OpenShift üzerine kurulum#

OpenShift Weblate kalıbıyla kişisel Weblate bulut sunucunuzu saniyeler içinde çalışır duruma getirebilirsiniz. Tüm Weblate bağımlılıkları önceden katılmıştır. PostgreSQL varsayılan veri tabanı olarak ayarlanır ve kalıcı birim kullanılır.

Kalıbı <https://github.com/WeblateOrg/openshift/> adresinde bulabilirsiniz.

Kurulum#

Aşağıdaki örneklerde, oc istemci aracının yüklü olduğu çalışan bir OpenShift v3.x ortamınız olduğu varsayılmıştır. Lütfen yönergeler için OpenShift belgelerine bakın.

template.yml dosyası OpenShift üzerinde tüm bileşenleri çalıştırmak için uygundur. Ayrıca template-external-postgresql.yml dosyası bir PostgreSQL sunucusunu başlatmaz ve bir dış PostgreSQL sunucusunu yapılandırmanızı sağlar.

Site konsolu#

Ham içeriği template.yml dosyasından kopyalayın ve projenize aktarın. Ardından uygulamanızı oluşturmak için OpenShift internet konsolundaki Create düğmesini kullanın. Site konsolu, sizden kalıp tarafından kullanılan tüm parametrelerin değerlerini ister.

CLI#

Weblate kalıbını geçerli projenizin kalıp kitaplığına yüklemek için şu komutta template.yml dosyasını belirtin:

$ oc create -f https://raw.githubusercontent.com/WeblateOrg/openshift/main/template.yml \
  -n <PROJECT>

Kalıp artık site konsolu ya da komut satırı (CLI) kullanılarak seçilebilir.

Parametreler#

Değiştirebileceğiniz parametreler kalıbın parametreler bölümünde listelenir. Şu komutu kullanarak ve kullanılacak dosyayı belirterek bunları komut satırı (CLI) ile listeleyebilirsiniz:

$ oc process --parameters -f https://raw.githubusercontent.com/WeblateOrg/openshift/main/template.yml

# If the template is already uploaded
$ oc process --parameters -n <PROJECT> weblate

Hazırlamak#

Komut satırını (CLI) kalıpları işlemek ve hazırlanan yapılandırmadan nesneleri hemen oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

$ oc process -f https://raw.githubusercontent.com/WeblateOrg/openshift/main/template.yml \
  -p APPLICATION_NAME=weblate \
  -p WEBLATE_VERSION=4.3.1-1 \
  -p WEBLATE_SITE_DOMAIN=weblate.app-openshift.example.com \
  -p POSTGRESQL_IMAGE=docker-registry.default.svc:5000/openshift/postgresql:9.6 \
  -p REDIS_IMAGE=docker-registry.default.svc:5000/openshift/redis:3.2 \
  | oc create -f

Weblate kopyası, başarılı bir aktarım ve dağıtımdan sonra belirtilmiş WEBLATE_SITE_DOMAIN parametresinde kullanılabilir olmalıdır.

Kapsayıcı kurulumundan sonra, WEBLATE_ADMIN_PASSWORD seçeneğinde belirtilen parolayla ya da ayarlanmamışsa ilk başlatılmada oluşturulan rastgele bir parolayla admin kullanıcısı olarak oturum açabilirsiniz.

‘Admin’ parolasını sıfırlamak için, ilgili Secret bölümünde WEBLATE_ADMIN_PASSWORD seçeneğine yeni parola ayarladıktan sonra kapsayıcıyı yeniden başlatın.

Elemek#

$ oc delete all -l app=<APPLICATION_NAME>
$ oc delete configmap -l app= <APPLICATION_NAME>
$ oc delete secret -l app=<APPLICATION_NAME>
# ATTENTION! The following command is only optional and will permanently delete all of your data.
$ oc delete pvc -l app=<APPLICATION_NAME>

$ oc delete all -l app=weblate \
  && oc delete secret -l app=weblate \
  && oc delete configmap -l app=weblate \
  && oc delete pvc -l app=weblate

Yapılandırma#

Kalıbı işleyerek, Weblate kalıbını özelleştirmek için kullanılabilecek ilgili bir ConfigMap oluşturulur. ConfigMap doğrudan ortam değişkenleri olarak bağlanır ve her değiştirildiğinde yeni bir dağıtımı tetikler. Daha fazla yapılandırma seçeneği sunan ortam değişkenlerinin tam listesi için Docker ortam değişkenleri bölümüne bakabilirsiniz.