Çeviri iş akışları

Weblate kullanmak, sizi çevirmenlerinize ve kullanıcılarınıza yaklaştıran bir süreçtir. Hangi özellikleri kullanmak istediğinize siz karar verirsiniz.

Aşağıda, farklı Weblate yapılandırmalarının tümü bulunmuyor. Farklı iş akışlarını burada listelenen yaygın uygulamalara göre yapılandırabilirsiniz.

Çeviri erişimi

Erişim denetimi, seçeneklerinin çoğu herhangi bir iş akışına uygulanabileceğinden, iş akışlarında tüm ayrıntılarına girilmemiştir. Çevirilere erişimin nasıl yönetileceği hakkında bilgi almak için ilgili belgelere bakın.

İzleyen bölümlerde, tüm kullanıcılar, çeviriye erişimi olan bir kullanıcı anlamına gelir. Proje herkese açıksa, kimliği doğrulanmış herhangi bir kullanıcı veya projede Çevirme izni olan bir kullanıcı olabilir.

Çeviri durumları

Çevrilmiş her dizge şu durumlardan birinde olabilir:

Çevrilmemiş

Çeviri yapılmamıştır ve boştur. Dosya biçimine bağlı olarak dosyada bulunabilir ya da bulunmayabilir.

Düzenlenmesi gerekli

Çevirinin düzenlenmesi gereklidir. Genellikle bir kaynak dizge değişikliğinden, belirsiz eşleşmeden veya çevirmen işleminden kaynaklanır. Çeviri, dosya biçimine bağlı olarak dosyada bulunabilir ve düzenlenmesi gerekli şeklinde işaretlenebilir (örneğin, Gettext dosyasında fuzzy olarak imlenir).

Onaylanmayı bekliyor

Çeviri yapılmış, ancak onaylanmamıştır. Dosyada geçerli bir çeviri olarak bulunur.

Onaylanmış

Çeviri onaylanmıştır. Artık çevirmenler tarafından değiştirilemez. Yalnızca onaylayanlar değiştirebilir. Çevirmenler yalnızca öneri ekleyebilir.

Bu durum yalnızca onaylama özelliği etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

Öneriler

Öneriler yalnızca Weblate üzerinde bulunur. Çeviri dosyasında bulunmaz.

Durumlar, çeviri dosyalarında olabildiğince belirtilir.

İpucu

Kullandığınız dosya biçimi durumların kaydedilmesini desteklemiyorsa, değiştirilmemiş dizgeleri düzenlenmesi gerekli olarak işaretlemek için Değiştirilmemiş çevirileri “Düzenlenmesi gerekli” olarak imleme eklentisini kullanmak isteyebilirsiniz.

Doğrudan çeviri

Bu seçenek küçük takımlar için en yaygın kullanılan kurulumdur. Herkes doğrudan çeviri yapabilir. Varsayılan Weblate kurulumudur.

  • Tüm kullanıcılar çevirileri düzenleyebilir.

  • Öneriler, çevirmenlerin çeviride bir değişiklik yapmaktan emin olmadığı durumlarda isteğe bağlı bir değişiklik önerisinde bulunmalarını sağlar.

Ayar

Değer

Not

Onaylama kullanılsın

kapalı

Proje düzeyinde yapılandırılır.

Öneriler kullanılsın

açık

Kullanıcıların emin olmadıkları durumlarda öneri yapabilmeleri açısından yararlıdır.

Öneri oylaması

kapalı

Öneriler kendiliğinden kabul edilsin

0

Çevirmenler grubu

Kullanıcılar

Ya da per-project access control ile Çevirmek.

Onaylayıcılar grubu

Kullanılamaz

Kullanılmıyor.

Akran değerlendirmesi

Bu iş akışında, herkes öneri ekleyebilir. Önerilerin onaylanmış olarak kabul edilmesi için başka üyelerin onaylaması gerekir.

  • Tüm kullanıcılar öneri ekleyebilir.

  • Tüm kullanıcılar önerilere oy verebilir.

  • Önerilerin onaylanmış olarak kabul edilmesi için önceden belirlenmiş sayıda oy alması gerekir.

Ayar

Değer

Not

Onaylama kullanılsın

kapalı

Proje düzeyinde yapılandırılır.

Öneriler kullanılsın

açık

Öneri oylaması

kapalı

Öneriler kendiliğinden kabul edilsin

1

Daha fazla akran değerlendirmesi gerekmesi için yüksek bir değer ayarlayabilirsiniz.

Çevirmenler grubu

Kullanıcılar

Ya da per-project access control ile Çevirmek.

Onaylayıcılar grubu

Kullanılamaz

Kullanılmadığında, tüm çevirmenler onaylayabilir.

Özel onaylayanlar

2.18 sürümünde geldi: Weblate 2.18 sürümünden başlayarak normal onaylama iş akışı kullanılabilir.

Özel onaylayanlar kullanıldığında, biri çeviri yapan, diğeri de çevirilerin tutarlılığı ve kalitesini sağlamak için bunları gözden geçirip onaylayan iki kullanıcı grubu bulunur.

  • Tüm kullanıcılar onaylanmamış çevirileri düzenleyebilir.

  • Onaylayan dizgeleri onaylayabilir ve onayı kaldırabilir.

  • Onaylayan tüm çevirileri düzenleyebilir (onaylanmışlar ile birlikte).

  • Öneriler, onaylanmış dizgelerde değişiklik önermek amacıyla da kullanılabilir.

Ayar

Değer

Not

Onaylama kullanılsın

açık

Proje düzeyinde yapılandırılır.

Öneriler kullanılsın

kapalı

Kullanıcıların emin olmadıkları durumlarda öneri yapabilmeleri açısından yararlıdır.

Öneri oylaması

kapalı

Öneriler kendiliğinden kabul edilsin

0

Çevirmenler grubu

Kullanıcılar

Ya da per-project access control ile Çevirmek.

Onaylayıcılar grubu

Onaylayanlar

Ya da per-project access control ile Onayla kullanılabilir.

Onaylama özelliğini açmak

Onaylama, proje yapılandırmasında, proje ayarlarındaki İş akışı bölümünden açılabilir (YönetimAyarlar yoluyla bulabilirsiniz):

_images/project-workflow.png

Kaynak dizgeler için kalite aracısı

Çoğu durumda, özgün kaynak dil dizgeleri geliştiricilerden gelir. Çünkü kodu yazma ve ilk dizgeleri sağlama işini onlar yapar. Bununla birlikte, geliştiricilerin ana dili genellikle kaynak dil değildir ve kaynak dizgeler için istenilen kaliteyi sağlayamazlar. Ara çeviri bu sorunu çözmenize yardımcı olabilir. Geliştiriciler, çevirmenler ve kullanıcılar arasındaki dizgeler için kullanılabilecek bir ek kalite aracısı vardır.

Ara dil dosyası ayarlandığında, bu dosya dizgeler için kaynak olarak kullanılır. Ancak güzelleştirmek için kaynak dile göre düzenlenir. Dizge kaynak dilde hazır olduğunda, çevirmenlerin diğer dillere çevirmesi için de kullanılabilir.

digraph translations { graph [fontname = "sans-serif", fontsize=10]; node [fontname = "sans-serif", fontsize=10, margin=0.1, height=0, style=filled, fillcolor=white, shape=note]; edge [fontname = "sans-serif", fontsize=10]; subgraph cluster_dev { style=filled; color=lightgrey; label = "Development process"; "Developers" [shape=box, fillcolor="#144d3f", fontcolor=white]; "Developers" -> "Intermediate file"; } subgraph cluster_l10n { style=filled; color=lightgrey; label = "Localization process"; "Translators" [shape=box, fillcolor="#144d3f", fontcolor=white]; "Editors" [shape=box, fillcolor="#144d3f", fontcolor=white]; "Editors" -> "Monolingual base language file"; "Translators" -> "Translation language file"; } "Intermediate file" -> "Monolingual base language file" [constraint=false]; "Monolingual base language file" -> "Translation language file" [constraint=false]; }

Kaynak dizge onayları

Kaynak onaylama kullanılsın seçeneği etkinleştirildiğinde, onaylama işlemi kaynak dizgelere de uygulanabilir. Bu seçenek etkinleştirildikten sonra, kullanıcılar kaynak dizgelerdeki sorunları bildirebilir. Gerçek süreç, iki dilli ya da tek dilli biçimleri kullanıp kullanmadığınıza göre değişir.

Tek dilli biçimlerde, kaynak dizge incelemesi Özel onaylayanlar ile benzer şekilde davranır. Kaynak dizge için bir sorun bildirildiğinde dizge Düzenlenmesi gerekli olarak işaretlenir.

İki dilli biçimlerde, kaynak dizgelerin doğrudan düzenlenmesine izin verilmez (bunlar genellikle doğrudan kaynak kodundan ayıklanır). Bu durumda çevirmenler tarafından bildirilen dizgelere Kaynağın incelenmesi gerekli etiketi eklenir. Bu dizgeleri gözden geçirerek kaynağı düzenlemeniz ya da etiketi kaldırmanız gerekir.