Weblate istemcisi

2.7 sürümünde geldi: There has been full wlc utility support ever since Weblate 2.7. If you are using an older version some incompatibilities with the API might occur.

Kurulum

The Weblate Client is shipped separately and includes the Python module. To use the commands below, you need to install wlc:

pip install wlc

Docker kullanımı

The Weblate Client is also available as a Docker image.

The image is published on Docker Hub: https://hub.docker.com/r/weblate/wlc

Kurulum:

docker pull weblate/wlc

The Docker container uses Weblate’s default settings and connects to the API deployed in localhost. The API URL and API_KEY can be configured through the arguments accepted by Weblate.

The command to launch the container uses the following syntax:

docker run --rm weblate/wlc [WLC_ARGS]

Örnek:

docker run --rm weblate/wlc --url https://hosted.weblate.org/api/ list-projects

You might want to pass your Yapılandırma dosyaları to the Docker container, the easiest approach is to add your current directory as /home/weblate volume:

docker run --volume $PWD:/home/weblate --rm weblate/wlc show

Başlarken

The wlc configuration is stored in ~/.config/weblate (see Yapılandırma dosyaları for other locations), please create it to match your environment:

[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/

[keys]
https://hosted.weblate.org/api/ = APIKEY

You can then invoke commands on the default server:

wlc ls
wlc commit sandbox/hello-world

Ayrıca bakınız

Yapılandırma dosyaları

Özet

wlc [arguments] <command> [options]

Komutlar aslında hangi işlemin yapılması gerektiğini belirtir.

Açıklama

Weblate Client, Weblate yönetiminin Weblate REST API uygulaması üzerinden yapılmasını sağlayan bir Python kitaplığı ve komut satırı uygulamasıdır. Komut satırı uygulaması wlc komutu ile çağrılabilir ve wlc modülü üzerinde bulunur.

Argümanlar

Çıktı biçimini veya hangi Weblate kopyasının kullanılacağını tanımlamak için aşağıdaki bağımsız değişkenler kullanılabilir. Bunlar herhangi bir komuttan önce yazılmalıdır.

--format {csv,json,text,html}

Çıktı biçimini belirtin.

--url URL

API adresini belirtir. Yapılandırma dosyasındaki tüm değerlerin yerini alır. Bilgi almak için: Yapılandırma dosyaları. Adres /api/ ile bitmelidir. Örnek: ``https://hosted.weblate.org/api/`.

--key KEY

Kullanılacak API kullanıcı anahtarını belirtir. Yapılandırma dosyasındaki tüm değerlerin yerini alır. Bilgi almak için: Yapılandırma dosyaları. Anahtarınızı Weblate profilinizde bulabilirsiniz.

--config PATH

Yapılandırma dosyası yolunu değiştirir. Bilgi almak için: Yapılandırma dosyaları.

--config-section SECTION

Kullanımdaki yapılandırma dosyası bölümünü değiştirir. Bilgi almak için: Yapılandırma dosyaları.

Komutlar

Kullanılabilecek komutlar şunlardır:

version

Geçerli sürümü yazdırır.

list-languages

Weblate üzerinde kullanılan dilleri listeler.

list-projects

Weblate üzerindeki projeleri listeler.

list-components

Weblate üzerindeki bileşenleri listeler.

list-translations

Weblate üzerindeki çevirileri listeler.

show

Weblate nesnesini (çeviri, bileşen ya da proje) görüntüler.

ls

Weblate nesnesini (çeviri, bileşen ya da proje) listeler.

commit

Bir Weblate nesnesinde (çeviri, bileşen ya da proje) yapılan değişiklikleri işler.

pull

Uzak depo değişikliklerini Weblate nesnesine (çeviri, bileşen ya da proje) çeker.

push

Weblate nesnesindeki (çeviri, bileşen ya da proje) değişiklikleri uzak depoya gönderir.

reset

0.7 sürümünde geldi: wlc 0.7 sürümünden başlayarak destekleniyor.

Uzak depoyla eşleşmesi için Weblate nesnesindeki (çeviri, bileşen ya da proje) değişiklikleri sıfırlar.

cleanup

0.9 sürümünde geldi: wlc 0.9 sürümünden başlayarak destekleniyor.

Uzak depoyla eşleşmesi için bir Weblate nesnesindeki (çeviri, bileşen ya da proje) izlenmeyen değişiklikleri siler.

repo

Belirli bir Weblate nesnesi (çeviri, bileşen ya da proje) için depo durumunu görüntüler.

stats

Belirli bir Weblate nesnesi (çeviri, bileşen ya da proje) için ayrıntılı istatistikleri görüntüler.

lock-status

0.5 sürümünde geldi: wlc 0.5 sürümünden başlayarak destekleniyor.

Kilit durumunu görüntüler.

lock

0.5 sürümünde geldi: wlc 0.5 sürümünden başlayarak destekleniyor.

Weblate bileşenini kilitleyerek üzerinde daha fazla çeviri yapılmasını engeller.

unlock

0.5 sürümünde geldi: wlc 0.5 sürümünden başlayarak destekleniyor.

Weblate bileşeninin kilidini açarak çeviri yapılmasını sağlar.

changes

0.7 sürümünde geldi: wlc 0.7 ve Weblate 2.10 sürümünden başlayarak destekleniyor.

Belirli bir nesnenin değişikliklerini görüntüler.

download

0.7 sürümünde geldi: wlc 0.7 sürümünden başlayarak destekleniyor.

Bir çeviri dosyasını indirir.

--convert

Dosya biçimini dönüştürür. Belirtilmemişse sunucuda herhangi bir dönüştürme yapılmaz ve dosya depodan olduğu gibi indirilir.

--output

Çıktının kaydedileceği dosyayı belirtir. Belirtilmezse stdout çıkışına yazdırılır.

upload

0.9 sürümünde geldi: wlc 0.9 sürümünden başlayarak destekleniyor.

Bir çeviri dosyasını yükler.

--overwrite

Yükleme yapılırken var olan çevirilerin üzerine yazar.

--input

İçeriği okunacak dosya. Belirtilmemişse stdin girişinden okunur.

--method

Kullanılacak yükleme yöntemi. Bilgi almak için: Import methods.

--fuzzy

Belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizgeleri işleme (empty, process, approve)

--author-name

Geçerli kullanıcı yerine kullanılacak yazar adı

--author-email

Geçerli kullanıcı yerine kullanılacak yazar e-posta adresi

İpucu

Komutların kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi almak için --help seçeneğini kullanabilirsiniz. Örneğin: wlc ls --help.

Yapılandırma dosyaları

.weblate, .weblate.ini, weblate.ini

1.6 sürümünde değişti: .ini uzantılı dosyalar da kabul edilir.

Projeye özel yapılandırma dosyası

C:\Users\NAME\AppData\weblate.ini

1.6 sürümünde geldi.

Windows üzerinde kullanıcı yapılandırma dosyası.

~/.config/weblate

Kullanıcı yapılandırma dosyası

/etc/xdg/weblate

Sistem geneli yapılandırma dosyası

Program XDG teknik özelliklerine uyar. Böylece XDG_CONFIG_HOME ya da XDG_CONFIG_DIRS ortam değişkenlerine göre yapılandırma dosyalarının konumunu ayarlayabilirsiniz. Windows üzerinde yapılandırma dosyası için yeğlenen konum APPDATA klasörüdür.

[weblate] bölümünde şu ayarlar yapılandırılabilir (bunu --config-section ile özelleştirebilirsiniz):

key

Weblate erişimi için kullanılacak API anahtarı.

url

API sunucusunun adresi. Varsayılan değer: http://127.0.0.1:8000/api/.

translation

Varsayılan çeviri yolu. Bileşen ya da proje.

Yapılandırma dosyası bir INI dosyasıdır. Örneğin:

[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/
key = APIKEY
translation = weblate/application

Ek API anahtarları [keys] bölümüne kaydedilebilir:

[keys]
https://hosted.weblate.org/api/ = APIKEY

Bu seçenek, sürüm denetimi sistemi deposundaki .weblate yapılandırmasını kullanırken anahtarları kişisel ayarlarınızda tutmanızı sağlar. Böylece wlc hangi sunucuyla konuşması gerektiğini bilir.

Örnekler

Geçerli program sürümünü yazdır:

$ wlc version
version: 0.1

Tüm projeleri listele:

$ wlc list-projects
name: Hello
slug: hello
url: http://example.com/api/projects/hello/
web: https://weblate.org/
web_url: http://example.com/projects/hello/

Çeviri dosyasını yükle:

$ wlc upload project/component/language --input /tmp/hello.po

Ayrıca wlc hangi proje üzerinde çalışacak onu da belirleyebilirsiniz:

$ cat .weblate
[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/
translation = weblate/application

$ wlc show
branch: main
file_format: po
source_language: en
filemask: weblate/locale/*/LC_MESSAGES/django.po
git_export: https://hosted.weblate.org/git/weblate/application/
license: GPL-3.0+
license_url: https://spdx.org/licenses/GPL-3.0+
name: Application
new_base: weblate/locale/django.pot
project: weblate
repo: git://github.com/WeblateOrg/weblate.git
slug: application
template:
url: https://hosted.weblate.org/api/components/weblate/application/
vcs: git
web_url: https://hosted.weblate.org/projects/weblate/application/

Bu kurulumla, geçerli projede bekleyen değişiklikler kolayca işlenebilir:

$ wlc commit