Weblate 5.3#

Released on December 14th 2023.

Yeni özellikler

İyileştirmeler

Hata düzeltmeleri

 • Removing stale VCS directories.

Uyumluluk

 • Dropped Microsoft Terminology service for automatic suggestions as it is no longer provided by Microsoft.

 • labels in units API now expose full label info, see GET /api/units/(int:id)/.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

All changes in detail.

Weblate 5.2.1#

Released on November 22nd 2023.

İyileştirmeler

 • Show search field after no strings found while translating.

 • Added soft hyphen to special-characters toolbar.

Hata düzeltmeleri

 • Database backups compatibility with Alibaba Cloud Database PolarDB.

 • Crash on loading statistics calculated by previous versions.

 • Sort icons in dark mode.

 • Project level statistics no longer count categorized components twice.

 • Possible discarding pending translations after editing source strings.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

All changes in detail.

Weblate 5.2#

16 Kasım 2023 tarihinde yayınlandı.

Yeni özellikler

İyileştirmeler

 • İstatistiklerin daha hızlı güncellenmesi sağlandı.

 • Kullanıcı profilinde e-posta seçimi iyileştirildi.

 • Kendiliğinden düzeltmeler artık önerilere de uygulanıyor.

 • DeepL artık çeviriler için varsayılan resmiliği yapılandırabiliyor.

 • İlerleme çubukları ve çeviri birimi durumları için nötr renkler kullanıldı.

 • İsteğe bağlı olarak MO dosyaları üretme içine düzenlenmesi gereken dizgelerin katılması sağlandı.

 • Kimliği doğrulanmamış kullanıcıların çeviri siparişi verebilmesi için Accept-Language kullanıldı.

 • Özel onaylayanlar iş akışıyla önerileri doğrudan onaylama seçeneği eklendi.

 • Tek tıkla proje veya bileşen için subscription sonlandırma özelliği eklendi.

 • İstatistikler üzerine daha fazla dizge durumu için karakter ve sözcük sayıları eklendi.

Hata düzeltmeleri

 • Yükleme yoluyla bir kategori içinde bileşen oluşturulması sorunu düzeltildi.

 • Bileşenleri ve kategorileri düzenlerken çıkan sorunların işlenmesi sağlandı.

 • Kategorilerin projeler arasında taşınması sorunu düzeltildi.

 • Çeviri belleği arama sonuçlarının biçimlendirilmesi düzeltildi.

 • Güvenli olmayan HTML temizleme özelliğinde bölünmeyen boşluk karakterine izin verildi.

Uyumluluk

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 5.1.1#

25 Ekim 2023 tarihinde yayınlandı.

Yeni özellikler

İyileştirmeler

 • Eksik dilleri ekleme eklentisinin değişiklikler için özel bir kullanıcı kullanması sağlandı.

 • Fediverse ile paylaşma düğmesi eklendi.

 • Sürüm denetimi sistemi bütünleştirme kimlik doğrulama bilgilerinin doğrulanması özelliği eklendi.

 • İstatistiklerin derlenmesi sırasında oluşan yük azaltıldı.

Hata düzeltmeleri

 • API kullanarak dizge düzenlenirken çoğul biçimleri doğrulama özelliği eklendi.

 • Var olan bir dosyanın bozuk olduğunda yükleme ile değiştirilmesi sağlandı.

Uyumluluk

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 5.1#

16 Ekim 2023 tarihinde yayınlandı.

Yeni özellikler

İyileştirmeler

 • Onaylama kullanılsın artık nesne listelerindeki onay yüzdesini de görüntülüyor.

 • Davet kabul edildiğinde proje izlenenlere eklenir.

 • Sürüm denetimi sistemi API kimlik doğrulama bilgilerini ortam değişkenlerinden alan bir Python sözlüğü olarak yapılandırın.

 • Çoğul iletilerdeki denetimlerin doğruluğu iyileştirildi.

 • Etkileşim sayfası istatistiklerinin daha iyi görüntülenmesi sağlandı.

 • Bir dosyaya kaydedilemeyen dizgelerin diğer dizgelerin yazılmasını engellememesi sağlandı.

 • Kategorilendirilmiş bileşenler için bazı API adresleri düzeltildi.

 • Çoğul biçim örneklerinin daha belirgin görüntülenmesi sağlandı.

 • Kendiliğinden öneriler içinde boşlukların vurgulanması sağlandı.

 • Yorum ve bileşenlerin daha hızlı silinmesi sağlandı.

 • Kaydetme düğmesinin kullanımdan kaldırılma nedeninin daha belirgin görüntülenmesi sağlandı.

 • Her dizge için yeni dizge bildiriminin tetiklenmesi sağlandı.

Hata düzeltmeleri

Uyumluluk

 • Kategoriler weblate:// depo adreslerine katıldı.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • 5.0.2 öncesi sürümlerden yükseltmeler desteklenmiyor. Lütfen önce 5.0.2 sürümüne güncelleyin ardından yükseltmeyi sürdürün.

 • VCS hizmeti API anahtarlarının settings.py içindeki _TOKEN/_USERNAME güvenli olmayan yapılandırması kullanımdan kaldırıldı.

 • Weblate tarafından varsayılan olarak settings_example.py ve Docker üzerinde kalıcı veri tabanı bağlantılarının kullanılması sağlandı.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 5.0.2#

14 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

İyileştirmeler

 • Çeviri sayfasının başarımı iyileştirildi.

 • Aramaya kategoriler de eklendi.

Hata düzeltmeleri

 • GitHub üzerindeki yayın notlarının görüntülenmesi sağlandı.

 • Kategorilendirilmiş proje listesi eklendi.

 • Bir kategori içindeki bir dilin çevrilmesi sağlandı.

 • Kategoriye göre sıralama eklendi.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • Veri tabanını yükseltme işlemi, dizinlerdeki değişiklikler nedeniyle büyük sitelerde uzun sürebilir.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 5.0.1#

10 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

Yeni özellikler

İyileştirmeler

 • İlgili sözlük terimlerini arama hızı artırıldı.

 • Çekme istekleri oluşturulurken çıkan sorunların günlüğe kaydedilmesi sağlandı.

 • Geçmişin daha hızlı yüklenmesi sağlandı.

 • Tüm Weblate REST API uygulaması uç noktalarına id nesnesi eklendi.

 • Çok bileşenli projelerin başarımı artırıldı.

 • Bazı eski adresler için uyumlu yönlendirmeler eklendi.

Hata düzeltmeleri

 • Bir kategori içinde bileşen oluşturma özelliği eklendi.

 • Dönüştürülen biçimler için kaynak dizgeler ve durum ekranı eklendi.

 • Desteklemeyen biçimlerde Temel dosyayı düzenle ögesi engellendi.

 • Boş dizgeler için Yeniden kullanılan çeviri tetiklenmesi engellendi.

 • Bazı kategorilere göz atılırken oluşan başarım sorunları düzeltildi.

 • Docker kapsayıcısında GitHub Team and Organization kimlik doğrulaması desteği düzeltildi.

 • GitLab birleştirme isteklerinin özel bir SSH bağlantı noktası ile yapılması sağlandı.

Uyumluluk

 • pyahocorasick bağımlılığı ahocorasick_rs ile değiştirildi.

 • :setting::IP_PROXY_OFFSET seçeneğinin varsayılan değeri 1 yerine -1 yapıldı.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • Veri tabanını yükseltme işlemi, dizinlerdeki değişiklikler nedeniyle büyük sitelerde uzun sürebilir.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 5.0#

24 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

Yeni özellikler

 • Markdown dosyaları desteği eklendi. Teşekkürler Anders Kaplan.

 • Kategori ile proje içindeki bileşenleri düzenleme seçeneği eklendi.

 • Fluent biçimi içindeki söz dizimi denetimleri iyileştirildi. Teşekkürler Henry Wilkes.

 • Kullanıcıları davet etme özelliğinin tüm kimlik doğrulama yöntemleri ile çalışması sağlandı.

 • Docker kapsayıcısına dosyadaki parolalar desteği eklendi. Ayrıntılı bilgi almak için: Parolaları aktarmak.

İyileştirmeler

 • Makine çevirilerinde çoğul biçimlerin işlenmesi iyileştirildi.

 • Çeviri değiştirilmemiş denetiminin sıkı kipte bile yer belirticileri dikkate alması sağlandı.

 • Yeniden kullanılan çeviri denetiminin tek çoğul biçimi olan diller için tetiklenmesi engellendi.

 • Dizgeler için görsel bağlam için WebP desteği eklendi.

 • Bir kullanıcı çakışan kapsamlara abone olduğunda bildirimlerin yinelenmesi engellendi.

 • İngilizce dışındaki diller için Dizgeler için görsel bağlam karakter tanıma özelliği eklendi.

 • XLIFF için kaynak dizge konumunu görüntüleme desteği eklendi.

 • Dizgelerin çoğullar, yer belirticiler veya alternatif çevirilerle görüntülenmesi sağlandı.

 • Kullanıcı API uygulamasına son oturun açma tarihi eklendi.

 • Kullanıcı API kodu gizlilik sağlamak için varsayılan olarak gizlendi.

 • Sözlüğe sözcük ekleme hızlandırıldı.

 • HTML dosyaları ve Metin dosyaları içindeki kaynak dosya değişikliğinde çevirinin daha iyi korunması sağlandı.

 • Takım listesine kendiliğinden atama göstergesi eklendi.

 • Kullanıcıların davetleri kabul etmeden takımlara üye olması engellendi.

 • Biçimlendirilmiş dizgeler denetiminin tüm çoğul biçimleri strict-format imiyle denetlemesi sağlandı.

 • Denetimler ve düzeltmeler gezinme deneyimi iyileştirildi.

 • Kendiliğinden önerilerde kaynak dizgedeki farkların vurgulanması sağlandı.

 • Görsel farkın karakterleri birleştirmeyi daha iyi anlaması sağlandı.

Hata düzeltmeleri

Uyumluluk

 • Artık Python 3.9 ve üzerindeki sürümlerin kullanılması gerekiyor.

 • Kategorileri işleyebilmek için birkaç kullanıcı arayüzü adresi değişti.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • settings_example.py içinde birkaç değişiklik yapıldı. En önemlileri CACHES ve SOCIAL_AUTH_PIPELINE değişiklikleri. Lütfen ayarlarınızı uygun şekilde güncelleyin.

 • Daha önce isteğe bağlı olan birkaç bağımlılık artık zorunlu.

 • Veri tabanını yükseltme işlemi, yapı değişiklileri nedeniyle büyük sitelerde uzun sürebilir.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.