Arama#

Dizge arama#

İstediğiniz dizgeleri bulmak için boole işlemleri, parantezler veya alana özgü arama kullanan gelişmiş sorgular kullanılabilir.

Herhangi bir alan belirtilmediğinde, arama kaynak, hedef ve bağlam dizgelerinde yapılır.

../_images/search.webp

Alanlar#

source:METİN

Büyük/küçük harfe duyarsız kaynak dizge arama.

target:METİN

Hedef dizgede büyük/küçük harfe duyarsız arama.

context:METİN

Bağlam dizgesinde büyük/küçük harfe duyarsız arama.

key:METİN

Anahtar dizgesinde büyük/küçük harfe duyarsız arama.

note:METİN

Büyük/küçük harfe duyarsız kaynak dizge açıklaması arama.

location:METİN

Konum dizgesinde büyük/küçük harfe duyarsız arama.

priority:SAYI

Dizge önceliği.

id:NUMBER

Eşsiz dizge belirteci.

position:NUMBER

Dizgenin çeviri dosyasındaki konumu.

added:TARİHSAAT

Dizgenin Weblate üzerine ne zaman eklendiğini belirten zaman damgası.

state:METİN

Dizge durumuna göre arama (approved, translated, needs-editing, empty, read-only), Alan işlemleri desteklenir.

pending:BOOLEAN

Sürüm denetimi sistemine boşaltılmak üzere bekleyen dizgeler.

has:METİN

Öznitelikleri olan dizgelerde arama - plural, context, suggestion, comment, check, dismissed-check, translation, variant, screenshot, flags, explanation, glossary, note, label.

is:METİN

Bekleyen çevirilerde arama (pending). Ayrıca tüm dizge durumları da aranabilir (approved, translated, untranslated, needs-editing, read-only).

language:METİN

Hedef dizge dili.

component:METİN

Bileşen kısaltması ya da adına göre büyük/küçük harfe duyarsız arama. Ayrıntılı bilgi almak için: Bileşen kısaltması ve Bileşen adı.

project:METİN

Proje kısaltmasına göre arama. Ayrıntılı bilgi almak için: :ref:`project-slug’.

changed_by:METİN

Belirtilen kullanıcı adlı yazar tarafından değiştirilmiş dizgeleri arama.

changed:TARİHSAAT

Belirtilen tarihte içeriği değiştirilmiş dizgeleri arama. Alan işlemleri desteklenir.

change_time:TARİHSAAT

Belirtilen tarihte değiştirilmiş dizgeleri arama. Alan işlemleri desteklenir. changed seçeneğinden farklı olarak içerik değiştirilmese de change_action için özel işlemlerin süzülmesini sağlar.

change_action:METİN

Değişiklik işlemiyle ilgili süzgeçler, change_time ile birlikte kullanışlı olur. Değişiklik işleminin İngilizce adını, boşluklar ile tırnak arasında ya da boşluklar yerine tire ile küçük harflerle yazabilirsiniz. Örnekler için Değişiklik arama bölümüne bakabilirsiniz.

check:METİN

Denetim hatası olan dizgelerde arama. Denetim belirteçleri için Denetimler ve düzeltmeler bölümüne bakabilirsiniz.

dismissed_check:METİN

Denetim hatası yok sayılan dizgelerde arama. Denetim belirteçleri için Denetimler ve düzeltmeler bölümüne bakabilirsiniz.

comment:METİN

Kullanıcı yorumlarında arama.

resolved_comment:METİN

Çözümlenmiş yorumlarda arama.

comment_author:METİN

Yorum yazarına göre süzme.

suggestion:METİN

Önerilerde arama.

suggestion_author:METİN

Öneri yazarına göre süzme.

explanation:METİN

Açıklamalarda arama.

label:METİN

Etiketlerde arama.

screenshot:METİN

Ekran görüntülerinde arama.

Boole işlemleri#

Karmaşık sorgular oluşturmak için aramaları AND, OR, NOT ve parantez kullanarak birleştirebilirsiniz. Örneğin: state:translated AND (source:hello OR source:bar)

Alan işlemleri#

Tarih veya sayısal aramalar için işlemler, aralıklar veya parçalı aramalar belirtebilirsiniz:

state:>=translated

Durumu translated ya da daha iyisi (approved) olanlar.

changed:2019

2019 yılında değiştirilmişler.

changed:[2019-03-01 to 2019-04-01]

Belirtilen iki tarih arasında değiştirilmişler.

position:[10 to 100]

Konumu 10 ile 100 arasında olan dizgeler (10 ve 100 dahil).

Kesin işlemler#

= işlemini kullanarak farklı dizge alanlarında tam eşleşme sorgusu yapabilirsiniz. Örneğin, merhaba dünya ile tam olarak eşleşen tüm kaynak dizgeleri aramak için şunu kullanın: source:="hello world”. Tek sözcüklü ifadeleri aramak için tırnak işaretlerini kullanmayabilirsiniz. Örneğin, merhaba ile eşleşen tüm kaynak dizgelerini aramak için şunu kullanabilirsiniz: source:=hello.

Değişiklik arama#

4.4 sürümünde geldi.

Geçmiş kayıtları change_action ve change_time ölçütleri kullanılarak aranabilir.

Örneğin, 2018 yılında, düzenlenecek olarak imlenmiş dizgeleri aramak için change_time:2018 AND change_action:marked”-for-edit ya da change_time:2018 AND change_action:``Marked for edit kullanılabilir.

Kurallı ifadeler#

Ayrıca metin kabul edilen her yerde, bir kurallı ifadeyi r"kurallıifade" olarak belirtebilirsiniz.

Örneğin, 2 ile 5 arasında basamağı olan tüm kaynak dizgeleri aramak için source:r"[2-5]" kullanın.

Hazır sorgular#

Arama sayfasında hazır sorgulardan seçim yapabilirsiniz. Böylece sık yapılan aramaları hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz:

../_images/query-dropdown.webp

Sonuçları sıralamak#

Dizgeleri gerek duyduğunuz biçimde sıralayabileceğiniz birçok seçenek bulunur:

../_images/query-sort.webp

Kullanıcıları aramak#

4.18 sürümünde geldi.

Kullanıcı aramasında benzer arama yetenekleri vardır:

username:METİN

Kullanıcı adlarında arama.

full_name:METİN

Tam adlarda arama.

language:METİN

Kullanıcı tarafından yapılandırılmış çeviri dili (ayrıntılı bilgi almak için: Çevrilen diller).

joined:DATETIME

Belirtilen tarihte içeriği değiştirilmiş dizgeleri arama. Alan işlemleri desteklenir.

translates:METİN

Kullanıcının geçen ay belirli bir dile katkıda bulunması.

contributes:METİN

Kullanıcının geçen ay belirli bir projeye veya bileşene katkıda bulunması.

Yönetim arayüzü içinde ek aramalar bulunur:

is:bot

Botları arar (proje kapsamındaki kodlar için kullanılır).

is:active

Etkin kullanıcıları arar.

email:METİN

E-postaya göre arar.