Dil tanımları

Farklı çevirileri doğru bir şekilde sunmak için dil adı, metin yönü, çoğul tanımları ve dil kodu hakkındaki bilgiler gereklidir.

Hazır dil tanımları

Definitions for about 600 languages are included in Weblate and the list is extended in every release. Whenever Weblate is upgraded (more specifically whenever weblate migrate is executed, see Generic upgrade instructions) the database of languages is updated to include all language definitions shipped in Weblate.

This feature can be disable using UPDATE_LANGUAGES. You can also enforce updating the database to match Weblate built-in data using setuplang.

Dil kodlarını işlemek

Weblate, çevirileri işlerken, dil kodunu (genellikle ISO 639-1 olanı) Dosya maskesi üzerinden var olan herhangi bir dil nesnesiyle eşleştirmeye çalışır.

Dil kod adları ile bu eşleştirmeyi proje düzeyinde daha ayrıntılı ayarlayabilirsiniz.

Tam eşleşme bulunamazsa, var olan dillerden en iyi uyanı ile eşleştirilmeye çalışılır. Şu adımlar denenir:

  • Büyük/küçük harfe duyarlı olmadan bakılır.

  • Alt çizgiler ve kısa çizgiler normalleştirilir.

  • Yerleşik dil kod adlarına bakılır.

  • Dil adına göre bakılır.

  • Belirli bir dil için varsayılan ülke kodu yok sayılır. cs_CZ yerine cs seçilir.

Bunun da başarısız olması durumunda, varsayılan ayarlar kullanılarak (soldan sağa metin yönü, bir tane çoğul) yeni bir dil tanımı oluşturulur. xx_XX koduyla kendiliğinden oluşturulan dil xx_XX (oluşturuldu) olarak adlandırılır. Bunu daha sonra yönetici arayüzünde değiştirmek (bilgi almak için: Dil tanımlarını değiştirmek) ve sorun izleyiciye bildirmek (bilgi almak için: Weblate için katkıda bulunmak) isteyebilirsiniz. Böylece doğru tanımın gelecek Weblate sürümüne eklenmesini sağlayabilirsiniz.

İpucu

Dil olarak istenmeyen bir şey görürseniz, çevirileri işlerken bu türde bir dosyanın yok sayılması için Dil süzgeci seçeneğini ayarlamak isteyebilirsiniz.

Ayrıca bakınız

Dil kodu, Yeni çevirileri eklemek

Dil tanımlarını değiştirmek

You can change language definitions in the languages interface (/languages/ URL).

While editing, make sure all fields are correct (especially plurals and text direction), otherwise translators will be unable to properly edit those translations.

Belirsiz dil kodları ve makro diller

In many cases it is not a good idea to use macrolanguage code for a translation. The typical problematic case might be Kurdish language, which might be written in Arabic or Latin script, depending on actual variant. To get correct behavior in Weblate, it is recommended to use individual language codes only and avoid macrolanguages.

Dil tanımları

Her dilde şu alanlar bulunur:

Dil kodu

Code identifying the language. Weblate prefers two letter codes as defined by ISO 639-1, but uses ISO 639-2 or ISO 639-3 codes for languages that do not have two letter code. It can also support extended codes as defined by BCP 47.

Dil adı

Visible name of the language. The language names included in Weblate are also being localized depending on user interface language.

Metin yönü

Determines whether language is written right to left or left to right. This property is autodetected correctly for most of the languages.

Çoğul sayısı

Number of plurals used in the language.

Çoğul formülü

Gettext compatible plural formula used to determine which plural form is used for given count.

Konuşan sayısı

Dünyada bu dili konuşan kişi sayısı.

Yeni çevirileri eklemek

2.18 sürümünde değişti: In versions prior to 2.18 the behaviour of adding new translations was file format specific.

Weblate can automatically start new translation for all of the file formats.

Some formats expect to start with an empty file and only translated strings to be included (for example Android string resources), while others expect to have all keys present (for example GNU gettext). The document-based formats (for example OpenDocument biçimi) start with a copy of the source document and all strings marked as needing editing. In some situations this really doesn’t depend on the format, but rather on the framework you use to handle the translation (for example with JSON dosyaları).

When you specify Yeni çeviriler kalıbı in Bileşen yapılandırması, Weblate will use this file to start new translations. Any exiting translations will be removed from the file when doing so.

When Yeni çeviriler kalıbı is empty and the file format supports it, an empty file is created where new strings will be added once they are translated.

The Dil kodu biçemi allows you to customize language code used in generated filenames:

Dosya biçimine göre varsayılan

Dosya biçimine bağlıdır. Çoğu için POSIX kullanılır.

Ayraç olarak alt çizgi kullanan POSIX biçemi

Genellikle gettext ve ilgili araçlar tarafından kullanılır. pt_BR gibi dil kodlarını üretir.

Ülke kodu ile birlikte ayraç olarak alt çizgi kullanan POSIX biçemi

Gerekli olmadığında bile ülke kodunu içeren POSIX biçemindeki dil kodu (tr_TR gibi).

Ayraç olarak tire kullanan BCP biçemi

Genellikle web platformlarında kullanılır. ‘’pt-BR’’ gibi dil kodlarını üretir.

Ülke kodu ile birlikte ayraç olarak tire kullanan BCP biçemi

Gerekli olmadığında bile ülke kodunu içeren BCP biçemindeki dil kodu (tr-TR gibi).

Ayraç olarak tire kullanan BCP biçemi, eski dil kodları

Çince ve BCP biçeminde gösterim için eski kodları kullanır.

Ayraç olarak tire kullanan BCP biçemi, küçük harfli

BCP biçeminde gösterim. Tümü küçük harfle (örneğin tr-tr).

Apple App Store üst veri biçemi

Üst verileri Apple App Store üzerine yüklemeye uygun biçem.

Google Play üst veri biçemi

Üst verileri Google Play Store üzerine yüklemeye uygun biçem.

Android biçemi

Yalnızca Android uygulamalarında kullanıldığında, tr-TR gibi dil kodları üretir.

Linux biçemi

Linux tarafından kullanılan yerel ayarlar, Çince ve POSIX biçeminde gösterim için eski kodları kullanır.

Ek olarak, Dil kod adları içinde tanımlanan eşlemeler ters yönde uygulanır.

Not

Weblate, çeviri dosyalarını işlerken bunlardan herhangi birini tanır. Yukarıdaki ayarlar yalnızca yeni dosyaların nasıl oluşturulacağını etkiler.