Weblate istemcisi#

Kurulum#

Weblate istemcisi ayrıca alınır ve Python modülünü içerir. Şu komutları kullanabilmek için wlc kurmanız gerekir:

pip install wlc

Docker kullanımı#

Weblate istemcisi, Docker kalıbı olarak da kullanılabilir.

Kalıp Docker Hub üzerinde bulunur: https://hub.docker.com/r/weblate/wlc

Kurulum:

docker pull weblate/wlc

Docker kapsayıcısı, varsayılan Weblate ayarlarını kullanır ve localhost ile dağıtılan API üzerine bağlanır. API URL ve API_KEY, Weblate tarafından kabul edilen bağımsız değişkenler kullanılarak yapılandırılabilir.

Kapsayıcıyı başlatma komutu şu söz dizimini kullanır:

docker run --rm weblate/wlc [WLC_ARGS]

Örnek:

docker run --rm weblate/wlc --url https://hosted.weblate.org/api/ list-projects

Yapılandırma dosyaları dosyanızı Docker kapsayıcısına aktarmak isteyebilirsiniz. En kolay yaklaşım geçerli klasörünüzü /home/weblate birimi olarak eklemektir:

docker run --volume $PWD:/home/weblate --rm weblate/wlc show

Başlarken#

wlc yapılandırması ~/.config/weblate klasöründe bulunur (diğer konumlar ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için: Yapılandırma dosyaları). Lütfen ortamınızla uygun şekilde ayarlayın:

[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/

[keys]
https://hosted.weblate.org/api/ = APIKEY

Ardından varsayılan sunucuda komutları yürütebilirsiniz:

wlc ls
wlc commit sandbox/hello-world

Ayrıca bakınız

Yapılandırma dosyaları

Özet#

wlc [arguments] <command> [options]

Komutlar aslında hangi işlemin yapılması gerektiğini belirtir.

Açıklama#

Weblate Client, Weblate yönetiminin Weblate REST API uygulaması üzerinden yapılmasını sağlayan bir Python kitaplığı ve komut satırı uygulamasıdır. Komut satırı uygulaması wlc komutu ile çağrılabilir ve wlc modülü üzerinde bulunur.

Argümanlar#

Çıktı biçimini veya hangi Weblate kopyasının kullanılacağını tanımlamak için aşağıdaki bağımsız değişkenler kullanılabilir. Bunlar herhangi bir komuttan önce yazılmalıdır.

--format {csv,json,text,html}#

Çıktı biçimini belirtin.

--url URL#

API adresini belirtir. Yapılandırma dosyasındaki tüm değerlerin yerini alır. Ayrıntılı bilgi almak için: Yapılandırma dosyaları. Adres /api/ ile bitmelidir. Örnek: ``https://hosted.weblate.org/api/`.

--key KEY#

Kullanılacak API kullanıcı anahtarını belirtir. Yapılandırma dosyasındaki tüm değerlerin yerini alır. Ayrıntılı bilgi almak için: Yapılandırma dosyaları. Anahtarınızı Weblate profilinizde bulabilirsiniz.

--config PATH#

Yapılandırma dosyası yolunu değiştirir. Ayrıntılı bilgi almak için: Yapılandırma dosyaları.

--config-section SECTION#

Kullanımdaki yapılandırma dosyası bölümünü değiştirir. Ayrıntılı bilgi almak için: Yapılandırma dosyaları.

Komutlar#

Kullanılabilecek komutlar şunlardır:

version#

Geçerli sürümü yazdırır.

list-languages#

Weblate üzerinde kullanılan dilleri görüntüler.

list-projects#

Weblate üzerindeki projeleri görüntüler.

list-components#

Weblate üzerindeki bileşenleri görüntüler.

list-translations#

Weblate üzerindeki çevirileri görüntüler.

show#

Weblate nesnesini (çeviri, bileşen ya da proje) görüntüler.

ls#

Weblate nesnesini (çeviri, bileşen ya da proje) görüntüler.

commit#

Bir Weblate nesnesinde (çeviri, bileşen ya da proje) yapılan değişiklikleri işler.

pull#

Uzak depo değişikliklerini Weblate nesnesine (çeviri, bileşen ya da proje) çeker.

push#

Weblate nesnesindeki (çeviri, bileşen ya da proje) değişiklikleri uzak depoya gönderir.

reset#

0.7 sürümünde geldi: wlc 0.7 sürümünden başlayarak destekleniyor.

Uzak depoyla eşleşmesi için Weblate nesnesindeki (çeviri, bileşen ya da proje) değişiklikleri sıfırlar.

cleanup#

0.9 sürümünde geldi: wlc 0.9 sürümünden başlayarak destekleniyor.

Uzak depoyla eşleşmesi için bir Weblate nesnesindeki (çeviri, bileşen ya da proje) izlenmeyen değişiklikleri siler.

repo#

Belirli bir Weblate nesnesi (çeviri, bileşen ya da proje) için depo durumunu görüntüler.

stats#

Belirli bir Weblate nesnesi (çeviri, bileşen ya da proje) için ayrıntılı istatistikleri görüntüler.

lock-status#

0.5 sürümünde geldi: wlc 0.5 sürümünden başlayarak destekleniyor.

Kilit durumunu görüntüler.

lock#

0.5 sürümünde geldi: wlc 0.5 sürümünden başlayarak destekleniyor.

Weblate bileşenini kilitleyerek üzerinde daha fazla çeviri yapılmasını engeller.

unlock#

0.5 sürümünde geldi: wlc 0.5 sürümünden başlayarak destekleniyor.

Weblate bileşeninin kilidini açarak çeviri yapılmasını sağlar.

changes#

0.7 sürümünde geldi: wlc 0.7 ve Weblate 2.10 sürümünden başlayarak destekleniyor.

Belirli bir nesnenin değişikliklerini görüntüler.

download#

0.7 sürümünde geldi: wlc 0.7 sürümünden başlayarak destekleniyor.

Bir çeviri dosyasını indirir.

--convert#

Dosya biçimini dönüştürür. Belirtilmemişse sunucuda herhangi bir dönüştürme yapılmaz ve dosya depodan olduğu gibi indirilir.

--output#

Çıktının kaydedileceği dosyayı belirtir. Belirtilmezse stdout çıkışına yazdırılır.

upload#

0.9 sürümünde geldi: wlc 0.9 sürümünden başlayarak destekleniyor.

Bir çeviri dosyasını yükler.

--overwrite#

Yükleme yapılırken var olan çevirilerin üzerine yazar.

--input#

İçeriği okunacak dosya. Belirtilmemişse stdin girişinden okunur.

--method#

Kullanılacak yükleme yöntemi. Ayrıntılı bilgi almak için: İçe aktarma yöntemleri.

--fuzzy#

Belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizgeleri işleme (empty, process, approve)

--author-name#

Geçerli kullanıcı yerine kullanılacak yazar adı

--author-email#

Geçerli kullanıcı yerine kullanılacak yazar e-posta adresi

İpucu

Komutların kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için --help seçeneğini kullanabilirsiniz. Örneğin: wlc ls --help.

Yapılandırma dosyaları#

.weblate, .weblate.ini, weblate.ini

Projeye özel yapılandırma dosyası

C:\Users\NAME\AppData\weblate.ini

Windows üzerinde kullanıcı yapılandırma dosyası.

~/.config/weblate

Kullanıcı yapılandırma dosyası

/etc/xdg/weblate

Sistem geneli yapılandırma dosyası

Program XDG teknik özelliklerine uyar. Böylece XDG_CONFIG_HOME ya da XDG_CONFIG_DIRS ortam değişkenlerine göre yapılandırma dosyalarının konumunu ayarlayabilirsiniz. Windows üzerinde yapılandırma dosyası için yeğlenen konum APPDATA klasörüdür.

[weblate] bölümünde şu ayarlar yapılandırılabilir (bunu --config-section ile özelleştirebilirsiniz):

key

Weblate erişimi için kullanılacak API anahtarı.

url

API sunucusunun adresi. Varsayılan değer: http://127.0.0.1:8000/api/.

translation

Varsayılan çeviri yolu. Bileşen ya da proje.

Yapılandırma dosyası bir INI dosyasıdır. Örneğin:

[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/
key = APIKEY
translation = weblate/application

Ek API anahtarları [keys] bölümüne kaydedilebilir:

[keys]
https://hosted.weblate.org/api/ = APIKEY

Bu seçenek, sürüm denetimi sistemi deposundaki .weblate yapılandırmasını kullanırken anahtarları kişisel ayarlarınızda tutmanızı sağlar. Böylece wlc hangi sunucuyla konuşması gerektiğini bilir.

Örnekler#

Geçerli program sürümünü yazdır:

$ wlc version
version: 0.1

Tüm projeleri listele:

$ wlc list-projects
name: Hello
slug: hello
url: http://example.com/api/projects/hello/
web: https://weblate.org/
web_url: http://example.com/projects/hello/

Çeviri dosyasını yükle:

$ wlc upload project/component/language --input /tmp/hello.po

Ayrıca wlc hangi proje üzerinde çalışacak onu da belirleyebilirsiniz:

$ cat .weblate
[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/
translation = weblate/application

$ wlc show
branch: main
file_format: po
source_language: en
filemask: weblate/locale/*/LC_MESSAGES/django.po
git_export: https://hosted.weblate.org/git/weblate/application/
license: GPL-3.0+
license_url: https://spdx.org/licenses/GPL-3.0+
name: Application
new_base: weblate/locale/django.pot
project: weblate
repo: git://github.com/WeblateOrg/weblate.git
slug: application
template:
url: https://hosted.weblate.org/api/components/weblate/application/
vcs: git
web_url: https://hosted.weblate.org/projects/weblate/application/

Bu kurulumla, geçerli projede bekleyen değişiklikler kolayca işlenebilir:

$ wlc commit