PHP dizgeleri#

PHP çevirileri genellikle tek dillidir. Bu nedenle (en sık kullanılan) İngilizce dizgeleri bulunan bir temel dosya belirtmeniz önerilir.

Weblate şu anda PHP çevirilerinin birkaç çeşidini destekler:

Örnek dosya:

<?php
$LANG['foo'] = 'bar';
$LANG['foo1'] = 'foo bar';
$LANG['foo2'] = 'foo bar baz';
$LANG['foo3'] = 'foo bar baz bag';

Weblate yapılandırması#

Tipik Weblate Bileşen yapılandırması

Dosya maskesi

lang/*/texts.php

Tek dilli temel dil dosyası

lang/en/texts.php

Yeni çeviriler kalıbı

lang/en/texts.php

Dosya biçimi

PHP dizgeleri