Bileşen listeleri#

Kullanıcı panosunda seçenek olarak görüntülenecek ve kullanıcıların varsayılan görünümleri olarak birini seçebileceği birkaç bileşen listesi belirtin. Ayrıntılı bilgi almak için Pano.

İpucu

Panoda sunulan her bileşen listesi için bir durum görüntülenir.

Bileşen listelerinin adları ve içeriği, yönetim arayüzünde, Bileşen listeleri bölümünde belirtilebilir. Her bileşen listesinin kullanıcıya görüntülenen bir adı ve adresi ile onu temsil eden bir kısaltması olmalıdır.

İpucu

Yönetim bölümünden anonim kullanıcılar için pano ayarlarını değiştirerek kimliği doğrulanmamış kullanıcılara hangi panonun sunulacağını belirtin.

Kendiliğinden bileşen listeleri#

Kendiliğinden bileşen listesi ataması kuralları oluşturarak bileşenleri kısaltmalarına göre kendiliğinden listeye ekleyebilirsiniz.

  • Büyük kurulumlarda bileşen listelerini korumak için ya da Weblate kurulumunuzdaki tüm bileşenleri içeren tek bir bileşen listesi elde etmek istediğinizde kullanışlıdır.

İpucu

Weblate kurulumunuzdaki tüm bileşenlerin bulunduğu bir bileşen listesi oluşturun.

1. Define Automatic component list assignment with ^.*$ as regular expression in both the project and the component fields, as shown on this image:

Yukarıdaki yapılandırmanın ayarlandığı Weblate yönetim panosu görseli.