DTD dosyaları#

Ayrıca bakınız

Mozilla DTD format

Örnek DTD dosyası:

<!ENTITY hello "">
<!ENTITY orangutan "">
<!ENTITY try "">
<!ENTITY thanks "">

Weblate yapılandırması#

Tipik Weblate Bileşen yapılandırması

Dosya maskesi

locale/*.dtd

Tek dilli temel dil dosyası

locale/en.dtd

Yeni çeviriler kalıbı

Boş

Dosya biçimi

DTD dosyası