Eklentileri geliştirmek#

Weblate üzerinde yerelleştirme iş akışını özelleştirmek için Eklentiler kullanılabilir.

class weblate.addons.base.BaseAddon(storage=None)#

Weblate eklentileri için temel sınıf.

classmethod can_install(component, user)#

Eklentinin belirtilen bileşenle uyumlu olup olmadığını denetler.

component_update(component)#

Bileşen güncellemesi kancası.

configure(configuration)#

Yapılandırmayı kaydeder.

daily(component)#

Kanca günlük olarak tetiklenir.

classmethod get_add_form(user, component, **kwargs)#

Yeni eklenti eklemek için yapılandırma formunu görüntüler.

get_settings_form(user, **kwargs)#

Bu eklenti için yapılandırma formunu görüntüler.

post_add(translation)#

Kanca yeni çeviri eklendikten sonra tetiklenir.

post_commit(component)#

Kanca değişiklikler depoya işlendikten sonra tetiklenir.

post_push(component)#

Kanca depo yukarı akışa yollandıktan sonra tetiklenir.

post_update(component, previous_head: str, skip_push: bool)#

Kanca depo yukarı akıştan güncellendikten sonra tetiklenir.

Parametreler:
 • previous_head (str) – Güncellemeden önce deponun HEAD bölümü. İlk kopyalamada boş olabilir.

 • skip_push (bool) – Eklenti işleminin değişiklikleri yukarı akışa itmeyi atlayıp atlamayacağı. Genellikle bunu temeldeki yöntemlere commit_and_push ya da commit_pending olarak iletebilirsiniz.

pre_commit(translation, author)#

Kanca değişiklikler depoya işlenmeden önce tetiklenir.

pre_push(component)#

Kanca depo yukarı akışa yollanmadan önce tetiklenir.

pre_update(component)#

Kanca depo yukarı akıştan güncellenmeden önce tetiklenir.

save_state()#

Eklenti durum bilgilerini kaydeder.

store_post_load(translation, store)#

Kanca bir dosya işlendikten sonra tetiklenir.

Parametre olarak bir dosya biçimi sınıfının bir kopyasını alır.

Bu seçenek, dosyanın nasıl kaydedileceğini ayarlamak gibi dosya biçimi sınıfı parametrelerini değiştirmek için faydalıdır.

unit_pre_create(unit)#

Kanca yeni birim oluşturulmadan önce tetiklenir.

user()#

Weblate kullanıcısı bu eklentinin yaptığı değişiklikleri izler.

İşte örnek bir eklenti:

# Copyright © Michal Čihař <michal@weblate.org>
#
# SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later

from django.utils.translation import gettext_lazy

from weblate.addons.base import BaseAddon
from weblate.addons.events import EVENT_PRE_COMMIT


class ExampleAddon(BaseAddon):
  # Filter for compatible components, every key is
  # matched against property of component
  compat = {"file_format": {"po", "po-mono"}}
  # List of events add-on should receive
  events = (EVENT_PRE_COMMIT,)
  # Add-on unique identifier
  name = "weblate.example.example"
  # Verbose name shown in the user interface
  verbose = gettext_lazy("Example add-on")
  # Detailed add-on description
  description = gettext_lazy("This add-on does nothing it is just an example.")

  # Callback to implement custom behavior
  def pre_commit(self, translation, author):
    return