Qt Linguist .ts#

Qt temelli uygulamalarda kullanılan çeviri biçimi.

Qt Linguist dosyaları iki dilde ve tek dilde çeviriler için kullanılabilir.

Örnek dosya:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="cs">
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
  <name></name>
  <message weblate-flags="c-format, max-length:100">
    <source>Hello, world!
</source>
    <translation>Ahoj svete!
</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>Orangutan has %d banana(s).
</source>
    <translation type="unfinished">
      <numerusform />
      <numerusform />
      <numerusform />
    </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Second</name>
  <message>
    <source>Try Weblate at &lt;https://demo.weblate.org/&gt;!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thank you for using Weblate.</source>
    <translation type="unfinished">Thanks</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Obsolete</source>
    <translation type="obsolete">Thanks</translation>
  </message>
</context>
</TS>

Weblate yapılandırması#

İki dilli olarak kullanıldığında tipik Weblate bileşeni

Dosya maskesi

i18n/app.*.ts

Tek dilli temel dil dosyası

Boş

Yeni çeviriler kalıbı

i18n/app.de.ts

Dosya biçimi

Qt Linguist çeviri dosyası

Tek dilli olarak kullanıldığında tipik Weblate bileşeni

Dosya maskesi

i18n/app.*.ts

Tek dilli temel dil dosyası

i18n/app.en.ts

Yeni çeviriler kalıbı

i18n/app.en.ts

Dosya biçimi

Qt Linguist çeviri dosyası