Weblate 4.16.4

Released on March 16th 2023.

 • Dependencies updates.

 • Improved background tasks scheduling.

All changes in detail.

Weblate 4.16.3

Released on March 15th 2023.

 • Improved session handling with project backups.

 • Dependencies updates.

 • Yerelleştirme güncelleştirmeleri yapıldı.

 • Belgelendirmede iyileştirmeler yapıldı.

All changes in detail.

Weblate 4.16.2

Released on March 8th 2023.

 • Fixed searching in the translation memory.

 • Fixed automatic translation with more services.

 • Improved rendering of overlapping glossary term matches.

 • Fixed plurals parsing for non-English source language in some formats.

 • Added support for go-i18n v2 JSON files.

All changes in detail.

Weblate 4.16.1

1 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

 • Fixed testsuite error.

All changes in detail.

Weblate 4.16

1 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

 • Biçim dizesi denetimlerinin yinelenen biçimleri de algılaması sağlandı.

 • Bazı özel biçimlendirilmiş dizgelerin arama başarımı iyileştirildi.

 • Celery görev zamanlamasının kayıt yeri veri tabanı olarak değiştirildi.

 • IBM Watson Language Translator desteği eklendi.

 • 4.14 sürümünde kullanımdan kaldırılan sürüm denetimi sistemi bütünleştirmesi desteği kaldırıldı.

 • Bitbucket sunucusu çekme istekleri desteği eklendi.

 • Gettext po dosyalarında çakışmaların işlenmesi iyileştirildi.

 • API ile ekleme sırasında dizge durumunu tanımlama desteği eklendi.

 • CORS tarafından izin verilen kaynakları yapılandırma desteği eklendi.

 • Çoğul biçimler için kendiliğinden öneri desteği eklendi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.15.2

25 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

 • Varsayılan yapılandırmada gotext JSON ve i18next v4 biçimleri etkinleştirildi.

 • Bozuk dosyalar yüklendiğinde yaşanan çökme sorunu düzeltildi.

 • Git depo durumunda eski klasörlerin görüntülenmesi sağlandı.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.15.1

19 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

 • Kendiliğinden çeviri önerileri düzeltildi.

 • Bazı uç durumlarda yaşanan eklenti sayfasının çökmesi sorunu düzeltildi.

 • Bazı durumlarda yeni çevirilerde yaşanan kalıbın çevrilmemesi sorunu düzeltildi.

 • REUSE 3.0 kullanılarak lisanslama belgelendirildi.

 • Takım yönetiminde kullanıcıların sayfalandırması düzeltildi.

 • Proje oluşturma ve kaydetme başarımı iyileştirildi.

 • gotext JSON dosyaları desteği eklendi.

 • i18next v4 dosyaları desteği eklendi.

 • API üzerinde sayfalandırma artık özelleştirilebilir.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.15

16 Aralık 2022 tarihinde yayınlandı.

 • Tek bir dizge için değişikliklere göz atma özelliği eklendi.

 • Diğer bileşenlerden kendiliğinden çeviri yapılırken çoğulların işlenmesi düzeltildi.

 • Dizgeyi öneri olarak göndermek için Alt+Enter klavye kısayolu eklendi.

 • Fluent biçiminde yerleştirilebilir ögeler desteği eklendi.

 • Çeviri belleğinin başarımı iyileştirildi.

 • İyi bilinen kod barındırma hizmetleri için repoweb tarama bağlantılarının kendiliğinden oluşturulması sağlandı.

 • Birkaç görünümün başarımı iyileştirildi.

 • Çoğul biçimleri olan dizgelerin listelenmesi iyileştirildi.

 • HTML head bölümüne markup kodu eklenmesi sağlandı.

 • Eklentide, MO dosyaları oluşturulurken yalnızca çevrilen dosyaların katılması sağlandı.

 • Kurallı ifade işaretlerinin işlenmesi düzeltildi.

 • Çoğul biçimlerde yer belirtici denetimi davranışı iyileştirildi.

 • Çeviri dosyalarının Google Play ile uyumlu biçimde adlandırılması özelliği eklendi.

 • API üzerine etiket desteği eklendi.

 • İşlemeler için bildirimlerden farklı e-posta seçme özelliği eklendi.

 • Docker kalıbı artık hata ayıklama kipini varsayılan olarak etkinleştirmiyor.

 • Sözlük terimleri sözlük bileşeni önceliğine göre sıralandı.

 • Takım üyeleri ekleyebilen ya da kaldırabilen takım yöneticileri eklendi.

 • Kullanıcıları silmeden önce bir açılır pencere onayı eklendi.

 • XML çıktısını özelleştirmek için eklenti eklendi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.14.2

5 Kasım 2022 tarihinde yayınlandı.

 • Çeviri belleğinden kayıtları kaldırma özelliği eklendi.

 • Çift dil uyarısında çözümleme iyileştirildi.

 • Ard arda yinelenen sözcük denetiminin doğruluğu iyileştirildi.

 • Çok sayıda bildirim gönderme ölçeklendirilmesi iyileştirildi.

 • Alt yazı çevirisi için dizge durumunun işlenmesi iyileştirildi.

 • VCS hizmeti API anahtarlarının _CREDENTIALS listesi yerine _TOKEN/_USERNAME yapılandırması ile güvenli olmayan yapılandırması kullanımdan kaldırıldı.

 • Yüklenen bazı CSV dosyalarının işlenmesi düzeltildi.

 • Fark görünümünde boşluk değişimlerinin işlenmesi iyileştirildi.

 • Yönetim sayfalarına kendiliğinden öneri yönetimi bağlantısı eklendi.

 • Geçmiş yorumların kaldırılması/çözümlenmesi için izleme eklendi.

 • İlişkili bileşenlerle proje yedeklerinin geri yüklenmesi düzeltildi.

 • Hesap açılamadığında captcha girişi düzeltildi.

 • DeepL dil desteği iyileştirildi.

 • Kimliği doğrulanan depolarla web kancaları uyumluluğu iyileştirildi.

 • Python 3.11 desteği eklendi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.14.1

15 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

 • Bazı durumlarda yaşanan proje yedeklerinin oluşturulması sorunu düzeltildi.

 • Dosya yüklemede hata bildirimi iyileştirildi.

 • Kimlik doğrulama yapılırken GitHub üzerinden e-postaları doğrulanmış tüm kullanıcıların alınması sağlandı.

 • Sözlük terimlerinin bağlam ya da anahtarlarla eşleştirmesi engellendi.

 • Dizge kaldırma bildirimleri eklendi.

 • Sözlükte çevrilemeyen terimlerin yönetimi iyileştirildi.

 • Takım yönetimi sayfasında takım üyelerinin sayısı listelendi.

 • Grup yönetimi arayüzü eklendi.

 • Onaylama kullanıldığında onaylama istatistiklerinin her zaman görüntülenmesi sağlandı.

 • Birim API uygulamasına arama özelliği eklendi.

 • Onaylama iş akışında, salt okunur dizgeler için ilerleme çubuğunun görüntülenme sorunu düzeltildi.

 • Birmanca için noktalama denetimleri iyileştirildi.

 • Ölçüm verilerinin çöp biriktirmesi düzeltildi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.14

22 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

 • Geçmişteki eklenti değişikliklerinin izlenmesi sağlandı.

 • Windows RC, HTML ve metin dosyalarından yaşanan çeviri işleme sorunu düzeltildi.

 • Dil kodu biçemi yapılandırma seçenekleri genişletildi.

 • Son CLDR sürümlerinde güncellenen çoğul biçimler desteği eklendi.

 • Çok sayıda çeviri içeren bileşenler güncellenirken bellek kullanımı azaltıldı.

 • SAP Translation Hub çeviri etki alanı desteği eklendi.

 • Kaynak dizge konumlarında mutlak bağlantıların kullanılabilmesi sağlandı.

 • Bazı ters vekil sunucuların arkasında çalışma iyileştirildi.

 • API, çeviri belleğini kapsayacak şekilde genişletildi.

 • Belge çevirisi iş akışı iyileştirildi.

 • HTML ve metin dosyaları çevirisinin güvenilirliği artırıldı.

 • Proje düzeyinde yedekleme özelliği eklendi.

 • Çeviri belleği aramalarının başarımı ve bellek kullanımı iyileştirildi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.13.1

1 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

 • Geçmiş kayıtlarında yaşanan önerilerin izlenmesi sorunu düzeltildi.

 • Cloudflare üzerinden yaşanan ters vekil sunucu bilgisini işleme sorunu düzeltildi.

 • Ayrıştırma hatasının bir bileşenin çevrilmesini kilitlemesi sağlandı.

 • Keşif eklentisinde yaşanan ara dosyayı yapılandırma sorunu düzeltildi.

 • Yer belirticilerde DeepL çeviri davranışı düzeltildi.

 • API üzerinden dizgelerin çevrilmemesi sorunu düzeltildi.

 • API üzerine bir gruptan kullanıcı kaldırma özelliği eklendi.

 • Kullanıcı davet e-postalarında yaşanan denetim günlüğü sorunu düzeltildi.

 • Java biçimlendirme dizgelerinde yaşanan im adları sorunu düzeltildi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.13

15 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

 • Dil adlarını güncelleme davranışı değiştirildi.

 • Proje listesine sayfalandırma eklendi.

 • Yeni birimler oluşturma API uygulaması artık yeni oluşturulan birim hakkında bilgi veriyor.

 • Bileşen keşfinde bir ara dilin yapılandırılması eklendi.

 • CSV biçimlerine sabit kodlama çeşitleri eklendi.

 • Temeldeki uygulamaya daha iyi uyması amacıyla bazı biçimler için bağlam ve konumun işlenmesi değiştirildi.

 • ResourceDictionary biçimi desteği eklendi.

 • Renk körleri için ilerleme çubuğu renkleri iyileştirildi.

 • Dizge kaldırılırken yaşanan çeşitlerin temizlenmesi sorunu düzeltildi.

 • Django 4.1 uyumluluğu sağlandı.

 • XLIFF içinde kaçırılan XML ögelerini depolama özelliği eklendi.

 • Yer belirtici denetim hatalarının biçimlendirilmesi iyileştirildi.

 • /.well-known/change-password /accounts/password/ adresine yönlendirildi.

 • Makine çevirisi hizmetleri artık her proje için ayrı olarak yapılandırılabilir.

 • Yorumların çözümlenmesi için ayrı bir izin eklendi ve Dizgeleri onaylama rolüne verildi.

 • Alternatif çevirileri CSV dosyasında depolama özelliği eklendi.

 • Yer belirtici denetimi artık büyük/küçük harfe duyarsız olarak da yapılabilir.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.12.2

11 Mayıs 2022 tarihinde yayınlandı.

 • Bazı bileşenlerde yaşanan proje çeviri belleğinin yeniden oluşturulması sorunu düzeltildi.

 • Bileşenlerin çevrilmemiş dizgelere göre sıralanması sorunu düzeltildi.

 • Yeni dil eklenirken yaşanan olası çeviri kaybı sorunu düzeltildi.

 • Aktarım işlemleri yapılırken Weblate SSH anahtarının oluşturulduğundan emin olunması sağlandı.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.12.1

29 Nisan 2022 tarihinde yayınlandı.

 • Çekme isteği ileti başlığı düzeltildi.

 • Fluent biçiminde söz dizimi hatalarının işlenmesi iyileştirildi.

 • Bildirim e-postalarında yaşanan avatar görüntülenme sorunu düzeltildi.

 • İnternet üzerinden para kazanma özelliği eklendi.

 • Çeviriler kaldırılırken yaşanan eski kaynak dizgelerinin kaldırılması sorunu düzeltildi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.12

20 Nisan 2022 tarihinde yayınlandı.

 • Nokta işareti farklı için Amharca desteği eklendi.

 • Soru işareti farklı için Birmanca desteği eklendi.

 • Sözde yerel oluşturma eklentisinin seçenekleri genişletildi.

 • Bir dizgedeki tüm kalite denetimlerini yok saymak için ignore-all-checks işareti eklendi.

 • Sözde yerel oluşturma eklentisinin denetim hatalarını tetiklemesi engellendi.

 • Gitea çekme isteği özelliği eklendi.

 • Dil kodu biçemi için Linux biçemi dil kodu eklendi.

 • Proje çeviri belleğini yeniden oluşturma özelliği eklendi.

 • API bir dosyadan bileşenler oluşturma için iyileştirildi.

 • Diğer çevirilere kopyala ve çoğalt düğmeleri eklendi.

 • Birleştirme isteği iletisi bileşen düzeyinde yapılandırılabilir kılındı.

 • XML etiketlerinde en fazla uzunluk kısıtlama davranışı iyileştirildi.

 • Fluent dosyalarının ek yorumlarla yüklenmesi sorunu düzeltildi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.11.2

4 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

 • Binary sürümdeki bozuk MO dosyaları sorunu düzeltildi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.11.1

4 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

 • Git ve Mercurial ile yaşanan argümanların eksik temizlenmesi sorunu düzeltildi - CVE-2022-23915. Ayrıntılı bilgi almak için GHSA-3872-f48p-pxqj bölümüne bakabilirsiniz.

 • CSV dosyalarından belirsiz dizgelerin yüklenmesi sorunu düzeltildi.

 • API üzerinden takım oluşturma özelliği eklendi.

 • Kullanıcı anma önerilerinin görüntülenmesi sorunu düzeltildi.

 • Proje belirteçlerine erişim artık özelleştirilebilir.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.11

25 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı.

 • XSS - CVE-2022-24710 sorunları düzeltildi. Ayrıntılı bilgi almak için GHSA-6jp6-9rf9-gc66 adresine bakabilirsiniz.

 • API kullanarak eklenti kurulumu sorunu düzeltildi.

 • İşlem gereken dizgeler adı Tamamlanmamış dizgeler olarak değiştirildi.

 • ICU MessageFormat söz dizimi kaynaklı hatalı pozitif sorunu düzeltildi.

 • Diğer kullanımlar listesinde kilit ve katılımcı anlaşmasının görüntülenmesi sağlandı.

 • Eski dizgeler ya da eksik çoğullar bulunduran PO dosyalarının güncellenme sorunu düzeltildi.

 • Gerrit ile bir araya toplama eklentisi uyumluluğu iyileştirildi.

 • Kullanıcı dillerinin Accept-Language üst bilgisine göre kendiliğinden hazırlanması sağlandı.

 • Dizge kaldırılırken sorunların işlenmesi iyileştirildi.

 • Weblate için artık Django 3.2 gerekiyor.

 • Proje kodu kimlik doğrulaması ile bazı yazma işlemleri düzeltildi.

 • Depodaki dizgeler değiştiğinde dizge durumunun izlenmesi sorunu düzeltildi.

 • Depodaki dizge değişikliklerinin izlenmesi sağlandı.

 • Gezinmeyi iyileştirmek için çeviriler listesine sabitlenebilen başlık eklendi.

 • Java özellikleri ile yaşanan çevrilmeyen dizgeler sorunu düzeltildi.

 • ASCII olmayan dal adlarıyla Git işlemi sorunu düzeltildi.

 • Çeviriyi kaynak dizgeyle önceden doldurma eklentisi eklendi.

 • Hızlı ileri almadan birleştir Birleştirme biçemi özelliği eklendi.

 • Yeni eklenen dizgelerde Kendiliğinden çeviri eklentisinin tetiklenmesi sorunu düzeltildi.

 • Birmanca için noktalama denetimleri iyileştirildi.

 • Kullanıcılara erişim izni vermek için proje düzeyinde özel takımların tanımlanması sağlandı. Bilgi almak için: Her proje için erişim denetimi yönetimi.

 • Uyarılara belge bağlantıları eklendi.

 • Docker kapsayıcının, gerektiğinde giden e-posta için TLS/SSL seçeneğini kendiliğinden etkinleştirmesi sağlandı.

 • Çözümlenmiş yorumları arama özelliği eklendi.

 • borgbackup 1.2 desteği eklendi.

 • Kendiliğinden çevrilmiş etiketinin uygulanması sorunu düzeltildi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.10.1

22 Aralık 2021 tarihinde yayınlandı.

 • Django 4.0 yükseltmesi ile gelen değişiklikler belgelendirildi.

 • Kendiliğinden çevrilmiş etiketinin görüntülenmesi sorunu düzeltildi.

 • Paylaşılan bir deposu olan bileşenlerde yaşanan dalın API ile görüntülenmesi sorunu düzeltildi.

 • Başarısız olan itme uyarısının çözümlenmesi iyileştirildi.

 • Değişikliklere göz atarken sayfayı el ile düzenleme sorunu düzeltildi.

 • Kashida harfi kullanılmış doğruluğu iyileştirildi.

 • Weblate Docker kapsayıcısı artık Python 3.10 kullanıyor.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.10

16 Aralık 2021 tarihinde yayınlandı.

 • DeepL ile düzenlilik ve yer belirtici özelliği eklendi.

 • Artık proje ve dil düzeyinde toplu düzenleme ve arama/değiştirme kullanılabilir.

 • Arama ve değiştirme için süzme eklendi.

 • Düzeltme: “Kendiliğinden çevir” yetkisi artık Diller grubunun bir parçası değil.

 • “Kendiliğinden çevir”, Yönetim ve yeni Kendiliğinden çeviri grubuna eklendi.

 • Özel karakterlerle XLSX dosyalarının oluşturulması sorunu düzeltildi.

 • GitHub kimlik doğrulama yönetim bölümüne, kullanıcının belirli bir GitHub kuruluşunda veya takımında olup olmadığını denetleme özelliği eklendi.

 • API üzerine iletilen geçersiz parametrelerle ilgili geri bildirim iyileştirildi.

 • API için proje kapsamında erişim kodları özelliği eklendi.

 • Bazı durumlarda yaşanan dizge silme sorunu düzeltildi.

 • Yeni eklenen dizgelerin çevrilmesi sorunu düzeltildi.

 • Süzülmesini kolaylaştırmak için kendiliğinden çevrilmiş dizgeler etiketlendi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.9.1

19 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı.

 • Kalıp değiştirildikten sonra yaşanan tek dilli dosyaların yüklenmesi sorunu düzeltildi.

 • İmlerdeki boşlukların işlenmesi iyileştirildi.

 • İndirme API uygulamasına süzme özelliği eklendi.

 • Yeni çeviriler eklerken yaşanan istatistik görünümü sorunu düzeltildi.

 • GitHub SSH anahtar değişikliği ile ilgili sorunlar çözüldü.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.9

10 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı.

 • Geçmiş etkinliklerin ayrıntı düzeyi artırıldı.

 • Geçmişin görüntülenmesi iyileştirildi.

 • Çeviri sayfalarının başarımı iyileştirildi.

 • Çeviri dosyası indirmelerini kısıtlama özelliği eklendi.

 • safe-html artık md-text ile kullanıldığında Markdown kodlarını anlayabiliyor.

 • max-length kod imi artık xml-text ile kullanıldığında XML kodlamasını yok sayıyor.

 • Çeviri en fazla uzunluğu içinde oluşturulan metinlerin boyutları sorunu düzeltildi.

 • Yaklaşan Google ilke değişikliklerine yardımcı olmak için uygulama mağazası başlığının uzunluğu 30 karaktere düşürüldü.

 • SSH çağrısını SSH_EXTRA_ARGS aracılığıyla özelleştirme özelliği eklendi.

 • ICU MessageFormat için denetimler eklendi.

 • Makine çevirisi arka uçlarında hata durumunun ele alınması iyileştirildi.

 • Dizgelerdeki olağan dışı boşluk karakterleri vurgulandı.

 • Düzenleme yaparken çevrilen dizgede kalma seçeneği eklendi.

 • Borg çağrısını BORG_EXTRA_ARGS aracılığıyla özelleştirme özelliği eklendi.

 • Tek dilli çevirilerde yaşanan MO dosyalarının oluşturulması sorunu düzeltildi.

 • Tüm bileşen çevirilerini ZIP dosyası olarak indirmek için API uç noktası eklendi.

 • Python 3.10 desteği eklendi.

 • Yönetim arayüzüne e-posta davetini yeniden gönderme özelliği eklendi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.8.1

10 Eylül 2021 tarihinde yayınlandı.

 • Django yönetici arayüzünde yaşanan kullanıcı silme sorunu düzeltildi.

 • Eklenti parametreleri daha ayrıntılı olarak belgelendirildi.

 • Sözlükte yaşanan JavaScript sorunu düzeltildi.

 • Tutarlılık denetimlerinde eşleşme sayısına sınır eklendi.

 • Makine çevirilerinde yer belirticilerin işlenmesi iyileştirildi.

 • API kullanarak eklenti oluşturma sorunu düzeltildi.

 • Alt bilgiye gizlilik ilkesi bağlantısı eklemek için PRIVACY_URL seçeneği eklendi.

 • Üye e-posta adresleri proje yöneticilerinden gizlendi.

 • Çakışma durumunda gettext PO birleştirmesi iyileştirildi.

 • Sözlük vurgulaması iyileştirildi.

 • XML denetimleriyle safe-html iminin davranışı iyileştirildi.

 • Bağlantılı bileşenler için işleme iletileri düzeltildi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.8

21 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.

 • Apple stringsdict biçimine destek eklendi.

 • PostgreSQL ile tam arama işlemine büyük/küçük harfe duyarlılık özelliği eklendi.

 • Bazı durumlarda yaşanan sözlük açıklamalarının kaydedilmesi sorunu düzeltildi.

 • Belgelendirmede iyileştirmeler yapıldı.

 • Başarım iyileştirmeleri yapıldı.

 • Gerrit ile bir araya toplama eklentisi uyumluluğu iyileştirildi.

 • Tek dilli sözlük bileşenlerine dizge ekleme sorunu düzeltildi.

 • Çeşitler işlenirken başarım iyileştirildi.

 • Bir araya toplama eklentisinde yaşanan yukarı akış değişikliklerinin işlenmesini atlama sorunu düzeltildi.

 • İndirmelerin dosya uzantısını korunsun.

 • Fluent biçimi desteği eklendi.

 • JSON biçimlerini girintilemek için sekmeleri kullanma özelliği eklendi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.7.2

15 Temmuz 2021 tarihinde yayınlandı.

 • Bir projede daha fazla dil kısaltmasının yapılandırılması özelliği eklendi.

 • API üzerinde yaşanan arama dizgesini doğrulama sorunu düzeltildi.

 • Bir etki alanı değişikliğinden sonra Git dışa aktarıcı adresleri düzeltildi.

 • Windows RC dosyaları için temizleme eklentisi düzeltildi.

 • XLIFF güncellemesinde yaşanabilecek çökme sorunu düzeltildi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.7.1

30 Haziran 2021 tarihinde yayınlandı.

 • Sözlüğe terim ekleme açılır penceresi iyileştirildi.

 • LibreTranslate makine çevirisi hizmeti desteği eklendi.

 • Yeni projeler oluşturulurken hız sınırlaması eklendi.

 • Dosya güncelleme başarımı iyileştirildi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.7

17 Haziran 2021 tarihinde yayınlandı.

 • Yapılandırma sağlığı denetimi iyileştirildi.

 • gettext PO dosyasında kullanılan object-pascal-format desteği eklendi. Ayrıntılı bilgi: Object Pascal biçimi.

 • Amacı daha iyi açıklamak için Yakındaki dizgeler, Benzer dizgeler olarak yeniden adlandırıldı.

 • mi18n lang dosyaları desteği eklendi.

 • SAML kimlik doğrulama bütünleştirmesi iyileştirildi.

 • Uç durumları daha iyi işlemek için Gerrit bütünleştirmesi düzeltildi.

 • Weblate gereksinimi Django 3.2 olarak güncellendi.

 • E-posta kimlik doğrulaması devre dışı bırakıldığında yaşanan kullanıcıları davet etme sorunu düzeltildi.

 • Dil tanımları iyileştirildi.

 • Kullanıcıların bir projeye katkıda bulunmalarını engelleme özelliği eklendi.

 • Sözlük dillerinin kendiliğinden oluşturulması sorunu düzeltildi.

 • Eklentilerle ilgili belgeler zenginleştirildi.

 • Bağlantılı depoları olan bileşenlerin başarımları iyileştirildi.

 • Ücretsiz DeepL API desteği eklendi.

 • Kullanıcı yönetimi için artık Django yönetici arayüzüne gerek duyulmuyor.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.6.2

8 Mayıs 2021 tarihinde yayınlandı.

 • Paylaşılan bileşenin projeler arasında taşınmasından sonra yaşanan çökme sorunu düzeltildi.

 • Boş özellikler dosyalarına yeni dizgelerin eklenmesi sorunu düzeltildi.

 • Sağdan sola yazılan dillerde kopya simgesinin hizalaması düzeltildi.

 • Bilgi sekmesindeki dizge istatistikleri zenginleştirildi.

 • Git üzerinde yok sayılan çeviri dosyalarının işlenmesi sorunu düzeltildi.

 • Ölçüm başarımı iyileştirildi.

 • Sözlükleri kaydederken ortaya çıkabilen sorun düzeltildi.

 • Farklı çoğul kuralları olan dillerde tutarlılık denetiminin davranışı düzeltildi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.6.1

2 Mayıs 2021 tarihinde yayınlandı.

 • Eski istenmeyen ileti koruma kodu kaldırıldı.

 • Kaynak çoğul denetiminin doğruluğu iyileştirildi.

 • Docker kullanıcı arayüzü dilleri listesi güncellendi.

 • Çekme istekleri oluşturulurken alınan hata iletileri iyileştirildi.

 • Pagure üzerinde çekme istekleri oluşturma sorunu düzeltildi.

 • Kurulmuş eklentilerin kendiliğinden tetiklenmesi sorunu düzeltildi.

 • Yükseltme yapılırken olası ön belleğe alma sorunları düzeltildi.

 • Yükleme yapılırken tek dilli çevirilere yeni birimler eklenmesi sorunu düzeltildi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.6

19 Nisan 2021 tarihinde yayınlandı.

 • auto_translate yönetim komutuna çeviri kipini belirten bir parametre eklendi.

 • Metin dosyaları desteği eklendi.

 • Tüm nesneler için eğilimler ve ölçümler eklendi.

 • İkincil dillerdeki metinleri doğrudan kopyalama özelliği eklendi.

 • Değişikliklere göz atarken tarihe göre süzme özelliği eklendi.

 • Etkinlik çizelgeleri iyileştirildi.

 • İletişim formu e-postalarının göndericisini yapılandırma özelliği eklendi.

 • Bileşen oluşturma API uygulamasında parametre doğrulaması iyileştirildi.

 • The rate limiting no longer applies to superusers.

 • Kendiliğinden çeviri eklentisinin başarımı ve güvenilirliği iyileştirildi.

 • Docker kapsayıcısına hız sınırlamasını özelleştirme özelliği eklendi.

 • Bileşen oluşturma API uygulamasına kendiliğinden İç Weblate adresleri kullanma özelliği eklendi.

 • Dizge listesinde durumun gösterilmesi sadeleştirildi.

 • Parola karması varsayılan olarak Argon2 kullanacak biçimde güncellendi.

 • Çeviri durumunu gösteren ilerleme çubukları sadeleştirildi.

 • Amacı netleştirmek için Eksik dilleri ekleme adı değiştirildi.

 • Dizge durumunu XLIFF olarak kaydetme sorunu düzeltildi.

 • Dil genelinde arama özelliği eklendi.

 • Docker dağıtımında ilk kez Yatay ölçeklendirme desteği eklendi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.5.3

1 Nisan 2021 tarihinde yayınlandı.

 • Ölçümlerin toplanması sorunu düzeltildi.

 • Dizge eklenirken yaşanabilecek çökme sorunu düzeltildi.

 • Arama sorgusu örnekleri iyileştirildi.

 • Değiştirme yüklemesinde yaşanması olası yeni eklenen dizgelerin kaybolması sorunu düzeltildi.

Weblate 4.5.2

26 Mart 2021 tarihinde yayınlandı.

 • Kendiliğinden çeviri için zamanlama yapılandırması eklendi.

 • Lua biçim denetimi eklendi.

 • Art arda yinelenen sözcükler denetiminde biçim dizgeleri yok sayıldı.

 • Çeviri sayfasından ekran görüntüsü yüklenmesi sağlandı.

 • Depo bakımına zorunlu dosya eşitlemesi eklendi.

 • Daha uzun kodlu diller için kendiliğinden öneriler düzeltildi.

 • Yeni dizge ekleme başarımı iyileştirildi.

 • Kalite denetimlerinde çeşitli hata düzeltmeleri yapıldı.

 • Çeşitli başarım iyileştirmeleri yapıldı.

 • Weblate uygulamasını keşfedin ile bütünleştirme eklendi.

 • Salt okunur dizgelerin denetlenmesi davranışı düzeltildi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.5.1

5 Mart 2021 tarihinde yayınlandı.

 • Bazı uç durumlarda yaşanan sözlük imlerinin düzenlenmesi sorunu düzeltildi.

 • Birkaç sayfanın başarımını artırmak için ölçümlerin kullanımı zenginleştirildi.

 • TMX dosyalarında doğru kaynak dilin kaydedilmesi sağlandı.

 • API kullanarak tek dilli PO yüklemelerinin işlenmesi iyileştirildi.

 • Sözlük bileşenlerinde uyarı davranışı iyileştirildi.

 • Markdown bağlantı denetimleri iyileştirildi.

 • Öge yollarında sözlük ve kaynak dil belirtildi.

 • Büyük projelerde bileşen listeleri sayfalandı.

 • Çeviri, bileşen ya da proje silme başarımı iyileştirildi.

 • Toplu düzenleme başarımı iyileştirildi.

 • ODF dosyaları için “Düzenlenmesi gerekli” ve “Onaylandı” durumlarının korunması sorunu düzeltildi.

 • Çeviri dosyası indirmelerini özelleştirme arayüzü iyileştirildi

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.5

19 Şubat 2021 tarihinde yayınlandı.

 • gettext PO dosyasında kullanılan lua-format desteği eklendi.

 • Bir bileşeni projeler arasında paylaşma özelliği eklendi.

 • Birden çok biçim imiyle birden çok adsız değişken denetimi davranışı düzeltildi.

 • Posta listesi alanı projelerden kaldırıldı ve yerine çevirmenler için genel yönergeler eklendi.

 • Sahte yerel oluşturma eklentisi eklendi.

 • TermBase eXchange dosyaları desteği eklendi.

 • Bir im kullanarak dizge çeşitlerini el ile tanımlama desteği eklendi.

 • Tutarlılık denetimlerinin başarımı iyileştirildi.

 • Uzun dizgeler için çeviri belleği başarımı iyileştirildi.

 • Açıklama metinlerinde arama desteği eklendi.

 • İki dilli biçimlerde dizgelerin eklenmesi ve silinmesi özelliği eklendi.

 • Amazon Translate makine çevirisinde desteklenen dillerin listesi zenginleştirildi.

 • Java özellikleri için Java MessageFormat denetimleri kendiliğinden etkinleştirildi.

 • Bir çeviriye yeni dizgeler eklemek için yeni bir yükleme yöntemi eklendi.

 • Çeviriye göz atmak için basit bir arayüz eklendi.

 • Sözlükler artık normal bileşenler olarak tutuluyor.

 • Artık bileşen API uygulaması kullanıldığından sözlüklere özel API kaldırıldı.

 • Bazı imleri değiştirmek için basitleştirilmiş arayüz eklendi.

 • Sözlüğe çevrilemeyen veya yasak terimler desteği eklendi.

 • Sözlüklere terminoloji tanımlama özelliği eklendi.

 • Görsel klavyeye daha fazla alan sağlamak için metin yönünü değiştirme seçeneği taşındı.

 • Kullanıcının katkıda bulunduğu projeleri kendiliğinden izleme seçeneği eklendi.

 • Çevirinin sözlük ile eşleşip eşleşmediği denetimi eklendi.

 • Gezinme metninin rengini belirleme özelliği eklendi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.4.2

14 Ocak 2021 tarihinde yayınlandı.

 • Dağıtılan bir MO dosyasının bozulması sorunu düzeltildi.

Weblate 4.4.1

13 Ocak 2021 tarihinde yayınlandı.

 • Çoğul değişikliklerini geri alma sorunu düzeltildi.

 • Proje ayarları için yardım görüntüleme sorunu düzeltildi.

 • Kullanıcı yönetimi iyileştirildi.

 • Tek dilli PO dosyalarında bağlamın işlenmesi iyileştirildi.

 • Temizleme eklentisinin HTML, ODF, IDML ve Windows RC biçimlerine davranışı düzeltildi.

 • CSV dosyalarında yaşanan konumun işlenmesi sorunu düzeltildi.

 • Dosya indirmeleri için içerik sıkıştırmasının kullanılması sağlandı.

 • ZIP dosyasından içe aktarmada kullanıcı deneyimi iyileştirildi.

 • Yüklemelerde dosya biçimlerinin algılanması iyileştirildi.

 • Pagure için yinelenen çekme istekleri engellendi.

 • Hayalet çevirilerin görüntülenmesi başarımı iyileştirildi.

 • Çeviri düzenleyicisi yerel tarayıcı metin alanını kullanacak biçimde yeniden uygulandı.

 • Temizleme eklentisinin eklenen yeni dizgeleri bozması sorunu düzeltildi.

 • Eklentiler için API eklendi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.4

15 Aralık 2020 tarihinde yayınlandı.

 • Bileşen oluştururken doğrulama iyileştirildi.

 • Weblate gereksinimi Django 3.1 olarak güncellendi.

 • Yönetim arayüzüne görünümü özelleştirme özelliği eklendi.

 • Toplu düzenlemede yaşanan salt okunur durum işleme sorunu düzeltildi.

 • CodeMirror bütünleştirmesi iyileştirildi.

 • Çeviri dosyalarından boş dizgeleri kaldırma eklentisi eklendi.

 • Çeviriler için CodeMirror düzenleyicisinin kullanılması sağlandı.

 • XML, HTML, Markdown ve reStructuredText için çeviri düzenleyiciye söz dizimi vurgulaması eklendi.

 • Çeviri düzenleyicide yerleştirilebilir ögelerin vurgulanması sağlandı.

 • Standart olmayan dil kodlarının desteği iyileştirildi.

 • Belirsiz dil kodları kullanıldığında uyarı eklendi.

 • Yeni bir çeviri eklenirken kullanıcıya süzülmüş bir dil listesinin sunulması sağlandı.

 • Geçmişteki değişiklikler için arama yetenekleri zenginleştirildi.

 • Fatura ayrıntı sayfaları ve Libre barındırma iş akışı iyileştirildi.

 • Çeviri istatistikleri API uygulaması zenginleştirildi.

 • Çeviri yaparken “diğer çeviriler” sekmesi iyileştirildi.

 • Görevler API uygulaması eklendi.

 • Dosya yükleme başarımı iyileştirildi.

 • Kullanıcı tarafından tanımlanan özel karakterlerin görüntülenmesi iyileştirildi.

 • Kendiliğinden çeviri başarımı iyileştirildi.

 • Kullanıcı arayüzünde birkaç küçük iyileştirme yapıldı.

 • ZIP indirmelerinin adlandırılması iyileştirildi.

 • İzlenmeyen projelerin bildirimlerini alma seçeneği eklendi.

Weblate 4.3.2

4 Kasım 2020 tarihinde yayınlandı.

 • Belirli bileşen dosya maskeleriyle yaşanan çökme sorunu düzeltildi.

 • Ard arda yinelenen sözcük denetiminin doğruluğu iyileştirildi.

 • Pagure çekme istekleri desteği eklendi.

 • Başarısız olan hesap açma işlemlerinin hata iletileri iyileştirildi.

 • Geliştirici yorumlarının Markdown olarak görüntülenmesi geri alındı.

 • “master” dalından farklı bir varsayılan dal kullanan Git depolarının kurulumu basitleştirildi.

 • Yeni oluşturulan iç depoların varsayılan dal olarak main kullanması sağlandı.

 • reStructuredText çevrilirken değiştirilmemiş çevirinin yanlış algılanma oranı azaltıldı.

 • Bazı durumlarda karşılaşılan CodeMirror görüntüleme sorunları düzeltildi.

 • Anlamını netleştirmek için Kalıp grubunun adı “Kaynaklar” olarak değiştirildi.

 • Yolları uzun olan depolar için GitLab çekme istekleri düzeltildi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.3.1

21 Ekim 2020 tarihinde yayınlandı.

 • Kendiliğinden çeviri başarımı iyileştirildi.

 • Kimliği doğrulanmış kullanıcıların oturumlarının sona ermesi sorunu düzeltildi.

 • Sürüm bilgilerini gizleme özelliği eklendi.

 • Bitbucket sunucusuyla kanca uyumluluğu iyileştirildi.

 • Çeviri belleği güncellemelerinin başarımı iyileştirildi.

 • Bellek kullanımı azaltıldı.

 • Matris görünümünün başarımı iyileştirildi.

 • Bir kullanıcının bir projeden kaldırılması için onay adımı eklendi.

Weblate 4.3

15 Ekim 2020 tarihinde yayınlandı.

 • API uygulamasına kullanıcı istatistikleri eklendi.

 • Sayfalanmış sayfalardaki bileşen sıralaması sorunu düzeltildi.

 • Bir sözlük için kaynak dil tanımlaması eklendi.

 • GitHub ve GitLab çekme istekleri desteği yeniden yazıldı.

 • Öneri kaldırıldıktan sonra istatistik sayılarının doğru olması sorunu düzeltildi.

 • Herkese açık kullanıcı profili zenginleştirildi.

 • Zorunlu denetimlerin yapılandırılması sorunu düzeltildi.

 • İç yedekleme belgeleri iyileştirildi.

 • Kaynak dil özniteliği projeden bir bileşene taşındı.

 • Vue I18n biçimlendirme denetimi eklendi.

 • Genel yer belirtici denetimine kurallı ifade desteği eklendi.

 • Matris kipinin görünümü iyileştirildi.

 • Makine çevirisinin adı kendiliğinden öneriler olarak değiştirildi.

 • Birden çok GitLab ya da GitHub kopyası ile etkileşim desteği eklendi.

 • API, proje güncellemelerini, birim güncellemeleri ve silmeleri ile sözlükleri kapsayacak zenginleştirildi.

 • Birim API uygulamasının çoğul dizgeleri düzgün şekilde işlemesi sağlandı.

 • Bileşen oluşturmanın ZIP dosyası ya da belge yüklemesini işleyebilmesi sağlandı.

 • API yanıt durum kodları birleştirildi.

 • Katılımcı anlaşmasında Markdown kullanılabilmesi sağlandı.

 • Kaynak dizge izlemesi iyileştirildi.

 • JSON, YAML ve CSV biçimleriyle uyumluluk iyileştirildi.

 • Dizgeleri silme özelliği eklendi.

 • Dosya indirme başarımı iyileştirildi.

 • Depo yönetimi görünümü iyileştirildi.

 • Android için Java biçiminin kendiliğinden etkinleştirilmesi sağlandı.

 • Yerelleştirilmiş ekran görüntüleri özelliği eklendi.

 • Python 3.9 desteği eklendi.

 • Belirli koşullarda yaşanan HTML dosyalarının çevrilmesi sorunu düzeltildi.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 4.2.2

2 Eylül 2020 tarihinde yayınlandı.

 • JSON biçimlerinde yaşanan kaynak dizgelerin eşleşmesi sorunu düzeltildi.

 • Bazı kimlik doğrulama yapılandırmaları için oturum açma yönlendirmesi düzeltildi.

 • Grup eşitleme ile LDAP kimlik doğrulaması sorunu düzeltildi.

 • Kendiliğinden çeviri ilerlemesini bildirirken yaşanan çökme sorunu düzeltildi.

 • Art bilgiler etkinken Git işlemelerinin bir araya toplanması sorunu düzeltildi.

 • API kullanarak yerel sürüm denetimi sistemi bileşenleri oluşturma sorunu düzeltildi.

Weblate 4.2.1

21 Ağustos 2020 tarihinde yayınlandı.

 • Android kaynaklarında yaşanan bazı yerel ayarlar için çoğul biçimlerin kaydedilmesi sorunu düzeltildi.

 • Bazı XLIFF dosyaları için temizleme eklentisinde yaşanan çökme sorunu düzeltildi.

 • Docker kalıbında yerelleştirme CDN sunucusu kurulması sağlandı.

Weblate 4.2

18 Ağustos 2020 tarihinde yayınlandı.

 • Kullanıcı sayfaları iyileştirildi ve kullanıcı listesi eklendi.

 • 3.x sürümlerinden aktarım desteği kaldırıldı. 4.1 ya da 4.0 sürümünden aktarım yapın.

 • Birkaç tek dilli biçime dışa aktarım özelliği eklendi.

 • Etkinlik çizelgeleri iyileştirildi.

 • Görüntülenecek Yakındaki dizgeler sayısının yapılandırılması sağlandı.

 • Depo hataları ile karşılaşılan bileşenler için kilitleme desteği eklendi.

 • Ana gezinme basitleştirildi (düğmeler simgelerle değiştirildi).

 • Google Çeviri bütünleştirmesinde dil kodunun işlenmesi iyileştirildi.

 • Git bir araya toplama eklentisi Co-authored-by: art bilgileri oluşturabilir.

 • Arama sorgusu işleyici iyileştirildi.

 • Biçim dizgesi denetimlerinin kullanıcıya bildirilmesi iyileştirildi.

 • Toplu durum değişikliklerinin başarımı iyileştirildi.

 • Proje ya da bileşen yeniden adlandırıldıktan sonra uyumluluk yönlendirmeleri eklendi.

 • Dizge onayı, bileşen kilitleme ve lisans değişikliği bildirimleri eklendi.

 • ModernMT desteği eklendi.

 • Dosya yüklenirken onaylanan çevirilerin üzerine yazılmasından kaçınılması sağlandı.

 • Bazı uyumluluk adres yönlendirmelerinin desteği kaldırıldı.

 • ECMAScript kalıp sabitleri denetimi eklendi.

 • Bir bileşeni izleme seçeneği eklendi.

 • JSON birim anahtarlarının başındaki nokta kaldırıldı.

 • Çeviri belleği için ayrı Celery kuyruğu kaldırıldı.

 • Tüm bileşenlerin bir dili bir kerede çevirmesi sağlandı.

 • Content-Security-Policy HTTP üst bilgilerinin yapılandırılması sağlandı.

 • Dillere proje düzeyinde takma ad verme özelliği eklendi.

 • HTML ya da JavaScript yerelleştirmesine yardımcı olmak için yeni eklenti eklendi. Bilgi almak için: JavaScript yerelleştirme CDN.

 • Weblate etki alanının ayarlar bölümünden yapılandırılması sağlandı. Bilgi almak için: SITE_DOMAIN.

 • Bileşene ve projeye göre arama desteği eklendi.

Weblate 4.1.1

19 Haziran 2020 tarihinde yayınlandı.

 • Docker üzerinde kendiliğinden düzeltme ya da eklenti yapılandırmasının değiştirilmesi sorunu düzeltildi.

 • “Hakkında” sayfasında yaşanabilecek çökme sorunu düzeltildi.

 • Bayt koduna derlenmiş yerel ayar dosyalarının kurulumu iyileştirildi.

 • Sözlüğe sözcük ekleme sorunu düzeltildi.

 • Makine çevirisi için klavye kısayolları sorunu düzeltildi.

 • Bazı kurulumlarda günlük olaylarının atlanmasına neden olan hata ayıklama çıktısı kaldırıldı.

 • Proje listesindeki kilit göstergesi sorunu düzeltildi.

 • Bazı kurulumlarda GPG anahtarlarının listelenmesi sorunu düzeltildi.

 • Kullanılacak DeepL API sürümünün seçme özelliği eklendi.

 • SAML hizmet sağlayıcısı olarak davranma özelliği eklendi. Bilgi almak için: SAML kimlik doğrulaması.

Weblate 4.1

15 Haziran 2020 tarihinde yayınlandı.

 • Belirtilen ülke koduyla yeni çeviriler oluşturma özelliği eklendi.

 • Ekran görüntüsü ile kaynak dizgeleri arama özelliği eklendi.

 • İstatistik içgörülerindeki bilgiler zenginleştirildi.

 • “Çeviri” sayfalarında arama düzenlemesi iyileştirildi.

 • Eşzamanlı depo güncellemelerinin işlenmesi iyileştirildi.

 • Proje oluşturma formuna kaynak dil eklendi.

 • Kredilere değişiklik sayısı eklendi.

 • Bazı durumlarda kullanıcı arayüzü dil seçimi düzeltildi.

 • Hesap açma kapalıyken kayıt yöntemlerinin beyaz listeye eklenmesi sağlandı.

 • Sözlükte ilgili terimlerin aranması iyileştirildi.

 • Çeviri belleği eşleşmeleri iyileştirildi.

 • Aynı makine sonuçları gruplandırıldı.

 • Ekran görüntüsünü çeviri sayfasında düzenlemek için doğrudan bağlantı eklendi.

 • Silme onayı penceresi iyileştirildi.

 • ZIP indirmeye kalıplar katıldı.

 • Duyurulara Markdown ve bildirim yapılandırması özellikleri eklendi.

 • Denetim listelerindeki ayrıntılar zenginleştirildi.

 • Yeni dosya biçimleri desteği eklendi: Laravel PHP dizgeleri, HTML dosyaları, OpenDocument biçimi, IDML biçimi, Windows RC dosyaları, INI çevirileri, Inno Setup INI çevirileri, GWT özellikleri, go-i18n JSON dosyaları, ARB dosyası.

 • Yok sayılan denetimlerin durumu için tutarlı olarak yok sayıldı kullanıldı.

 • Etkinleştirilecek varsayılan eklentileri yapılandırma özelliği eklendi.

 • Yok sayılan denetimler için düzenleyici klavye kısayolu düzeltildi.

 • Yer belirtici bulunan dizgelerin makine çevirisi iyileştirildi.

 • Kullanıcı dillerini başlatmayı kolaylaştırmak için hayalet çevirinin görüntülenmesi sağlandı.

 • Dil kodunun işlenmesi iyileştirildi.

 • Kullanıcı dilindeki çevirilerin listenin ilk sırasında görüntülenmesi sağlandı.

 • Şekillendiriciler adı daha genel olan Çeşitler olarak değiştirildi.

 • Yeni kalite denetimleri eklendi: Birden çok değişken adlandırılmamış, Uzun süredir çevrilmemiş, Art arda yinelenen sözcükler.

 • Çeviri belleğini boşaltma özelliği yeniden eklendi.

 • Kaynak denetimlerini yok sayma seçeneği düzeltildi.

 • Değişiklikleri itmek için farklı dallar yapılandırma özelliği eklendi.

 • API uygulamasına HTTP üst bilgilerinde hız sınırlama durumunu bildirme özelliği eklendi.

 • Google Translate V3 API (gelişmiş) desteği eklendi.

 • Bileşen düzeyinde erişimi kısıtlama özelliği eklendi.

 • Çeviri imlerinde boşluk ve diğer özel karakterleri kullanma desteği eklendi. Bilgi almak için: Parametreleri kullanarak davranışı özelleştirmek.

 • Etkinse oluşturulan metin denetiminin her zaman görüntülenmesi sağlandı.

 • API uygulamasına değişiklikleri süzme özelliği eklendi.

 • Sözlüklerin projeler arasında paylaşılması özelliği eklendi.

Weblate 4.0.4

7 Mayıs 2020 tarihinde yayınlandı.

 • Bazı Python 3.8 ortamlarında yaşanan deneme paketini çalıştırma sorunu düzeltildi.

 • Belgelerdeki yazım hataları düzeltildi.

 • Bazı durumlarda yaşanan API kullanılarak bileşenlerin oluşturulması sorunu düzeltildi.

 • Mobil gezinmeyi bozan JavaScript hataları düzeltildi.

 • Bazı denetimlerin görüntülenmesinde yaşanan çökme sorunu düzeltildi.

 • Ekran görüntüleri listesi düzeltildi.

 • Aylık özet bildirimleri düzeltildi.

 • Çeviride bulunmayan birimlerdeki ara çeviri davranışı düzeltildi.

Weblate 4.0.3

2 Mayıs 2020 tarihinde yayınlandı.

 • Raporlarda yaşanabilecek kilitlenme sorunu düzeltildi.

 • Yorumlardaki kullanıcı anmalarının büyük/küçük harfe duyarsız olması sağlandı.

 • Süper kullanıcı olmayan kullanıcılar için PostgreSQL aktarımı düzeltildi.

 • Bileşen oluşturulurken depo adresinin değiştirilmesi sorunu düzeltildi.

 • Yukarı akış deposu kaybolduğunda yaşanan kilitlenme sorunu düzeltildi.

Weblate 4.0.2

27 Nisan 2020 tarihinde yayınlandı.

 • Çeviri istatistiklerinin başarımı iyileştirildi.

 • Etiketleri değiştirme başarımı iyileştirildi.

 • Toplu düzenleme başarımı iyileştirildi.

 • Çeviri belleği başarımı iyileştirildi.

 • Bileşen silinirken yaşanabilecek çökme sorunu düzeltildi.

 • Bazı uç durumlarda yaşanan çeviri değişikliklerinin görüntülenme sorunu düzeltildi.

 • Çok uzun Celery kuyruğu uyarısı iyileştirildi.

 • Tutarlılık denetiminde yaşanması olası hatalı pozitif sorunu düzeltildi.

 • Bağlı bileşen deposu değiştirilirken yaşanan kilitlenme sorunu düzeltildi.

 • Değişiklik listesine, CSV dosyalarına ve raporlara düzenleme uzaklığı eklendi.

 • Kanada Fransızcası için noktalama işareti aralığı denetimlerinde yaşanan hatalı pozitif sorunu düzeltildi.

 • XLIFF dışa aktarmasında yaşanan yer belirticiler sorunu düzeltildi.

 • Sıfır genişlik denetiminde yaşanan hatalı pozitif sorunu düzeltildi.

 • Yapılandırma hatalarının raporlanması iyileştirildi.

 • İki dilli kaynak yükleme sorunu düzeltildi.

 • DeepL makine çevirisi için desteklenen dillerin kendiliğinden algılanması sağlandı.

 • Bazı uç durumlarda yaşanan sabit ilerleme çubuğu görüntüsü sorunu düzeltildi.

 • Çevrilmemiş dizgelerde yaşanan bazı denetimlerin tetiklenmesi sorunu düzeltildi.

Weblate 4.0.1

16 Nisan 2020 tarihinde yayınlandı.

 • PyPI ile yaşanan paket kurulumu sorunu düzeltildi.

Weblate 4.0

16 Nisan 2020 tarihinde yayınlandı.

 • Weblate için artık Python 3.6 ya da üzeri gerekiyor.

 • Bileşen uyarılarına yönetim özeti eklendi.

 • Bozuk depo tarayıcı adreslerine bileşen uyarısı eklendi.

 • Oturum ve hesap açma sayfaları iyileştirildi.

 • Proje erişim denetimi ve iş akışı yapılandırması proje ayarlarıyla bütünleştirildi.

 • i18next için ara değerleme ve iç içe işleme denetimi ve vurgulayıcı eklendi.

 • Yüzde yer belirticileri için denetim ve vurgulayıcı eklendi.

 • Denetim hatalarında önerilerin görüntülenmesi sağlandı.

 • Geçmişe kaynak dizge değişikliklerinin kaydedilmesi sağlandı.

 • Microsoft Translator, API 3 sürümüne yükseltildi.

 • Çeviri belleği arka ucu yeniden yazıldı.

 • Arama içine birkaç is: araması desteği eklendi.

 • İç kara listeler için Çeviri değiştirilmemiş kullanılması sağlandı.

 • Tek dilli po dosyalarındaki yorumların ayıklanması iyileştirildi.

 • Beyaz tahta iletileri duyurular olarak yeniden adlandırıldı.

 • Hesap açma e-postalarında bazen yaşanan sorunlar düzeltildi.

 • Daha fazla sözdizimi çeşidini işlemek için LINGUAS güncelleme eklentisi iyileştirildi.

 • Tek dilli XLIFF kaynak dosyasını düzenlenme sorunu düzeltildi.

 • Arama içine tam eşleşme desteği eklendi.

 • API, ekran görüntüleri, kullanıcılar, gruplar, bileşen listeleri ve gelişmiş proje oluşturma işlemlerini kapsayacak biçimde zenginleştirildi.

 • İki dilli çevirilere kaynak yükleme desteği eklendi.

 • Geliştiricilerden ara dil desteği eklendi.

 • Kaynak dizgeleri onaylama desteği eklendi.

 • Platform genelinde çeviri belleği için indirme seçenekleri zenginleştirildi.

Weblate 3.x serisi

Weblate 3.11.3

11 Mart 2020 tarihinde yayınlandı.

 • Belirli önceliği olan alanların aranması sorunu düzeltildi.

 • Son eklenen dizgeler için önceden tanımlanmış sorgu düzeltildi.

 • Aramada çift eşleşmelerin görüntülenmesi sorunu düzeltildi.

 • Gmail üzerinde bildirimlerin görüntülenmesi sorunu düzeltildi.

 • Geçmişteki değişikliklerin geri alınması sorunu düzeltildi.

 • Özet bildirimlerindeki etkinliklere bağlantılar eklendi.

 • Hesap silme onayı e-postası düzeltildi.

 • Docker kapsayıcısında Slack kimlik doğrulaması desteği eklendi.

 • Abone olunmayan diller için bildirim gönderilmesi engellendi.

 • Başarım özetine Celery kuyrukları katıldı.

 • Eklentiler için belge bağlantıları sorunu düzeltildi.

 • Değiştirilmemiş çeviri denetiminde hatalı negatifler azaltıldı.

 • CVE-2020-6802 sorununu çözmek için bleach bağımlılığı artırıldı.

 • Geçmişte projesi düzeyindeki değişikliklerin listelenmesi sorunu düzeltildi.

 • Bazı uç durumlarda yaşanan istatistiklerin geçersiz kılınması sorunu düzeltildi.

 • Belirli dizge durumları için arama düzeltildi.

 • Biçim dizgesi denetimi, eksik yüzde simgesini algılayacak şekilde iyileştirildi.

 • Bazı üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarında yaşanan kimlik doğrulama sorunu düzeltildi.

Weblate 3.11.2

22 Şubat 2020 tarihinde yayınlandı.

 • Önerilerin görüntülenmesi düzeltildi.

 • Bazı dizgelerin yanlış bir biçimde sözcük içermediğinin bildirilmesine yol açan sorun düzeltildi.

Weblate 3.11.1

20 Şubat 2020 tarihinde yayınlandı.

 • Celery kurulum değişiklikleri belgesi yazıldı.

 • Bileşen oluşturulurken dosya adı doğrulaması iyileştirildi.

 • Bazı bağımlılıkların en düşük sürümleri düzeltildi.

 • Belirli Django sürümlerini kullanan grupların eklenmesi sorunu düzeltildi.

 • Yukarı akış deposuna el ile itme sorunu düzeltildi.

 • Sözlük eşleştirmesi iyileştirildi.

Weblate 3.11

17 Şubat 2020 tarihinde yayınlandı.

 • API ile bileşen oluşturulurken sürüm denetimi sistemi itme adresinin kullanılması sağlandı.

 • Görüntülenen genişlik denetimi artık görüntüye görseli de ekliyor.

 • Bildirim e-postalarındaki bağlantılar düzeltildi.

 • Düz metin içerikli e-postaların görünümü iyileştirildi.

 • Yok sayılan denetimlerin görüntülenmesi ve yeniden etkinleştirilmesi sağlandı.

 • Tek dilli çevirilerde yakın anahtarların görüntülenmesi sağlandı.

 • Dizge şekillendirmelerini gruplama özelliği eklendi.

 • Sistem denetimlerine yeni Weblate sürümlerine yükseltme önerisi eklendi.

 • Yinelenen dil uyarısı için daha ayrıntılı inceleme sağlandı.

 • Proje sayfalarına ayrıntılı lisans bilgileri eklendi.

 • Gerektiğinde yerel kopyaların sığlık düzeyinin kendiliğinden kaldırılması sağlandı.

 • İşlem gerektiren dizgelerin indirilmesinde yaşanan sorun düzeltildi.

 • Aynı dosya modelinin iki kez kullanılmasına karşı uyarı eklendi.

 • Yerleştirilebilir XML ögelerinin ayıklanması iyileştirildi.

 • SINGLE_PROJECT ayarına seçilmiş projeye yönlendirme dayatması eklendi.

 • Yorumları çözümleme özelliği eklendi.

 • İmleri toplu olarak düzenlenme özelliği eklendi.

 • Dizge etiketleri desteği eklendi.

 • Toplu düzenleme eklentisi eklendi.

 • Denetimleri dayatmak seçeneği eklendi.

 • Onay bağlantılarının varsayılan geçerlilik süresi artırıldı.

 • Matomo bütünleştirmesi iyileştirildi.

 • Kaynak dizge değişikliklerinin düzgün işlenmesi için Çevrilmiş düzeltildi.

 • Kendiliğinden güncelleme yapılandırması AUTO_UPDATE seçeneği ile zenginleştirildi.

 • LINGUAS eklentilerinin Weblate üzerindeki çevirileri tam olarak eşitlemesi sağlandı.

Weblate 3.10.3

18 Ocak 2020 tarihinde yayınlandı.

 • translate-toolkit 2.5.0 desteği eklendi.

Weblate 3.10.2

18 Ocak 2020 tarihinde yayınlandı.

 • Projelere kilit göstergesi eklendi.

 • Bazı web tarayıcılarında titremeye neden olan CSS hatası düzeltildi.

 • Yerel ayarları İngilizce olmayan sistemlerde yaşanan arama sorunu düzeltildi.

 • GitHub ve Bitbucket kancaları için depo eşleştirmesi iyileştirildi.

 • Bazı Python 2.7 kurulumlarında yaşanan veri aktarımı sorunları düzeltildi.

 • Git için sığlık düzeyi ile kopyalama yapılandırılması özelliği eklendi.

 • Arka planda bildirimlerin işlenmesi iyileştirildi.

 • Web tarayıcısına geri dönerken yaşanan formun bozuk gönderilmesi sorunu düzeltildi.

 • YAML biçimlendirmesini yapılandırmak için yeni eklenti eklendi.

 • Tek çoğul biçimli dillerde tetiklenmemesi için çoğul biçimler aynı denetimi düzeltildi.

 • Bazı alanlarda kurallı ifade aramasında yaşanan sorun düzeltildi.

Weblate 3.10.1

9 Ocak 2020 tarihinde yayınlandı.

 • API çeviri oluşturma özelliği ile zenginleştirildi.

 • Veri aktarımlarında yaşanan bazı uç durumlar düzeltildi.

 • Django 3.0 uyumluluğu sağlandı.

 • Veri temizleme başarımı iyileştirildi.

 • Özelleştirilebilir security.txt desteği eklendi.

 • Değişiklik günlüğünde sayfa yolları iyileştirildi.

 • Panoda çeviri listesinin görünümü iyileştirildi.

 • Web kancaları için HTTP yanıtları iyileştirildi.

 • Docker kapsayıcısına GitLab birleştirme istekleri desteği eklendi.

Weblate 3.10

20 Aralık 2019 tarihinde yayınlandı.

 • Uygulama kullanıcı arayüzü iyileştirildi.

 • Çift boşluk denetimi eklendi.

 • Yeni diller oluşturulurken yaşanan sorun düzeltildi.

 • Silinmiş e-posta adreslerine denetim günlüğü bildirimlerinin gönderilmesi engellendi.

 • Salt okunur dizge desteği eklendi.

 • Yorumlara Markdown desteği eklendi.

 • Proje bilgilerine çeviri yönerge metninin yerleştirilmesi sağlandı.

 • İkincil diller için panoya kopyalama özelliği eklendi.

 • Mercurial desteği iyileştirildi.

 • Git deposundan alma başarımı iyileştirildi.

 • Dizge yaşını arama özelliği eklendi.

 • Tüm çeviriler için kaynak dilin görüntülenmesi sağlandı.

 • Yakın dizgelerin bağlamının görüntülenmesi sağlandı.

 • Depo işlemleriyle ilgili bildirimler desteği eklendi.

 • Çevirilerin listelenmesi iyileştirildi.

 • Arama yetenekleri zenginleştirildi.

 • Düzenlenecek olarak imlenmiş kendiliğinden çeviri dizgeleri desteği eklendi.

 • Bağlı bileşen uyarıları için yinelenen bildirimlerin gönderilmesi engellendi.

 • Varsayılan birleştirme isteği iletisi iyileştirildi.

 • Zen kipinde dizge durumunun daha iyi belirtilmesi sağlandı.

 • Yandex Translate için daha fazla dil desteği eklendi.

 • Bildirim e-postalarının görünümü iyileştirildi.

 • Çeviri lisansı için seçenek sunuldu.

Weblate 3.9.1

28 Ekim 2019 tarihinde yayınlandı.

 • Yedeklerden bazı gereksiz dosyalar kaldırıldı.

 • Raporlardaki yaşanması olası kilitlenme sorunları düzeltildi.

 • Veri tabanları arasında aktarma sorunu düzeltildi.

 • Git depolarına dayatarak itme desteği eklendi.

 • Kayıt belirtecinin geçersiz kılınması riski azaltıldı.

 • Hesap silme işleminin hız sınırlayıcıya takılma sorunu düzeltildi.

 • Önceliğe göre arama özelliği eklendi.

 • JSON dosyasına dizge eklenirken yaşanabilecek çökme sorunu düzeltildi.

 • Güvenli HTML denetimi ve düzeltmesinin kaynak dizgenin markup koduna uyması sağlandı.

 • Davet edilmiş ve silinmiş kullanıcılara bildirim gönderilmesi engellendi.

 • Docker kapsayıcısında Celery içindeki Redis SSL bağlantısı düzeltildi.

Weblate 3.9

15 Ekim 2019 tarihinde yayınlandı.

 • İndirilen dosyalara Weblate üst verileri eklendi.

 • Başarısız olan denetimler için kullanıcı arayüzü iyileştirildi.

 • Biçim denetimlerinde eksik dizgeler belirtildi.

 • Fransızca noktalama aralığı için özel denetim eklendi.

 • Bazı kalite denetimi hatalarını düzeltme desteği eklendi.

 • Yeni projeler oluşturmak için ayrı izinler eklendi.

 • İstatistikler karakter sayıları ile zenginleştirildi.

 • Java biçemi dil kodları desteği iyileştirildi.

 • Yer belirticiler için yeni genel denetim eklendi.

 • WebExtension JSON yer belirticileri desteği eklendi.

 • Düz XML biçimi desteği eklendi.

 • API, proje, bileşen ve çeviri silme ve oluşturma özellikleri ile zenginleştirildi.

 • Gitea ve Gitee web kancaları desteği eklendi.

 • Yeni özel kurallı ifade temelli denetim eklendi.

 • Paylaşılan çeviri belleğine katkıda bulunma yapılandırması sağlandı.

 • Birden fazla çeviri dosyasını indirmek için ZIP desteği eklendi.

 • XLIFF standardı, en fazla genişlik ve yazı tipi işlenmesi ile uyumlu hale getirildi.

 • Web uygulamalarını çevirmek üzere güvenli HTML biçimlendirmesi için yeni denetim ve düzeltici eklendi.

 • Desteklenmeyen yapılandırma için bileşen uyarısı eklendi.

 • İlk çevirileri hazırlamak için kendiliğinden çeviri eklentisi eklendi.

 • Kendiliğinden çeviri, önerileri eklemek üzere zenginleştirildi.

 • Özet görünümüne eklenti parametreleri eklendi.

 • Sentry için Raven yerine modern Sentry SDK desteği eklendi.

 • Örnek ayarları, üretim ortamına daha uygun olacak biçimde değiştirildi.

 • BorgBackup kullanılarak kendiliğinden yedekleme özelliği eklendi.

 • İstenmeyen dosya güncellemelerini önlemek için RESX için temizleme eklentisi ayrıldı.

 • Gelişmiş arama özellikleri eklendi.

 • Kullanıcıların kendi raporlarını indirmeleri sağlandı.

 • Bileşenlerin yapılandırılmasına yardımcı olacak yerelleştirme rehberi eklendi.

 • GitLab birleştirme istekleri desteği eklendi.

 • Depo durumunun görüntülenmesi iyileştirildi.

 • Kendiliğinden çeviri işlemlerinin arka planda yapılması sağlandı.

Weblate 3.8

15 Ağustos 2019 tarihinde yayınlandı.

 • Benzer bileşenlerin basitleştirilmiş oluşturulması desteği eklendi.

 • XML temelli dosya biçimleri için çeviri imlerini işleme desteği eklendi.

 • İstisnaların Celery günlüğüne kaydedilmesi sağlandı.

 • Depo kapsamındaki eklentilerin başarımı iyileştirildi.

 • Bildirim e-postalarının görünümü iyileştirildi.

 • Parola sıfırlama davranışı düzeltildi.

 • Çeviri sayfalarının çoğunda başarım iyileştirildi.

 • Weblate tarafından bilinmeyen dillerin listesi düzeltildi.

 • Keşfedilen bileşenlere eklentileri kopyalama özelliği eklendi.

 • Dosya içeriğinin yüklenenlerle değiştirilmesi desteği eklendi.

 • Sürüm denetimi sistemi temelli olmayan içeriğin çevrilmesi desteği eklendi.

 • Sosyal ağlarda kullanılmak üzere OpenGraph pano bileşeni görseli eklendi.

 • Canlandırmalı ekran görüntüleri desteği eklendi.

 • Tek dilli XLIFF dosyalarının işlenmesi iyileştirildi.

 • Tek bir etkinlik için birden fazla bildirim gönderilmesi engellendi.

 • Değişiklikleri süzme desteği eklendi.

 • Raporlama için önceden tanımlanmış süreler zenginleştirildi.

 • Azure depoları için web kancası desteği eklendi.

 • Bekleyen öneriler veya çevrilmemiş dizgeler hakkında yeni abone olma bildirimleri eklendi.

 • Bildirim e-postalarına tek tıkla abonelikten ayrılma bağlantısı eklendi.

 • Çevrilmiş denetiminde yaşanan hatalı pozitif sorunu düzeltildi.

 • Yöneticiler için yeni yönetim arayüzü eklendi.

 • Dizge önceliğinin imler kullanılarak belirlenmesi sağlandı.

 • Dil yönetimi görünümleri eklendi.

 • Qt kitaplığı ve Ruby biçim dizgeleri için denetimler eklendi.

 • Tek proje kurulumlarına daha uygun yapılandırma eklendi.

 • Tek dilli çevirilerdeki kaynak dizge değişikliğinde yeni dizge için bildirim eklendi.

 • Arama özelliği olan çeviri belleği için ayrı bir görünüm eklendi.

Weblate 3.7.1

28 Haziran 2019 tarihinde yayınlandı.

 • Belgeler güncellendi.

 • Bazı gereksinim kısıtlamaları düzeltildi.

 • Dil veri tabanı güncellendi.

 • Yerelleştirme güncelleştirmeleri yapıldı.

 • Çeşitli kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri yapıldı.

 • Desteklenmeyen ancak keşfedilen çeviri dosyalarının işlenmesi iyileştirildi.

 • Eksik dosya biçimi gereksinimlerinin daha ayrıntılı olarak bildirilmesi sağlandı.

Weblate 3.7

21 Haziran 2019 tarihinde yayınlandı.

 • Bildirimler için ayrı Celery kuyruğu eklendi.

 • API ile göz atarken uygulamayla tutarlı bir görünüm kullanıldı.

 • Raporlara onaylanmış istatistikleri eklendi.

 • Çeviri bileşeni güncellenirken ilerleme durumunun bildirilmesi sağlandı.

 • Çalışan arka plan bileşeni güncellemesini iptal etme özelliği eklendi.

 • Dosya adı değiştirme işlemleri için kalıp dili zenginleştirildi.

 • Düzenleyici bağlantısı ve depo tarayıcı adresi için kalıplar kullanıldı.

 • Çeviri düzenirken en fazla uzunluk ve geçerli karakter sayısının belirtilmesi sağlandı.

 • Değiştirilmemiş çeviri denetiminde kısaltmaların işlenmesi iyileştirildi.

 • Yeni katkıda bulunanlar için giriş sayfası yenilendi.

 • msgmerge eklentisini yapılandırma desteği eklendi.

 • Bildirim gönderirken SMTP bağlantısının açılması geciktirildi.

 • Hata günlüğü iyileştirildi.

 • MO oluşturma eklentisinde özel konum kullanılması sağlandı.

 • Eski önerileri veya yorumları temizleme eklentileri eklendi.

 • Zen düzenleyicisinde yatay kipi etkinleştirme seçeneği eklendi.

 • Birçok bağlı bileşenle içe aktarma başarımı iyileştirildi.

 • Bazı durumlardaki kurulum örnekleri düzeltildi.

 • Değişiklik uyarılarının görüntülenmesi iyileştirildi.

 • Yeni yatay istatistikler pano bileşeni eklendi.

 • Çoğul biçimler için biçim dizgeleri denetimi iyileştirildi.

 • Yazı tipi yönetim aracı eklendi.

 • Görüntülenen metin boyutları için yeni denetim eklendi.

 • Alt yazı biçimleri desteği eklendi.

 • Diller için genel tamamlanma istatistikleri eklendi.

 • Proje kapsamı ve genel kapsamda raporlama özelliği eklendi.

 • Çeviri durumunu görüntüleyen kullanıcı arayüzü iyileştirildi.

 • Weblate logosu ve renk şeması yenilendi.

 • Bit eşlem simgelerinin görünümü yenilendi.

Weblate 3.6.1

26 Nisan 2019 tarihinde yayınlandı.

 • Tek dilli XLIFF dosyalarının işlenmesi iyileştirildi.

 • Bazı uç durumlarda yaşanan özet bildirimleri sorunu düzeltildi.

 • Eklenti betiği hata uyarısı sorunu düzeltildi.

 • Tek dilli PO dosyaları için MO dosyası oluşturma sorunu düzeltildi.

 • Kaldırılan denetimlerin görüntülenmesi sorunu düzeltildi.

 • Proje listesinde yönetilen projelerin belirtilmesi sağlandı.

 • Eksik sürüm denetimi sistemi deposundan kurtarma için güncellemeye izin verildi.

Weblate 3.6

20 Nisan 2019 tarihinde yayınlandı.

 • Kullanıcı verilerini indirme desteği eklendi.

 • Eklentilerin kurulum sırasında kendiliğinden tetiklenmesi sağlandı.

 • Aktarım çakışmalarını çözümlemek için yönergeler iyileştirildi.

 • Temizleme eklentisinin uygulama mağazası üst veri çevirileriyle uyumlu olması sağlandı.

 • Yeni çeviriler eklenirken dil kodu sözdiziminin yapılandırılabilmesi sağlandı.

 • 2020 Nisan ayında desteğinin bitmesi planlanan Python 2 sürümünün kullanıldığı ile ilgili uyarı eklendi.

 • Görsel klavye için kaynak dizgeden özel karakterlerin ayıklanması sağlandı.

 • Katılımcı istatistikleri, kaynak ve hedef sayılarını yansıtacak şekilde zenginleştirildi.

 • Çeviriler kullanıcılar için devre dışı bırakılmış olsa bile, yöneticilerin ve tutarlılık eklentilerinin çeviri yapabilmesi sağlandı.

 • Language-Team üst bilgi değişikliğini devre dışı bırakma düğmesinin açıklaması düzeltildi.

 • Yorumlarda anılan kullanıcıların bilgilendirilmesi sağlandı.

 • Bileşen kurulumunda dosya biçiminin kendiliğinden algılanması özelliği kaldırıldı.

 • Tek dilli PO dosyaları için MO dosyası oluşturma sorunu düzeltildi.

 • Özet bildirimleri eklendi.

 • Bileşen bildirimlerini sessize alma desteği eklendi.

 • Yeni uyarılar, beyaz tahta iletileri ve bileşenler için bildirimler eklendi.

 • Yönetilen projelerin bildirimlerinin yapılandırılabilmesi sağlandı.

 • Üç harfli dil kodlarının işlenmesi iyileştirildi.

Weblate 3.5.1

10 Mart 2019 tarihinde yayınlandı.

 • Celery systemd birimi örneği düzeltildi.

 • Oturum açma ile HTTP depolarından gelen bildirimler düzeltildi.

 • Tek dilli çeviriler için kaynak dizgeyi düzenlemedeki yarış durumu düzeltildi.

 • Günlüklere başarısız olan eklenti çalıştırma çıktısı eklendi.

 • Yeni dil ekleme seçeneklerinin doğrulanması iyileştirildi.

 • Bileşen ayarlarında dosya biçimlerinin düzenlenmesi sağlandı.

 • Kurulum yönergeleri Python 3 kullanacak biçimde güncellendi.

 • Çevirilerin yüklenmesinde başarım ve tutarlılık iyileştirmeleri yapıldı.

 • Microsoft Terminology hizmetinin geçerli Zeep sürümleriyle uyumlu olması sağlandı.

 • Yerelleştirme güncelleştirmeleri yapıldı.

Weblate 3.5

3 Mart 2019 tarihinde yayınlandı.

 • İç çeviri belleğinin başarımı iyileştirildi.

 • Genel çeviri belleği yönetimi arayüzü eklendi.

 • Hatalı bileşen durumu uyarısı iyileştirildi.

 • Beyaz tahta iletilerini yönetme kullanıcı arayüzü eklendi.

 • Eklenti işleme iletisinin yapılandırılabilmesi sağlandı.

 • Yukarı akış deposu güncellenirken işleme sayısı azaltıldı.

 • Bileşenler projeler arasında taşınırken yaşanabilecek üst veri kaybı sorunu düzeltildi.

 • Zen kipinde gezinme iyileştirildi.

 • Birkaç yeni kalite denetimi eklendi (Markdown ve adresler ile ilgili).

 • Uygulama mağazası üst veri dosyaları desteği eklendi.

 • GitHub ya da Gerrit bütünleştirmesini değiştirme desteği eklendi.

 • Kashida harfleri için denetim eklendi.

 • İşlemeleri sorumluya göre bir araya toplama seçeneği eklendi.

 • XLSX dosya biçimi desteği iyileştirildi.

 • Tesseract 4.0 ile uyumluluk sağlandı.

 • Faturalama eklentisine, ödenmemiş faturalar için 45 gün sonra projeleri silme özelliği eklendi.

Weblate 3.4

22 Ocak 2019 tarihinde yayınlandı.

 • XLIFF yer belirticileri desteği eklendi.

 • Birden fazla Celery görev kuyruğu kullanma özelliği eklendi.

 • Projeleri ve bileşenleri yeniden adlandırma ve taşıma desteği eklendi.

 • Raporlara karakter sayıları eklendi.

 • Çeviri dosyalarının kendiliğinden algılanmasıyla çeviri bileşenlerinin yönlendirme ile oluşturulması özelliği eklendi.

 • Git işlemeleri birleştirme iletilerinin özelleştirilebilmesi sağlandı.

 • Gezinmede bileşen uyarılarının görsel olarak görüntülenmesini sağlandı.

 • Çeviri dosyalarını yükleme başarımı iyileştirildi.

 • Yollamadan önce Git işlemelerini bir araya toplama eklentisi eklendi.

 • Çeviri değişikliklerinin görüntülenmesi iyileştirildi.

 • Varsayılan birleştirme biçemi değiştirilerek yeniden temellendirildi ve yapılandırılabilmesi sağlandı.

 • Dil kodundaki özel kullanım alt etiketlerinin işlenmesi iyileştirildi.

 • Tam metin dizini güncelleme başarımı iyileştirildi.

 • Dosya yükleme API işlevi daha fazla parametreyi destekleyecek biçimde zenginleştirildi.

Weblate 3.3

30 Kasım 2018 tarihinde yayınlandı.

 • Bileşen ve proje silme desteği eklendi.

 • Bazı tek dilli çeviriler için başarım iyileştirildi.

 • Bir çeviriyle ilgili sorunları vurgulamak için çeviri bileşeni uyarıları eklendi.

 • Yapılabildiğinde, XLIFF dizgesi resname değerinin bağlam olarak sunulması sağlandı.

 • XLIFF durumları desteği eklendi.

 • DATA_DIR içindeki yazılamayan dosyalar denetimi eklendi.

 • Değişiklikler için CSV dışa aktarma işlemi iyileştirildi.

Weblate 3.2.2

20 Ekim 2018 tarihinde yayınlandı.

 • Artık gerek duyulmayan Babel bağımlılığı kaldırıldı.

 • Dil tanımları güncellendi.

 • LDAP ve Celery eklentilerinin belgeleri iyileştirildi.

 • Yeni dos-eol ve auto-java-messageformat imlerinin etkinleştirilmesinde yaşanan sorun düzeltildi.

 • PyPI paketindeki setup.py sınamasının çalıştırılmasında yaşanan sorun düzeltildi.

 • Çoğul biçimlerin işlenmesi iyileştirildi.

 • Bazı uç durumlarda yaşanan çeviri yükleme API sorunu düzeltildi.

 • El ile değiştirilirken Git yapılandırmasının güncellenmesinde yaşanan sorun düzeltildi.

Weblate 3.2.1

10 Ekim 2018 tarihinde yayınlandı.

 • Python 2.7 sürümünde backports.csv belge bağımlılığı eklendi.

 • Sınamaların Root olarak çalıştırılması sorunu düzeltildi.

 • Gitexport modülünde hataların işlenmesi iyileştirildi.

 • Yeni eklenen dillerin ilerleme raporlaması düzeltildi.

 • Celery işlemi hatalarının Sentry üzerine doğru şekilde bildirilmesi sağlandı.

 • Qt Linguist ile yeni çeviriler oluştururken yaşanan sorun düzeltildi.

 • Ara sıra yaşanan tam metin dizini güncelleme sorunları düzeltildi.

 • Yeni bileşenler oluşturulurken doğrulama iyileştirildi.

 • Eski önerilerin temizlenmesi desteği eklendi.

Weblate 3.2

6 Ekim 2018 tarihinde yayınlandı.

 • Kendiliğinden eklenti kurulumu için install_addon yönetim komutu eklendi.

 • Hız sınırı ayarlarının daha ayrıntılı olması sağlandı.

 • Excel dosyalarının dışa ve içe aktarılması desteği eklendi.

 • Birden çok bileşen bulma eklentisi olması durumunda bileşen temizleme iyileştirildi.

 • Microsoft Terminology makine çevirisi arka ucu yeniden yazıldı.

 • Weblate üzerindeki bazı işlemlerin yükü Celery üzerine aktarıldı.

 • Arama yetenekleri geliştirildi ve kurallı ifade araması eklendi.

 • Youdao Zhiyun API makine çevirisi desteği eklendi.

 • Baidu API makine çevirisi desteği eklendi.

 • Celery kullanan bütünleşik bakım ve temizleme görevleri eklendi.

 • Çeviri yükleme başarımı neredeyse %25 oranında iyileştirildi.

 • Yükleme sırasında üst bilgilerin birleştirilmesi özelliği kaldırıldı.

 • Özel işleme iletileri özelliği kaldırıldı.

 • Düzenleme kipinin (zen/tam) yapılandırılabilmesi sağlandı.

 • Hataların Sentry üzerine bildirilmesi desteği eklendi.

 • Depolara kendiliğinden güncelleme desteği eklendi.

 • Kullanıcılar tarafından proje ve bileşen oluşturma özelliği eklendi.

 • İç çeviri belleğinin yapılan çevirileri kendiliğinden kaydetmesi sağlandı.

 • Kullanıcı ve projeler için var olan çeviri belleklerini içe aktarma özelliği eklendi.

 • Ekran görüntüleri ile ilgili dizgelerin daha iyi yönetilmesi sağlandı.

 • Java MessageFormat denetimi desteği eklendi.

Çözülen sorunların ayrıntılı listesine bakmak için GitHub üzerindeki 3.2 kilometre taşı bölümüne bakabilirsiniz.

Weblate 3.1.1

27 Temmuz 2018 tarihinde yayınlandı.

 • Bazı kurulumlarda yaşanan deneme paketi sorunu düzeltildi.

Weblate 3.1

27 Temmuz 2018 tarihinde yayınlandı.

 • 3.0.1 öncesi sürümlerden yükseltmeler desteklenmiyor.

 • Ayarlar bölümüne varsayılan işleme iletilerini değiştirme özelliği eklendi.

 • Web kancalarının kendi kendine barındırma ortamları ile uyumluluğunu iyileştirildi.

 • Amazon Translate desteği eklendi.

 • Django 2.1 uyumluluğu sağlandı.

 • Django sistem denetimlerine kurulumla ilgili sorunları tanılama özelliği eklendi.

 • Yakında kapatılacak libravatar hizmetinin desteği kaldırıldı.

 • Değiştirilmemiş çevirileri “Düzenlenmesi gerekli” olarak işaretleyen eklenti eklendi.

 • Çeviri yaparken belirli bir konuma atlama desteği eklendi.

 • Çeviri indirme işleminin özelleştirilebilmesi sağlandı.

 • Çeviri belleği eşleşmelerinde dizge benzerliğinin hesaplanması iyileştirildi.

 • Git işlemelerini GnuPG tarafından imzalama özelliği eklendi.

Weblate 3.0.1

10 Haziran 2018 tarihinde yayınlandı.

 • 2.20 sürümünden geçişte yaşanabilecek sorun düzeltildi.

 • Yerelleştirme güncelleştirmeleri yapıldı.

 • Kullanımdan kaldırılmış kanca örnekleri silindi.

 • Ön bellek belgeleri iyileştirildi.

 • Yönetici belgelerinin görüntülenmesinde yaşanan sorun düzeltildi.

 • Uzun dil adlarının işlenmesi iyileştirildi.

Weblate 3.0

1 Haziran 2018 tarihinde yayınlandı.

 • Erişim denetimi yeniden yazıldı.

 • Modüllerin taşınmasına ve yeniden adlandırılmasına yol açan çeşitli kod temizlemeleri yapıldı.

 • Yeni kendiliğinden bileşen bulma eklentisi eklendi.

 • import_project yönetim komutunun parametreleri zenginleştirildi.

 • Windows RC dosyaları için temel destek eklendi.

 • Katkıda bulunan adlarını PO dosya üst bilgilerinde kaydeden yeni eklenti eklendi.

 • Her bileşene özgü kanca betikleri özelliği kaldırıldı. Bunun yerine eklentiler kullanıldı.

 • Katılımcı anlaşmalarını toplama desteği eklendi.

 • Erişim denetimi değişikliklerinin geçmiş kayıtlarında görülmesi sağlandı.

 • Bir projedeki tüm bileşenlerin çevirilerinin aynı olmasını sağlayan eklenti eklendi.

 • İşleme iletisi kalıplarının daha fazla değişkeni desteklemesi sağlandı.

 • Ek metin bağlamı yazma desteği eklendi.

Weblate 2.x serisi

Weblate 2.20

4 Nisan 2018 tarihinde yayınlandı.

 • Subversion depolarını kopyalama hızı iyileştirildi.

 • Depo kilitleme özelliği, üçüncü taraf kitaplığı kullanacak biçimde değiştirildi.

 • Yalnızca işlem gerektiren dizgeleri indirme desteği eklendi.

 • Aynı anda birkaç dilde arama yapma özelliği eklendi.

 • Gettext çıktı kaydırmasını yapılandıran yeni eklenti eklendi.

 • JSON biçimlendirmesini yapılandıran yeni eklenti eklendi.

 • RFC 6750 uyumlu Bearer kimlik doğrulaması kullanılarak, API üzerine kimlik doğrulama desteği eklendi.

 • Makine çevirisi hizmetlerini kullanan kendiliğinden çeviri özelliği eklendi.

 • Beyaz tahta iletilerine HTML kod imi desteği eklendi.

 • Dizge durumlarını toplu değiştirme özelliği eklendi.

 • En düşük translate-toolkit sürümü 2.3.0 olarak güncellendi. Eski sürümler artık desteklenmiyor.

 • İç çeviri belleği eklendi.

 • Panoya bileşen listeleri özeti ve her bileşen listesinin özeti sayfaları eklendi.

 • DeepL makine çevirisi hizmeti desteği eklendi.

 • Makine çevirisi sonuçlarının Weblate ön belleğine alınması sağlandı.

 • İşlenmiş değişiklikleri yeniden sıralama özelliği eklendi.

Weblate 2.19.1

20 Şubat 2018 tarihinde yayınlandı.

 • 2.18 sürümünden yükseltme sırasında yaşanan aktarım sorunu düzeltildi.

 • Dosya yükleme API doğrulaması iyileştirildi.

Weblate 2.19

15 Şubat 2018 tarihinde yayınlandı.

 • Bazı dosya biçimlerinde yaşanan içe aktarma sorunları düzeltildi.

 • İnsan dostu tarayıcı bilgilerinin denetim günlüğünde görüntülenmesi sağlandı.

 • Dosyalar için TMX dışa aktarıcısı eklendi.

 • Çeviri dosyalarının yüklenmesinde çeşitli başarım iyileştirmeleri yapıldı.

 • Django kullanımını öne alacak biçimde Weblate erişim yönetimini devre dışı bırakma seçeneği eklendi.

 • Büyük dizgeler için sözlük arama hızı iyileştirildi.

 • django_auth_ldap 1.3.0 uyumluluğu sağlandı.

 • Yapılandırma hatalarının kaydedilmesi ve kalıcı olarak bildirilmesi sağlandı.

 • Beyaz boşluk düzelticisinde imlerin yok sayılmasına uyuldu.

 • Bazı Subversion kurulumlarıyla uyumluluk geliştirildi.

 • İç makine çevirisi hizmeti iyileştirildi.

 • SAP Translation Hub hizmeti desteği eklendi.

 • Microsoft Terminology hizmeti desteği eklendi.

 • Bildirim e-postalarındaki reklam özelliği kaldırıldı.

 • Dil düzeyinde çeviri ilerleme raporları iyileştirildi.

 • Farklı çoğul biçim formülleri desteği iyileştirildi.

 • stdlayout kullanmayan Subversion depoları desteği eklendi.

 • Çeviri iş akışlarını özelleştirme eklentileri eklendi.

Weblate 2.18

15 Aralık 2017 tarihinde yayınlandı.

 • Katılımcı istatistikleri zenginleştirildi.

 • Özel karakterler sanal klavye yapılandırması iyileştirildi.

 • DTD dosya biçimi desteği eklendi.

 • Klavye kısayolları, tarayıcı ve sistem kısayolları ile çakışma olasılığını düşürmek için değiştirildi.

 • XLIFF dosyaları için onaylandı imi desteği iyileştirildi.

 • gettext PO dosyalarında uzun dizgelerin kaydırılmaması özelliği eklendi.

 • Geçerli çevirinin kalıcı bağlantısını kopyalama düğmesi eklendi.

 • Django 1.10 desteği kaldırıldı ve Django 2.0 desteği eklendi.

 • Çeviri sırasında çevirilerin kilitlenmesi özelliği kaldırıldı.

 • Tek dilli çevirilere yeni dizgeler ekleme özelliği eklendi.

 • Seçilmiş onaylayıcılar ile çeviri iş akışı özelliği eklendi.

Weblate 2.17.1

13 Ekim 2017 tarihinde yayınlandı.

 • Bazı özel durumlarda deneme paketinin çalıştırılmasında yaşanan sorun düzeltildi.

 • Yereller güncellendi.

Weblate 2.17

13 Ekim 2017 tarihinde yayınlandı.

 • Git kopyalarının varsayılan olarak sığ olması sağlandı.

 • Büyük çeviri dosyalarını güncelleme başarımı artırıldı.

 • Belirli e-posta adresleri ile hesap açılması engelleme özelliği eklendi.

 • Kullanıcıların kendi yorumlarını silebilmesi özelliği eklendi.

 • Arama ve değiştirme özelliği için ön izleme adımı eklendi.

 • Arama ve yükleme formlarındaki ayarların istemci tarafında tutulması sağlandı.

 • Arama yetenekleri zenginleştirildi.

 • Her projeye özel erişim denetimi yapılandırmasının ayrıntıları artırıldı.

 • BASE_DIR varsayılan değeri değiştirildi.

 • Yanlışlıkla silmeyi önlemek için hesap silme işleminin iki adımda yapılması sağlandı.

 • Proje erişim denetimi ayarlarını düzenleme özelliği eklendi.

 • Öneriler için Akismet ile istenmeyen içerikleri engelleme özelliği eklendi.

Weblate 2.16

11 Ağustos 2017 tarihinde yayınlandı.

 • Çeşitli başarım iyileştirmeleri yapıldı.

 • İç içe geçmiş JSON biçimi desteği eklendi.

 • WebExtension JSON biçimi desteği eklendi.

 • Git dışa aktarıcıda yaşanan kimlik doğrulaması sorunu düzeltildi.

 • Belirli durumlar için CSV içe aktarma işlemi iyileştirildi.

 • Diğer çeviriler pano bileşeni görünümü iyileştirildi.

 • En fazla uzunluk denetimlerinin formda metnin uzunluğunu dayatması sağlandı.

 • commit_pending yaşının her bileşene özel yapılandırılabilmesi sağlandı.

 • Kullanıcı arayüzünde bazı sadeleştirmeler yapıldı.

 • Çevirilerin bileşen/proje/site genelinde aramasında yaşanan sorun düzeltildi.

Weblate 2.15

30 Haziran 2017 tarihinde yayınlandı.

 • Diğer çevirilerden daha fazla ilgili çevirinin görüntülenmesi sağlandı.

 • Geçerli dizgenin diğer dillerdeki çevirilerini görüntüleme özelliği eklendi.

 • Litvanyaca için varsayılan olarak 4 çoğul biçimin kullanılması sağlandı.

 • Farklı biçimdeki tek dilli dosyalarda yaşanan yükleme sorunu düzeltildi.

 • Başarısız olan kimlik doğrulaması hata iletileri iyileştirildi.

 • Sözcüğü sözlükten silerken sayfa durumunun korunması sağlandı.

 • İkincil dil çevirisini düzenlemek için doğrudan bağlantı eklendi.

 • Perl biçimi kalite denetimi eklendi.

 • Yeniden kullanılan parolaları reddetme özelliği eklendi.

 • Araç çubuğu sağdan sola yazılan dilleri düzenlemek için zenginleştirildi.

Weblate 2.14.1

24 Mayıs 2017 tarihinde yayınlandı.

 • Arama sonuçları sayfalandırılırken yaşanabilecek sorun düzeltildi.

 • Bazı uç durumlarda yaşanan eski sürümlerden aktarım sorunu düzeltildi.

 • Proje izleme ve izlemeyi bırakma işlemlerinde yaşanabilecek CSRF sorunu düzeltildi.

 • Parola sıfırlama işleminde kullanıcı kimliğinin doğrulanması özelliği kaldırıldı.

 • Parola unutulduğunda yaşanabilecek CAPTCHA atlama sorunu düzeltildi.

Weblate 2.14

17 Mayıs 2017 tarihinde yayınlandı.

 • Sözlük kayıtlarının eklenmesinde AJAX kullanıldı.

 • Oturumu kapatma işleminde CSRF engellemesi için POST kullanımına geçildi.

 • API anahtarı belirtecini sıfırlama işleminde CSRF engellemesi için POST kullanımına geçildi.

 • Weblate tarafından, Content-Security-Policy ayarının varsayılan olarak yapılması sağlandı.

 • Yerel düzenleyici adresinin, kendi kendine XSS tehlikesini önlemek için doğrulanması sağlandı.

 • Parolanın varsayılan olarak bilinen sorunlara karşı doğrulanması sağlandı.

 • Kullanıcıların, hesaplarında yapılan parola değişikliği gibi önemli işlemlerle ilgili bilgilendirilmesi sağlandı.

 • CSV dışa aktarımlarında olabilecek formüllerden kaçınılması sağlandı.

 • Güvenlikte bazı küçük iyileştirmeler yapıldı.

 • Kimlik doğrulama girişimlerine hız sınırlama özelliği eklendi.

 • Geçmişe öneri içeriklerinin kaydedilmesi sağlandı.

 • Önemli hesap işlemlerinin denetim günlüğüne kaydedilmesi sağlandı.

 • Hesap silme ya da ilişkilendirme işlemlerinde parola onayı istenmesi özelliği eklendi.

 • Önerinin yapıldığı zamanın görüntülenmesi sağlandı.

 • Sondaki noktalı virgül karakteri kalite denetimi eklendi.

 • Arama bağlantılarının paylaşılabildiğinden emin olunması sağlandı.

 • API üzerine kaynak dizge bilgileri ve ekran görüntüleri eklendi.

 • API yüklemesi ile çevirilerin üzerine yazma özelliği eklendi.

Weblate 2.13.1

12 Nisan 2017 tarihinde yayınlandı.

 • Yönetilen projelerin kullanıcı profilinde listelenmesinde yaşanan sorun düzeltildi.

 • Bazı izinlerin eksik olmasına neden olan aktarım sorunu düzeltildi.

 • Çevirileri indirirken geçerli dosya biçiminin listelenmesinde yaşanan sorun düzeltildi.

 • Kullanıcı izinlerinin yetersiz olduğu bir projeye erişmeye çalıştığında HTTP 404 sayfasının görüntülenmesi sağlandı.

Weblate 2.13

12 Nisan 2017 tarihinde yayınlandı.

 • Çeviri kalıplarında yaşanan kalite denetimleri sorunu düzeltildi.

 • Çeviri kaybında tetiklenen kalite denetimi eklendi.

 • Bekleyen kullanıcı önerilerini görüntüleme seçeneği eklendi.

 • Bileşen listelerini kendiliğinden oluşturma seçeneği eklendi.

 • Kimliğini doğrulamamış kullanıcılara görüntülenecek varsayılan panonun yapılandırılabilmesi sağlandı.

 • Onaylama işlemi için 25 rastgele dizgeye göz atma seçeneği eklendi.

 • Geçmişe dizge değişikliği işlemlerinin kaydedilmesi sağlandı.

 • Yeni çeviri ekleme sırasındaki hata bildirimleri iyileştirildi.

 • Proje içindeki her dile özel arama özelliği eklendi.

 • Grup erişim denetimi listeleri belirli izinlerle sınırlandırıldı.

 • Her projeye özel ayrı erişim denetimi listesi için grup erişim denetimi listesinin kullanılması sağlandı.

 • İzin denetiminin daha ayrıntılı yapılması sağlandı.

 • Kullanıcı arayüzünde bazı küçük iyileştirmeler yapıldı.

Weblate 2.12

3 Mart 2017 tarihinde yayınlandı.

 • Grup yönetimi arayüzü iyileştirildi.

 • Yandex Translate API desteği eklendi.

 • Site genelinde arama hızı iyileştirildi.

 • Proje ve bileşen kapsamında arama özelliği eklendi.

 • Proje ve bileşen kapsamında arama ve değiştirme özelliği eklendi.

 • Tutarsız çevirilerin görüntülenmesi iyileştirildi.

 • Kaynak dosyaları yerel düzenleyicide açma desteği eklendi.

 • Görsel klavyeyi özel karakterlerle yapılandırma desteği eklendi.

 • Kaynak dizgeleri eşleştirmek için görsel karakter tanıma (OCR) desteği ile ekran görüntüsü yönetimi iyileştirildi.

 • Varsayılan işleme iletisine çeviri bilgileri ve adresi eklendi.

 • Joomla! çeviri biçimi desteği eklendi.

 • Farklı dosya biçimleri için içe aktarma güvenilirliği iyileştirildi.

Weblate 2.11

31 Ocak 2017 tarihinde yayınlandı.

 • Dil sayfasına ayrıntılı dil bilgileri eklendi.

 • Mercurial arka ucunda iyileştirmeler yapıldı.

 • Çeviri bileşeni önceliğini belirtme özelliği eklendi.

 • Daha az kullanılan izinlerle bile Grup erişim denetiminin daha tutarlı kullanılması sağlandı.

 • Kanca betiklerine WL_BRANCH değişkeni eklendi.

 • Geliştirici belgeleri iyileştirildi.

 • Git dışa aktarma eklentisinde çeşitli Git sürümleriyle daha iyi uyumluluk sağlandı.

 • Her proje ve her bileşen için ayrı istatistikler özelliği eklendi.

 • Microsoft Translate API desteğine iyileştirmek için dil kodu eşleme özelliği eklendi.

 • Çeviri silme işleminin daha hızlı yapılabilmesi için tam metin temizleme işlemi arka plan görevine taşındı.

 • Tek çoğul biçimi olan dillerde çoğul kaynağın görüntülenme sorunu düzeltildi.

 • import_project komutunda hata işleme iyileştirildi.

 • Çeşitli başarım iyileştirmeleri yapıldı.

Weblate 2.10.1

20 Ocak 2017 tarihinde yayınlandı.

 • Parola sıfırlama formundan hesabın varlığı bilgisinin sızdırılması engellendi (CVE-2017-5537).

Weblate 2.10

15 Aralık 2016 tarihinde yayınlandı.

 • Çoğul biçimlerin aynı olup olmadığına bakan kalite denetimi eklendi.

 • Kimlik doğrulaması kullanan depolarda yaşanan GitHub kancaları sorunu düzeltildi.

 • İsteğe bağlı Git dışa aktarma modülü eklendi.

 • Microsoft Cognitive Services Translator API desteği eklendi.

 • Proje ve bileşen kullanıcı arayüzü basitleştirildi.

 • Kontrol karakterlerini kaldıran kendiliğinden düzeltme özelliği eklendi.

 • Projelere her dilin özeti görünümü eklendi.

 • CSV dışa aktarma özelliği eklendi.

 • İstatistiklerin CSV olarak indirilmesi özelliği eklendi.

 • Tüm çevirilere hızlı özet için matris görünümü eklendi.

 • Değişiklikler ve dizgeler için temel API eklendi.

 • Makine çevirileri için Apertium APy sunucusu desteği eklendi.

Weblate 2.9

4 Kasım 2016 tarihinde yayınlandı.

 • createadmin yönetim komutu parametreleri zenginleştirildi.

 • import_json komutu var olan bileşenleri işlemek için zenginleştirildi.

 • YAML dosyaları desteği eklendi.

 • Proje sahiplerinin çeviri bileşenini ve proje ayrıntılarını yapılandırması özelliği eklendi.

 • Projeler için “Abone olma” terimi “İzleme” terimi ile değiştirildi.

 • Projelerin doğrudan proje sayfasından izlenebilmesi sağlandı.

 • Çok dilli durum pano bileşeni eklendi.

 • Kaynak gösterilmiyorsa ikincil dilin vurgulanması sağlandı.

 • Geçmişe öneri silme işlemlerinin kaydedilmesi sağlandı.

 • Kullanıcı profilinde dil seçimi arayüzü iyileştirildi.

 • Bileşen için beyaz tahta iletilerinin görüntülenmesinde yaşanan sorun düzeltildi.

 • Kaydettikten sonra ayarlar sekmesinin seçili tutulması sağlandı.

 • Kaynak dizge yorumunun daha belirgin görüntülenmesi sağlandı.

 • Git depoları için Gettext PO birleştirme sürücüsünün kendiliğinden kurulması sağlandı.

 • Arama ve değiştirme özelliği eklendi.

 • Çeviriler için görsel bağlam (ekran görüntüleri) yükleme özelliği eklendi.

Weblate 2.8

31 Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı.

 • Belgelendirmede iyileştirmeler yapıldı.

 • Çeviriler.

 • Paketlenmiş JavaScript kitaplıkları güncellendi.

 • list_translators yönetim komutu eklendi.

 • Django 1.8 desteği eklendi.

 • Django 1.10 uyumluluğunda yaşanan sorun düzeltildi.

 • Subversion desteği eklendi.

 • XML geçerlilik denetimi uyumsuz XML kod imlerinden ayrıldı.

 • API, HIDE_REPO_CREDENTIALS ayarlarına uyacak biçimde düzeltildi.

 • Zen kipinde kaynak değişikliğinin görüntülenmesi sağlandı.

 • Alt + PageUp/PageDown/Home/End kısayol tuşlarının Zen kipinde de çalışması sağlandı.

 • Değişikliklerin tam zamanını görüntüleyen ipucu eklendi.

 • Çeviri sayfasına süzgeç seçme ve arama yapma seçeneği eklendi.

 • Çeviri silme kullanıcı arayüzü eklendi.

 • Yerleştirilebilir ögeleri ekleme davranışı iyileştirildi.

 • Zen kipinde yaşanan kendiliğinden kilitleme sorunları düzeltildi.

Weblate 2.7

10 Temmuz 2016 tarihinde yayınlandı.

 • Google web çeviri makine çeviri hizmeti kaldırıldı.

 • Çeviri eklenirken işleme iletisi iyileştirildi.

 • İbranice için Google Çeviri API düzeltildi.

 • Mercurial 3.8 ile uyumluluk sağlandı.

 • import_json yönetim komutu eklendi.

 • Listelenen çevirilerin doğru sıralanması sağlandı.

 • Yalnızca bir farkın değil, tam öneri metninin görüntülenmesi sağlandı.

 • API zenginleştirildi (ayrıntılı depo durumu, istatistikler, …).

 • Deneme paketindeki deneme depoları için ağ erişimi gereksinimi kaldırıldı.

Weblate 2.6

28 Nisan 2016 tarihinde yayınlandı.

 • Dil süzgeci ile bileşenlerin doğrulanmasında yaşanan sorun düzeltildi.

 • XLIFF dosyaları desteği iyileştirildi.

 • İngilizce olmayan kaynakların makine çevirisi sorunu düzeltildi.

 • REST API eklendi.

 • Django 1.10 uyumluluğu sağlandı.

 • Beyaz tahta iletilerine kategori özelliği eklendi.

Weblate 2.5

10 Mart 2016 tarihinde yayınlandı.

 • Proje sahipleri için kendiliğinden çeviri düzeltildi.

 • İşleme ve itme işlemlerinin başarımı iyileştirildi.

 • Komut satırından öneriler eklemek için yeni yönetim komutu eklendi.

 • Dosya yüklerken yorumları birleştirme özelliği eklendi.

 • C printf biçimindeki bazı GNU eklentileri desteği eklendi.

 • Belgelendirmede iyileştirmeler yapıldı.

 • Çevirmen kredileri oluşturma özelliği eklendi.

 • Katılımcı istatistikleri oluşturma özelliği eklendi.

 • Site genelinde aramanın yalnızca bir dilde arama yapması sağlandı.

 • Ermenice için kalite denetimleri iyileştirildi.

 • Çeviriler var olmadan çeviri bileşenlerini başlatma özelliği eklendi.

 • Qt TS ile yeni çeviriler ekleme özelliği eklendi.

 • PHP dosyalarını çevirme desteği iyileştirildi.

 • Kalite denetimlerinin başarımı iyileştirildi.

 • Denetim hatalarının site genelinde aranması sorunu düzeltildi.

 • Kaynak dili belirtme seçeneği eklendi.

 • XLIFF dosyaları desteği iyileştirildi.

 • import_project için seçenekler listesi zenginleştirildi.

 • Beyaz tahta iletileri için hedefleme iyileştirildi.

 • Projeler arasında kendiliğinden çeviri özelliği eklendi.

 • Tam metin arama dizini iyileştirildi.

 • Kendiliğinden çeviri için yönetim komutu eklendi.

 • Yerleştirilebilir ögeleri vurgulama özelliği eklendi.

 • Yerleştirilebilir ögeler, denetimler ve makine çevirileri için klavye kısayolları eklendi.

 • Çeviri kilitleme özelliği iyileştirildi.

 • AngularJS ara değerlemesi için kalite denetimi eklendi.

 • Kapsamlı grup tabanlı erişim denetimi listeleri eklendi.

 • Düzenlenmesi gereken dizgeler (eski adıyla belirsiz) terimi açıklığa kavuşturuldu.

 • İşlem yapılması gereken ve çevrilmemiş dizgelerle ilgili terimler açıklığa kavuşturuldu.

 • Python 3 desteği eklendi.

 • Django 1.7 desteği kaldırıldı.

 • Yeni gettext PO dosyaları oluşturmak için msginit bağımlılığı kaldırıldı.

 • Yapılandırılabilir pano görünümleri eklendi.

 • İşleme hatalarıyla ilgili bildirimler iyileştirildi.

 • Aynı adlı bileşenleri import_project komutu ile içe aktarma seçeneği eklendi.

 • PHP dosyalarını çevirme desteği iyileştirildi.

 • Sözlüğü XLIFF olarak dışa aktarma özelliği eklendi.

 • Tüm çevirileri XLIFF ve gettext PO olarak dışa aktarma özelliği eklendi.

 • Belgelendirmede iyileştirmeler yapıldı.

 • Kendiliğinden grup atamalarını yapılandırma özelliği eklendi.

 • Yeni çevirilerin eklenmesi iyileştirildi.

Weblate 2.4

20 Eylül 2015 tarihinde yayınlandı.

 • PHP dosyaları desteği iyileştirildi.

 • Anonim kullanıcıya erişim denetimi listesi ekleme özelliği eklendi.

 • import_project komutunun yapılandırılabilirliği iyileştirildi.

 • Geçmişin CSV dökümünü alma özelliği eklendi.

 • Kopyalama/yapıştırma işlemlerinde boşluk karakteri hataları engellendi.

 • Bitbucket web kancaları desteği eklendi.

 • Çeviri yüklerken belirsiz dizgeler üzerine uygulanan denetim sıkışlaştırıldı.

 • Birkaç adres değişti. Yer imlerinizi güncellemeniz gerekebilir.

 • Kanca betiklerinin, geçerli klasör olarak sürüm denetimi sistemi kökü ile yürütülmesi sağlandı.

 • Kanca betiklerinin, geçerli bileşeni tanımlayan ortam değişkenleriyle yürütülmesi sağlandı.

 • Tam metin dizinini en iyi duruma getiren yönetim komutu eklendi.

 • Rollbar üzerine hata bildirme desteği eklendi.

 • Projelere birden fazla sahip olabilmesi özelliği eklendi.

 • Proje sahiplerinin kendilerini yönetebilmesi özelliği eklendi.

 • gettext PO ile kullanılan javascript-format desteği eklendi.

 • XLIFF olarak yeni çeviri ekleme özelliği eklendi.

 • Dosya biçiminin kendiliğinden algılanması iyileştirildi.

 • Klavye kısayolları zenginleştirildi.

 • Birkaç dil için sözlük eşleştirmesi iyileştirildi.

 • Sayfaların çoğunun düzeni iyileştirildi.

 • Çeviri yaparken sözlüğe sözcük ekleme özelliği eklendi.

 • Weblate tarafından yönetilen dilleri süzme özelliği eklendi.

 • CSV dosyalarını çevirme ve içe aktarma özelliği eklendi.

 • Durağan dosyaların işlenmesi yeniden yazıldı.

 • Tek seçenek olduğunda, üçüncü taraf hizmetine doğrudan oturum / hesap açma bağlantılarının sunulması sağlandı.

 • Hesap silinirken bekleyen değişikliklerin işlenmesi sağlandı.

 • Site adını değiştiren yönetim komutu eklendi.

 • Varsayılan işleyeni yapılandırma seçeneği eklendi.

 • Yeni çeviri eklenmesinden sonra kancası eklendi.

 • Gönderime birden çok dosya eklemek için Ekle seçeneği eklendi.

Weblate 2.3

22 Mayıs 2015 tarihinde yayınlandı.

 • Django 1.6 ve South aktarımlarının desteği kaldırıldı.

 • Java özellik dosyaları kullanılırken yeni çeviriler ekleme özelliği eklendi.

 • Düzenleme yapmadan öneriyi onaylama özelliği eklendi.

 • Google OAuth 2.0 desteği iyileştirildi.

 • Microsoft .resx dosyaları desteği eklendi.

 • Varsayılan robots.txt dosyası çevirilerin kapsamlı olarak taranmasını engelleyecek biçimde ayarlandı.

 • Önerileri kabul etme iş akışı basitleştirildi.

 • Önemli bildirimleri her zaman alacak proje sahipleri eklendi.

 • Tek dilli kalıbın düzenlenmesini devre dışı bırakma özelliği eklendi..

 • Depo durumu görünümünde ayrıntılar artırıldı.

 • Çeviriyi değiştirirken kalıbı düzenlemek için doğrudan bağlantı eklendi.

 • Proje sahiplerine daha fazla izin eklenmesi sağlandı.

 • Zen kipinde ikincil dilin görüntülenmesi sağlandı.

 • Kaynak dizgenin ikincil dil için gizlenmesi özelliği eklendi.

Weblate 2.2

19 Şubat 2015 tarihinde yayınlandı.

 • Başarım iyileştirmeleri yapıldı.

 • Konum ve yorum alanlarında tam metin arama özelliği eklendi.

 • Yeni SVG/JavaScript temelli etkinlik çizelgeleri eklendi.

 • Django 1.8 desteği eklendi.

 • Yorumları silme özelliği eklendi.

 • Sahip SVG simgesi eklendi.

 • Google Analytics desteği eklendi.

 • Çeviri dosyası adlarının işlenmesi iyileştirildi.

 • Tek dilli JSON çevirileri desteği eklendi.

 • Geçmişe bileşen kilitleme işlemlerinin kaydedilmesi sağlandı.

 • Tek dilli çeviriler için kaynak (kalıp) dilini düzenleme özelliği eklendi.

 • Temel Gerrit desteği eklendi.

Weblate 2.1

5 Aralık 2014 tarihinde yayınlandı.

 • Mercurial depoları desteği eklendi.

 • Glyphicon yazı tipi Awesome ile değiştirildi.

 • Sosyal ağ kimlik doğrulama hizmetlerinin simgeleri eklendi.

 • Düğme renklerinin ve simgelerinin tutarlılığı artırıldı.

 • Belgelendirmede iyileştirmeler yapıldı.

 • Çeşitli hata düzeltmeleri yapıldı.

 • Küçük ekranlar için çeviri listesindeki sütunların kendiliğinden gizlenmesi sağlandı.

 • Dosya sistemi yollarının yapılandırması değiştirildi.

 • SSH anahtarlarının işlenmesi ve depolanması iyileştirildi.

 • Depo kilitleme özelliği iyileştirildi.

 • Her kaynak dizge için özelleştirilebilir kalite denetimleri eklendi.

 • Tamamlanan çevirilerin panoda gizlenmesi sağlanması.

Weblate 2.0

6 Kasım 2014 tarihinde yayınlandı.

 • Bootstrap kullanan yeni uyumlu kullanıcı arayüzü eklendi.

 • Sürüm denetimi sistemi arka ucu yeniden yazıldı.

 • Belgelendirmede iyileştirmeler yapıldı.

 • Site genelindeki iletiler için beyaz tahta eklendi.

 • Dizgelerin önceğinin yapılandırılabilmesi sağlandı.

 • JSON dosya biçimi desteği eklendi.

 • Bazı durumlarda mo dosyaları oluşturulurken yaşanan sorun düzeltildi.

 • GitLab bildirimleri özelliği eklendi.

 • Çeviri önerilerini devre dışı bırakma özelliği eklendi.

 • Django 1.7 desteği eklendi.

 • Erişim denetimi listesi projelerine kullanıcı yönetimi eklendi.

 • Arama olanakları genişletildi.

 • Çevirmenlere çoğul biçimler hakkında daha fazla ipucu verilmesi sağlandı.

 • Git deposunun kilitlenmesi sorunu düzeltildi.

 • Eski Git sürümleriyle uyumluluk sağlandı.

 • Erişim denetimi listesi desteği geliştirildi.

 • Her dil için tırnak ve diğer özel karakter düğmeleri eklendi.

 • İstatistikleri JSONP olarak dışa aktarma özelliği eklendi.

Weblate 1.x serisi

Weblate 1.9

6 Mayıs 2014 tarihinde yayınlandı.

 • Django 1.6 uyumluluğu sağlandı.

 • Artık Django 1.4 uyumluluğu korunmuyor.

 • Çeviriler için kilitleme ve kilit açma yönetim komutları eklendi.

 • Qt TS dosyaları desteği iyileştirildi.

 • Kullanıcıların hesaplarını silebilmesi sağlandı.

 • Avatarları devre dışı bırakma özelliği eklendi.

 • Ad ve soyad öznitelikleri birleştirildi.

 • Avatarların sunucu tarafında tutulması ve ön belleğe alınması sağlandı.

 • shields.io simgeleri desteği eklendi.

Weblate 1.8

7 Kasım 2013 tarihinde yayınlandı.

 • Lütfen yükseltme yönergeleri için rehbere bakın.

 • Proje özetinin görünümü güzelleştirildi.

 • Paylaşım seçeneklerinin daha iyi görünmesi sağlandı.

 • Anonim kullanıcı izinleri üzerinde daha fazla denetim sağlandı.

 • Üçüncü taraf hizmetlerini kullanarak oturum açma desteği eklendi. Bilgi almak için rehbere bakabilirsiniz.

 • Kullanıcı adı yerine e-posta ile oturum açılabilmesi sağlandı.

 • Belgelendirmede iyileştirmeler yapıldı.

 • Kaynak dizge onaylama işlemi geliştirildi.

 • Tüm dizgelerde arama özelliği eklendi.

 • Kaynak dizgelerin izlenmesi iyileştirildi.

 • Hesap açılışına Captcha koruması eklendi.

Weblate 1.7

7 Ekim 2013 tarihinde yayınlandı.

 • Lütfen yükseltme yönergeleri için rehbere bakın.

 • Python parantezi biçim dizgesini denetleme desteği eklendi.

 • Kalite denetimlerinin her bileşen için ayrı özelleştirilmesi sağlandı.

 • Çeviri istatistiklerine göre ayrıntılar eklendi.

 • Öneri, denetim ve yorumların dizgelerle ilişkilendirme yöntemi değiştirildi.

 • Kullanıcıların gönderim iletisine metin ekleyebilmesi sağlandı.

 • Yeni dil isteklerine abone olma özelliği eklendi.

 • Yeni çeviriler ekleme özelliği eklendi.

 • Pano bileşenleri ve çizelgelerde Pango + Cairo yerine Pillow kullanılması sağlandı.

 • Durum simgesi pano bileşeni eklendi.

 • Geçersiz metin yönü denetimi kaldırıldı.

 • Sözlükte yapılan değişiklikler geçmiş kayıtlarına eklendi.

 • Çeviri görünümü başarımı iyileştirildi.

Weblate 1.6

25 Temmuz 2013 tarihinde yayınlandı.

 • Hesap açarken çıkabilecek sorunların işlenmesi iyileştirildi.

 • Değişikliklere göz atma özelliği eklendi.

 • Makine çevirisi önerilerinin sıralanması düzeltildi.

 • MyMemory makine çevirisi desteği iyileştirildi.

 • Amagama makine çevirisi desteği eklendi.

 • Sık kullanılan sayfalarda çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

 • Arama sonuçlarında aranan ifadenin vurgulanması sağlandı.

 • İleti kaydedilirken kendiliğinden düzeltme özelliği eklendi.

 • Çeviri geçmişini izleme ve geri döndürme özellikleri eklendi.

 • Google Çeviri API desteği eklendi.

 • SSH sunucu anahtarları yönetimi desteği eklendi.

 • Çeşitli form doğrulama iyileştirmeleri yapıldı.

 • Çeşitli kalite denetimi iyileştirmeleri yapıldı.

 • İçe aktarma başarımı iyileştirildi.

 • Önerilere oy verme desteği eklendi.

 • Yönetim arayüzü sadeleştirildi.

Weblate 1.5

16 Nisan 2013 tarihinde yayınlandı.

 • Lütfen yükseltme yönergeleri için rehbere bakın.

 • Herkese açık kullanıcı sayfaları eklendi.

 • Çoğul biçimlerin adlandırılması iyileştirildi.

 • Sözlüğün TBX olarak dışa aktarılması desteği eklendi.

 • Bitbucket bildirimleri desteği eklendi.

 • Etkinlik çizelgelerinin her çeviri, dil ya da kullanıcı için görülebilmesi sağlandı.

 • import_project yönetici komutunun seçenekleri zenginleştirildi.

 • Django 1.5 uyumluluğu sağlandı.

 • Avatarların libravatar kullanılarak görüntülenmesi sağlandı.

 • JSON dışa aktarımının güzel biçimde yazdırılabilmesi sağlandı.

 • Çeşitli başarım iyileştirmeleri yapıldı.

 • Başarısız olan denetimlerin veya belirsiz dizgelerin projelerin veya dillerin ilerleme çubuklarında görüntülenmesi sağlandı.

 • Özel ön gönderim kancaları ve ek dosyaların gönderilmesi özellikleri eklendi.

 • Arama özelliği daha iyi başarım ve kullanıcı deneyimi sağlamak için yeniden yazıldı.

 • Makine çevirileri arayüzü yenilendi.

 • Tek dilli po dosyaları desteği eklendi.

 • Çeşitli aramaların hızını artırmak için ön belleğe alınmış üst veri miktarı artırıldı.

 • Sözcük sayılarının görüntülenmesi sağlandı.

Weblate 1.4

23 Ocak 2013 tarihinde yayınlandı.

 • Dizge silme işlemiyle ilgili denetimlerin ve yorumların silinmesinde yaşanan sorun düzeltildi.

 • Çevirilerin kendiliğinden yayılmasını engelleme seçeneği eklendi.

 • Birleştirme hatalarına abone olma seçeneği eklendi.

 • Özel ttkit yükleyiciye gerek duyan projelerin doğru biçimde içe aktarılması sağlandı.

 • Arama motoru robotlarının erişimini kolaylaştırmak için site haritaları eklendi.

 • Bildirim e-postalarına veya özet akışlarına doğrudan dizge bağlantısı eklendi.

 • Yönetim arayüzünde çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

 • Yönetim arayüzünde üretim ortamı kurulumu için ipuçları sunuldu.

 • Her dil için ayrı pano bileşeni ve etkileşim sayfası eklendi.

 • Çeviri kilitleme işlemi iyileştirildi.

 • Pano bileşenleri için daha fazla kod parçası çeşidinin görüntülenmesi sağlandı.

 • Başarısız olan denetimlerin veya belirsiz dizgelerin ilerleme çubuklarında belirtilmesi sağlandı.

 • Gönderim iletisine daha fazla biçimlendirme seçeneği eklendi.

 • Makine çevirisi hizmetleriyle ilgili hataların işlenmesinde yaşanan sorun düzeltildi.

 • Kendiliğinden çeviri kilitleme davranışı iyileştirildi.

 • Önceki kaynak dizgeye göre yapılan değişikliklerin görüntülenmesi sağlandı.

 • Alt dizge arama özelliği eklendi.

 • Çeşitli kalite denetimi iyileştirmeleri yapıldı.

 • Her proje için erişim denetimi listesi özelliği eklendi.

 • Birim sınamalarına göre temel kod kapsamı.

Weblate 1.3

16 Kasım 2012 tarihinde yayınlandı.

 • PostgreSQL veri tabanı arka ucuyla uyumluluk sağlandı.

 • Yukarı akış Git deposunda silinen dillerin kaldırılması sağlandı.

 • Kalite denetimlerinin işlenmesi iyileştirildi.

 • Yeni denetimler eklendi (BBCode, XML biçimlendirmesi ve yeni satır karakterleri).

 • Birleştirme yerine isteğe bağlı yeniden temellendirme desteği sağlandı.

 • Weblate kurulumunun yerinin değiştirilmesi sağlandı (örneğin /weblate yolu altında çalıştırmak için).

 • Kendiliğinden algılamanın başarısız olması durumunda dosya türünü el ile seçme özelliği eklendi.

 • Android kaynakları için daha iyi destek sağlandı.

 • Web arayüzünden SSH anahtarı oluşturma özelliği eklendi.

 • Veri dışa aktarımlarının daha görünür olması sağlandı.

 • Bazı özel karakterleri yazmak için yeni düğmeler eklendi.

 • Sözlüğü dışa aktarma özelliği eklendi.

 • Tüm Weblate kurulumunu kilitleme özelliği eklendi.

 • Kaynak dizge denetimleri ve kaynak dizge onaylama özellikleri eklendi.

 • Hem çeviriler hem de kaynak dizgeler için kullanıcı yorumları özelliği eklendi.

 • Günlük izleme iyileştirildi.

 • Değişikliklerin RSS ile izlenebilmesi sağlandı.

 • Sağdan sola yazılan dillerin desteği iyileştirildi.

Weblate 1.2

14 Ağustos 2012 tarihinde yayınlandı.

 • Weblate veri tabanı aktarımı için South kullanımına geçildi. Yükseltme yapıyorsanız lütfen yükseltme yönergelerine bakın.

 • Bağlı Git depolarıyla ilgili yaşanan küçük sorunlar düzeltildi.

 • Giriş sayfası Weblate kullanarak çeviri yapan kişilerin ilgisini çekecek biçimde yenilendi.

 • Çeviri projelerini tanıtmak için kullanılabilecek pano bileşenleri eklendi.

 • Depoyu özgün durumuna sıfırlama seçeneği eklendi (izin verilmiş kullanıcılar için).

 • Proje ve bileşenlere çevirileri kilitleme özelliği eklendi.

 • Bazı çevirilerin devre dışı bırakılabilmesi sağlandı.

 • Yeni çevirilerin eklenmesine yapılandırılabilir seçenekler eklendi.

 • Her proje için Git işlemelerini yapılandırma özelliği eklendi.

 • Basit antispam koruması eklendi.

 • Ana sayfanın düzeni iyileştirildi.

 • Her işlemede değişikliklerin kendiliğinden itilmesi sağlandı.

 • Çevirmenlere e-posta bildirimleri gönderme özelliği eklendi.

 • Ayarlarda yalnızca kullanılan dillerin listelenmesi sağlandı.

 • Proje içe aktarılırken bilinmeyen dillerin işlenmesi iyileştirildi.

 • Çevirmen tarafından çeviriyi kilitleme özelliği eklendi.

 • İsteğe bağlı olarak po dosyasında “Language-Team” üst bilgisinin korunması sağlandı.

 • Hakkında sayfasına bazı istatistikler eklendi.

 • Django-registration 0.8 sürümü desteği eklendi (ve zorunlu kılındı).

 • Denetim hatası olan dizge sayısının ön belleğe alınması sağlandı.

 • Kurulum sırasında gereksinimlerin denetlenmesi sağlandı.

 • Belgelendirmede iyileştirmeler yapıldı.

Weblate 1.1

4 Temmuz 2012 tarihinde yayınlandı.

 • Birkaç çeviri iyileştirildi.

 • Bileşen oluştururken doğrulama iyileştirildi.

 • Bileşenler arasında paylaşılan Git depoları desteği eklendi.

 • Uzak depoyu çekmek için her girişimin işlenmesinin gerekmemesi sağlandı.

 • Dizin oluşturma yükünü aktarma desteği eklendi.

Weblate 1.0

10 Mayıs 2012 tarihinde yayınlandı.

 • Bileşen eklenirken ve kaydedilirken doğrulama iyileştirildi.

 • Android bileşen dosyaları için deneysel destek eklendi (yamanmış ttkit gerekir).

 • Kancalardan gelen güncellemelerin arka planda yapılması sağlandı.

 • Yükleme yönergeleri iyileştirildi.

 • Sözlükte gezinme iyileştirildi.

Weblate 0.x serisi

Weblate 0.9

18 Nisan 2012 tarihinde yayınlandı.

 • Bilinmeyen diller içe aktarılırken yaşanan sorun düzeltildi.

 • Yakındaki iletilerin listelenmesi iyileştirildi.

 • Birkaç denetim iyileştirildi.

 • Belgeler güncellendi.

 • Birkaç dilin tanımları eklendi.

 • Çeşitli kod temizlemeleri yapıldı.

 • Belgelendirmede iyileştirmeler yapıldı.

 • Dosya düzeni değiştirildi.

 • Yardım betikleri Django 1.4 sürümüne güncellendi.

 • Çeviri sırasında gezinme iyileştirildi.

 • PO dosyası ad değişikliklerinin işlenmesi iyileştirildi.

 • Bileşen oluştururken doğrulama iyileştirildi.

 • syncdb ile bütünleşik tam kurulum sağlandı.

 • Tüm çeviri sayfalarına yapılan son değişikliklerin listesi eklendi.

 • Çevrilmemiş dizge denetiminin, yalnızca biçim dizgesi iletilerini yok sayması sağlandı.

Weblate 0.8

3 Nisan 2012 tarihinde yayınlandı.

 • Tam metin araması Whoosh ile değiştirildi.

 • Denetimlerde çeşitli düzeltme ve iyileştirmeler yapıldı.

 • Yeni updatechecks komutu eklendi.

 • Çok sayıda çeviri güncellemesi yapıldı.

 • Sık kullanılan terimlerin kaydedilebilmesi için sözlük eklendi.

 • Depoların durumu özeti için /admin/report/ eklendi.

 • Makine çevirisi hizmetlerinin sayfa yüklemesini engellemesi önlendi.

 • Yönetim arayüzüne yararlı verileri güncelleme işlemleri eklendi.

 • Kullanıcılar tarafından yapılan değişikliklerin günlük kayıtlarının tutulması sağlandı.

 • Tek bir kullanıcıdan daha az gönderim oluşturmak için Git işlemesini erteleme özelliği eklendi.

 • Başarısız olan denetimlere göz atma özelliği eklendi.

 • Önceden çevrilmiş dizgeleri kullanan kendiliğinden çeviri özelliği eklendi.

 • Kullanılan sürümleri görüntüleyen, yeni Hakkında sayfası eklendi.

 • Django 1.4 uyumluluğu sağlandı.

 • Değişiklikleri web arayüzünden uzak depoya itme özelliği eklendi.

 • Başkaları tarafından yapılmış çevirileri gözden geçirme özelliği eklendi.

Weblate 0.7

16 Şubat 2012 tarihinde yayınlandı.

 • GitHub bildirimlerinin doğrudan desteklenmesi sağlandı.

 • Sahipsiz denetim ve çevirileri temizleme desteği eklendi.

 • Çeviri sırasında yakındaki dizgeleri görüntüleme özelliği eklendi.

 • Çeviri sırasında benzer dizgeleri görüntüleme özelliği eklendi.

 • Dizge araması iyileştirildi.

Weblate 0.6

14 Şubat 2012 tarihinde yayınlandı.

 • Çevrilmiş iletiler için çeşitli denetimler eklendi.

 • Ayarlanabilir erişim denetimi özelliği eklendi.

 • Yeni satır karakterleri bulunan çevirilerin işlenmesi iyileştirildi.

 • Tabloların istemci tarafında sıralanması özelliği eklendi.

 • Yükseltme yapıyorsanız lütfen yükseltme yönergelerini inceleyin.

Weblate 0.5

12 Şubat 2012 tarihinde yayınlandı.

 • Şu çevrimiçi hizmetleri kullanan makine çevirisi desteği eklendi:
  • Apertium

  • Microsoft Translator

  • MyMemory

 • Birkaç yeni çeviri.

 • Yukarı akış değişikliklerinin birleştirilmesi iyileştirildi.

 • Eşzamanlı Git çekme ve çevirilerinin işlenmesi iyileştirildi.

 • Belirsiz değişikliklerin de yayılması sağlandı.

 • Yüklenen dosyalardaki çevirilerin de yayılması sağlandı.

 • FastCGI (ve büyük olasılıkla diğerleri) kullanılırken dosya indirmelerinde yaşanan sorun düzeltildi.

Weblate 0.4

8 Şubat 2012 tarihinde yayınlandı.

 • Belgelere kullanım rehberi eklendi.

 • API kancaları CSRF koruması gerektirmeyecek biçimde düzeltildi.

Weblate 0.3

8 Şubat 2012 tarihinde yayınlandı.

 • Çoğul çevirilerde kaynağın daha iyi görüntülenmesi sağlandı.

 • Sphinxs biçiminde yeni belgeler hazırlandı.

 • Çeviri yapılırken ikincil dillerin görüntülenmesi sağlandı.

 • Hata sayfası var olan projelerin listesini verecek biçimde geliştirildi.

 • Her dil için istatistikler eklendi.

Weblate 0.2

7 Şubat 2012 tarihinde yayınlandı.

 • Çeşitli formların doğrulaması iyileştirildi.

 • Profili yükseltildiğinde kullanıcıların uyarılması sağlandı.

 • Oturum açma adresinin anımsanması sağlandı.

 • Çoğul biçimler yazılırken metin aralarının adlandırılması sağlandı.

 • Çeviri alanının kendiliğinden genişletilmesi sağlandı.

Weblate 0.1

6 Şubat 2012 tarihinde yayınlandı.

 • İlk sürüm.