нього кластерну файлову систему, зокрема GlusterFS. Том /app/cache має бути власним для кожного з контейнерів.

У кожного контейнера Weblate є визначена за допомогою змінної середовища :envvar:`WEBLATE_SERVICE`роль. Будь ласка, точно виконуйте настанови з документації, оскільки деякі служби у кластері мають запускатися лише один раз, крім того, має значення порядок запуску служб.

Прикладом налаштувань у сховищі docker-compose є файл docker-compose-split.yml.

Змінні середовища Docker#

Багато з параметрів налаштовування може бути встановлено у контейнері Docker за допомогою змінних середовища, які описано нижче.

Якщо вам потрібно визначити параметр, який не буде відкрито за допомогою змінних середовища Docker, див. Налаштовування поза змінними середовища.

Передавання реєстраційних даних#

Нове в версії 5.0.

У контейнері Weblate передбачено підтримку передавання реєстраційних даних у форматі файлів. Щоб скористатися цим, допишіть суфікс _FILE до змінної середовища і передайте файл реєстраційних даних через Docker.

Відповідний docker-compose.yml може виглядати так:

services:
  weblate:
   environment:
     POSTGRES_PASSWORD_FILE: /run/secrets/db_password
   secrets:
     - db_password
  database:
   environment:
     POSTGRES_PASSWORD_FILE: /run/secrets/db_password
   secrets:
     - db_password


secrets:
  db_password:
   file: db_password.txt

Загальні параметри#

WEBLATE_DEBUG#

Налаштовує режим діагностики Django за допомогою DEBUG.

Приклад:

environment:
 WEBLATE_DEBUG: 1
WEBLATE_LOGLEVEL#

Налаштовує докладність журналу. Встановіть значення DEBUG, щоб отримати докладніший журнал.

Типовим значенням є INFO, якщо WEBLATE_DEBUG увімкнено, DEBUG буде використано, якщо увімкнено режим діагностики.

Для скорочення розміру журналу скористайтеся ERROR або WARNING.

WEBLATE_LOGLEVEL_DATABASE#

Налаштовує докладність ведення журналу для запитів до бази даних.

WEBLATE_SITE_TITLE#

Налаштовує заголовок сайта, який буде показано у верхньому колонтитулі усіх сторінок.

WEBLATE_SITE_DOMAIN#

Налаштовує домен сайта. Цей параметр слід вказати обов’язково.

WEBLATE_ADMIN_NAME#
WEBLATE_ADMIN_EMAIL#

Налаштовує ім’я та адресу електронної пошти адміністратора сайта. Використовується одразу для встановлення ADMINS і створення користувача admin (див. WEBLATE_ADMIN_PASSWORD, щоб дізнатися про це більше).

Приклад:

environment:
 WEBLATE_ADMIN_NAME: Weblate admin
 WEBLATE_ADMIN_EMAIL: noreply@example.com
WEBLATE_ADMIN_PASSWORD#

Установлює пароль для користувача admin.

 • Якщо не встановлено і користувача admin не існує, його буде створено із випадковим паролем, який буде показано при першому запуску контейнера.

 • Якщо не встановлено, а запис користувача admin існує, ніяких дій не виконуватиметься.

 • Якщо встановлено, запис користувача admin буде скориговано під час кожного запуску контейнера відповідно до WEBLATE_ADMIN_PASSWORD, WEBLATE_ADMIN_NAME і WEBLATE_ADMIN_EMAIL.

Попередження

Зберігання пароля у файлі налаштувань може знизити рівень захищеності вашої системи. Цією змінною варто користуватися лише для початкового налаштовування (або для надання змоги Weblate створити випадковий пароль при початковому запуску) або для відновлення доступу до сервера після втрати пароля.

WEBLATE_SERVER_EMAIL#

Адреса електронної пошти, з якої надіслано повідомлення про помилки.

WEBLATE_DEFAULT_FROM_EMAIL#

Налаштовує адресу для вихідних повідомлень електронної пошти.

WEBLATE_CONTACT_FORM#

Налаштовує поведінку форми зв’язку, див. CONTACT_FORM.

WEBLATE_ALLOWED_HOSTS#

Налаштовує дозволені назви вузлів HTTP за допомогою ALLOWED_HOSTS.

Типове значення — *, що дозволяє використання будь-яких адрес.

Приклад:

environment:
 WEBLATE_ALLOWED_HOSTS: weblate.example.com,example.com
WEBLATE_REGISTRATION_OPEN#

Налаштовує, чи відкрита реєстрація перемиканням REGISTRATION_OPEN.

Приклад:

environment:
 WEBLATE_REGISTRATION_OPEN: 0
WEBLATE_REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS#

Налаштувати, які способи розпізнавання може бути використано для створення облікового запису за допомогою REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS.

Приклад:

environment:
 WEBLATE_REGISTRATION_OPEN: 0
 WEBLATE_REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS: azuread-oauth2,azuread-tenant-oauth2
WEBLATE_REGISTRATION_REBIND#

Нове в версії 4.16.

Налаштовує REGISTRATION_REBIND.

WEBLATE_TIME_ZONE#

Налаштовує використаний часовий пояс у Weblate, див. TIME_ZONE.

Примітка

Щоб змінити часовий пояс самого контейнера Docker, скористайтеся змінною середовища TZ.

Приклад:

environment:
 WEBLATE_TIME_ZONE: Europe/Prague
WEBLATE_ENABLE_HTTPS#

Вказує Weblate, що слід працювати за оберненим проксі HTTPS. У результаті Weblate використовує HTTPS у посиланнях електронної пошти та програмного інтерфейсу та встановлює прапорці захищеності у куках.

Підказка

Будь ласка, ознайомтеся із документацією до ENABLE_HTTPS, щоб дізнатися більше про можливі проблеми.

Примітка

Це не призводить до того, що контейнер Weblate починає приймати з’єднання HTTPS. Прийняття таких з’єднань слід налаштувати окремо, див. приклади у розділі Контейнер Docker із підтримкою HTTPS.

Приклад:

environment:
 WEBLATE_ENABLE_HTTPS: 1
WEBLATE_INTERLEDGER_PAYMENT_POINTERS#

Нове в версії 4.12.1.

Надає Weblate змогу встановлювати поле meta[name=monetization] у заголовку документа. Якщо вказано декілька, значення буде вибрано випадковим чином.

Дивись також

INTERLEDGER_PAYMENT_POINTERS

WEBLATE_IP_PROXY_HEADER#

Дозволяє Weblate отримувати IP-адресу з будь-якого вказаного заголовка HTTP. Скористайтеся цим, якщо використовуєте обернений проксі перед контейнером Weblate.

Вмикає IP_BEHIND_REVERSE_PROXY і встановлює IP_PROXY_HEADER.

Примітка

Формат має відповідати очікуванням Django. Django перетворює прості назви заголовків HTTP ось так:

 • перетворює усі символи до верхнього регістру

 • замінює усі дефіси символами підкреслення

 • дописує префікс HTTP_

Отже X-Forwarded-For буде пов’язано із HTTP_X_FORWARDED_FOR.

Приклад:

environment:
 WEBLATE_IP_PROXY_HEADER: HTTP_X_FORWARDED_FOR
WEBLATE_IP_PROXY_OFFSET#

Нове в версії 5.0.1.

Налаштовує IP_PROXY_OFFSET.

WEBLATE_USE_X_FORWARDED_PORT#

Нове в версії 5.0.1.

Булеве значення, яке визначає, чи слід надавати перевагу використанню заголовка X-Forwarded-Port перед змінною середовища SERVER_PORT META. Слід використовувати, лише при роботі з проксі-сервером, який встановлює цей заголовок.

Дивись також

USE_X_FORWARDED_PORT

Примітка

Це булевий параметр (скористайтеся значенням "true" або "false").

WEBLATE_SECURE_PROXY_SSL_HEADER#

Кортеж, який складається з заголовка HTTP і комбінації значень. Вказує на те, що запит є захищеним. Потрібен, якщо Weblate працює за оберненим проксі, який виконує обривання SSL без передавання стандартних заголовків HTTPS.

Приклад:

environment:
 WEBLATE_SECURE_PROXY_SSL_HEADER: HTTP_X_FORWARDED_PROTO,https

Дивись також

SECURE_PROXY_SSL_HEADER

WEBLATE_REQUIRE_LOGIN#

Вмикає REQUIRE_LOGIN для примусового розпізнавання в усьому Weblate.

Приклад:

environment:
 WEBLATE_REQUIRE_LOGIN: 1
WEBLATE_LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS#
WEBLATE_ADD_LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS#
WEBLATE_REMOVE_LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS#

Додає винятки URL-адрес для розпізнавання, потрібного для всього встановлення Weblate, за допомогою LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS.

Ви можете або замінити усі параметри, або змінити типове значення за допомогою змінних ADD і REMOVE.

Для примусового використання форми контакту виконайте такі дії:

environment:
 WEBLATE_REMOVE_LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS: /contact/$
WEBLATE_GOOGLE_ANALYTICS_ID#

Налаштовує ідентифікатор для Google Analytics зміною GOOGLE_ANALYTICS_ID.

WEBLATE_DEFAULT_PULL_MESSAGE#

Налаштовує типовий заголовок та повідомлення для запитів щодо об’єднання, які створено за допомогою програмного інтерфейсу за допомогою зміни DEFAULT_PULL_MESSAGE

Дивись також

DEFAULT_PULL_MESSAGE

WEBLATE_SIMPLIFY_LANGUAGES#

Налаштовує правила спрощення мов, див. SIMPLIFY_LANGUAGES.

WEBLATE_DEFAULT_ACCESS_CONTROL#

Налаштовує типове Керування доступом для нових проєктів, див. DEFAULT_ACCESS_CONTROL.

WEBLATE_DEFAULT_RESTRICTED_COMPONENT#

Налаштовує типове значення Обмежений доступ для нових складників, див. DEFAULT_RESTRICTED_COMPONENT.

WEBLATE_DEFAULT_TRANSLATION_PROPAGATION#

Налаштовує типове значення Дозволити поширення перекладу для нових складників, див. DEFAULT_TRANSLATION_PROPAGATION.

WEBLATE_DEFAULT_COMMITER_EMAIL#

Налаштовує DEFAULT_COMMITER_EMAIL.

WEBLATE_DEFAULT_COMMITER_NAME#

Налаштовує DEFAULT_COMMITER_NAME.

WEBLATE_DEFAULT_SHARED_TM#

Налаштовує DEFAULT_SHARED_TM.

WEBLATE_AKISMET_API_KEY#

Налаштовує ключ до програмного інтерфейсу Akismet, див. AKISMET_API_KEY.

WEBLATE_GPG_IDENTITY#

Налаштовує підписування внесків за допомогою GPG, див. WEBLATE_GPG_IDENTITY.

WEBLATE_URL_PREFIX#

Налаштовує префікс адреси, на якій запущено Weblate, див. URL_PREFIX.

WEBLATE_SILENCED_SYSTEM_CHECKS#

Налаштовує перевірки, підсумки яких ви не хочете бачити, див. SILENCED_SYSTEM_CHECKS.

WEBLATE_CSP_SCRIPT_SRC#
WEBLATE_CSP_IMG_SRC#
WEBLATE_CSP_CONNECT_SRC#
WEBLATE_CSP_STYLE_SRC#
WEBLATE_CSP_FONT_SRC#

Надає змогу налаштовувати заголовок HTTP Content-Security-Policy.

WEBLATE_LICENSE_FILTER#

Налаштовує LICENSE_FILTER.

WEBLATE_LICENSE_REQUIRED#

Налаштовує LICENSE_REQUIRED

WEBLATE_WEBSITE_REQUIRED#

Налаштовує WEBSITE_REQUIRED

WEBLATE_HIDE_VERSION#

Налаштовує HIDE_VERSION.

WEBLATE_BASIC_LANGUAGES#

Налаштовує BASIC_LANGUAGES.

WEBLATE_DEFAULT_AUTO_WATCH#

Налаштовує DEFAULT_AUTO_WATCH.

WEBLATE_RATELIMIT_ATTEMPTS#
WEBLATE_RATELIMIT_LOCKOUT#
WEBLATE_RATELIMIT_WINDOW#

Нове в версії 4.6.

Налаштовує обмеження частоти.

Підказка

Ви можете встановити налаштування для будь-яких діапазонів обмежень частоти. Для цього додайте префікс WEBLATE_ до будь-якого з параметрів, які описано у Обмеження частоти.

WEBLATE_API_RATELIMIT_ANON#
WEBLATE_API_RATELIMIT_USER#

Нове в версії 4.11.

Визначає обмеження на частоту використання програмного інтерфейсу. За типових налаштувань можна виконувати не більше 100 запитів на день для анонімних користувачів і не більше 5000 запитів на годину для користувачів, які пройшли розпізнавання у системі.

WEBLATE_ENABLE_HOOKS#

Нове в версії 4.13.

Налаштовує ENABLE_HOOKS.

WEBLATE_ENABLE_AVATARS#

Нове в версії 4.6.1.

Налаштовує ENABLE_AVATARS.

WEBLATE_AVATAR_URL_PREFIX#

Нове в версії 4.15.

Налаштовує AVATAR_URL_PREFIX.

WEBLATE_LIMIT_TRANSLATION_LENGTH_BY_SOURCE_LENGTH#

Нове в версії 4.9.

Налаштовує LIMIT_TRANSLATION_LENGTH_BY_SOURCE_LENGTH.

WEBLATE_SSH_EXTRA_ARGS#

Нове в версії 4.9.

Налаштовує SSH_EXTRA_ARGS.

WEBLATE_BORG_EXTRA_ARGS#

Нове в версії 4.9.

Налаштовує BORG_EXTRA_ARGS як список відокремлених комами аргументів.

Приклад:

environment:
 WEBLATE_BORG_EXTRA_ARGS: --exclude,vcs/
WEBLATE_ENABLE_SHARING#

Нове в версії 4.14.1.

Налаштовує ENABLE_SHARING.

WEBLATE_EXTRA_HTML_HEAD#

Нове в версії 4.15.

Налаштовує EXTRA_HTML_HEAD.

WEBLATE_PRIVATE_COMMIT_EMAIL_TEMPLATE#

Нове в версії 4.15.

Налаштовує PRIVATE_COMMIT_EMAIL_TEMPLATE.

WEBLATE_PRIVATE_COMMIT_EMAIL_OPT_IN#

Нове в версії 4.15.

Налаштовує PRIVATE_COMMIT_EMAIL_OPT_IN.

WEBLATE_UNUSED_ALERT_DAYS#

Нове в версії 4.17.

Налаштовує UNUSED_ALERT_DAYS.

WEBLATE_CORS_ALLOWED_ORIGINS#

Нове в версії 4.16.

Уможливити запит CORS вказаного походження.

Приклад:

environment:
 WEBLATE_CORS_ALLOWED_ORIGINS: https://example.com,https://weblate.org
CLIENT_MAX_BODY_SIZE#

Нове в версії 4.16.3.

Налаштовує максимальний розмір вмісту, який приймається вбудованим вебсервером.

environment:
  CLIENT_MAX_BODY_SIZE: 200m

Підказка

У назві цієї змінної навмисне пропущено префікс WEBLATE_, оскільки вона є змінною спільного використання із стороннім контейнером, що використовується у Автоматична сертифікація SSL за допомогою Let’s Encrypt.

Code hosting sites credentials#

In the Docker container, the code hosting credentials can be configured either in separate variables or using a Python dictionary to set them at once. The following examples are for Запити щодо злиття GitHub, but applies to all Налаштування інтеграції із керуванням версіями with appropriately changed variable names.

Зразок налаштувань для GitHub може мати такий вигляд:

WEBLATE_GITHUB_USERNAME=api-user
WEBLATE_GITHUB_TOKEN=api-token
WEBLATE_GITHUB_HOST=api.github.com

Буде використано так:

GITHUB_CREDENTIALS = {
  "api.github.com": {
    "username": "api-user",
    "token": "api-token",
  }
}

Крім того, словник Python може бути наданий у вигляді рядка:

WEBLATE_GITHUB_CREDENTIALS='{ "api.github.com": { "username": "api-user", "token": "api-token", } }'

Або шлях до файлу, що містить словник Python:

echo '{ "api.github.com": { "username": "api-user", "token": "api-token", } }' > /path/to/github-credentials
WEBLATE_GITHUB_CREDENTIALS_FILE='/path/to/github-credentials'
WEBLATE_GITHUB_USERNAME#
WEBLATE_GITHUB_TOKEN#
WEBLATE_GITHUB_HOST#
WEBLATE_GITHUB_CREDENTIALS#

Налаштовує Запити щодо злиття GitHub зміною GITHUB_CREDENTIALS.

WEBLATE_GITLAB_USERNAME#
WEBLATE_GITLAB_TOKEN#
WEBLATE_GITLAB_HOST#
WEBLATE_GITLAB_CREDENTIALS#

Налаштовує Запити щодо об’єднання GitLab зміною GITLAB_CREDENTIALS.

WEBLATE_GITEA_USERNAME#
WEBLATE_GITEA_TOKEN#
WEBLATE_GITEA_HOST#
WEBLATE_GITEA_CREDENTIALS#

Налаштовує Запити щодо злиття Gitea зміною GITEA_CREDENTIALS.

WEBLATE_PAGURE_USERNAME#
WEBLATE_PAGURE_TOKEN#
WEBLATE_PAGURE_HOST#
WEBLATE_PAGURE_CREDENTIALS#

Налаштовує Запити щодо об’єднання Pagure зміною PAGURE_CREDENTIALS.

WEBLATE_BITBUCKETSERVER_USERNAME#
WEBLATE_BITBUCKETSERVER_TOKEN#
WEBLATE_BITBUCKETSERVER_HOST#
WEBLATE_BITBUCKETSERVER_CREDENTIALS#

Налаштовує Запит щодо злиття для сервера Bitbucket зміною BITBUCKETSERVER_CREDENTIALS.

WEBLATE_AZURE_DEVOPS_USERNAME#
WEBLATE_AZURE_DEVOPS_ORGANIZATION#
WEBLATE_AZURE_DEVOPS_TOKEN#
WEBLATE_AZURE_DEVOPS_HOST#
WEBLATE_AZURE_DEVOPS_CREDENTIALS#

Налаштовує Azure DevOps pull requests зміною AZURE_DEVOPS_CREDENTIALS.

Параметри автоматичних пропозицій#

Змінено в версії 4.13: У новій версії автоматичні пропозиції можна налаштувати за допомогою інтерфейсу користувача, див. Налаштовування автоматичних пропозицій.

Наявні змінні середовища буде імпортовано під час перенесення даних на Weblate 4.13, але внесення до них змін більше ні на що не впливатиме.

Параметри розпізнавання#

LDAP#

WEBLATE_AUTH_LDAP_SERVER_URI#
WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_DN_TEMPLATE#
WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_ATTR_MAP#
WEBLATE_AUTH_LDAP_BIND_DN#
WEBLATE_AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD#
WEBLATE_AUTH_LDAP_CONNECTION_OPTION_REFERRALS#
WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_SEARCH_FILTER#
WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_SEARCH_UNION#
WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_SEARCH_UNION_DELIMITER#

Налаштування розпізнавання за допомогою LDAP.

Приклад безпосередньої прив’язки:

environment:
 WEBLATE_AUTH_LDAP_SERVER_URI: ldap://ldap.example.org
 WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_DN_TEMPLATE: uid=%(user)s,ou=People,dc=example,dc=net
 # map weblate 'full_name' to ldap 'name' and weblate 'email' attribute to 'mail' ldap attribute.
 # another example that can be used with OpenLDAP: 'full_name:cn,email:mail'
 WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_ATTR_MAP: full_name:name,email:mail

Приклад пошуку і прив’язки:

environment:
 WEBLATE_AUTH_LDAP_SERVER_URI: ldap://ldap.example.org
 WEBLATE_AUTH_LDAP_BIND_DN: CN=ldap,CN=Users,DC=example,DC=com
 WEBLATE_AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD: password
 WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_ATTR_MAP: full_name:name,email:mail
 WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_SEARCH: CN=Users,DC=example,DC=com

Приклад пошуку і прив’язки об’єднання:

environment:
 WEBLATE_AUTH_LDAP_SERVER_URI: ldap://ldap.example.org
 WEBLATE_AUTH_LDAP_BIND_DN: CN=ldap,CN=Users,DC=example,DC=com
 WEBLATE_AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD: password
 WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_ATTR_MAP: full_name:name,email:mail
 WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_SEARCH_UNION: ou=users,dc=example,dc=com|ou=otherusers,dc=example,dc=com

Приклад із пошуком і прив’язкою до Active Directory:

environment:
 WEBLATE_AUTH_LDAP_BIND_DN: CN=ldap,CN=Users,DC=example,DC=com
 WEBLATE_AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD: password
 WEBLATE_AUTH_LDAP_SERVER_URI: ldap://ldap.example.org
 WEBLATE_AUTH_LDAP_CONNECTION_OPTION_REFERRALS: 0
 WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_ATTR_MAP: full_name:name,email:mail
 WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_SEARCH: CN=Users,DC=example,DC=com
 WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_SEARCH_FILTER: (sAMAccountName=%(user)s)

GitHub#

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITHUB_KEY#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITHUB_SECRET#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITHUB_ORG_KEY#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITHUB_ORG_SECRET#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITHUB_ORG_NAME#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITHUB_TEAM_KEY#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITHUB_TEAM_SECRET#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITHUB_TEAM_ID#

Вмикає Розпізнавання за GitHub.

GitHub Enterprise Edition#

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITHUB_ENTERPRISE_KEY#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITHUB_ENTERPRISE_SECRET#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITHUB_ENTERPRISE_URL#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITHUB_ENTERPRISE_API_URL#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITHUB_ENTERPRISE_SCOPE#

Вмикає Розпізнавання EE GitHub.

Bitbucket#

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_BITBUCKET_OAUTH2_KEY#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_BITBUCKET_OAUTH2_SECRET#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_BITBUCKET_KEY#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_BITBUCKET_SECRET#

Вмикає Розпізнавання за Bitbucket.

Facebook#

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_KEY#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_SECRET#

Вмикає Facebook OAuth 2.

Google#

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GOOGLE_OAUTH2_KEY#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GOOGLE_OAUTH2_SECRET#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GOOGLE_OAUTH2_WHITELISTED_DOMAINS#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GOOGLE_OAUTH2_WHITELISTED_EMAILS#

Вмикає Google OAuth 2.

GitLab#

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITLAB_KEY#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITLAB_SECRET#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITLAB_API_URL#

Вмикає GitLab OAuth 2.

Gitea#

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITEA_API_URL#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITEA_KEY#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITEA_SECRET#

Вмикає розпізнавання за допомогою Gitea.

Azure Active Directory#

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_AZUREAD_OAUTH2_KEY#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_AZUREAD_OAUTH2_SECRET#

Вмикає розпізнавання за даними Active Directory в Azure, див. Microsoft Azure Active Directory.

Azure Active Directory із підтримкою Tenant#

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_AZUREAD_TENANT_OAUTH2_KEY#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_AZUREAD_TENANT_OAUTH2_SECRET#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_AZUREAD_TENANT_OAUTH2_TENANT_ID#

Вмикає розпізнавання за даними Active Directory в Azure із підтримкою Tenant, див. Microsoft Azure Active Directory.

Keycloak#

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_KEYCLOAK_KEY#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_KEYCLOAK_SECRET#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_KEYCLOAK_PUBLIC_KEY#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_KEYCLOAK_ALGORITHM#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_KEYCLOAK_AUTHORIZATION_URL#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_KEYCLOAK_ACCESS_TOKEN_URL#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_KEYCLOAK_TITLE#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_KEYCLOAK_IMAGE#

Вмикає розпізнавання за допомогою Keycloak, див. документацію.

Постачальники Linux#

Ви можете увімкнути розпізнавання за допомогою служб розпізнавання постачальників Linux, встановивши для вказаних нижче змінних довільне значення.

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_FEDORA#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_OPENSUSE#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_OPENINFRA#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_UBUNTU#

Ідентифікатор#

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_SLACK_KEY#
SOCIAL_AUTH_SLACK_SECRET#

Вмикає розпізнавання за допомогою Slack, див. Ідентифікатор.

OpenID Connect#

Нове в версії 4.13-1.

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_OIDC_OIDC_ENDPOINT#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_OIDC_KEY#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_OIDC_SECRET#
WEBLATE_SOCIAL_AUTH_OIDC_USERNAME_KEY#

Налаштовує типову інтеграцію з OpenID Connect.

Дивись також

OIDC (OpenID Connect)

SAML#

При першому запуску контейнера автоматично створюються самопідписані ключі SAML. Якщо ви хочете скористатися власними ключами, розмістіть сертифікат і закритий ключ у /app/data/ssl/saml.crt і /app/data/ssl/saml.key.

WEBLATE_SAML_IDP_ENTITY_ID#
WEBLATE_SAML_IDP_URL#
WEBLATE_SAML_IDP_X509CERT#
WEBLATE_SAML_IDP_IMAGE#
WEBLATE_SAML_IDP_TITLE#

Параметри надавача профілів SAML, див. Розпізнавання за SAML.

WEBLATE_SAML_ID_ATTR_NAME#
WEBLATE_SAML_ID_ATTR_USERNAME#
WEBLATE_SAML_ID_ATTR_EMAIL#
WEBLATE_SAML_ID_ATTR_USER_PERMANENT_ID#

Нове в версії 4.18.

Прив’язка атрибутів SAML.

Інші параметри розпізнавання#

WEBLATE_NO_EMAIL_AUTH#

Вимикає розпізнавання за допомогою електронної пошти, якщо встановлено будь-яке значення. Див. Вимикання розпізнавання за паролем.

Налаштування бази даних PostgreSQL#

База даних створюється docker-compose.yml, отже ці параметри стосуються одразу контейнерів Weblate і PostgreSQL.

POSTGRES_PASSWORD#

Пароль до PostgreSQL.

POSTGRES_USER#

Ім’я користувача PostgreSQL.

POSTGRES_DATABASE#

Назва бази даних PostgreSQL.

POSTGRES_HOST#

Назва вузла сервера PostgreSQL або його IP-адреса. Типове значення — database.

POSTGRES_PORT#

Порт сервера PostgreSQL. Типового порту немає (використовується типове значення порту).

POSTGRES_SSL_MODE#

Налаштовує спосіб обробки SSL у PostgreSQL при з’єднанні із сервером. Можливі варіанти можна знайти у розділі Опис режимів SSL

POSTGRES_ALTER_ROLE#

Налаштовує назву ролі для зміни під час перенесення даних, див. Налаштовування Weblate на використання PostgreSQL.

POSTGRES_CONN_MAX_AGE#

Нове в версії 4.8.1.

Час життя з’єднання з базою даних, як ціле число секунд. Використовуйте 0, щоб закривати з’єднання з базою даних в кінці кожного запиту.

Змінено в версії 5.1: Типова поведінка передбачає необмежену кількість постійних з’єднань з базою даних.

Вмикання відліку тривалості з’єднання типово спричиняє збільшення кількості відкритих з’єднань із базою даних. Будь ласка, скоригуйте налаштування бази даних, перш ніж вмикати цю можливість.

Приклад налаштувань:

environment:
  POSTGRES_CONN_MAX_AGE: 3600

Дивись також

CONN_MAX_AGE, Persistent connections

POSTGRES_DISABLE_SERVER_SIDE_CURSORS#

Нове в версії 4.9.1.

Вимкнути вказівники на боці сервера у базі даних. Це необхідно у деяких конфігураціях pgbouncer.

Приклад налаштувань:

environment:
  POSTGRES_DISABLE_SERVER_SIDE_CURSORS: 1
WEBLATE_DATABASES#

Нове в версії 5.1.

Установіть значення false, щоб вимкнути конфігурацію з’єднання з базою даних на основі середовища. Використовуйте Перевизначення параметрів з тому даних для налаштування під’єднання до бази даних вручну.

Сервер MySQL або MariaDB#

Ані MySQL, ані MariaDB не можна налаштовувати за допомогою змінних оточення. Дивіться MySQL і MariaDB для отримання інформації про використання цих змінних з Weblate. Використовуйте WEBLATE_DATABASES для налаштування під’єднання до бази даних вручну.

Параметри резервного копіювання бази даних#

WEBLATE_DATABASE_BACKUP#

Налаштовує щоденне створення дампу бази даних за допомогою DATABASE_BACKUP. Типовим значенням є plain.

Налаштування сервера кешування#

Наполегливо рекомендуємо користуватися Redis. Вам слід надати екземпляр Redis, якщо ви запускаєте Weblate у Docker.

Дивись також

Увімкніть кешування

REDIS_HOST#

Назва вузла сервера Redis або IP-адреса. Типовою є cache.

REDIS_PORT#

Порт сервера Redis. Типовим є 6379.

REDIS_DB#

Номер бази даних Redis. Типовим є 1.

REDIS_PASSWORD#

Пароль до сервера Redis. Типово, не використовується.

REDIS_TLS#

Вмикає використання SSL для з’єднання Redis.

REDIS_VERIFY_SSL#

Може бути використано для вимикання перевірки сертифікатів SSL для з’єднання Redis.

Налаштування сервера електронної пошти#

Для забезпечення роботи з надсилання електронної пошти вам слід вказати поштовий сервер.

Приклад налаштувань TLS:

environment:
  WEBLATE_EMAIL_HOST: smtp.example.com
  WEBLATE_EMAIL_HOST_USER: user
  WEBLATE_EMAIL_HOST_PASSWORD: pass

Приклад налаштувань SSL:

environment:
  WEBLATE_EMAIL_HOST: smtp.example.com
  WEBLATE_EMAIL_PORT: 465
  WEBLATE_EMAIL_HOST_USER: user
  WEBLATE_EMAIL_HOST_PASSWORD: pass
  WEBLATE_EMAIL_USE_TLS: 0
  WEBLATE_EMAIL_USE_SSL: 1
WEBLATE_EMAIL_HOST#

Назва вузла або IP-адреса поштового сервера.

WEBLATE_EMAIL_PORT#

Порт поштового сервера. Типовим є 25.

Дивись також

EMAIL_PORT

WEBLATE_EMAIL_HOST_USER#

Користувач для розпізнавання для доступу до електронної пошти.

Дивись також

EMAIL_HOST_USER

WEBLATE_EMAIL_HOST_PASSWORD#

Пароль для розпізнавання для доступу до електронної пошти.

WEBLATE_EMAIL_USE_SSL#

Визначає, чи слід використовувати неявне з’єднання TLS (захищене) при обміні даними із сервером SMTP. У більшій частині документації з електронної пошти цей тип з’єднання TLS називають SSL. Зазвичай, ним користуються на порту 465. Якщо у вас виникають проблеми, див. явне визначення TLS за допомогою WEBLATE_EMAIL_USE_TLS.

Змінено в версії 4.11: Підтримка SSL/TLS вмикається автоматично на основі значення WEBLATE_EMAIL_PORT.

WEBLATE_EMAIL_USE_TLS#

Визначає, чи слід використовувати з’єднання TLS (захищене) при обміні даними із сервером SMTP. Використовується для явних з’єднань TLS, зазвичай, на портах 587 і 25. Якщо у вас виникають проблеми із зависанням з’єднання, див. неявний параметр TLS WEBLATE_EMAIL_USE_SSL.

Змінено в версії 4.11: Підтримка SSL/TLS вмикається автоматично на основі значення WEBLATE_EMAIL_PORT.

WEBLATE_EMAIL_BACKEND#

Налаштовує модуль обробки Django на використання для надсилання повідомлень електронної пошти.

WEBLATE_AUTO_UPDATE#

Налаштовує, чи має Weblate оновлювати сховища і те, як це слід робити.

Дивись також

AUTO_UPDATE

Примітка

Це булевий параметр (скористайтеся значенням "true" або "false").

Інтеграція сайта#

WEBLATE_GET_HELP_URL#

Налаштовує GET_HELP_URL.

WEBLATE_STATUS_URL#

Налаштовує STATUS_URL.

Налаштовує LEGAL_URL.

WEBLATE_PRIVACY_URL#

Налаштовує PRIVACY_URL.

Collecting error reports and monitoring performance#

Рекомендуємо збирати помилки щодо встановленого екземпляра систематично, див. Collecting error reports and monitoring performance.

Щоб увімкнути підтримку Rollbar, встановіть таке:

ROLLBAR_KEY#

Ваш ключ доступу до сервера надсилання Rollbar.

ROLLBAR_ENVIRONMENT#

Ваше середовище Rollbar, типове значення — production.

Щоб увімкнути підтримку Sentry, встановіть таке:

SENTRY_DSN#

Your Sentry DSN, see SENTRY_DSN.

SENTRY_ENVIRONMENT#

Ваше середовище Sentry (необов’язкове), типовим значенням є WEBLATE_SITE_DOMAIN.

SENTRY_TRACES_SAMPLE_RATE#

Налаштувати частоту спостереження за швидкодією. Встановіть значення 1 для стеження за усіма подіями, 0 (типове значення) вимикає трасування.

Приклад:

environment:
 SENTRY_TRACES_SAMPLE_RATE: 0.5

Дивись також

Sentry Performance Monitoring,

SENTRY_PROFILES_SAMPLE_RATE#

Налаштувати частоту спостереження за профілюванням. Встановіть значення 1 для стеження за усіма подіями, 0 (типове значення) вимикає трасування.

Приклад:

environment:
 SENTRY_PROFILES_SAMPLE_RATE: 0.5

Дивись також

Sentry Profiling

SENTRY_SEND_PII#

Налаштовує SENTRY_SEND_PII.

CDN локалізації#

WEBLATE_LOCALIZE_CDN_URL#
WEBLATE_LOCALIZE_CDN_PATH#

Нове в версії 4.2.1.

Налаштування для CDN локалізації JavaScript.

WEBLATE_LOCALIZE_CDN_PATH є шляхом у контейнері. Сховище даних має перебувати на постійному томі, а не у тимчасовому сховищі зберігання даних.

Одним із можливих варіантів є зберігання даних у каталозі даних Weblate:

environment:
 WEBLATE_LOCALIZE_CDN_URL: https://cdn.example.com/
 WEBLATE_LOCALIZE_CDN_PATH: /app/data/l10n-cdn

Примітка

Ви несете відповідальність за налаштування обслуговування файлів, згенерованих Weblate, файли зберігаються лише в налаштованому місці.

Зміна увімкнених застосунків, перевірок, додатків та автоматичних виправлень#

Вбудовані налаштування увімкнених перевірок, додатків або автоматичних виправлень можна скоригувати за допомогою таких змінних:

WEBLATE_ADD_APPS#
WEBLATE_REMOVE_APPS#
WEBLATE_ADD_CHECK#
WEBLATE_REMOVE_CHECK#
WEBLATE_ADD_AUTOFIX#
WEBLATE_REMOVE_AUTOFIX#
WEBLATE_ADD_ADDONS#
WEBLATE_REMOVE_ADDONS#

Приклад:

environment:
 WEBLATE_REMOVE_AUTOFIX: weblate.trans.autofixes.whitespace.SameBookendingWhitespace
 WEBLATE_ADD_ADDONS: customize.addons.MyAddon,customize.addons.OtherAddon

Параметри контейнерів#

WEBLATE_WORKERS#

Нове в версії 4.6.1.

Базова кількість процесів-обробників, які працюють у контейнері. Якщо не вказано, визначається автоматично при запуску контейнера на основі кількості доступних ядер процесора.

Використовується для визначення CELERY_MAIN_OPTIONS, CELERY_NOTIFY_OPTIONS, CELERY_MEMORY_OPTIONS, CELERY_TRANSLATE_OPTIONS, CELERY_BACKUP_OPTIONS, CELERY_BEAT_OPTIONS, and WEB_WORKERS. Ви можете скористатися цими параметрами для коригування параметрів.

CELERY_MAIN_OPTIONS#
CELERY_NOTIFY_OPTIONS#
CELERY_MEMORY_OPTIONS#
CELERY_TRANSLATE_OPTIONS#
CELERY_BACKUP_OPTIONS#
CELERY_BEAT_OPTIONS#

За допомогою цих змінних ви можете скоригувати параметри обробника Celery. Цим можна скористатися для коригування паралельної обробки (--concurrency 16) або використання іншої реалізації буфера (--pool=gevent).

Типово, кількість конкурентних обробників визначається на основі WEBLATE_WORKERS.

Приклад:

environment:
 CELERY_MAIN_OPTIONS: --concurrency 16
WEB_WORKERS#

Налаштувати кількість обробників uWSGI, які має бути виконано.

Типовим значенням є WEBLATE_WORKERS.

Приклад:

environment:
 WEB_WORKERS: 32
WEBLATE_SERVICE#

Визначає, які служби слід запускати всередині контейнера. Скористайтеся цим для масштабування <docker-scaling.

Визначено такі перевірки:

celery-beat

Планувальник завдань Celery, має бути запущено лише один екземпляр. Цей контейнер також відповідає за перенесення структури бази даних, його має бути запущено перед усіма іншими.

celery-backup

Обробник Celery для резервного копіювання, має бути запущено лише один екземпляр.

celery-celery

Загальний обробник Celery.

celery-memory

Обробник пам’яті перекладів Celery.

celery-notify

Обробник сповіщень Celery.

celery-translate

Обробник автоматичних перекладів Celery.

web

Вебсервер.

Томи контейнера Docker#

Існує два томи даних (дані і кеш), які експортуються контейнером Weblate. Інші контейнери служб (PostgreSQL або Redis) мають свої томи даних, але про них у цій документації не йтиметься.

Том даних використовується для зберігання сталих даних Weblate, зокрема клонованих сховищ, або для налаштовування встановленого Weblate.

Розташування тому Docker у основній системі залежить від ваших налаштувань Docker, але, зазвичай, він зберігається у /var/lib/docker/volumes/weblate-docker_weblate-data/_data/. (шлях складається з назви вашого каталогу docker-compose, назви контейнера та назви тому). У контейнері його змонтовано до /app/data.

Том кешу монтується як /app/cache і використовується для зберігання статичних файлів і CACHE_DIR. Його вміст відтворюється при запуску контейнера, а тому може бути змонтовано з використанням тимчасової файлової системи, зокрема tmpfs.

Під час створення томів власноруч, каталоги повинні належати UID 1000, як користувачеві, що використовується всередині контейнера.

Призначена лише для читання коренева файлова система#

Нове в версії 4.18.

Якщо запущено контейнер із призначеної лише для читання кореневої файлової системи, потрібні два додаткових томи tmpfs/tmp і /run.

Налаштовування поза змінними середовища#

Доступ до більшості параметрів налаштувань, які пов’язано із встановленим Weblate, має здійснюватися за допомогою змінних середовища Docker.

Якщо вами буде виявлено параметр, доступу до якого немає зі змінної середовища, і ви вважаєте, що такий доступ має бути реалізовано, попросіть про відкриття доступу у майбутніх версіях Weblate.

Якщо вам потрібно змінити значення параметра, доступу до якого немає зі змінних середовища Docker, ви можете це зробити або за допомогою тому даних, або за допомогою розширення образу Docker.

Дивись також

Налаштовування Weblate

Перевизначення параметрів з тому даних#

Ви можете створити файл з адресою /app/data/settings-override.py, тобто у корені тому даних, з метою розширення або перевизначення параметрів, значення яких встановлено за допомогою змінних середовища.

Перевизначення параметрів за допомогою розширення образу Docker#

Щоб перевизначити параметри на рівні образу Docker, а не з тому даних, виконайте такі дії:

 1. Створіть нетиповий пакунок Python.

 2. Додайте до вашого пакунка модуль, який імпортує усі параметри з weblate.settings_docker.

  Наприклад, у структурі пакунка-прикладу, яку визначено у Створення модуля Python, ви можете створити файл weblate_customization/weblate_customization/settings.py із таким початковим кодом:

  from weblate.settings_docker import *
  
 3. Створіть нетиповий Dockerfile, який успадковуватиме офіційний образ Docker Weblate, а потім встановіть ваш пакунок і вкажіть для змінної середовища DJANGO_SETTINGS_MODULE ваш модуль параметрів:

  FROM weblate/weblate
  
  USER root
  
  COPY weblate_customization /usr/src/weblate_customization
  RUN pip install --no-cache-dir /usr/src/weblate_customization
  ENV DJANGO_SETTINGS_MODULE=weblate_customization.settings
  
  USER 1000
  
 4. Замість використання офіційного образу Docker Weblate, зберіть нетиповий образ з цього файла Dockerfile.

  Немає простого способу зробити це за допомогою docker-compose.override.yml. Можна було б додати build: . до вузла weblate у цьому файлі, але тоді б ваш нетиповий образ було б позначено як weblate/weblate у вашій системі, що призвело б до проблем.

  Тому, замість використання docker-compose.yml безпосередньо з офіційного сховища, без змін, і його розширення за допомогою docker-compose.override.yml, вам варто створити копію офіційного файла docker-compose.yml і внести до неї зміни, замінивши image: weblate/weblate на build: ..

  Див. Compose file build reference, щоб дізнатися більше про збирання образів з початкового коду за допомогою docker-compose.

 5. Розширте ваш модуль нетипових параметрів, визначивши або перевизначивши параметри.

  Ви можете визначити параметри до або після інструкції з імпортування, наведеної вище, щоб визначити, які параметри мають пріоритет. Параметри, які визначено до інструкції з імпортування, може бути перевизначено змінними середовища та перевизначеннями параметрів у томі даних. Параметри, які визначено після інструкції з імпортування, не може бути перевизначено.

  Ви можете піти і далі. Наприклад, ви можете відтворити деякі з речей, які робить weblate.docker_settings, зокрема, надання доступу до параметрів через змінні середовища або уможливлення перевизначення параметрів з файлів Python у томі даних.

Заміна логотипа та інших статичних файлів#

Статичні файли, які постачаються із Weblate, можна перевизначити розташуванням змінених варіантів у /app/data/python/customize/static (див. Томи контейнера Docker). Наприклад, шляхом створення /app/data/python/customize/static/favicon.ico можна замінити favicon.

Підказка

Файли копіюються до відповідного місця під час запуску контейнера, отже після внесення змін до вмісту тому потрібен перезапуск Weblate.

Цей підхід можна також використати для перевизначення шаблонів Weblate. Наприклад, документи Правові відомості можна розташувати у /app/data/python/customize/templates/legal/documents.

Крім того, ви можете включити власний модуль (див. Налаштовування Weblate) і додати його як окремий том до контейнера Docker. Приклад:

weblate:
 volumes:
  - weblate-data:/app/data
  - ./weblate_customization/weblate_customization:/app/data/python/weblate_customization
 environment:
  WEBLATE_ADD_APPS: weblate_customization

Налаштування сервера PostgreSQL#

У контейнері для PostgreSQL використано типові налаштування PostgreSQL, він не зможе ефективно використати ваші ядра процесора або пам’ять. Для підвищення швидкодії рекомендуємо додатково налаштувати контейнер.

Налаштування можна скоригувати, як це описано у розділі Database Configuration на https://hub.docker.com/_/postgres. Налаштування, які відповідають вашому середовищу можна створити за допомогою https://pgtune.leopard.in.ua/.

Нутрощі контейнера#

Контейнер використовує для запуску окремих служб supervisor. У випадку Горизонтальне масштабування ця програма запускає єдину службу у контейнері.

Для перевірки стану служб скористайтеся таким:

docker compose exec --user weblate weblate supervisorctl status

Для кожної черги Celery передбачено окремі служби (щоб дізнатися більше, див. Фонові завдання з використанням Celery). Ви можете зупинити обробку певних завдань, зупинивши відповідний обробник:

docker compose exec --user weblate weblate supervisorctl stop celery-translate