Denetimler ve düzeltmeler#

Kalite denetimleri, yaygın çevirmen hatalarını yakalamaya yardımcı olarak çevirinin iyi durumda olmasını sağlar. Yanlış pozitif sonuçlarda denetimler yok sayılabilir.

Denetimi başarısız olan bir çeviri gönderildikten hemen sonra kullanıcıya görüntülenir:

../_images/checks.webp

Kendiliğinden düzeltmeler#

Kalite denetimleri yanında, Weblate çevrilmiş dizgelerdeki bazı yaygın hataları kendiliğinden düzeltebilir. Hatalı çeviriler eklememesi için dikkatli kullanın.

Ayrıca bakınız

AUTOFIX_LIST

Sondaki üç nokta değiştirici#

Kaynak dizge ile tutarlı olması için sondaki üç ayrı noktayı (...) bir üç nokta karakteri () ile değiştirir.

Sıfır genişlikli boşluk kaldırma#

Çeviride genellikle sıfır genişlikli boşluklar istenmez. Bu düzeltme, kaynak dizgede de bulunmadığı sürece bunları kaldırır.

Denetim karakterlerini kaldırma#

Çevirideki tüm denetim karakterlerini kaldırır.

Devanagari danda#

Devanagari’deki yanlış cümle sonunu Devanagari danda () ile değiştirir.

Noktalama aralığı#

5.3 sürümünde geldi.

Ensures French and Breton use correct punctuation spacing.

This fixup can be disable via ignore-punctuation-spacing flag (which also disables Noktalama aralığı).

Güvenli olmayan HTML temizleme#

“Güvenli html” imi ile açıldığında, HTML markup kodunu temizler.

Ayrıca bakınız

Güvenli olmayan HTML

Başta ve sonraki beyaz boşlukları düzeltme#

Başta ve sondaki boşlukları kaynak dizgeyle tutarlı hale getirir. Dizgenin işlenecek bölümlerini atlamak için ignore-begin-space ve ignore-end-space imleri ile ince ayar yapılabilir.

Kalite denetimleri#

Weblate, dizgeler üzerinde çok çeşitli kalite denetimleri yapar. Aşağıdaki bölümde bunlar daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca dile özgü denetimler de vardır. Hatalı çalışan bir denetim varsa lütfen bir hata bildiriminde bulunun.

Çeviri denetimleri#

Her çeviri değişikliğinde yapılır ve çevirmenlerin çeviri kalitesini korumasına yardımcı olur.

BBCode kodlaması#

Özet:

Çevirideki BBCode kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.markup.BBCodeCheck

Belirteci denetle:

bbcode

Yok sayılacak im:

ignore-bbcode

BBCode, bir iletinin önemli bölümlerini koyu veya italik olarak vurgulamak gibi basit kod imlerini ele alır.

Bu denetim, kaynaktaki kod imlerinin çeviride de bulunmasını sağlar.

Not

BBCode algılama yöntemi şu anda oldukça basittir. Bu nedenle bu denetim yanlış pozitif sonuçlar verebilir.

Art arda yinelenen sözcükler var#

4.1 sürümünde geldi.

Özet:

Metinde aynı sözcük üst üste iki kez geçiyor:

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.duplicate.DuplicateCheck

Belirteci denetle:

duplicate

Yok sayılacak im:

ignore-duplicate

Bir çeviride ardışık yinelenen sözcüklerin olup olmadığını denetler. Bu durum genellikle çeviride bir hata olduğunu gösterir.

İpucu

Bu denetim, yanlış pozitif sonuçları önlemek için dile özgü kuralları kullanır. Sizin durumunuzda yanlış bir şekilde tetiklenirse, bize bildirin. Ayrıntılı bilgi almak için: Weblate sorunlarını bildirmek.

Sözlük ile uyumlu değil#

4.5 sürümünde geldi.

Özet:

Çeviri, bir sözlükte tanımlanmış terimlerle uyumlu değil.

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.glossary.GlossaryCheck

Belirteci denetle:

check_glossary

Kullanıma alınacak im:

check-glossary

Yok sayılacak im:

ignore-check-glossary

Bu denetimin check-glossary imi ile açılması gerekir (ayrıntılı bilgi almak için: Parametreleri kullanarak davranışı özelleştirmek). Lütfen kullanıma almadan önce şunları göz önüne alın:

  • Dizgenin çeviri ile tam olarak eşleşip eşlemediğine bakar. Sözlükte tüm çeşitlerdeki terimlerin bulunması beklenir.

  • Her dizgeyi sözlük ile karşılaştırarak denetlemek zorlayıcı olur. Weblate üzerinde dizgeleri içe aktarma ya da çevirme gibi denetimlerin çalıştırılması gereken tüm işlemleri yavaşlatır.

  • Ayrıca Çeviri değiştirilmemiş içinde çevrilemez sözlük terimlerini de değerlendirir.

Çift boşluk#

Özet:

Çeviride çift boşluk var

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.DoubleSpaceCheck

Belirteci denetle:

double_space

Yok sayılacak im:

ignore-double-space

Alanla ilgili diğer denetimlerde yanlış pozitif sonuçları önlemek için çeviride çift boşluk olup olmadığını denetler.

Kaynakta çift boşluk bulunduğunda bunun kasıtlı olduğu varsayılarak denetim yok sayılır.

Fluent bölümleri#

5.0 sürümünde geldi.

Özet:

Fluent bölümleri eşleşmeli

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.fluent.parts.FluentPartsCheck

Belirteci denetle:

fluent-parts

Kullanıma alınacak im:

fluent-parts

Yok sayılacak im:

ignore-fluent-parts

Her Fluent iletisinin isteğe bağlı bir değeri (ana metin içeriği) ve her biri iletinin bir “parçası” olan isteğe bağlı nitelikleri olabilir. Weblate üzerinde tüm bu parçalar, nitelikleri belirtmek için Fluent benzeri bir söz dizimi kullanılarak aynı blok içinde bulunur. Örneğin:

This is the Message value
.title = This is the title attribute
.alt = This is the alt attribute

Bu denetim, kaynak iletide bir değer varsa çevrilen iletinin de bir değeri olmasını veya kaynakta bir değer yoksa çevirinin de herhangi bir değeri olmamasını sağlar. Bu aynı zamanda kaynak iletide kullanılan niteliklerin herhangi bir ekleme olmadan çeviride de bulunup bulunmadığını denetler.

Not

Terimlerin her zaman bir değeri olduğundan ve terim nitelikleri genellikle yerel ayarlara (dilbilgisi kuralları vb. için kullanılır) özgü olduğundan ve tüm çevirilerde bulunması beklenmediğinden, bu denetim Fluent terimleri için uygulanmaz.

Ayrıca bakınız

Fluent öznitelikleri

Fluent başvuruları#

5.0 sürümünde geldi.

Özet:

Fluent başvuruları eşleşmeli

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.fluent.references.FluentReferencesCheck

Belirteci denetle:

fluent-references

Kullanıma alınacak im:

fluent-references

Yok sayılacak im:

ignore-fluent-references

Bir Fluent iletisi veya terimi başka bir iletiye, terime, niteliğe veya bir değişkene başvurabilir. Örneğin:

Here is a { message }, a { message.attribute } a { -term } and a { $variable }.
Within a function { NUMBER($num, minimumFractionDigits: 2) }

Genel olarak, çevrilmiş iletilerde veya terimlerde, aynı görünüm sırasında olmasa da, kaynakla aynı başvuruların bulunması beklenir. Dolayısıyla bu denetim, çevirilerin kendi değerlerinde kaynak değerle aynı başvuruları, aynı sayıda ve hiçbir ekleme olmadan kullanmasını sağlar. Bu denetim aynı zamanda iletiler için çevirideki her bir niteliğin, kaynaktaki eşleşen nitelik ile aynı başvuruları kullanıp kullanmadığını da denetler.

Kaynakta veya çeviride Fluent seçme ifadeleri bulunduğunda, kaynaktaki olası her çeşit, çeviride aynı başvuruları kullanan en az bir çeşitle eşleştirilmelidir. Bunun tersi de geçerlidir.

Ayrıca, hem seçim ifadesi seçicide hem de çeşitlerin birinde bir değişken başvurusu bulunuyorsa, tüm çeşitlerde aynı zamanda bu başvuru da bulunuyormuş gibi düşünülebilir. Çeşidin anahtarının bu çeşit için başvuruyu gereksiz hale getirmiş olabileceği varsayılır. Örneğin:

{ $num ->
    [one] an apple
   *[other] { $num } apples
}

Burada, bu denetimin amaçları doğrultusunda, [one] çeşidinin $num başvurusunu da içerdiği kabul edilir.

Bununla birlikte, seçme ifadesi seçicisindeki, Fluent söz diziminde yalnızca bir terim özniteliğinin değişkeni olabilen bir başvuru, tek başına gerekli bir başvuru olarak sayılmaz. Çünkü bunlar, son kullanıcının göreceği dizgenin gerçek metin içeriğini oluşturmaz ve bir seçme İfadesinin varlığı yerel ayara özgü olarak değerlendirilir. Örneğin:

{ -term.starts-with-vowel ->
    [yes] an { -term }
   *[no] a { -term }
}

Burada çevirilerde -term.starts-with-vowel başvurusunun görünmesi beklenmez ancak -term başvurusunun görünmesi beklenir.

Fluent çevirisinin iç HTML kodu#

5.0 sürümünde geldi.

Özet:

Fluent hedefinde, eşleşmesi gereken bir geçerli iç HTML kodu bulunmalıdır

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.fluent.inner_html.FluentTargetInnerHTMLCheck

Belirteci denetle:

fluent-target-inner-html

Kullanıma alınacak im:

fluent-target-inner-html

Yok sayılacak im:

ignore-fluent-target-inner-html

Bu denetim, bir iletinin veya terimin çevrilmiş değerinde, kaynak değerle aynı HTML ögelerinin bulunduğunu doğrular.

İlk olarak, kaynak değeri Fluent kaynağı iç HTML kodu denetimini geçemezse, bu denetim hiçbir şey yapmaz. Yoksa çevrilmiş değer de aynı koşullar altında denetlenir.

İkinci olarak, çevrilmiş değerde bulunan HTML ögeleri, kaynak değerde bulunan HTML ögeleriyle karşılaştırılır. İki öge, tam olarak aynı etiket adını, aynı nitelikleri ve değerleri paylaşıyor ve bunların tüm ataları aynı şekilde eşleşiyorsa eşleşir. Bu denetim, kaynaktaki tüm ögelerin çevirinin herhangi bir yerinde aynı sayıda ve hiçbir ek öge eklenmeden görünmesini sağlar. Değerde birden fazla öge bulunduğunda bunların çeviri değerinde aynı sırada görünmesi gerekmez.

Kaynak veya çeviride Fluent seçme ifadeleri bulunduğunda, kaynaktaki olası her değişkenin, çevirideki aynı HTML ögeleri bulunan en az bir değişkenle (veya tam tersi) eşleştirilmesi gerekir.

Fluent DOM paketiyle Fluent kullanırken bu denetim, çevirinin kaynakta da bulunan tüm gerekli data-l10n-name ögelerinin veya <br> gibi izin verilen satır içi ögelerden herhangi birinin bulunduğundan emin olur.

Örneğin, şu kaynak:

Source message <img data-l10n-name="icon"/> with icon

şununla eşleşmeli:

Translated message <img data-l10n-name="icon"/> with icon

ama şununla değil:

Translated message <img data-l10n-name="new-val"/> with icon

ya da şu değil

Translated message <br data-l10n-name="icon"/> with no icon

Fluent çevirisi söz dizimi#

5.0 sürümünde geldi.

Özet:

Çeviride Fluent söz dizimi hatası var

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.fluent.syntax.FluentTargetSyntaxCheck

Belirteci denetle:

fluent-target-syntax

Kullanıma alınacak im:

fluent-target-syntax

Yok sayılacak im:

ignore-fluent-target-syntax

Weblate üzerinde Fluent dizgeleri, başvurular ve değişkenler için Fluent söz dizimini kullanır. Aynı zamanda çoğullarla birlikte üzere özniteliklerin ve seçici değişkenlerin tanımlanması gibi daha karmaşık özellikler için de kullanılır. Bu denetim, çeviride kullanılan söz diziminin Fluent için geçerli olmasını sağlar.

Biçimlendirilmiş dizgeler#

Kaynak dizgelerdeki biçimlendirmenin çeviride de olup olmadığını denetler. Çeviride biçim dizgelerinin atlanması genellikle ciddi sorunlara neden olur. Bu nedenle dizgelerdeki biçimlendirme genellikle kaynakla aynı olmalıdır.

Weblate, biçim dizgelerinin çeşitli dillerde denetlenmesini destekler. Denetim, yalnızca bir dizge uygun şekilde imlenirse (C biçimi için c-format gibi) kendiliğinden kullanıma alınmaz. Gettext bunu kendiliğinden ekler. Ancak büyük olasılıkla diğer dosya biçimleri için ya da PO dosyalarınız xgettext tarafından oluşturulmamışsa el ile eklemeniz gerekir.

Biçim denetimlerinin çoğu, tek bir sayıda çoğul biçimler için biçim dizgelerinin atlanmasını sağlar. Böylece, çevirmenler bu durumlar için daha güzel dizgeler yazabilir (%d elma yerine Bir elma). strict-format imini ekleyerek bunu kapatabilirsiniz.

İmler her dizge için özelleştirilebilir (ayrıntılı bilgi almak için: Kaynak dizgeler ile ilgili ek bilgiler) veya bir Bileşen yapılandırması içinde. Her bileşen için tanımlanması daha basittir. Ancak dizgenin bir biçimlendirme dizgesi olarak anlaşılamaması fakat biçim dizgesi söz diziminin kullanılması yanlış hatalı sonuçlara yol açabilir.

İpucu

Weblate üzerinde belirli bir biçim denetimi yoksa, genel Yer belirticiler seçeneğini kullanabilirsiniz.

Denetimin yanında, bu seçenek çeviri dizgelerine kolayca eklemek için biçimlendirme dizgelerini vurgular:

../_images/format-highlight.webp

AngularJS değer ekleme dizgesi#

Özet:

AngularJS değer ekleme dizgeleri kaynak ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.angularjs.AngularJSInterpolationCheck

Belirteci denetle:

angularjs_format

Kullanıma alınacak im:

angularjs-format

Yok sayılacak im:

ignore-angularjs-format

Adlandırılmış biçim dizgesi örneği:

Hesap bakiyeniz {{amount}} {{ currency }}

C biçimi#

Özet:

C biçim dizgesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.CFormatCheck

Belirteci denetle:

c_format

Kullanıma alınacak im:

c-format

Yok sayılacak im:

ignore-c-format

Basit biçim dizgesi örneği:

Sepette %d elma var

Konum biçim dizgesi örneği:

Hesap bakiyeniz %1$d %2$s

C# biçimi#

Özet:

C# biçim dizgesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.CSharpFormatCheck

Belirteci denetle:

c_sharp_format

Kullanıma alınacak im:

c-sharp-format

Yok sayılacak im:

ignore-c-sharp-format

Konum biçim dizgesi örneği:

Sepette {0} elma var

ECMAScript kalıbı sabitleri#

Özet:

ECMAScript kalıbı sabitleri kaynakla aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.ESTemplateLiteralsCheck

Belirteci denetle:

es_format

Kullanıma alınacak im:

es-format

Yok sayılacak im:

ignore-es-format

Değer ekleme örneği:

Sepette ${number} elma var

i18next değer eklemesi#

4.0 sürümünde geldi.

Özet:

I18next değer eklemesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.I18NextInterpolationCheck

Belirteci denetle:

i18next_interpolation

Kullanıma alınacak im:

i18next-interpolation

Yok sayılacak im:

ignore-i18next-interpolation

Değer ekleme örneği:

Sepette {{number}} elma var

İç içe geçme örneği:

Sepette $t(number) elma var

ICU MessageFormat#

4.9 sürümünde geldi.

Özet:

ICU MessageFormat dizgelerinde söz dizimi hataları ve/veya yer belirtici uyuşmazlıkları var.

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.icu.ICUMessageFormatCheck

Belirteci denetle:

icu_message_format

Kullanıma alınacak im:

icu-message-format

Yok sayılacak im:

ignore-icu-message-format

Değer ekleme örneği:

Sepette {number, plural, one {bir elma} other {# elma var}}.

Bu denetim, hem saf ICU MessageFormat iletilerini hem de basit XML kod imleri olan ICU biçimini destekler. XML desteğini seçerek ya da belirli alt denetimleri kullanımdan kaldırarak icu-flags:* seçeneği ile bu denetimin davranışını yapılandırabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki im çoğul alt iletilerin doğrulanmasını kullanımdan kaldırırken XML desteğini kullanıma alır:

icu-message-format, icu-flags:xml:-plural_selectors

xml

Basit XML kod imleri desteğini kullanıma alır. Varsayılan olarak, XML kod imleri gevşek bir şekilde işlenir. Bir kod iminin mantıklı bir parçası olmadığında başıboş < karakterleri yok sayılır.

strict-xml

Katı XML kod imleri desteğini kullanıma alır. Bir kod iminin parçası değillerse tüm < karakterlerinden kaçınılmalıdır.

-highlight

Düzenleyicide yer belirtici ögelerin vurgulanmasını kapatır.

-require_other

Alt iletilerde other seçicisi olması zorunluluğunu kullanımdan kaldırır.

-submessage_selectors

Alt ileti seçicilerin kaynakla eşleşip eşleşmediği denetimini atlar.

-types

Yer belirtici türlerinin kaynak ile uygunluğu denetimini atlar.

-extra

Kaynak dizgede bulunmayan bir yer belirticinin çeviride bulunma denetimini atlar.

-missing

Kaynak dizgede bulunan bir yer belirticinin çeviride bulunmama denetimini atlar.

Ayrıca, strict-xml kullanıma alınmamış ancak xml kullanıma alınmış olduğunda, tüm XML kod imlerinin belirli bir dizgeyle başlamasını zorunlu kılmak için icu-tag-prefix:PREFIX imini kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki im, yalnızca <x: ile başlayan XML kod imlerinin eşleştirilmesini sağlar:

icu-message-format, icu-flags:xml, icu-tag-prefix:"x:"

Bu, <x:link>buraya tıklayın</x:link> ile eşleşir, ama <strong>bu</strong> ile eşleşmez.

Java biçimi#

Özet:

Java biçim dizgesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.JavaFormatCheck

Belirteci denetle:

java_printf_format

Kullanıma alınacak im:

java-printf-format

Yok sayılacak im:

ignore-java-printf-format

Basit biçim dizgesi örneği:

Sepette %d elma var

Konum biçim dizgesi örneği:

Hesap bakiyeniz %1$d %2$s

4.14 sürümünde değişti: Bu eskiden java-format imi ile değiştirilirdi. GNU gettext ile tutarlılık için değiştirildi.

Java MessageFormat#

Özet:

Java MessageFormat dizgesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.JavaMessageFormatCheck

Belirteci denetle:

java_format

Koşulsuz olarak kullanıma alınacak im:

java-format

Kendiliğinden algılamayı kullanıma alacak im:

auto-java-messageformat, yalnızca kaynakta bir biçim dizgesi varsa denetimi kullanıma alır

Yok sayılacak im:

ignore-java-format

Konum biçim dizgesi örneği:

Sepette {0} elma var

4.14 sürümünde değişti: Bu eskiden java-messageformat imi ile değiştiriliyordu. GNU gettext ile tutarlılık için değiştirildi.

Bu denetim, biçim dizgesinin Java MessageFormat sınıfı için geçerli olduğunu doğrular. Yaylı parantezlerdeki biçim dizgelerini eşleştirmenin yanında, özel bir anlamı olduğu için tek tırnakları da doğrular. Tek tırnak ‘’’ şeklinde yazılmalıdır. Eşleştirilmediğinde, alıntılamanın başlangıcı olarak kabul edilir ve dizge işlenirken gösterilmez.

JavaScript biçimi#

Özet:

JavaScript biçim dizgesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.JavaScriptFormatCheck

Belirteci denetle:

javascript_format

Kullanıma alınacak im:

javascript-format

Yok sayılacak im:

ignore-javascript-format

Basit biçim dizgesi örneği:

Sepette %d elma var

Lua biçimi#

Özet:

Lua biçim dizgesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.LuaFormatCheck

Belirteci denetle:

lua_format

Kullanıma alınacak im:

lua-format

Yok sayılacak im:

ignore-lua-format

Basit biçim dizgesi örneği:

Sepette %d elma var

Object Pascal biçimi#

Özet:

Object Pascal biçim dizgesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.ObjectPascalFormatCheck

Belirteci denetle:

object_pascal_format

Kullanıma alınacak im:

object-pascal-format

Yok sayılacak im:

ignore-object-pascal-format

Basit biçim dizgesi örneği:

Sepette %d elma var

Yüzde yer belirticileri#

4.0 sürümünde geldi.

Özet:

Yüzde yer belirticileri kaynakla aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.PercentPlaceholdersCheck

Belirteci denetle:

percent_placeholders

Kullanıma alınacak im:

percent-placeholders

Yok sayılacak im:

ignore-percent-placeholders

Basit biçim dizgesi örneği:

Burada %number% elma var

Ayrıca bakınız

Biçimlendirilmiş dizgeler,

Perl biçimi#

Özet:

Perl biçim dizgesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.PerlFormatCheck

Belirteci denetle:

perl_format

Kullanıma alınacak im:

perl-format

Yok sayılacak im:

ignore-perl-format

Basit biçim dizgesi örneği:

Sepette %d elma var

Konum biçim dizgesi örneği:

Hesap bakiyeniz %1$d %2$s

PHP biçimi#

Özet:

PHP biçim dizgesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.PHPFormatCheck

Belirteci denetle:

php_format

Kullanıma alınacak im:

php-format

Yok sayılacak im:

ignore-php-format

Basit biçim dizgesi örneği:

Sepette %d elma var

Konum biçim dizgesi örneği:

Hesap bakiyeniz %1$d %2$s

Python parantez biçimi#

Özet:

Python ayracı biçim dizgesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.PythonBraceFormatCheck

Belirteci denetle:

python_brace_format

Kullanıma alınacak im:

python-brace-format

Yok sayılacak im:

ignore-python-brace-format

Basit biçim dizgesi:

Burada {} elma var

Adlandırılmış biçim dizgesi örneği:

Hesabınızda {amount} {currency} var

Python biçimi#

Özet:

Python biçim dizgesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.PythonFormatCheck

Belirteci denetle:

python_format

Kullanıma alınacak im:

python-format

Yok sayılacak im:

ignore-python-format

Basit biçim dizgesi:

Sepette %d elma var

Adlandırılmış biçim dizgesi örneği:

Hesabınızda %(amount)d %(currency)s var

Qt biçimi#

Özet:

Qt biçim dizgesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.qt.QtFormatCheck

Belirteci denetle:

qt_format

Kullanıma alınacak im:

qt-format

Yok sayılacak im:

ignore-qt-format

Konum biçim dizgesi örneği:

Burada %1 elma var

Qt çoğul biçimi#

Özet:

Qt çoğul biçim dizgesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.qt.QtPluralCheck

Belirteci denetle:

qt_plural_format

Kullanıma alınacak im:

qt-plural-format

Yok sayılacak im:

ignore-qt-plural-format

Çoğul biçim dizgesi örneği:

Burada %Ln elma(lar) var

Ruby biçimi#

Özet:

Ruby biçim dizgesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.ruby.RubyFormatCheck

Belirteci denetle:

ruby_format

Kullanıma alınacak im:

ruby-format

Yok sayılacak im:

ignore-ruby-format

Basit biçim dizgesi örneği:

Sepette %d elma var

Konum biçim dizgesi örneği:

Hesabınızda %1$f %2$s var

Adlandırılmış biçim dizgesi örneği:

Hesabınızda %+.2<amount>f %<currency>s var

Adlandırılmış kalıp dizgesi:

Hesabınızda %{amount} %{currency} var

Şema biçimi#

Özet:

Şema biçim dizgesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.SchemeFormatCheck

Belirteci denetle:

scheme_format

Kullanıma alınacak im:

scheme-format

Yok sayılacak im:

ignore-scheme-format

Basit biçim dizgesi örneği:

Burada ~d elma var

Vue I18n biçimlendirmesi#

Özet:

Vue I18n biçimlendirmesi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.VueFormattingCheck

Belirteci denetle:

vue_format

Kullanıma alınacak im:

vue-format

Yok sayılacak im:

ignore-vue-format

Adlandırılmış biçimlendirme:

Burada {count} elma var

Rails i18n biçimlendirmesi:

Burada %{count} elma var

Bağlantılı yerel iletiler:

@:message.dio @:message.the_world!

Çevrilmiş#

Özet:

Bu dizge geçmişte çevrilmiş

Kapsam:

tüm dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.consistency.TranslatedCheck

Belirteci denetle:

translated

Yok sayılacak im:

ignore-translated

Bir dizgenin zaten çevrilmiş olduğu anlamına gelir. Bu durum, çeviriler sürüm denetimi sisteminden geri alındığında ya da başka bir şekilde kaybolduğunda ortaya çıkabilir.

Tutarsız#

Özet:

Bu dizge bu projede farklı şekillerde çevrilmiş ya da bazı bileşenlerde çevrilmemiş.

Kapsam:

tüm dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.consistency.ConsistencyCheck

Belirteci denetle:

inconsistent

Yok sayılacak im:

ignore-inconsistent

Weblate, çeviri tutarlılığını korumanıza yardımcı olmak için bir projedeki tüm çevirilerde aynı dizgenin çevirilerini denetler.

Bir proje içindeki bir dizgenin çevirileri farklıysa hata ortaya çıkar. Bu durum, görüntülenen denetimlerde de tutarsızlıklara yol açabilir. Bu dizgenin diğer çevirilerini Diğer kullanımlar sekmesinde bulabilirsiniz.

Bu denetim, bir projede Çevirilerin yayılmasını sağlamak seçeneği açık olan tüm bileşenlere uygulanır.

İpucu

Başarımı olumsuz etkileyeceğinden, denetim eşleşme sayısını sınırlar ve tüm tutarsızlıkları bulamayabilir.

Not

Bu denetim, dizgenin bir bileşene çevrilip başka bir bileşene çevrilmemesi durumunda da tetiklenir. Bazı bileşenlerde çevrilmemiş dizgeleri el ile hızlı bir şekilde çevirebilmek için, Diğer kullanımlar sekmesindeki her satırda görüntülenen Bu çeviri kullanılsın düğmesine tıklanabilir.

Yeni eklenen ancak başka bir bileşende zaten çevrilmiş olan dizgelerin kendiliğinden çevrilmesi için Kendiliğinden çeviri eklentisini kullanabilirsiniz.

Kashida harfi kullanılmış#

Özet:

Dekoratif kashida harfleri kullanılmamalıdır

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.KashidaCheck

Belirteci denetle:

kashida

Yok sayılacak im:

ignore-kashida

Dekoratif Kashida harfleri çeviride kullanılmamalıdır. Bunlar Tatweel olarak da bilinir.

Ayrıca bakınız

Vikipedi üzerinde Kashida

Markdown başvuruları#

Özet:

Markdown bağlantı başvuruları kaynakla aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.markup.MarkdownRefLinkCheck

Belirteci denetle:

md-reflink

Kullanıma alınacak im:

md-text

Yok sayılacak im:

ignore-md-reflink

Markdown bağlantı başvuruları kaynakla aynı değil.

Ayrıca bakınız

Markdown bağlantıları

Markdown söz dizimi#

Özet:

Markdown söz dizimi kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.markup.MarkdownSyntaxCheck

Belirteci denetle:

md-syntax

Kullanıma alınacak im:

md-text

Yok sayılacak im:

ignore-md-syntax

Markdown söz dizimi kaynaktaki ile aynı değil

Ayrıca bakınız

Markdown span bileşenleri

Çevirinin en fazla uzunluğu#

Özet:

Çeviri belirtilen uzunluğu aşmamalı

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.MaxLengthCheck

Belirteci denetle:

max-length

Kullanıma alınacak im:

max-length

Yok sayılacak im:

ignore-max-length

Çevirilerin kullanılabilecek alana sığacak şekilde kabul edilebilir uzunlukta olup olmadığını denetler. Bu denetim yalnızca çeviri karakterlerinin uzunluğuna bakar.

Diğer denetimlerden farklı olarak, im max-length:100 gibi bir anahtar:değer çifti olarak ayarlanmalıdır.

İpucu

Bu denetim, metni işlemek için orantılı yazı tipleri kullanırken en iyi ölçünün ne olmayabileceği hakkında karakter sayısına bakar. Çevirinin en fazla uzunluğu denetimi, metnin gerçek görünümünü denetler.

replacements: imi, dizgeyi denetlemeden önce yerleştirilebilir ögeleri genişletmek için de yararlı olabilir.

xml-text imi de kullanıldığında, uzunluk hesaplamasında XML kod imleri yok sayılır.

Çevirinin en fazla uzunluğu#

Özet:

Çevrilmiş metin belirtilen boyutu aşmamalıdır

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.render.MaxSizeCheck

Belirteci denetle:

max-size

Kullanıma alınacak im:

max-size

Yok sayılacak im:

ignore-max-size

Çeviri yapılan metin belirtilen boyuttan uzun olmamalıdır. Metni satır kaydırma ile oluşturur ve belirtilen sınırlara uyup uymadığını denetler.

Bu denetim için bir ya da iki parametre gereklidir. En fazla genişlik ve en fazla satır sayısı. Satır sayısının belirtilmemesi durumunda metin bir satır olarak kabul edilir.

Kullanılan yazı tipini font-* komutlarıyla da yapılandırabilirsiniz (ayrıntılı bilgi almak için: Parametreleri kullanarak davranışı özelleştirmek). Örneğin aşağıdaki çeviri imleri, ubuntu yazı tipi boyutu 22 ile oluşturulan metnin iki satıra ve 500 piksele sığması gerektiğini belirtir:

max-size:500:2, font-family:ubuntu, font-size:22

İpucu

Bir bileşendeki tüm dizgelerde aynı yazı tipini yapılandırmak için Bileşen yapılandırması içindeki font-* komutlarını ayarlamak isteyebilirsiniz. Her dizgeyi ayrı özelleştirmeniz gerekirse bu değerleri her dizgeye özel olarak değiştirebilirsiniz.

replacements: imi, dizgeyi denetlemeden önce yerleştirilebilir ögeleri genişletmek için de yararlı olabilir.

xml-text imi de kullanıldığında, uzunluk hesaplamasında XML kod imleri yok sayılır.

\n aynı değil#

Özet:

Çevirideki\n sabit yeni satır sayısı kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.EscapedNewlineCountingCheck

Belirteci denetle:

escaped_newline

Yok sayılacak im:

ignore-escaped-newline

Kaçışlı yeni satır kodları genellikle program çıktısını biçimlendirmek için önemlidir. Çevirideki \n kodlarının sayısı kaynakla aynı değilse denetim hatası oluşur.

İki nokta üst üste farklı#

Özet:

Kaynağın ve çevirinin ikisi de iki nokta üst üste ile bitmiyor

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.EndColonCheck

Belirteci denetle:

end_colon

Yok sayılacak im:

ignore-end-colon

Kaynaktaki iki nokta üst üste işaretlerinin çeviri ile aynı olup olmadığını denetler. İki nokta üst üste işaretlerinin varlığı, kullanılmadıkları çeşitli dillerde de denetlenir (Çince ya da Japonca gibi).

Üç nokta karakteri farklı#

Özet:

Kaynağın ve çevirinin ikisi de üç nokta karakteri ile bitmiyor

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.EndEllipsisCheck

Belirteci denetle:

end_ellipsis

Yok sayılacak im:

ignore-end-ellipsis

Kaynağın sonundaki üç nokta karakterinin çeviri ile aynı olup olmadığını denetler. Bu denetim yalnızca gerçek üç nokta karakterine () bakar. Üç ayrı nokta karakterini (...) denetlemez.

Üç nokta karakteri çıktıda genellikle üç ayrı nokta karakterinden daha güzel görüntülenir ve metinden konuşmaya dönüştürme uygulamalarında daha iyi bir ses çıkarır.

Ünlem işareti farklı#

Özet:

Kaynağın ve çevirinin ikisi de ünlem işareti ile bitmiyor

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.EndExclamationCheck

Belirteci denetle:

end_exclamation

Yok sayılacak im:

ignore-end-exclamation

Kaynaktaki ünlem işaretlerinin çeviri ile aynı olup olmadığını denetler. Ünlem işaretlerinin varlığı, kullanılmadıkları çeşitli diller için de denetlenir (Çince, Japonca, Korece, Ermenice, Limbu, Myanmar ya da Nko).

Nokta işareti farklı#

Özet:

Kaynağın ve çevirinin ikisi de nokta ile bitmiyor

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.EndStopCheck

Belirteci denetle:

end_stop

Yok sayılacak im:

ignore-end-stop

Kaynaktaki nokta işaretlerinin çeviri ile aynı olup olmadığını denetler. Nokta işaretlerinin varlığı, kullanılmadıkları çeşitli diller için de denetlenir (Çince, Japonca, Devanagari ya da Urduca).

Soru işareti farklı#

Özet:

Kaynağın ve çevirinin ikisi de soru işareti ile bitmiyor

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.EndQuestionCheck

Belirteci denetle:

end_question

Yok sayılacak im:

ignore-end-question

Kaynaktaki soru işaretlerinin çeviri ile aynı olup olmadığını denetler. Soru işaretlerinin varlığı, kullanılmadıkları çeşitli diller için de denetlenir (Ermenice, Arapça, Çince, Korece, Japonca, Etiyopyaca, Vai ya da Kıpti).

Noktalı virgül farklı#

Özet:

Kaynağın ve çevirinin ikisi de noktalı virgül ile bitmiyor

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.EndSemicolonCheck

Belirteci denetle:

end_semicolon

Yok sayılacak im:

ignore-end-semicolon

Kaynak cümlelerin sonundaki noktalı virgül işaretlerinin çeviri ile aynı olup olmadığını denetler.

Satır sonları farklı#

Özet:

Çevirideki yeni satır sayısı kaynaktaki ile aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.NewLineCountCheck

Belirteci denetle:

newline-count

Yok sayılacak im:

ignore-newline-count

Yeni satırlar genellikle program çıktısını biçimlendirmek için önemlidir. Çevirideki yeni satır sayısı kaynakla aynı değilse denetim hatası oluşur.

Çoğul biçim eksik#

Özet:

Bazı çoğul biçimler çevrilmemiş

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.consistency.PluralsCheck

Belirteci denetle:

plurals

Yok sayılacak im:

ignore-plurals

Bir kaynak dizgenin tüm çoğul biçimlerinin çevrilip çevrilmediğini denetler. Her çoğul biçimin nasıl kullanıldığının ayrıntıları dizge tanımında bulunabilir.

Çoğul biçimlerin doldurulmaması, bazı durumlarda çoğul biçim kullanımdayken hiçbir şeyin görüntülenmemesine yol açar.

Yer belirticiler#

Özet:

Çeviride bazı yer belirticiler eksik

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.placeholders.PlaceholderCheck

Belirteci denetle:

placeholders

Kullanıma alınacak im:

placeholders

Yok sayılacak im:

ignore-placeholders

4.3 sürümünde değişti: Kurallı ifadeyi yer belirtici olarak kullanabilirsiniz.

4.13 sürümünde değişti: case-insensitive imi kullanıldığında, yer belirticiler büyük/küçük harfe duyarsız olarak işlenir.

Çeviride bazı yer belirticiler eksik. Bunlar ya çeviri dosyasından çıkarılır ya da el ile placeholders imi kullanılarak tanımlanır. Fazlası iki nokta üst üste işaretiyle ayrılabilir, boşluk olan dizgeler alıntılanabilir:

placeholders:$URL$:$TARGET$:"some long text"

Yer belirticiler için belirli söz dizimleriniz varsa, bir kurallı ifade kullanabilirsiniz:

placeholders:r"%[^% ]%"

Büyük/küçük harfe duyarlı olmayan yer belirticileriniz de olabilir:

placeholders:$URL$:$TARGET$,case-insensitive

Noktalama aralığı#

Özet:

Çift noktalama işaretinin önündeki birleşik boşluk eksik

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.PunctuationSpacingCheck

Belirteci denetle:

punctuation_spacing

Yok sayılacak im:

ignore-punctuation-spacing

Çift noktalama işaretinden önce bölünemeyen boşluk olup olmadığını denetler (ünlem işareti, soru işareti, noktalı virgül ve iki nokta). Bu kural yalnızca Fransızca ya da Breton gibi belirli birkaç dilde kullanılır. Burada çift noktalama işaretinden önce boşluk olması bir yazım kuralıdır.

Kurallı ifade#

Özet:

Çevirideki kurallı ifade aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.placeholders.RegexCheck

Belirteci denetle:

regex

Kullanıma alınacak im:

regex

Yok sayılacak im:

ignore-regex

Çeviri kurallı ifadeyle eşleşmiyor. İfade çeviri dosyasından çıkarılır ya da el ile regex imi kullanılarak tanımlanır:

regex:^foo|bar$

Yeniden kullanılan çeviri#

4.18 sürümünde geldi.

Özet:

Farklı dizgelerin çevirileri aynı.

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.consistency.ReusedCheck

Belirteci denetle:

reused

Yok sayılacak im:

ignore-reused

Farklı kaynak dizgelerde aynı çeviri kullanılmışsa denetim başarısız olur. Bu çeviriler kasıtlı olarak aynı olabilir ancak kullanıcıların kafasını karıştırabilir.

Tekil ile çoğul biçim aynı#

Özet:

Bazı çoğul biçimler tekil biçimler ile aynı

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.consistency.SamePluralsCheck

Belirteci denetle:

same-plurals

Yok sayılacak im:

ignore-same-plurals

Bazı çoğul biçimlerin çeviride aynı olup olmadığını denetler. Çoğu dilde farklı olmaları gerekir.

Başta yeni satır var#

Özet:

Kaynağın ve çevirinin ikisi de yeni satırla başlamıyor

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.BeginNewlineCheck

Belirteci denetle:

begin_newline

Yok sayılacak im:

ignore-begin-newline

Yeni satırlar genellikle iyi bir nedenden dolayı kaynak dizgelerde görünür. Eksik ya da fazla olması, çevrilmiş metin kullanıma sunulduğunda biçimlendirme sorunlarına yol açabilir.

Ayrıca bakınız

Sondaki yeni satır

Baştaki boşluk#

Özet:

Kaynağın ve çevirinin ikisi de aynı sayıda boşlukla başlamıyor

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.BeginSpaceCheck

Belirteci denetle:

begin_space

Yok sayılacak im:

ignore-begin-space

Bir dizgenin başındaki boşluk genellikle arayüzde girinti sağlamak için kullanılır ve bu nedenle korunması önemlidir.

Sondaki yeni satır#

Özet:

Kaynağın ve çevirinin ikisi de yeni satırla bitmiyor

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.EndNewlineCheck

Belirteci denetle:

end_newline

Yok sayılacak im:

ignore-end-newline

Yeni satırlar genellikle iyi bir nedenden dolayı kaynak dizgelerde görünür. Eksik ya da fazla olması, çevrilmiş metin kullanıma sunulduğunda biçimlendirme sorunlarına yol açabilir.

Ayrıca bakınız

Başta yeni satır var

Sondaki boşluk#

Özet:

Kaynağın ve çevirinin ikisi de boşlukla bitmiyor

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.EndSpaceCheck

Belirteci denetle:

end_space

Yok sayılacak im:

ignore-end-space

Kaynağın sonundaki boşlukların çeviri ile aynı olup olmadığını denetler.

Sondaki boşluk genellikle arkadan gelen ögeleri ayırmak için kullanılır. Bu nedenle kaldırılması görünümü bozabilir.

Çeviri değiştirilmemiş#

Özet:

Kaynak ile çeviri aynı

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.same.SameCheck

Belirteci denetle:

same

Yok sayılacak im:

ignore-same

Kaynak ve karşılık gelen çeviri dizgeleri, çoğul biçimlerden en az birine kadar aynıysa gerçekleşir. Tüm dillerde yaygın olarak bulunan bazı dizgeler yok sayılır ve çeşitli markup kodları ayıklanır. Bu, yanlış pozitif sonuçların sayısını azaltır.

Bu denetim, yanlışlıkla çevrilmemiş dizgelerin bulunmasına yardımcı olabilir.

Bu denetimin varsayılan davranışı, yerleşik kara listeden sözcüklerin denetime katılmamasıdır. Bunlar sıklıkla çevrilmeyen sözcüklerdir. Bu, yalnızca birkaç dilde aynı olan tek bir sözcükten oluşan kısa dizgelerde yanlış pozitif sonuçlardan kaçınmak için yararlıdır. Bu kara liste, dizgeye veya bileşene strict-same imi eklenerek kullanımdan kaldırılabilir.

4.17 sürümünde değişti: check-glossary imiyle (ayrıntılı bilgi almak için: Sözlük ile uyumlu değil), çevrilemeyecek sözlük terimleri denetime katılmaması sağlanır.

Güvenli olmayan HTML#

Özet:

Çeviride güvenli olmayan HTML kodlaması var

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.markup.SafeHTMLCheck

Belirteci denetle:

safe-html

Kullanıma alınacak im:

safe-html

Yok sayılacak im:

ignore-safe-html

Çeviride, güvenli olmayan HTML biçimlendirmesi kullanılmış. Bu denetimin safe-html imiyle kullanıma alınması gerekir (ayrıntılı bilgi almak için: Parametreleri kullanarak davranışı özelleştirmek). İmlemeyi kendiliğinden yapabilen bir kendiliğinden düzeltici de vardır.

İpucu

md-text imi de kullanıldığında, Markdown biçemindeki bağlantılar da kullanılabilir.

Ayrıca bakınız

HTML denetimi Ammonia kitaplığı kullanılarak yapılır.

Adres#

Özet:

Çeviride bir adres bulunmuyor

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.markup.URLCheck

Belirteci denetle:

url

Kullanıma alınacak im:

url

Yok sayılacak im:

ignore-url

Çeviride bir adres yok. Bu denetim, yalnızca birimin adres içeriyor olarak imlenmesi durumunda tetiklenir. Bu durumda çeviride geçerli bir adres bulunması gerekir.

XML kodlaması#

Özet:

Çevirideki XML kod imleri kaynakla aynı değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.markup.XMLTagsCheck

Belirteci denetle:

xml-tags

Yok sayılacak im:

ignore-xml-tags

Bu durum genellikle sonuçtaki çıktının farklı görüneceği anlamına gelir. Çoğu durumda bu, çevirinin değiştirilmesinden istenen bir sonuç değildir, ancak bazen de öyledir.

Kaynaktaki XML kod imlerinin çeviri ile aynı olup olmadığını denetler.

Denetim, XML benzeri dizgeler için kendiliğinden kullanıma alınır. Açmaya zorlamak için bazı durumlarda xml-text imini eklemeniz gerekebilir.

Not

safe-html imi bu denetimi kullanımdan kaldırır çünkü yaptığı HTML temizliği geçerli bir XML olmayan HTML markup kodu üretebilir.

XML söz dizimi#

Özet:

Çeviri geçerli bir XML kodu değil

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.markup.XMLValidityCheck

Belirteci denetle:

xml-invalid

Yok sayılacak im:

ignore-xml-invalid

XML kod imi geçersiz.

Denetim, XML benzeri dizgeler için kendiliğinden kullanıma alınır. Açmaya zorlamak için bazı durumlarda xml-text imini eklemeniz gerekebilir.

Not

safe-html imi bu denetimi kullanımdan kaldırır çünkü yaptığı HTML temizliği geçerli bir XML olmayan HTML markup kodu üretebilir.

Sıfır genişlikli boşluk#

Özet:

Çeviride fazladan sıfır genişlikli boşluk karakteri var

Kapsam:

çevrilmiş dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.chars.ZeroWidthSpaceCheck

Belirteci denetle:

zero-width-space

Yok sayılacak im:

ignore-zero-width-space

Sıfır genişlikli boşluk (<U+200B>) karakterleri, sözcüklerin içindeki iletileri bölmek için kullanılır (sözcük kaydırma için).

Genellikle yanlışlıkla eklendiklerinden, çeviride bulunduklarında bu denetim tetiklenir. Bazı programlarda bu karakter kullanıldığında sorunlar olabilir.

Kaynak denetimleri#

Kaynak denetimleri, geliştiricilerin kaynak dizgelerin kalitesini artırmasına yardımcı olabilir.

Üç nokta#

Özet:

Dizge, üç nokta karakteri (…) yerine üç ayrı nokta (…) kullanıyor

Kapsam:

kaynak dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.source.EllipsisCheck

Belirteci denetle:

ellipsis

Yok sayılacak im:

ignore-ellipsis

Bu denetim hatası dizgede üç nokta () karakteri kullanılması gerekiyorken üç ayrı nokta (...) kullanıldığında görülür.

Çoğu durumda Unikod karakterini kullanmak daha iyi bir yaklaşımdır ve daha iyi işlenir. Metinden konuşmaya çevirme uygulamarında da daha iyi bir ses çıkarabilir.

Fluent kaynağı iç HTML kodu#

5.0 sürümünde geldi.

Özet:

Fluent kaynağında geçerli bir iç HTML kodu bulunmalıdır

Kapsam:

kaynak dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.fluent.inner_html.FluentSourceInnerHTMLCheck

Belirteci denetle:

fluent-source-inner-html

Kullanıma alınacak im:

fluent-source-inner-html

Yok sayılacak im:

ignore-fluent-source-inner-html

Fluent genellikle bir iletinin (veya terimin) değerinin bazı HTML ögeleri için doğrudan .innerHTML (.textContent yerine) olarak kullanılmasının amaçlandığı bağlamlarda kullanılır. Örneğin Fluent DOM paketi kullanılırken.

Bu denetimin amacı, HTML5 uyumlu bir işleyici olduğunu varsayarak, değerin iç HTML olarak nasıl işleneceğini öngörmek, teknik işleme sorunları konusunda çok katı olmadan, dizgede bazı “istenmeyen” kayıpların olabileceği durumları yakalamaktır. not dizgenin kaybına yol açar.

Bu denetim Fluent iletilerinin veya terimlerinin değerine uygulanır ancak niteliklerine uygulanmaz. İletiler için Fluent nitelikleri genellikle yalnızca HTML nitelik değerleridir, dolayısıyla rastgele dizgeler olabilir. Terimler için Fluent nitelikleri genellikle yalnızca Fluent seçme ifadeleri seçicilerinde başvurulabilen dil özellikleridir.

Genel olarak çoğu Fluent değerinde herhangi bir HTML imi bulunması beklenmez. Bu nedenle, bu denetim, çevirmenlerin ve geliştiricilerin her türlü teknik HTML5 işleme sorunlarından (XHTML işleme sorunlarını katmazsak) kesinlikle kaçınmaya özen göstermelerini beklemez veya istemez. Bunun yerine, bu denetim yalnızca, istemeden bir HTML kod imi açmış veya bir karakter başvurusu eklemiş olabilecekleri durumlarda onları uyarmak ister.

Ayrıca, kasıtlı olarak HTML kod imleri veya karakter başvuruları bulunan Fluent değerleri için bu denetim, kapanış ve bitiş kod imlerinin eşleştirilmesi, geçerli karakter başvuruları ve alıntılanan öznitelik değerleri gibi bazı “iyi uygulamaları” doğrular. Buna ek olarak, HTML5 teknik özellikleri teknik olarak oldukça rastgele kod imi ve nitelik adlarına izin verirken, bu denetim onları standart HTML5 öge kod imlerini ve niteliklerini kapsaması gereken bazı temel ASCII değerleriyle sınırlar ve bazı özel öge veya nitelik adlarına da izin verir. . Bu kısmen kullanıcının kasıtlı olarak HTML kullandığından emin olmak içindir.

Örnekler:

Değer

Uyarılar?

Neden

bir<iki

evet

The <iki bölümü .innerHTML olarak kaybolur.

bir < iki

hayır

.innerHTML, .textContent ile eşleşir.

bir <iki>

evet

Bir kapatma kod imi eksik.

bir <iki/>

evet

iki geçersiz bir HTML bileşeni değildir. Dolayısıyla kendi kendine kapanmamalıdır.

<a-b>metin</a-b>

hayır

Eşleşen bir kapanış kod imi olan özel öge etiketi.

a <img/> b

hayır

img geçersiz bir HTML ögesidir. Kendi kendine kapanmasına izin verilir.

a <br> b

hayır

br bir geçersiz HTML bileşenidir.

<img class=a/>

evet

Öznitelik değeri tırnak arasında yazılmamış.

<aØ attr=''/>

evet

ASCII olmayan kod imi adı.

kind&ethical

evet

&eth bölümü ð olarak dönüştürülür.

kind&eth;ical

hayır

Karakter başvurusu kasıtlı gibi görünüyor.

bir&lte;iki

evet

&lte; kısmı <e; biçimine dönüştürülür.

bir&lf;iki

evet

Karakter başvurusu geçersiz.

bir<{ $val }

evet

Fluent değişkeni istemeden bir kod imi haline gelebilir.

&l{ $val }

evet

Fluent değişkeni istemeden bir karakter başvurusu haline gelebilir.

Not

Bu denetim, iç HTML kodunun güvenli veya temizlenmiş olmasını sağlamaz ve iç HTML kodunu değiştirmeye yönelik kötü niyetli girişimlere karşı koruma sağlama amacı taşımaz. Ayrıca, Fluent değişkenleri ve başvurularının rastgele dizgelere açılabileceği, dolayısıyla kaçış yapılmadığı sürece isteğe bağlı HTML koduna açılabileceği unutulmamalıdır. Bir istisna olarak, Fluent başvurusundan önce gelen bir < veya & karakteri bu denetimi tetikler çünkü kaçışlı bir değer bile beklenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Not

Fluent DOM paketinde, izin verilen kod imleri ve öznitelikler gibi bu denetimin uygulanmayacağı başka sınırlamalar da vardır.

Fluent kaynak söz dizimi#

5.0 sürümünde geldi.

Özet:

Kaynakta Fluent söz dizimi sorunu

Kapsam:

kaynak dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.fluent.syntax.FluentSourceSyntaxCheck

Belirteci denetle:

fluent-source-syntax

Kullanıma alınacak im:

fluent-source-syntax

Yok sayılacak im:

ignore-fluent-source-syntax

Weblate üzerinde Fluent dizgeleri, başvurular ve değişkenler için Fluent söz dizimini kullanır. Aynı zamanda çoğullar ile birlikte özniteliklerin ve seçici değişkenlerin tanımlanması gibi daha karmaşık özellikler için de kullanılır. Bu denetim, kaynakta kullanılan söz diziminin Fluent için geçerli olmasını sağlar.

ICU MessageFormat söz dizimi#

4.9 sürümünde geldi.

Özet:

ICU MessageFormat dizgelerinde söz dizimi hataları var.

Kapsam:

kaynak dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.icu.ICUSourceCheck

Belirteci denetle:

icu_message_format_syntax

Kullanıma alınacak im:

icu-message-format

Yok sayılacak im:

ignore-icu-message-format

Ayrıca bakınız

ICU MessageFormat

Uzun süredir çevrilmemiş#

4.1 sürümünde geldi.

Özet:

Dizge uzun zamandır çevrilmemiş

Kapsam:

kaynak dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.source.LongUntranslatedCheck

Belirteci denetle:

long_untranslated

Yok sayılacak im:

ignore-long-untranslated

Dizgenin uzun süredir çevrilmemiş olması, kaynak dizgede çeviri yapmayı zorlaştıran bir sorun olduğunu gösterebilir.

Birden çok denetim hatası#

Özet:

Birkaç dildeki çevirilerde denetim hataları var

Kapsam:

kaynak dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.source.MultipleFailingCheck

Belirteci denetle:

multiple_failures

Yok sayılacak im:

ignore-multiple-failures

Bu dizgenin çevirisinde çok sayıda kalite denetimi hatası vardır. Bu durum genellikle kaynak dizgeyi geliştirmek için bir şeyler yapılabileceğini gösterir.

Bu denetim hatası genellikle bir cümlenin sonundaki eksik bir noktadan ya da çevirmenlerin çeviride düzeltme eğiliminde oldukları benzer küçük sorunlardan kaynaklanabilir ve kaynak dizgede düzeltmek daha iyi olacaktır.

Birden çok değişken adlandırılmamış#

4.1 sürümünde geldi.

Özet:

Dizgede birden çok adlandırılmamış değişken var. Çevirmenler istese de bunların sıralamasını değiştiremez

Kapsam:

kaynak dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.format.MultipleUnnamedFormatsCheck

Belirteci denetle:

unnamed_format

Yok sayılacak im:

ignore-unnamed-format

Dizgede birden çok adlandırılmamış değişken var. Çevirmenler istese de bunların sıralamasını değiştiremez.

Çevirmenlerin bunların sıralamasını değiştirebilmesi için adlandırılmış değişkenler kullanmayı değerlendirin.

Çoğul değil#

Özet:

Dizge çoğul olarak kullanılmış. Ancak çoğul biçimler kullanılmamış

Kapsam:

kaynak dizgeler

Denetim sınıfı:

weblate.checks.source.OptionalPluralCheck

Belirteci denetle:

optional_plural

Yok sayılacak im:

ignore-optional-plural

Dizge çoğul olarak kullanılmış, ancak çoğul biçimleri kullanmıyor. Çeviri sisteminizin bunu desteklemesi durumunda, çoğul farkındalığı olan çeşidini kullanmalısınız.

Örneğin, Python üzerindeki gettext ile şöyle olabilir:

from gettext import ngettext

print(ngettext("Selected %d file", "Selected %d files", files) % files)