XLIFF#

Not

Weblate şu anda XLIFF 1.2 biçimini destekliyor. XLIFF 2.0 biçimi desteklenmez ve XLIFF 1.2 ile geriye doğru uyumlu değildir.

XML temelli biçim, çeviri dosyalarını standartlaştırmak için oluşturulmuştur. Ancak sonuçta bu alandaki <https://xkcd.com/927/> birçok standarttan biridir.

XML yerelleştirme değişim dosyası biçimi (XLIFF) genellikle iki dilli olarak kullanılır. Ancak Weblate bunun tek dilli olarak kullanılmasını da destekler.

Weblate, birkaç çeşitte XLIFF desteği sunar:

XLIFF 1.2 çeviri dosyası`

Bileşenlerin içeriğinin düz metin olarak tutulduğu basit XLIFF dosyası (tüm XML bileşenlerinden kaçış).

Yerleştirilebilir desteği olan XLIFF 1.2`

Yerleştirilebilir ögeleri ve diğer XML ögelerini destekleyen standart XLIFF.

`Gettext eklentileriyle XLIFF 1.2

XLIFF, çoğul biçimleri desteklemek için Gettext PO için XLIFF 1.2 Gösterim Rehberi ile zenginleştirilmiştir.

Çeviri durumları#

Dosyadaki state özniteliği kısmen işlenir ve Weblate üzerindeki Düzenlenmesi gerekli durumuyla eşleştirilir (şu durumlar, bir hedef varsa dizgeyi düzenlenmesi gerekli olarak imlemek için kullanılır: new, needs-translation, needs-adaptation, needs-l10n). state özniteliği eksikse, bir dizge bir <target> bileşeni var olur olmaz çevrilmiş olarak değerlendirilir.

Çeviri dizgesinde approved="yes” varsa, Onaylanmış olarak Weblate içine aktarılır. Diğer her şey Onaylanmayı bekliyor` (XLIFF teknik özellikleriyle eşleşen) olarak içe aktarılır.

Kaydedilirken, Weblate gerekli olmadıkça bu öznitelikleri eklemez:

 • state özniteliği yalnızca dizgenin düzenlenmesi gerekli olarak imlenmesi durumunda eklenir.

 • Onaylanmı özniteliği yalnızca dizgenin onaylanması durumunda eklenir.

 • Diğer durumlarda öznitelikler eklenmez. Ancak var olmaları durumunda güncellenirler.

XLIFF biçimini kullanırken, dizgelerin onaylanmış durumunu görmek ve değiştirmek için Weblate onaylama özelliğini açmanız önemle önerilir.

Benzer şekilde, bu tür dosyaları içe aktarırken (yükleme formunda), Düzenlenmesi gerekli dizgelere yapılacak işlem olarak Çeviri olarak eklensin seçeneğini seçmelisiniz.

Ayrıca bakınız

Özel onaylayanlar

XLIFF dosyasında boşluk ve yeni satırlar#

XML biçimleri arasında boşluk türleri ya da miktarları genellikle ayırt edilmez. Korumak istiyorsanız, dizgeye xml:space="preserve” imini eklemeniz gerekir.

Örnek:

  <trans-unit id="10" approved="yes">
    <source xml:space="preserve">hello</source>
    <target xml:space="preserve">Hello, world!
</target>
  </trans-unit>

Çeviri imlerini belirtmek#

weblate-flags özniteliğini kullanarak ek çeviri imleri belirtebilirsiniz (ayrıntılı bilgi almak için: Parametreleri kullanarak davranışı özelleştirmek). Weblate ayrıca XLIFF Taknik özelliklerindeki maxwidth ve font özniteliklerini de anlar:

<trans-unit id="10" maxwidth="100" size-unit="pixel" font="ubuntu;22;bold">
  <source>Hello %s</source>
</trans-unit>
<trans-unit id="20" maxwidth="100" size-unit="char" weblate-flags="c-format">
  <source>Hello %s</source>
</trans-unit>

font özniteliği yazı tipi ailesi, boyutu ve ağırlığı için işlenir. Yukarıdaki örnekte bunların tümünü görebilirsiniz. Ancak yalnızca yazı tipi ailesi gereklidir. Yazı tipi ailesindeki herhangi bir boşluk alt çizgiye dönüştürülür. Bu nedenle Source Sans Pro, Source_Sans_Pro olur. Lütfen yazı tipi grubunu adlandırırken bunu aklınızda bulundurun (ayrıntılı bilgi almak için: Yazı tiplerini yönetmek).

Dizge anahtarları#

Weblate, XLIFF dosyasındaki birimleri, var olması durumunda resname özniteliğiyle tanımlar ve id kullanmaya döner (varsa file kod imi ile birlikte).

resname özniteliğinin, birimin insan dostu belirteci olması ve Weblate üzerinde id yerine görüntülenmesini daha uygun biçime getirmesi beklenir. resname, tüm XLIFF dosyasında benzersiz olmalıdır. Bu durum Weblate için gereklidir ve XLIFF standardı kapsamında değildir. Özniteliğe herhangi bir benzersizlik kısıtlaması getirmez.

Örnek dosyalar#

Örnek XLIFF dosyası:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<xliff xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.1">
  <file>
    <body>
      <trans-unit weblate-flags="c-format, max-length:100">
        <source xml:space="preserve">Hello, world!
</source>
      </trans-unit>
      <trans-unit>
        <source xml:space="preserve">Orangutan has %d banana.
</source>
      </trans-unit>
      <trans-unit>
        <source xml:space="preserve">Try Weblate at &lt;https://demo.weblate.org/&gt;!
</source>
      </trans-unit>
      <trans-unit>
        <source>Thank you for using Weblate.</source>
      </trans-unit>
    </body>
  </file>
</xliff>

Weblate yapılandırması#

İki dilli XLIFF için tipik Weblate bileşeni

Dosya maskesi

localizations/*.xliff

Tek dilli temel dil dosyası

Boş

Yeni çeviriler kalıbı

localizations/en-US.xliff

Dosya biçimi

XLIFF çeviri dosyası

Tek dilli XLIFF için tipik Weblate bileşeni

Dosya maskesi

localizations/*.xliff

Tek dilli temel dil dosyası

localizations/en-US.xliff

Yeni çeviriler kalıbı

localizations/en-US.xliff

Dosya biçimi

XLIFF çeviri dosyası