Sözlük#

Her projede, terminolojiyi tutmak için kolay erişilen bir veya daha fazla sözlük bulunabilir. Sözlük, çevirilerin tutarlılığının korunmasını kolaylaştırır.

Her dilin bağımsız olarak yönetilebilen bir sözlüğü vardır. Ancak proje yöneticilerinin ve farklı dillerdeki çevirmenlerin de diller arası tutarlılığı korumalarına yardımcı olan tek bir bileşen biçiminde tutulurlar. Çevrilmekte olan dizge içindeki sözcüklere karşılık gelen sözlük terimleri, çeviri düzenleyicisinin yan çubuğunda görüntülenir.

İpucu

Siz kullanıma almadığınız sürece kalite denetimlerinde sözlük terimleri kullanılmaz. Ayrıntılı bilgi almak için Sözlük ile uyumlu değil.

Sözlükleri yönetmek#

4.5 sürümünde değişti: Sözlükler artık normal çeviri bileşenleridir ve yorum yapmak, uzak bir depoda tutmak veya açıklama eklemek gibi tüm Weblate özellikleri kullanılabilir.

Sözlük olarak kullanılsın seçeneğini açarak herhangi bir bileşeni sözlük olarak kullanabilirsiniz. Bir proje için birden çok sözlük oluşturabilirsiniz.

Belirli bir projen için boş bir sözlük, projeyle birlikte kendiliğinden oluşturulur. Sözlükler, aynı projenin tüm bileşenleri arasında ve isteğe bağlı olarak ilgili sözlük bileşeninden Projelerde paylaşım ile diğer projelerle paylaşılır.

Sözlük bileşeni, Weblate üzerindeki renkli etiket eklenmiş diğer bileşenlere benzer:

../_images/glossary-component.webp

Tüm sözlük terimlerine göz atın:

../_images/glossary-browse.webp

ya da bunları herhangi bir çeviri olarak düzenleyin.

Sözlük terimleri#

Sözlük terimleri, normal dizgelerle aynı şekilde çevrilir. Her terim için Araçlar menüsünü kullanarak ek özellikleri değiştirebilirsiniz.

../_images/glossary-tools.webp

Çevrilemez terimler#

4.5 sürümünde geldi.

Belirli sözlük terimi çevirilerini, toplu olarak düzenleyerek, imine yazarak ya da AraçlarÇevrilemez olarak imle seçeneğini kullanarak salt okunur olarak imlemek, çevrilemeyecekleri anlamına gelir. Bu seçeneği, diğer dillerde değiştirilmemesi gereken marka adları veya diğer terimler için kullanabilirsiniz. Salt okunur terimler sözlük yan çubuğunda görsel olarak vurgulanır.

Yasaklı çeviriler#

4.5 sürümünde geldi.

Belirli sözlük terimi çevirilerini, toplu olarak düzenleyerek, imine yazarak ya da AraçlarYasak çeviri olarak imle seçeneğini kullanarak yasak olarak imlemek, kullanılmayacakları anlamına gelir. Bu seçeneği, anlamı belirsiz ya da beklenmedik olan sözcükleri açıklığa kavuşturmak için kullanabilirsiniz.

Terminoloji#

4.5 sürümünde geldi.

Belirli sözlük terimlerini, toplu olarak düzenleyerek, imine yazarak ya da AraçlarTerminoloji olarak imle seçeneğini kullanarak terminoloji olarak imlemek, kayıtların tüm dillerdeki sözlüklere ekleneceği anlamına gelir. Bu seçeneği, tüm dillerde anlamının tutarlı olması ve iyi düşünülmesi gereken önemli terimler için kullanabilirsiniz.

Çeşitler#

Çeşitler, dizgeleri birlikte gruplandırmak için genel bir yol sağlar. Tüm terim çeşitleri, çeviri sırasında sözlük kenar çubuğunda listelenir.

İpucu

Bir terim için kısaltmalar ya da daha kısa ifadeler eklemek için bunu kullanabilirsiniz.

Ayrıca bakınız

Dizge çeşitleri

Glossaries in automatic suggestion#

5.3 sürümünde geldi.

Following automatic suggestion services utilize glossaries during the translation:

The glossary is processed before exposed to the service:

  • Duplicate source entries are not allowed, any additional entries with the same source are skipped.

  • Any control characters and leading and trailing whitespace are stripped.

  • Yasaklı çeviriler are skipped.

Not

Many services store glossaries server-side and enforce limit on the number of saved glossaries. Weblate always deletes the oldest glossary if it runs out of space.