Глосарій#

До кожного проєкту можна включити один або декілька глосаріїв для зберігання термінології. Глосарії спрощують підтримання однорідності перекладу.

Глосаріями для окремих мов можна керувати окремо, але усі глосарії зберігаються разом як єдиний складник, який допомагає адміністраторам проєкту та перекладачам декількома мовами підтримувати міжмовну однорідність перекладу. Терміни з поточного перекладеного рядка буде показано на бічній панелі редактора перекладів.

Підказка

Терміни глосарія не буде використано у перевірках якості, якщо ви не увімкнете цю можливість, див. Не відповідає вимогам глосарію, щоб дізнатися більше.

Керування глосаріями#

Змінено в версії 4.5: У нових версіях глосарії є звичайними складниками перекладу — ви можете скористатися усіма можливостями Weblate для роботи з ними — коментування, зберігання у віддаленому сховищі або додавання пояснень.

Ви можете зробити будь-який складник глосарієм за допомогою пункту Використовувати як глосарій. У одному проєкті може бути декілька глосаріїв.

Під час створення проєкту автоматично створюється порожній глосарій. Глосарії спільні для всіх складників одного проєкту. Ви можете налаштувати систему так, щоб глосарій був спільним для кількох проєктів за допомогою Спільне використання даних у проєктах у відповідному складнику глосарія.

Складник глосарія виглядає як будь-який інший складник у Weblate, але має додаткову кольорову мітку:

../_images/glossary-component.webp

Ви можете здійснювати навігацію усіма термінами глосарія:

../_images/glossary-browse.webp

або редагувати їх як будь-які переклади.

Терміни глосарія#

Терміни глосарія перекладають так само як виконують звичайні переклади. Ви можете увімкнути додаткові можливості за допомогою меню Засоби для всіх термінів.

../_images/glossary-tools.webp

Терміни, які не слід перекладати#

Нове в версії 4.5.

Позначення певних перекладів термінів глосарія придатними лише для читання пакетним редагуванням, введенням прапорця або за допомогою пункту меню ЗасобиПозначити не перекладним, означає, що терміни не можна перекладати. Скористайтеся цим для зареєстрованих торговельних марок або інших термінів, які не слід змінювати під час перекладу. Відповідні терміни буде візуально підсвічено на бічній панелі глосарія.

Заборонені переклади#

Нове в версії 4.5.

Позначення певних перекладів термінів глосарія як заборонених пакетним редагуванням, введенням прапорця або за допомогою пункту меню ЗасобиПозначити як заборонений переклад, означає, що терміни не слід використовувати. Скористайтеся цим для прояснення перекладу, коли певні слова є неоднозначними або можуть мати неочікувані значення.

Термінологія#

Нове в версії 4.5.

Позначення певних перекладів термінів глосарія як термінології пакетним редагуванням, введенням прапорця або за допомогою пункту меню ЗасобиПозначити як термінологію, додає записи термінів до усіх мов у глосарії. Скористайтеся цим для важливих термінів, переклад яких слід обміркувати та зберігати значення в усіх мовах.

Варіанти#

Варіанти є загальним способом об’єднання груп рядків. На бічній панелі глосарія під час перекладу буде показано список усіх варіантів терміна.

Підказка

Ви можете скористатися цим для додавання скорочених варіантів або коротших виразів терміна.

Дивись також

Варіанти рядків

Glossaries in automatic suggestion#

Нове в версії 5.3.

Following automatic suggestion services utilize glossaries during the translation:

The glossary is processed before exposed to the service:

  • Duplicate source entries are not allowed, any additional entries with the same source are skipped.

  • Any control characters and leading and trailing whitespace are stripped.

  • Заборонені переклади are skipped.

Примітка

Many services store glossaries server-side and enforce limit on the number of saved glossaries. Weblate always deletes the oldest glossary if it runs out of space.