Kimlik doğrulama#

Kullanıcı hesabı açma#

Weblate varsayılan kurulumda, yeni açılan kullanıcıların hesaplarını işlemek için sitesindeki bir form olan python-social-auth kullanır. Yeni bir kullanıcı, e-posta adresini onayladıktan sonra, üçüncü taraf hizmetlerden birini kullanarak katkıda bulunabilir veya kimliğini doğrulayabilir.

Yeni kullanıcı hesaplarının açılmasını REGISTRATION_OPEN komutu ile de kapatabilirsiniz.

Kimlik doğrulama girişimleri Hızı sınırlamak değeriyle sınırlanır.

Kimlik doğrulama arka plan uygulamaları#

Hazır Django çözümü, çeşitli sosyal ağ seçenekleri ile birlikte kimlik doğrulama için kullanılır. Bu özelliği kullanmak, diğer Django temelli projelerin kullanıcı veri tabanını içe aktarabilmenizi sağlar (ayrıntılı bilgi almak için: Pootle üzerinden aktarmak).

Django başka yollarla da kimlik doğrulaması yapacak şekilde ayarlanabilir.

Ayrıca bakınız

Kimlik doğrulama ayarları, belgesinde resmi Docker kalıbında kimlik doğrulamasının nasıl yapılandırılacağı anlatılmıştır.

Sosyal ağ kimlik doğrulaması#

Weblate Welcome to Python Social Auth’s documentation! kullanarak, GitLab, Ubuntu, Fedora gibi birçok üçüncü taraf hizmeti ile kimlik doğrulamayı destekler.

Django Framework belgesinden genel yapılandırma yönergelerine bakabilirsiniz.

Not

Weblate varsayılan olarak, doğrulanmış bir e-posta adresi sağlamak için üçüncü taraf kimlik doğrulama hizmetlerine güvenir. Kullanmak istediğiniz hizmetlerden bazıları bunu desteklemiyorsa, lütfen bunlar için FORCE_EMAIL_VALIDATION yapılandırması ile Weblate tarafında e-posta doğrulamasını zorunlu kılın. Örneğin:

SOCIAL_AUTH_OPENSUSE_FORCE_EMAIL_VALIDATION = True

Ayrıca bakınız

Pipeline

Tek tek arka uçları etkinleştirmek oldukça kolaydır. Bunun için yalnızca AUTHENTICATION_BACKENDS seçeneği ile bir kayıt ve olabilecek belirli bir kimlik doğrulama yöntemi için gerekli anahtarları eklemek gerekir. Bazı arka uçların varsayılan olarak kullanıcı e-posta adresi sağlamadığını, açıkça istemeniz gerektiğini, yoksa kullanıcılarının yaptığı katkıların hesabının Weblate tarafından düzgün bir şekilde tutulamayacağını unutmayın.

İpucu

Kimlik doğrulama arka uçlarının çoğu için HTTPS gerekir. Site sunucunuzda HTTPS özelliğini kullanıma aldıktan sonra lütfen Weblate için ENABLE_HTTPS ya da Docker kapsayıcısı için WEBLATE_ENABLE_HTTPS seçeneklerini yapılandırarak düzgün bir şekilde bildirilmesini sağlayın.

Ayrıca bakınız

Python Social Auth arka yüzü

OpenID kimlik doğrulaması#

OpenID kullanan hizmetler için genellikle yalnızca onları kullanıma almak gerekir. Aşağıdaki bölüm OpenSUSE, Fedora ve Ubuntu için OpenID kimlik doğrulamasını kullanıma alır:

# Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
  "social_core.backends.email.EmailAuth",
  "social_core.backends.suse.OpenSUSEOpenId",
  "social_core.backends.ubuntu.UbuntuOpenId",
  "social_core.backends.fedora.FedoraOpenId",
  "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

Ayrıca bakınız

OpenID

GitHub kimlik doğrulaması#

GitHub üzerinde bir OAuth uygulaması oluşturduktan sonra tüm erişim bilgilerini Weblate üzerine yazmanız gerekir:

# Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
  "social_core.backends.github.GithubOAuth2",
  "social_core.backends.email.EmailAuth",
  "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

# Social auth backends setup
SOCIAL_AUTH_GITHUB_KEY = "GitHub Client ID"
SOCIAL_AUTH_GITHUB_SECRET = "GitHub Client Secret"
SOCIAL_AUTH_GITHUB_SCOPE = ["user:email"]

GitHub, geri çağırma adresi ``https://WEBLATE SUNUCUSU/accounts/complete/github/` olacak biçimde yapılandırılmalıdır.

Kuruluşlar için GitHub ve Takımlar için GitHub benzer kimlik doğrulama arka yüzleri vardır. Ayarları SOCIAL_AUTH_GITHUB_ORG_* ve SOCIAL_AUTH_GITHUB_TEAM_* olarak adlandırılmıştır ve SOCIAL_AUTH_GITHUB_ORG_NAME ya da SOCIAL_AUTH_GITHUB_TEAM_ID kapsamları için ek ayarlara gerek duyarlar. Geri çağırma adresleri https://WEBLATE SUNUCUSU/accounts/complete/github-org/ ve https://WEBLATE SUNUCUSU/accounts/complete/github-teams/ biçimindedir.

Not

Weblate, kimlik doğrulaması yapılırken belirtilen geri çağırma adresinde yapılandırılmış etki alanı bulunur. Adres uyuşmazlığıyla ilgili sorunlar görürseniz bu ayarı düzeltmek isteyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için: Doğru site etki alanını ayarlayın.

Ayrıca bakınız

GitHub

GitHub EE kimlik doğrulaması#

GitHub EE üzerinde bir OAuth uygulaması oluşturduktan sonra parolasını Weblate üzerine yazmanız gerekir:

# Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
  "social_core.backends.github_enterprise.GithubEnterpriseOAuth2",
  "social_core.backends.email.EmailAuth",
  "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

# Social auth backends setup
SOCIAL_AUTH_GITHUB_ENTERPRISE_KEY = "GitHub OAuth App Client ID"
SOCIAL_AUTH_GITHUB_ENTERPRISE_SECRET = "GitHub OAuth App Client Secret"
SOCIAL_AUTH_GITHUB_ENTERPRISE_URL = "https://git.example.com/"
SOCIAL_AUTH_GITHUB_ENTERPRISE_API_URL = "https://git.example.com/api/v3/"
SOCIAL_AUTH_GITHUB_ENTERPRISE_SCOPE = ["user:email"]

GitHub OAuth uygulaması geri çağırma adresi “https://site.com/accounts/complete/github/” olacak biçimde yapılandırılmalıdır.

GitHub OAuth uygulaması yerine GitHub uygulaması da kullanılabilir. GitHub uygulaması ile depolar, kuruluş ve/veya kullanıcı düzeyinde izinler verilebilir. GitHub uygulamasını kullanmaya karar verirseniz, Kullanıcılar - <E-posta adresleri> ve Kuruluş - <Üyeler> için Access: Read-only iznini vermeniz gerekir.

Not

Weblate, kimlik doğrulaması yapılırken belirtilen geri çağırma adresinde yapılandırılmış etki alanı bulunur. Adres uyuşmazlığıyla ilgili sorunlar görürseniz bu ayarı düzeltmek isteyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için: Doğru site etki alanını ayarlayın.

Ayrıca bakınız

GitHub Enterprise

Bitbucket kimlik doğrulaması#

Bitbucket üzerinde bir OAuth uygulaması oluşturduktan sonra tüm erişim bilgilerini Weblate üzerine yazmanız gerekir:

# Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
  "social_core.backends.bitbucket.BitbucketOAuth2",
  "social_core.backends.email.EmailAuth",
  "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

# Social auth backends setup
SOCIAL_AUTH_BITBUCKET_OAUTH2_KEY = "Bitbucket Client ID"
SOCIAL_AUTH_BITBUCKET_OAUTH2_SECRET = "Bitbucket Client Secret"
SOCIAL_AUTH_BITBUCKET_OAUTH2_VERIFIED_EMAILS_ONLY = True

Not

Weblate, kimlik doğrulaması yapılırken belirtilen geri çağırma adresinde yapılandırılmış etki alanı bulunur. Adres uyuşmazlığıyla ilgili sorunlar görürseniz bu ayarı düzeltmek isteyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için: Doğru site etki alanını ayarlayın.

Ayrıca bakınız

Bitbucket

Google OAuth 2#

Google OAuth 2 kullanmak için <https://console.developers.google.com/> adresinden bir uygulama kaydedip Google+ API uygulamasını kullanıma almanız gerekir.

Yönlendirme adresi: https://WEBLATE SERVER/accounts/complete/google-oauth2/

# Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
  "social_core.backends.google.GoogleOAuth2",
  "social_core.backends.email.EmailAuth",
  "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

# Social auth backends setup
SOCIAL_AUTH_GOOGLE_OAUTH2_KEY = "Client ID"
SOCIAL_AUTH_GOOGLE_OAUTH2_SECRET = "Client secret"

Not

Weblate, kimlik doğrulaması yapılırken belirtilen geri çağırma adresinde yapılandırılmış etki alanı bulunur. Adres uyuşmazlığıyla ilgili sorunlar görürseniz bu ayarı düzeltmek isteyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için: Doğru site etki alanını ayarlayın.

Ayrıca bakınız

Google

Facebook OAuth 2#

OAuth 2 hizmetlerinde her zamanki gibi, uygulamanızı Facebook üzerine kaydetmeniz gerekir. Bunu yaptıkran sonra, Weblate yapılandırmasını uygulamayı kullanacak biçimde ayarlayabilirsiniz:

Yönlendirme adresi: https://WEBLATE SERVER/accounts/complete/facebook/

# Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
  "social_core.backends.facebook.FacebookOAuth2",
  "social_core.backends.email.EmailAuth",
  "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

# Social auth backends setup
SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_KEY = "key"
SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_SECRET = "secret"
SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_SCOPE = ["email", "public_profile"]

Not

Weblate, kimlik doğrulaması yapılırken belirtilen geri çağırma adresinde yapılandırılmış etki alanı bulunur. Adres uyuşmazlığıyla ilgili sorunlar görürseniz bu ayarı düzeltmek isteyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için: Doğru site etki alanını ayarlayın.

Ayrıca bakınız

Facebook

GitLab OAuth 2#

GitLab OAuth 2 kullanmak için <https://gitlab.com/profile/applications> adresinden bir uygulama kaydetmeniz gerekir.

Yönlendirme adresi: https://WEBLATE SERVER/accounts/complete/gitlab/ and ensure you mark the read_user scope.

# Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
  "social_core.backends.gitlab.GitLabOAuth2",
  "social_core.backends.email.EmailAuth",
  "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

# Social auth backends setup
SOCIAL_AUTH_GITLAB_KEY = "Application ID"
SOCIAL_AUTH_GITLAB_SECRET = "Secret"
SOCIAL_AUTH_GITLAB_SCOPE = ["read_user"]

# If you are using your own GitLab
# SOCIAL_AUTH_GITLAB_API_URL = 'https://gitlab.example.com/'

Not

Weblate, kimlik doğrulaması yapılırken belirtilen geri çağırma adresinde yapılandırılmış etki alanı bulunur. Adres uyuşmazlığıyla ilgili sorunlar görürseniz bu ayarı düzeltmek isteyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için: Doğru site etki alanını ayarlayın.

Ayrıca bakınız

GitLab

Microsoft Azure Active Directory#

Weblate, kimlik doğrulaması için genel ya da belirli kiracıları kullanacak şekilde yapılandırılabilir.

Yönlendirme adresi: Genel kiracılar için https://WEBLATE SERVER/accounts/complete/azuread-oauth2/ ve belirli kiracılar için https://WEBLATE SERVER/accounts/complete/azuread-tenant-oauth2/ biçimindedir.

Şunlara gerek duyacaksınız:

 • Uygulama (istemci) kimliği (Application (client) ID) başvuru sayfasından alınabilir. Nesne kimliği (Object ID) Weblate üzerinde kullanılmaz.

 • Dizin (kiracı) kimliği (Directory (tenant) ID), genellikle istenen, kiracı kapsamlı kimlik doğrulaması için gereklidir.

 • Bir uygulama için bir parola oluşturduğunuzda Gizli değer (Secret value) görüntülenir. Gizli kimlik (Secret ID) Weblate üzerinde kullanılmaz.

# Azure AD common

# Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
  "social_core.backends.azuread.AzureADOAuth2",
  "social_core.backends.email.EmailAuth",
  "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

# OAuth2 keys
SOCIAL_AUTH_AZUREAD_OAUTH2_KEY = ""
SOCIAL_AUTH_AZUREAD_OAUTH2_SECRET = ""
# Azure AD Tenant

# Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
  "social_core.backends.azuread_tenant.AzureADTenantOAuth2",
  "social_core.backends.email.EmailAuth",
  "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

# Application (client) ID
SOCIAL_AUTH_AZUREAD_TENANT_OAUTH2_KEY = ""
# Secret value
SOCIAL_AUTH_AZUREAD_TENANT_OAUTH2_SECRET = ""
# Directory (tenant) ID
SOCIAL_AUTH_AZUREAD_TENANT_OAUTH2_TENANT_ID = ""

Not

Weblate, kimlik doğrulaması yapılırken belirtilen geri çağırma adresinde yapılandırılmış etki alanı bulunur. Adres uyuşmazlığıyla ilgili sorunlar görürseniz bu ayarı düzeltmek isteyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için: Doğru site etki alanını ayarlayın.

Slack#

Slack OAuth 2 kullanmak için <https://api.slack.com/apps> adresinden bir uygulama kaydetmeniz gerekir.

Yönlendirme adresi: https://WEBLATE SERVER/accounts/complete/slack/.

# Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
  "social_core.backends.slack.SlackOAuth2",
  "social_core.backends.email.EmailAuth",
  "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

# Social auth backends setup
SOCIAL_AUTH_SLACK_KEY = ""
SOCIAL_AUTH_SLACK_SECRET = ""

Not

Weblate, kimlik doğrulaması yapılırken belirtilen geri çağırma adresinde yapılandırılmış etki alanı bulunur. Adres uyuşmazlığıyla ilgili sorunlar görürseniz bu ayarı düzeltmek isteyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için: Doğru site etki alanını ayarlayın.

Ayrıca bakınız

Slack

Kimlik doğrulama yöntemi adlarını ve simgelerini değiştirmek#

Kimlik doğrulama yönteminin görüntülenen adını ve simgesini SOCIAL_AUTH_<NAME>_IMAGE ve SOCIAL_AUTH_<NAME>_TITLE ayarları ile değiştirebilirsiniz. Örneğin Auth0 adı değiştirildiğinde şöyle görüntülenir:

SOCIAL_AUTH_AUTH0_IMAGE = "custom.svg"
SOCIAL_AUTH_AUTH0_TITLE = "Custom auth"

Parola ile kimlik doğrulamayı kapatmak#

E-posta ve parola kimlik doğrulaması AUTHENTICATION_BACKENDS bölümündeki``social_core.backends.email.EmailAuth`` seçeneği kaldırılarak kapatılabilir. Temel Weblate işlevleri için gerekli olduğundan weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend` seçeneğini her zaman orada tutun.

E-posta kimlik doğrulamasını kullanımdan kaldırmak, e-posta ile ilgili tüm işlevleri (kullanıcı daveti ya da parola sıfırlama özelliği) kullanımdan kaldırır.

Tüyo

Yönetici arayüzü için, orada el ile oluşturduğunuz kullanıcılarda parola ile kimlik doğrulamasını kullanmayı sürdürebilirsiniz. ``/admin/login/``adresine gitmeniz yeterlidir.

Örneğin, yalnızca openSUSE Open ID hizmet sağlayıcısını kullanan kimlik doğrulaması şunu kullanarak yapılabilir:

# Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
  "social_core.backends.suse.OpenSUSEOpenId",
  "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

Parola ile kimlik doğrulama#

Varsayılan settings.py dosyasında mantıklı bir AUTH_PASSWORD_VALIDATORS kümesi bulunur:

 • Parola, kişisel bilgilerinize çok benzer bir şey olamaz.

 • Parola en az 10 karakter uzunluğunda olmalıdır.

 • Parola yaygın kullanılan bir şey olamaz.

 • Parola tümüyle rakamlardan oluşamaz.

 • Parola tek bir karakterden ya da boşluk karakterinden oluşamaz.

 • Parola daha önce kullandığınız bir parola olamaz.

Bu seçeneği parola ilkenize uygun biçimde değiştirebilirsiniz.

Ek olarak, parola zorluğu ile ilgili oldukça gerçekçi öngörüler veren ve belirli bir eşiğin altında kalan parolaların reddedilmesini sağlayan django-zxcvbn-password dosyasını da yükleyebilirsiniz.

SAML kimlik doğrulaması#

4.1.1 sürümünde geldi.

Lütfen yapılandırma için Python Social Auth yönergelerini izleyin. Önemli farklar:

 • Weblate,``SOCIAL_AUTH_SAML_ENABLED_IDPS`` içinde weblate olarak adlandırılması gereken tek kimlik hizmeti sağlayıcısını destekler.

 • SAML XML üst verileri adresi: /accounts/metadata/saml/.

 • Şu seçenekler kendiliğinden doldurulur: SOCIAL_AUTH_SAML_SP_ENTITY_ID, SOCIAL_AUTH_SAML_TECHNICAL_CONTACT, SOCIAL_AUTH_SAML_SUPPORT_CONTACT

Örnek yapılandırma:

# Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
  "social_core.backends.email.EmailAuth",
  "social_core.backends.saml.SAMLAuth",
  "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

# Social auth backends setup
SOCIAL_AUTH_SAML_SP_ENTITY_ID = f"https://{SITE_DOMAIN}/accounts/metadata/saml/"
SOCIAL_AUTH_SAML_SP_PUBLIC_CERT = "-----BEGIN CERTIFICATE-----"
SOCIAL_AUTH_SAML_SP_PRIVATE_KEY = "-----BEGIN PRIVATE KEY-----"
SOCIAL_AUTH_SAML_ENABLED_IDPS = {
  "weblate": {
    "entity_id": "https://idp.testshib.org/idp/shibboleth",
    "url": "https://idp.testshib.org/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO",
    "x509cert": "MIIEDjCCAvagAwIBAgIBADA ... 8Bbnl+ev0peYzxFyF5sQA==",
    "attr_name": "full_name",
    "attr_username": "username",
    "attr_email": "email",
  }
}
SOCIAL_AUTH_SAML_ORG_INFO = {
  "en-US": {
    "name": "example",
    "displayname": "Example Inc.",
    "url": "http://example.com"
  }
}
SOCIAL_AUTH_SAML_TECHNICAL_CONTACT = {
  "givenName": "Tech Gal",
  "emailAddress": "technical@example.com"
}
SOCIAL_AUTH_SAML_SUPPORT_CONTACT = {
  "givenName": "Support Guy",
  "emailAddress": "support@example.com"
}

Varsayılan yapılandırma, şu özniteliklerden kullanıcı bilgilerini ayıklar, kimlik hizmeti sağlayıcınızı bu öznitelikleri sunacak şekilde yapılandırın:

Öznitelik

SAML URI referansı

Ad soyad

urn:oid:2.5.4.3

Ad

urn:oid:2.5.4.42

Soyad

urn:oid:2.5.4.4

E-posta

urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3

Kullanıcı adı

urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.1

İpucu

Yukarıdaki örnek ve Docker görüntüsü weblate adlı bir kimlik hizmeti sağlayıcısı tanımlamaktadır. Bu dizgeyi kimlik hizmeti sağlayıcınızda Relay olarak yapılandırmanız gerekebilir.

LDAP kimlik doğrulaması#

LDAP kimlik doğrulaması en iyi şekilde django-auth-ldap paketi kullanılarak sağlanabilir. Her zamanki gibi kurabilirsiniz:

# Using PyPI
pip install django-auth-ldap>=1.3.0

# Using apt-get
apt-get install python-django-auth-ldap

İpucu

Bu paket Docker kapsayıcısı ile birlikte gelir. Ayrıntılı bilgi almak için: Docker ile kurmak.

Not

Python LDAP 3.1.0 modülünde, bu sürümü kullanmanızı engelleyebilecek bazı uyumsuzluklar vardır. AttributeError: ‘module’ nesnesinin ‘_trace_level’_ özniteliği yok hatasıyla karşılaşırsanız, python-ldap modülünü 3.0.0 sürümüne düşürmek yardımcı olabilir.

Paketi kurduktan sonra, Django kimlik doğrulaması ile bağlayabilirsiniz:

# Add LDAP backed, keep Django one if you want to be able to sign in
# even without LDAP for admin account
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
  "django_auth_ldap.backend.LDAPBackend",
  "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

# LDAP server address
AUTH_LDAP_SERVER_URI = "ldaps://ldap.example.net"

# DN to use for authentication
AUTH_LDAP_USER_DN_TEMPLATE = "cn=%(user)s,o=Example"
# Depending on your LDAP server, you might use a different DN
# like:
# AUTH_LDAP_USER_DN_TEMPLATE = 'ou=users,dc=example,dc=com'

# List of attributes to import from LDAP upon sign in
# Weblate stores full name of the user in the full_name attribute
AUTH_LDAP_USER_ATTR_MAP = {
  "full_name": "name",
  # Use the following if your LDAP server does not have full name
  # Weblate will merge them later
  # 'first_name': 'givenName',
  # 'last_name': 'sn',
  # Email is required for Weblate (used in VCS commits)
  "email": "mail",
}

# Hide the registration form
REGISTRATION_OPEN = False

Not

:setting:django:AUTHENTICATION_BACKENDS` ayarından ``’social_core.backends.email.EmailAuth’ seçeneğini kaldırmalısınız. Yoksa kullanıcılar Weblate üzerinde kendi parolalarını ayarlayabilir ve bunu kullanarak kimlik doğrulaması yapabilir. İzinler almak ve anonim kullanıcılara kolaylık sağlamak için weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend seçeneğinin tutulması hala gereklidir. Ayrıca, yerel bir yönetici hesabı oluşturduysanız (örneğin createadmin kullanarak) oturum açmanızı da sağlar.

BIND parolasını kullanarak#

Kimlik doğrulaması için doğrudan BIND kullanamıyorsanız, aramayı kullanmanız ve arama için bağlanacak bir kullanıcı belirtmeniz gerekir. Örneğin:

import ldap
from django_auth_ldap.config import LDAPSearch

AUTH_LDAP_BIND_DN = ""
AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD = ""
AUTH_LDAP_USER_SEARCH = LDAPSearch(
  "ou=users,dc=example,dc=com", ldap.SCOPE_SUBTREE, "(uid=%(user)s)"
)

Active Directory bütünleştirmesi#

import ldap
from django_auth_ldap.config import LDAPSearch, NestedActiveDirectoryGroupType

AUTH_LDAP_BIND_DN = "CN=ldap,CN=Users,DC=example,DC=com"
AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD = "password"

# User and group search objects and types
AUTH_LDAP_USER_SEARCH = LDAPSearch(
  "CN=Users,DC=example,DC=com", ldap.SCOPE_SUBTREE, "(sAMAccountName=%(user)s)"
)

# Make selected group a superuser in Weblate
AUTH_LDAP_USER_FLAGS_BY_GROUP = {
  # is_superuser means user has all permissions
  "is_superuser": "CN=weblate_AdminUsers,OU=Groups,DC=example,DC=com",
}

# Map groups from AD to Weblate
AUTH_LDAP_GROUP_SEARCH = LDAPSearch(
  "OU=Groups,DC=example,DC=com", ldap.SCOPE_SUBTREE, "(objectClass=group)"
)
AUTH_LDAP_GROUP_TYPE = NestedActiveDirectoryGroupType()
AUTH_LDAP_FIND_GROUP_PERMS = True

# Optionally enable group mirroring from LDAP to Weblate
# AUTH_LDAP_MIRROR_GROUPS = True

CAS kimlik doğrulaması#

CAS kimlik doğrulaması, django-cas-ng gibi bir paket kullanılarak yapılabilir.

Birinci adım, kullanıcının e-posta alanını CAS aracılığıyla açıklamaktır. Bunun CAS sunucusunun kendisinde yapılandırılması gerekir ve CAS v1 öznitelikleri tarafından desteklenmediğinden en az CAS v2 çalıştırmanız gerekir.

İkinci adım, Weblate yapılandırmasını CAS sunucunuzu ve özniteliklerinizi kullanacak şekilde güncellemektir.

django-cas-ng kurmak için:

pip install django-cas-ng

Paketi kurduktan sonra, settings.py dosyasını değiştirerek Django kimlik doğrulama sistemiyle bağlantı kurabilirsiniz:

# Add CAS backed, keep the Django one if you want to be able to sign in
# even without LDAP for the admin account
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
  "django_cas_ng.backends.CASBackend",
  "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

# CAS server address
CAS_SERVER_URL = "https://cas.example.net/cas/"

# Add django_cas_ng somewhere in the list of INSTALLED_APPS
INSTALLED_APPS = (..., "django_cas_ng")

Son olarak, e-posta alanını kullanıcı nesnesiyle eşlemek için bir sinyal kullanabilirsiniz. Bunun çalışması için sinyali django-cas-ng paketinden içe aktarmanız ve kodunuzu bu sinyale bağlamanız gerekir. Bunu ayarlar dosyasında yapmak sorunlara neden olabilir. Bu nedenle şunları koymanız önerilir:

 • Uygulamanızın yapılandırmasında :p y:meth:`django:django.apps.AppConfig.ready yöntemi

 • Projenin urls.py dosyasında (herhangi bir model var olmadığında)

from django_cas_ng.signals import cas_user_authenticated
from django.dispatch import receiver


@receiver(cas_user_authenticated)
def update_user_email_address(sender, user=None, attributes=None, **kwargs):
  # If your CAS server does not always include the email attribute
  # you can wrap the next two lines of code in a try/catch block.
  user.email = attributes["email"]
  user.save()

Ayrıca bakınız

Django CAS NG

Üçüncü taraf Django kimlik doğrulamasını yapılandırmak#

Genellikle herhangi bir Django kimlik doğrulama uygulama eki Weblate ile çalışmalıdır. Yalnızca eklentinin yönergelerini izleyin. Weblate kullanıcı arka ucunu kurulmuş olarak tutmayı unutmayın.

Genellikle kurulum, AUTHENTICATION_BACKENDS seçeneğine bir kimlik doğrulama arka ucu eklemekten ve INSTALLED_APPS içine bir kimlik doğrulama uygulaması (varsa) kurmaktan oluşur:

AUTHENTICATION_BACKENDS = (
  # Add authentication backend here
  "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

INSTALLED_APPS += (
  # Install authentication app here
)