Про Weblate

Цілі проєкту

Заснований на інтернет-технологіях інструмент локалізації із тісною прив’язкою до систем керування версіями, підтримкою широкого діапазону форматів. Спрощує доступ до перекладів для перекладачів.

Назва проєкту

«Weblate» є словом-гібридом від слів «web» («мережа») та «translate» («перекладати»).

Вебсайт проєкту

Основною сторінкою інструмента є <https://weblate.org/>, а власну «хмарну» службу розташовано за адресою <https://hosted.weblate.org/>. Відповідну документацію розміщено на сайті <https://docs.weblate.org/>.

Логотипи проєкту

Логотипи проєкту та інші графічні роботи можна знайти у сховищі <https://github.com/WeblateOrg/graphics/>.

Лідерство

Супровід цього проєкту виконується Міхалом Чихаржем (Michal Čihař) <michal@cihar.com>.

Автори

Розробку Weblate було розпочато Міхалом Чихаржем (Michal Čihař) <michal@cihar.com>. З часу появи програми у 2012 внесок до неї зробили тисячі людей.