Пошук#

Пошук рядків#

Для пошуку потрібних вам рядків можна використовувати складні запити із використанням булевих операцій, дужок та фільтрів полів.

Якщо поле не визначено, пошук відбуватиметься у початкових рядках, перекладах та рядках контексту.

../_images/search.webp

Поля#

source:ТЕКСТ

Пошук у початковому рядку без урахування регістру символів.

target:ТЕКСТ

Пошук у рядку перекладу без урахування регістру символів.

context:ТЕКСТ

Пошук у рядку контексту без урахування регістру символів.

key:ТЕКСТ

Пошук у рядку ключа без урахування регістру символів.

note:ТЕКСТ

Пошук в описах початкових рядків без урахування регістру символів.

location:ТЕКСТ

Пошук у рядку розташування без урахування регістру символів.

priority:ЧИСЛО

Пріоритетність рядка.

id:ЧИСЛО

Унікальний ідентифікатор рядка.

position:ЧИСЛО

Позиція рядка у файлі перекладу.

added:ДАТА_ЧАС

Часова позначка додавання рядка до Weblate.

state:ТЕКСТ

Пошук за станом рядків (approved, translated, needs-editing, empty, read-only), передбачено підтримку Оператори полів.

pending:БУЛЕВЕ

Рядок у черзі на залиття до системи керування версіями.

has:ТЕКСТ

Шукати за атрибутами рядка - plural, context, suggestion, comment, check, dismissed-check, translation, variant, screenshot, flags, explanation, glossary, note, label.

is:ТЕКСТ

Пошук перекладів у черзі (pending). Може також шукати за усіма станами рядка (approved, translated, untranslated, needs-editing, read-only).

language:ТЕКСТ

Рядок цільової мови.

component:ТЕКСТ

Пошук ідентифікатора або назви складника незалежно від регістру, див. Ідентифікатор складника і Назва складника.

project:ТЕКСТ

Ідентифікатор проєкту, див. Ідентифікатор адреси.

changed_by:ТЕКСТ

Рядок було змінено автором із вказаним ім’ям користувача.

changed:ДАТА_І_ЧАС

Вміст рядка було змінено у вказаний час, підтримує Оператори полів.

change_time:DATETIME

Рядок було змінено у вказаний час, підтримує Оператори полів. На відміну від changed включає подію, яка не змінює вмісту рядка. Ви також можете застосовувати нетипове фільтрування за діями за допомогою change_action.

change_action:TEXT

Фільтрує за дією зі зміни. Корисний у поєднанні із change_time. Приймає назву дії з внесення змін англійською, у лапках із пробілами або літерами нижнього регістру із пробілами, які замінено дефісами. Див. приклади для Пошук змін.

check:ТЕКСТ

Рядок не пройшов перевірки, див. Перевірки і виправлення, щоб дізнатися більше про перевірку ідентифікаторів.

dismissed_check:ТЕКСТ

Перевірку рядка пропущено, див. Перевірки і виправлення, щоб дізнатися більше про перевірку ідентифікаторів.

comment:ТЕКСТ

Шукати у коментарях користувачів.

resolved_comment:ТЕКСТ

Шукати у коментарях, проблеми з яких вирішено.

comment_author:ТЕКСТ

Фільтрувати за автором коментаря.

suggestion:ТЕКСТ

Шукати у пропозиціях.

suggestion_author:ТЕКСТ

Фільтрувати за автором пропозиції.

explanation:ТЕКСТ

Шукати у поясненнях.

label:ТЕКСТ

Пошук у мітках.

screenshot:ТЕКСТ

Пошук у знімках вікон.

Логічні (булеві) оператори#

Ви можете поєднувати критерії пошуку за допомогою операторів AND, OR, NOT та дужок для формування складених запитів. Приклад: state:translated AND (source:hello OR source:bar)

Оператори полів#

Ви можете вказати оператори, діапазони або часткові пошуки для пошуків за датою та числових пошуків:

state:>=translated

Стан translated або кращий (approved).

changed:2019

Змінено у 2019 році.

changed:[2019-03-01 to 2019-04-01]

Змінено між двома вказаними датами.

position:[10 to 100]

Рядки з позиціями від 10 до 100 (включно).

Точні оператори#

Ви можете створювати запит щодо точної відповідності у інших полях рядка за допомогою оператора =. Наприклад, щоб виконати пошук усіх початкових рядків, у яких міститься hello world, скористайтеся таким запитом: source:="hello world". Для пошуку виразів з окремих слів можна просто пропустити лапки. Наприклад, щоб знайти усі початкові рядки, у яких міститься hello, скористайтеся таким запитом: source:=hello.

Пошук змін#

Нове в версії 4.4.

Пошук у журналі подій можна виконувати за допомогою операторів change_action і change_time.

Наприклад, пошук рядків, які було позначено для редагування у 2018 році, можна виконати за допомогою change_time:2018 AND change_action:marked-for-edit або change_time:2018 AND change_action:"Marked for edit".

Формальні вирази#

У будь-якому фрагменті тексту ви можете вказати формальний вираз як r"формальний вираз".

Наприклад, для пошуку усіх початкових рядків, які містять будь-яку цифру від 2 до 5, скористайтеся таким виразом: source:r"[2-5]".

Попередньо визначені запити#

Ви можете вибрати попередньо визначені запити на сторінці пошуку. Це надає вам змогу швидко отримувати доступ до найпоширеніших варіантів запитів щодо пошуку:

../_images/query-dropdown.webp

Упорядковування результатів#

Передбачено багато варіантів упорядковування, відповідно до ваших потреб:

../_images/query-sort.webp

Пошук користувачів#

Нове в версії 4.18.

Для навігації списком користувачів передбачено подібні можливості пошуку:

username:ТЕКСТ

Пошук у іменах користувачів.

full_name:ТЕКСТ

Пошук у повних іменах.

language:ТЕКСТ

Налаштована користувачем мова перекладу (див. Перекладено мовами).

joined:ДАТА_І_ЧАС

Вміст рядка було змінено у вказаний час, підтримує Оператори полів.

translates:ТЕКСТ

Користувач робив внески у переклад вказаною мовою протягом останнього місяця.

contributes:ТЕКСТ

Користувач робив внески у переклад вказаного проєкту або складника протягом останнього місяця.

Доступ до додаткових пошуків доступний у Інтерфейс керування:

is:bot

Пошук ботів (використовують для жетонів на рівні проєкту).

is:active

Пошук серед активних користувачів.

email:ТЕКСТ

Пошук за адресою електронної пошти.