Çeviri projeleri#

Çeviri kuruluşu#

Weblate, projenin/bileşenlerin çevrilebilir sürüm denetimi sistemi içeriğini ağaç benzeri bir yapı biçiminde düzenler. Ek olarak kategorileri kullanarak bir proje içindeki bileşenleri düzenleyebilirsiniz.

 • En alt düzeydeki nesne Proje yapılandırması olur ve tüm çevirileri bir arada bulundurmalıdır (bir uygulamanın birkaç sürümünün ve/veya ekindeki belgelerin çevirisi gibi).

 • Orta düzey isteğe bağlı olarak Kategori tarafından oluşturulur. Daha karmaşık bir yapı elde etmek için kategoriler iç içe yerleştirilebilir.

 • Yukarıdaki düzeyde, çevrilecek bileşen olan Bileşen yapılandırması, kullanılacak sürüm denetimi sistemi deposu ve çevrilecek dosyaların maskesi gibi bilgileri tanımlayabilirsiniz.

 • Yukarıda Bileşen yapılandırması sürüm denetimi sistemi deposunda, çeviri dosyaları (Bileşen yapılandırması içinde tanımlanan Dosya maskesi ile eşleşen) Weblate tarafından otomatik olarak işlenen bireysel çeviriler bulunur.

Weblate, Translate Toolkit tarafından desteklenen çok çeşitli çeviri biçimlerini (hem iki dilli hem de tek dilli olanları) destekler. Ayrıntılı bilgi almak için: ref:formats.

Not

Kopyalanmış sürüm denetimi sistemi depolarını İç Weblate adresleri ile paylaşabilirsiniz. Aynı sürüm denetimi sistemini paylaşan birçok bileşeniniz olduğunda bu özelliği kullanmanız önemle önerilir. Başarımı artırır ve kullanılacak disk alanını azaltır.

Çeviri projelerini ve bileşenleri eklemek#

İzinlerinize göre, yeni çeviri projeleri ve bileşenleri ekleyebilirsiniz. Yeni proje ekleyebilir izni olan kullanıcılara her zaman izin verilir ve bulut sunucunuz faturalama kullanıyorsa (https://hosted.weblate.org/ gibi, ayrıntılı bilgi almak için: Faturalama), faturalamayı yöneten kullanıcı hesabından tarifenizin sınırlarına göre de bunları oluşturabilirsiniz.

İpucu

Her kullanıcıya yeni proje oluşturma izni vermek için Proje oluşturucuları takımı için yeni Kendiliğinden takım atamaları oluşturun.

Var olan faturalama tarifenizi ayrı bir sayfada görüntüleyebilirsiniz:

../_images/user-billing.webp

Proje ekleme işlemi oradan ya da başlatılabilir ya da gezinme çubuğundaki menüden eklemeyi tamamlamak için çeviri projesiyle ilgili temel bilgiler doldurulabilir:

../_images/user-add-project.webp

Proje eklendikten sonra, doğrudan proje sayfasına yönlendirilirsiniz:

../_images/user-add-project-done.webp

Yeni bir çeviri bileşeni oluşturmak, oradan tek bir tıklama ile başlatılabilir. Bileşen ekleme işleminin birkaç aşaması vardır ve çoğu çeviri parametresini otomatik olarak algılar. Bileşen eklemek için birkaç yaklaşım vardır:

Sürüm denetiminden

Bileşeni uzak sürüm denetimi deposundan ekler.

Var olan bileşenden

Bileşeni seçilmiş farklı dosyalar ile var olan bileşene ek bileşen olarak ekler.

Ek dal

Bileşeni yalnızca farklı dallar için var olan bileşene ek bileşen olarak ekler.

Çeviri dosyalarını yükleyerek

Sürüm denetimi kullanmadığınız ya da Weblate ile bütünleştirmek istemediğiniz durumlarda çeviri dosyalarını Weblate üzerine yükleyebilirsiniz. İçeriği daha sonra site arayüzü ya da Weblate REST API uygulaması ile güncelleyebilirsiniz.

Belgeyi çevirerek

Tek bir belge veya çeviri dosyası yükleyip ve çevirebilirsiniz.

Sıfırdan başlayarak

Boş bir çeviri projesi oluşturabilir ve dizgeleri el ile ekleyebilirsiniz.

Çeviri bileşenlerini ekledikten sonra, aynı depoyu kullanarak ek dosyalar ya da dallar için kolayca yeni bileşenler ekleyebilirsiniz.

Öncelikle adı ve depo konumunu yazmanız gerekir:

../_images/user-add-component-init.webp

Sonraki sayfada, keşfedilmiş çevrilebilir kaynakların bir listesini göreceksiniz:

../_images/user-add-component-discovery.webp

Son olarak, çeviri bileşeni bilgilerini gözden geçirebilir ve isteğe bağlı bilgileri yazabilirsiniz:

../_images/user-add-component.webp

Proje yapılandırması#

Bir çeviri projesi oluşturun ve içine çevrilecek yeni bir bileşen ekleyin. Proje, gerçek çevirilerin konulduğu bir raf gibidir. Aynı projedeki tüm bileşenler önerileri ve sözlüğü paylaşır. Ayrıca yapılan çeviriler tek bir projedeki tüm bileşenlere kendiliğinden yayılır (bileşen yapılandırmasında kapatılmadıkça). Ayrıntılı bilgi almak için: Çeviri belleği.

Ayrıca bakınız

Weblate ile bütünleştirmek

Bu temel öznitelikler kurulur ve bir projenin çevirmenlerine bildirilir:

Proje adı#

Proje adını görüntülemek için kullanılan ayrıntılı proje adı.

Ayrıca bakınız

PROJECT_NAME_RESTRICT_RE

Adres kısaltması#

Projenin adreslerde kullanılmaya uygun adı.

Proje sitesi#

Çevirmenlerin proje ile ilgili ayrıntılı bilgi bulabileceği adres.

Bu parametre WEBSITE_REQUIRED tarafından kapatılmadığı sürece zorunludur.

Çeviri yönergeleri#

Projedeki yerelleştirme sürecini açıklayan metin ve çevirmenler için yararlı olabilecek diğer bilgiler. Metin biçimlendirme ya da bağlantı ekleme işlemleri için markdown kullanılabilir.

“Language-Team” üst bilgisi ayarlansın#

Language-Team üst bilgisinin Weblate tarafından yönetmesinin gerekip gerekmediği (bu şu anda yalnızca bir GNU gettext PO (Portable Object) özelliğidir).

Paylaşılan çeviri belleği kullanılsın#

Paylaşılan çeviri belleğinin kullanılıp kullanılmayacağı. Ayrıntılı bilgi almak için: Paylaşılan çeviri belleği.

Varsayılan değer DEFAULT_ACCESS_CONTROL seçeneği ile değiştirilebilir.

Paylaşılan çeviri belleğine katkıda bulunulsun#

Paylaşılan çeviri belleğine katkıda bulunulup bulunulmayacağı. Ayrıntılı bilgi almak için: Paylaşılan çeviri belleği.

Bu aynı zamanda projenin Kendiliğinden çeviri kaynağı olarak kullanılıp kullanılamayacağını da etkiler.

Varsayılan değer DEFAULT_ACCESS_CONTROL seçeneği ile değiştirilebilir.

Not

Bu seçenek, Hosted Weblate üzerinde kullanılamaz, Paylaşılan çeviri belleği kullanılsın seçeneği ile değiştirilir.

Erişim denetimi#

Her proje için erişim denetimi yapılandırması. Ayrıntılı bilgi almak için: :ref:`acl’.

Varsayılan değer DEFAULT_ACCESS_CONTROL ile değiştirilebilir.

Onaylama kullanılsın#

Çeviriler için onaylama iş akışını kullanıma alır. Ayrıntılı bilgi almak için: Özel onaylayanlar.

Ayrıca bakınız

İş akışı özelleştirme

Kaynak onaylama kullanılsın#

Kaynaklar için onaylama iş akışını kullanıma alır. Ayrıntılı bilgi almak için: Kaynak dizge onayları.

Kancalar kullanılsın#

Bu depo için kimliği doğrulanmamış Bildirim kancaları özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağı.

Dil kod adları#

Çevirileri Weblate içine aktarmak için kullanılacak dil kodları eşleştirmesini tanımlayın. Dil kodları depolarınızda tutarsız olduğunda ve Weblate üzerinde tutarlı bir görünüm elde etmek istediğinizde ya da çeviri dosyalarınızda standart olmayan adlandırma kullanmak istediğinizde bunu kullanın.

Tipik kullanım örneği, Amerikan İngilizcesi ile İngiliz İngilizcesi’ni eşleştirmek olabilir: en_US:en

Birden fazla eşleştirmeyi virgül ile ayırarak yazabilirsiniz: en_GB:en,en_US:en

Standart olmayan kod kullanmak: ia_FOO:ia

İpucu

Çeviri dosyaları eşleştirilirken dil kodlarına bakılır ve eşleşmeler büyük/küçük harfe duyarlıdır. Bu nedenle kaynak dil kodlarının dosya adlarında bulunanlar ile aynı olduğundan emin olun.

Bileşen yapılandırması#

Bir bileşen, çevrilecek bir şeyin gruplanmasıdır. Çevrilmesini istediğiniz dosyalar için bir sürüm denetimi sistemi deposu konumu ve dosya maskesi belirtirsiniz ve Weblate otomatik olarak bu sürüm denetimi sisteminden eşleşen tüm çevrilebilir dosyaları bulup alır.

Ayrıca bakınız

Weblate ile bütünleştirmek

Bazı yaygın yapılandırma örneklerini Desteklenen dosya biçimleri bölümünde bulabilirsiniz.

Not

Çeviri bileşenlerini makul bir boyutta tutmanız önerilir. Çeviriyi sizin durumunuzda anlamlı olan herhangi bir şeye göre bölün (bireysel uygulamalar ya da eklentiler, kitap bölümleri ya da siteler).

Weblate, onbinlerce dizgeden oluşan çevirileri kolayca işler. Ancak işi bölmek ve bu kadar büyük çeviri bileşenlerinin çevirmenler arasında koordinasyonunu sağlamak daha zordur.

Bir çevirinin dil tanımı eksikse, boş bir tanım oluşturulur ve “tr_TR (oluşturulmuş)” olarak adlandırılır. Tanımı ayarlamalı ve eksik dillerin bir sonraki sürüme katılabilmesi için bunu Weblate geliştiricilerine bildirmelisiniz.

Bileşende, sürüm denetim sistemi ile çalışmak ve çevirileri almak için gereken tüm önemli parametreler bulunur:

Bileşen adı#

Bileşen adını görüntülemek için kullanılan ayrıntılı bileşen adı.

Bileşen kısaltması#

Bileşenin adreslerde kullanılmaya uygun adı.

Bileşenin projesi#

Proje yapılandırması bileşenin ait olduğu yer.

Sürüm denetimi sistemi#

Kullanılacak sürüm denetimi sistemi. Ayrıntılı bilgi almak için: Sürüm denetimi bütünleştirmesi.

Kaynak kod deposu#

Değişikliklerin alınacağı sürüm denetimi sistemi deposu.

Ayrıca bakınız

Adresleri belirtmek ile ilgili bilgi almakiçin: Depolara erişmek.

İpucu

Bu, gerçek bir sürüm denetimi sistemi adresi ya da deponun başka bir bileşenle paylaşılması gerektiğini belirten weblate://project/component olabilir. Ayrıntılı bilgi almak için: İç Weblate adresleri.

Depo itme adresi#

İtme için kullanılan depo adresi. Bunun davranışı Sürüm denetimi sistemi bileşenine bağlıdır ve bu konu Weblate üzerindeki değişiklikleri itmek içinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Bağlantılı depolar için bu kullanılmaz ve bağlantılı bileşendeki ayar uygulanır.

Ayrıca bakınız

Bir depo adresinin nasıl belirtileceği ile ilgili bilgi almak için: Depolara erişmek ve Weblate üzerinden değişiklikleri itmek ile ilgili bilgi almak için: Weblate üzerindeki değişiklikleri itmek bölümlerine bakabilirsiniz.

Depo tarayıcısı#

Kaynak dosyaları görüntülemek için kullanılan depo tarayıcısının adresi (kullanılan iletilerin konumu). Boş olduğunda, böyle bir bağlantı oluşturulmaz. Kalıp kodlaması kullanabilirsiniz.

Örneğin, GitHub üzerinde şöyle bir şey kullanın: https://github.com/WeblateOrg/hello/blob/{{branch}}/{{filename}}#L{{line}}

Yollarınızın farklı bir klasöre göre olması durumunda (yolda .. `` varsa), baştaki klasörü ``parentdir süzgeciyle atmak isteyebilirsiniz (ayrıntılı bilgi almak için: Kalıp kodlaması): https://github.com/WeblateOrg/hello/blob/{{branch}}/{{filename|parentdir}}#L{{line}}

Dışa aktarılmış depo adresi#

Weblate tarafından yapılan değişikliklerin dışa aktarıldığı adres. Bu adres, Sürekli yerelleştirme kullanılmadığında ya da değişiklikleri el ile birleştirmeye gerek duyulduğunda önemli olur. Git depoları için otomatikleştirmek için Git dışa aktarıcı kullanabilirsiniz.

Depo dalı#

Sürüm denetimi sistemindeki hangi daldan çıkış yapılacağı ve çeviriler için nereye bakılacağı.

Bağlantılı depolar için bu kullanılmaz ve bağlantılı bileşendeki ayar uygulanır.

İtme işleminin yapılacağı dal#

Değişikliklerin gönderileceği dal, Depo dalı kullanılması için boş bırakın.

Bağlantılı depolar için bu kullanılmaz ve bağlantılı bileşendeki ayar uygulanır.

Not

Bu özellik şu anda yalnızca Git, GitLab ve GitHub için destekleniyor. Diğer sürüm denetimi sistemi bütünleştirmeleri yok sayılır.

Dosya maskesi#

Yol ile birlikte çevrilecek dosyaların maskesi. Dil kodunun yerine bir “*” bulunmalıdır (bunun nasıl işlendiği ile ilgili bilgi almak için: Dil tanımları). Deponuzda birden fazla çeviri dosyası varsa daha fazla gettext etki alanları gibi), her biri için bir bileşen oluşturmanız gerekir.

Örneğin po/*.po ya da locale/*/LC_MESSAGES/django.po.

Dosya adınızda [, ] gibi özel karakterler bulunması durumunda, bunlardan [[] ya da []] gibi kaçınılması gerekir.

Ekran görüntüsü dosya maskesi#

Bu özellik, sürüm denetimi sistemi deposundaki yolları kullanarak ekran görüntüsü dosya maskeleri ile ekran görüntülerinin bulunmasını ve güncellenmesini sağlar. Bu özellik, bileşen düzeyinde çalışır ve ekran görüntüsü dosya adının yerine yıldız işareti “*” kullanılmasını gerektirir.

İzin verilen biçimler WebP, JPEG, PNG, APNG ve GIF.

Not:

 1. Dosya maskesi ve ekran görüntüsü dosya maskesi birbiriyle ilişkili değildir. Bunları ayrı ayrı yapılandırın.

 2. Bir bileşende bulunan ekran görüntüsünü belirli bir çeviri anahtarına bağlama işlemi el ile yapılır.

Örnek:

Sürüm denetimi sistemi deponuzun şöyle bir yapıda olduğunu varsayalım:

component_A
└── docs
  ├── image1.png
  └── image2.jpg

Bilesen_A için PNG ekran görüntülerinin bulunmasına ve güncellenmesine izin vermek istiyorsunuz. Bilesen_A için ekran görüntüsü dosya maskesini bilesen_A/docs/*.png olarak ayarlarsınız. Böylece, bilesen_A içindeki docs altındaki tüm PNG görselleri bulunup güncellenebilir. Dolayısıyla, image1.png dosyasını güncellemek istiyorsanız, eklediğiniz yeni ekran görüntüsünün image1.png olarak adlandırılması, var olan dosya adı ile eşleşmesi ve ``bileşen_A/docs/` altına kaydedilmesi gerekir.

Tek dilli temel dil dosyası#

Tek dilde bileşenler için dizge tanımlarını içeren temel dosya.

Temel dosyayı düzenle#

Tek dilli temel dil dosyası içindeki dizgelerin düzenlenmesine izin verilip verilmeyeceği.

Ara dil dosyası#

Tek dilde bileşenler için ara dil dosyası. Çoğu durumda bu, geliştiriciler tarafından sağlanan bir çeviri dosyasıdır ve gerçek kaynak dizgeleri oluşturulurken kullanılır.

Ayarlandığında, kaynak dizgeler bu dosyayı temel alır. Ancak diğer tüm diller Tek dilli temel dil dosyası dosyasını temel alır. Dizgenin kaynak dile çevrilmemesi durumunda, diğer dillere çeviri yapmak engellenir. Bu, Kaynak dizgeler için kalite aracısı sağlar.

Yeni çeviriler kalıbı#

Yeni çeviriler oluşturmak için kullanılan temel dosya.

 • Tek biçimli biçimlerin çoğu için bu alanı boş bırakın. Bunlar genellikle boş bir dosya ile başlayabilir.

 • GNU gettext po dosyaları için ``.pot``dosyası seçin.

 • Varsa, çevirileri olmayan boş dosyayı seçin.

 • Tam bir anahtar kümesinin bulunması gereken tek dilli biçimler için Tek dilli temel dil dosyası seçin.

 • Belge çevirileri için Tek dilli temel dil dosyası seçin.

 • Diğerleri için herhangi bir çeviri dosyası seçin.

 • Kalıp dosyası çoğu durumda temel dosyayla aynı olabilir.

İpucu

Birçok tek dilli biçimde Weblate varsayılan olarak boş dosya ile başlar. Yeni çeviri oluştururken tüm dizgelerin değerinin boş olmasını istiyorsanız bunu kullanın.

Dosya biçimi#

Çeviri dosyası biçimi. Ayrıntılı bilgi almak için: Desteklenen dosya biçimleri.

Kaynak dizge hata bildirme adresi#

Yukarı akış hatalarını bildirmek için kullanılacak e-posta adresi. Bu adres, Weblate üzerinde yapılan tüm kaynak dizge yorumları ile ilgili bildirimleri de alır.

GNU gettext PO (Portable Object) biçiminde, bu adres Weblate tarafından dosyanın Report-Msgid-Bugs-To üst bilgisine de kaydedilir.

Çevirilerin yayılmasını sağlamak#

Çevirilerin aynı projedeki diğer bileşenlerden bu bileşene yayılmasını kapatabilirsiniz. Bu seçenek gerçekte neyin çevirisini yaptığınıza bağlıdır, bazen bir çeviriden birden fazla kez yararlanmak isteyebilirsiniz.

Tüm projede aynı kimlikleri kullanmadığınız sürece, tek dilli çeviriler için bu seçeneği kapatmak genellikle iyi bir fikirdir.

Varsayılan değer DEFAULT_TRANSLATION_PROPAGATION ile değiştirilebilir.

Öneriler kullanılsın#

Bu bileşen için çeviri önerilerinin kabul edilip edilmeyeceği.

Ayrıca bakınız

İş akışı özelleştirme

Öneriler oylanabilsin#

Öneriler için oy verme özelliğini açar. Ayrıntılı bilgi almak için: Öneriler oylanabilsin.

Ayrıca bakınız

İş akışı özelleştirme

Öneriler kendiliğinden kabul edilsin#

Oylanan önerilerin kendiliğinden kabul edilmesini sağlar. Ayrıntılı bilgi almak için: Öneriler oylanabilsin.

Ayrıca bakınız

İş akışı özelleştirme

Çeviri imleri#

Kalite denetimlerinin ve diğer Weblate davranışlarının özelleştirilmesi. Ayrıntılı bilgi almak için: Parametreleri kullanarak davranışı özelleştirmek.

Zorunlu denetimler#

Yok sayılamayacak denetimlerin listesi. Ayrıntılı bilgi almak için: enforcecing-checks.

Not

Denetim dayatması kendiliğinden kullanıma alınmaz. component-check_flags checks ya da Kaynak dizgeler ile ilgili ek bilgiler içindeki Parametreleri kullanarak davranışı özelleştirmek ile kullanıma almanız gerekir.

Çeviri lisansı#

Çevirinin lisansı (kaynak kodunun lisansı ile aynı olması gerekmez).

Katılımcı anlaşması#

Bir kullanıcının bu bileşeni çevirmeden önce kabul etmesi gereken katılımcı anlaşması.

Yeni çeviri ekleme#

Yeni dil ekleme isteklerinin nasıl işleneceği. Kullanılabilecek seçenekler:

Sorumlulara bildirim

Kullanıcı istediği dili seçebilir ve proje sorumlularına bununla ilgili bir bildirim gönderilir. Dili depoya eklemek (ya da eklememek) proje sorumlusuna kalır.

Çeviri yönergeleri adresi görüntülensin

Kullanıcıya, yeni çevirilere başlama sürecini açıklayan bir sayfa bağlantısı sunulur. Bu seçeneği daha resmi bir süreç istenmesi durumunda kullanabilirsiniz (çeviriye başlamadan önce bir ekip oluşturmak gibi).

Yeni dil dosyası oluşturulsun

Kullanıcı dili seçebilir, Weblate dosyayı kendiliğinden oluşturur ve çeviri başlayabilir.

Yeni çevirilerin eklenmesi kullanımdan kaldırılsın

Kullanıcıya yeni çeviriye başlaması için bir seçenek sunulmaz.

İpucu

Proje yöneticileri, burada kullanımdan kaldırılmış olsa bile yeni çeviriler ekleyebilir (Yeni çeviriler kalıbı ya da boş bir dosyadan başlamayı destekleyen dosya biçimi).

Dizge yönetimi#

4.5 sürümünde geldi.

Weblate üzerindeki kullanıcıların yeni dizgeler eklemesine ve var olan dizgeleri silmesine izin verilip verilmeyeceğini yapılandırır. Bu seçeneği, yerelleştirme iş akışınıza (yeni dizgelerin nasıl tanıtılması gerektiğine) uyacak şekilde ayarlayın.

İki dilli biçimler için, dizgeler genellikle kaynak kodundan ayıklanır (örneğin, xgettext kullanılarak) ve Weblate üzerine yeni dizgelerin eklenmesi kullanımdan kaldırılmalıdır (çeviri dosyalarının bir sonraki güncellenmesinde silinirler). Weblate üzerinde her çevirinin dizgelerini yönetebilirsiniz ve tüm çevirilerdeki dizgelerin tutarlı olması dayatılmaz.

Tek dilli biçimlerde, dizgeler yalnızca kaynak dilde yönetilir ve çevirilerde kendiliğinden eklenir ya da silinir. Dizgeler, çevrildikten sonra çeviri dosyalarında görünür.

İpucu

Tek dilli biçimler için Dizge yönetimi ile birlikte Temel dosyayı düzenle seçeneğini açmak isteyebilirsiniz.

Dil kodu biçemi#

Weblate tarafından oluşturulan çevirilerin dosya adını oluşturmakta kullanılacak dil kodunu özelleştirin.

Not

Weblate, çeviri dosyalarını işlerken dil kodlarını tanır. Bu ayarlar yalnızca yeni dosyaların nasıl oluşturulacağını etkiler.

Dosya biçimine göre varsayılan

Dosya biçimine bağlıdır. Çoğu için POSIX kullanılır.

Ayraç olarak alt çizgi kullanan POSIX biçemi

Genellikle gettext ve ilgili araçlar tarafından kullanılır. pt_BR gibi dil kodlarını üretir.

Ülke kodu ile birlikte ayraç olarak alt çizgi kullanan POSIX biçemi

Gerekli olmadığında bile ülke kodunu içeren POSIX biçemindeki dil kodu (tr_TR gibi).

Ülke kodu ile birlikte ayraç olarak alt çizgi kullanan POSIX biçemi (küçük harflerle)

Gerekli olmadığında bile ülke kodunu içeren POSIX biçemindeki dil kodu (küçük harflerle, tr_tr gibi).

Ayraç olarak tire kullanan BCP biçemi

Genellikle internet platformlarında kullanılır. ``tr-TR` gibi dil kodlarını üretir.

Ülke kodu ile birlikte ayraç olarak tire kullanan BCP biçemi

Gerekli olmadığında bile ülke kodunu içeren BCP biçemindeki dil kodu (tr-TR gibi).

Ayraç olarak tire kullanan BCP biçemi, eski dil kodları

Çince ve BCP biçeminde gösterim için eski kodları kullanır.

Ayraç olarak tire kullanan BCP biçemi, küçük harfli

BCP biçeminde gösterim. Tümü küçük harfle (örneğin tr-tr).

Apple App Store üst veri biçemi

Üst verileri Apple App Store üzerine yüklemeye uygun biçem.

Google Play üst veri biçemi

Üst verileri Google Play Store üzerine yüklemeye uygun biçem.

Android biçemi

Yalnızca Android uygulamalarında kullanıldığında, tr-TR gibi dil kodları üretir.

Linux biçemi

Linux tarafından kullanılan yerel ayarlar, Çince ve POSIX biçeminde gösterim için eski kodları kullanır.

Birleştirme biçemi#

Yukarı akış deposundaki güncellemelerin nasıl işleneceğini yapılandırabilirsiniz. Gerçek uygulama sürüm denetimi sistemine bağlıdır. Ayrıntılı bilgi almak için: Sürüm denetimi bütünleştirmesi.

Yeniden yerleştirme

Weblate işlemelerini güncelleme sırasında yukarı akış deposunun üstüne yerleştirir. Böylece, ek birleştirme işlemeleri olmadan temiz geçmiş sağlanır.

Yeniden yerleştirme, karmaşık birleştirmeler olması durumunda sorun yaratabilir. Bu nedenle bunları kullanıma almak isteyip istemediğinizi dikkatlice değerlendirin.

Özellikle farklı bir dala iterken Git (itme dayatması ile) seçeneğini Sürüm denetimi sistemi olarak seçerek itmeyi dayatmanız gerekebilir.

Birleştirme

Yukarı akış deposu değişiklikleri Weblate ile birleştirilir. Bu ayar yapılabildiğinde hızlı ileri atlamayı kullanır. Bu en güvenli yoldur ancak çok sayıda birleştirme işlemesi oluşturabilir.

Hızlı ilerleme olmadan birleştirme

Yukarı akış deposu değişiklikleri, her seferinde bir birleştirme işlemesi yapılarak Weblate üzerinde birleştirilir (hızlı ileri atlama yapılabilse bile). Her Weblate değişikliği, Weblate deposunda bir birleştirme işlemi olarak görünür.

Varsayılan değer DEFAULT_MERGE_STYLE ile değiştirilebilir.

İşleme, ekleme, silme, birleştirme, eklenti ve birleştirme istek iletileri#

Bir çeviri işlenirken kullanılacak ileti. Ayrıntılı bilgi almak için: :ref:`markup’.

Varsayılan değerler şu seçeneklerle değiştirilebilir DEFAULT_ADD_MESSAGE, DEFAULT_ADDON_MESSAGE, DEFAULT_COMMIT_MESSAGE, DEFAULT_DELETE_MESSAGE, DEFAULT_MERGE_MESSAGE, DEFAULT_PULL_MESSAGE.

İşleme ile itme#

Gönderilen değişikliklerin kendiliğinden yukarı akış deposuna itilip itilmeyeceğini belirler. Kullanıma alındığında, Weblate değişiklikleri temel depoya kaydettikten sonra itme başlatılır (ayrıntılı bilgi almak için: ref:lazy-commit). İtmeyi kullanıma almak için Depo itme adresi ayarının da yapılandırılması gerekir.

İşlenecek değişikliklerin yaşı#

Değişikliklerin arka plan görevi ya da commit_pending yönetim komutu tarafından uygulanmasından önce ne kadar eski (saat cinsinden) olması gerektiğini ayarlar. Bir bileşendeki tüm değişiklikler, bu dönemden daha eski en az bir değişiklik olduğunda gönderilir.

Varsayılan değer COMMIT_PENDING_HOURS seçeneği ile değiştirilebilir.

İpucu

Bekleyen değişikliklerin işlenebileceği başka durumlar da vardır. Ayrıntılı bilgi almak için: Lazy commit işlemeleri.

Hata durumunda kilitlenme#

İlk başarısız itme ya da yukarı akış deposuna aktarma ile çekme sırasında bileşeni (ve bağlantılı bileşenleri, ayrıntılı bilgi almak için: İç Weblate adresleri) kilitler. Böylece, el ile çözümlenmesi gereken başka çakışmaların oluşması engellenir.

Herhangi bir depo hatası kalmadığında bileşenin kilidi kendiliğinden açılır.

Kaynak dil#

Kaynak dizgeler için kullanılacak dil. İngilizce dışında bir dilden çeviri yapıyorsanız bu seçeneği değiştirin.

İpucu

İki dilli dosyaları İngilizce dilinden çevirdiğiniz halde, İngilizce çeviride de düzeltmeler yapabilmek istiyorsanız, kaynak dil adı ile var olan çeviri arasında çakışmayı önlemek için, kaynak dil olarak İngilizce (Geliştirici) seçeneğini seçin.

Bu durumda, tek dilli çeviriler için ara çeviri kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için: Ara dil dosyası.

Dil süzgeci#

Dosya maskesine göre tarama yapılırken çeviriyi süzmek için kullanılacak kurallı ifade. Weblate tarafından yönetilen dillerin listesini sınırlamak için kullanılabilir.

Not

Dil kodlarını dosya adında göründükleri şekilde listelemeniz gerekir.

Bazı süzme örnekleri:

Süzgeç açıklaması

Kurallı ifade

Yalnızca seçilmiş diller

^(cs|de|es)$

Dilleri katmama

^(?!(it|fr)$).+$

Yalnızca iki harfli kodları süzme

^..$

Dil dosyası olmayanları katmama

^(?!(blank)$).+$

Tüm dosyaları katma (varsayılan)

^[^.]+$

Çeşitler kurallı ifadesi#

Bir dizenin değişkenlerini belirlemek için kullanılacak kurallı ifade. Ayrıntılı bilgi almak için: :ref:`variants’.

Not

Alanların çoğu, proje sahipleri veya yöneticiler tarafından Weblate arayüzünden düzenlenebilir.

Öncelik#

Yüksek öncelikli bileşenler çevirmenlere öncelikli olarak sunulur.

4.15 sürümünde değişti: Bu seçenek artık eşleşen sözlük terimlerinin sıralamasını da etkiliyor.

Kısıtlı erişim#

Not

Bu özellik, Hosted Weblate üzerinde kullanılamaz.

Varsayılan olarak, bileşen, bileşende herhangi bir değişiklik yapamasa bile, projeye erişimi olan herkes tarafından görülebilir. Böylece proje içinde çeviri tutarlılığının korunması kolaylaşır.

Bir bileşene ya da bileşen listesi düzeyine erişimi kısıtlamak, proje düzeyi izinlerinden bağımsız olarak bir bileşene erişim iznini devralır. Erişim iznini açıkça vermeniz gerekir. Bunun için, yeni bir kullanıcı grubuna erişim izni verebilir ve kullanıcıları bu gruba yerleştirebilir ya da varsayılan özel ya da kişisel erişim denetimi gruplarını kullanabilirsiniz.

Varsayılan değer DEFAULT_RESTRICTED_COMPONENT seçeneği ile değiştirilebilir.

İpucu

Bu durum, proje yöneticileri için de geçerlidir. Lütfen durumu değiştirdikten sonra bileşene erişiminizi kaybetmeyeceğinizden emin olun.

Projelerde paylaşım#

Bileşenin görünür olacağı ek projeler seçebilirsiniz. Bu özellik birkaç projede kullandığınız paylaşılan kitaplıklar için kullanışlıdır.

Not

Bir bileşenin paylaşılması, erişim denetimini değiştirmez. Yalnızca diğer projelere göz atarken görünmesini sağlar. Kullanıcıların göz atmak ya da çevirmek için gerçek bileşene erişebilmesi gerekir.

Sözlük olarak kullanılsın#

4.5 sürümünde geldi.

Bu bileşenin sözlük olarak kullanılmasını sağlar. Nasıl listeleneceğini Sözlük rengi ile yapılandırabilirsiniz.

Sözlük, Projelerde paylaşım tarafından tanımlanan tüm projelerden erişilebilir olur.

Sözlüklere yeni sözcükler eklenmesine izin vermek için sözlüklerde Dizge yönetimi özelliğinin kullanıma alınması önerilir.

Ayrıca bakınız

Sözlük

Sözlük rengi#

Görüntülenen sözcüğün eşleştiği sözlüğün görüntülenme rengi.

Kategori#

Kategoriler bir proje içindeki bileşenlerden bir yapı oluşturmak için kullanılır. Daha karmaşık bir yapı elde etmek için bunları iç içe geçirebilirsiniz.

Kalıp kodlaması#

Weblate, metin işlemenin gerekli olduğu çeşitli yerlerde basit markup dili kullanır. The Django template language üzerine kurulu olduğundan oldukça güçlüdür.

Şu anda şuralarda kullanılabilir:

Bileşen kalıplarında kullanılabilecek değişkenler şunlardır:

{{ language_code }}

Dil kodu

{{ language_name }}

Dil adı

{{ component_name }}

Bileşen adı

{{ component_slug }}

Bileşen kısaltması

{{ project_name }}

Proje adı

{{ project_slug }}

Proje kısaltması

{{ url }}

Çeviri adresi

{{ filename }}

Çeviri dosya adı

{{ stats }}

Çeviri istatistikleri, ek öznitelikleri vardır. Aşağıda örnekleri bulabilirsiniz.

{{ stats.all }}

Toplam dizge sayısı

{{ stats.fuzzy }}

Onaylanmayı bekleyen dizge sayısı

{{ stats.fuzzy_percent }}

Onaylanmayı bekleyen dizge yüzdesi

{{ stats.translated }}

Çevrilmiş dizge sayısı

{{ stats.translated_percent }}

Çevrilmiş dizge yüzdesi

{{ stats.allchecks }}

Denetim hatası olan dizgelerin sayısı

{{ stats.allchecks_percent }}

Denetim hatası olan dizgelerin yüzdesi

{{ author }}

Geçerli işleme sorumlusu. Yalnızca işleme kapsamında kullanılabilir.

{{ addon_name }}

Yalnızca eklenti işleme iletisinde kullanılabilen, işlenen geçerli eklentinin adı.

Depo tarayıcısında ya da düzenleyici kalıplarında kullanılabilecek değişkenler:

{{branch}}

geçerli dal

{{line}}

dosyadaki satır

{{filename}}

dosya adı, baştaki parçaları parentdir süzgecini kullanarak da çıkarabilirsini. Örneğin {{filename|parentdir}}

İpucu

Bazı yerlerde ek değişkenler kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi almak için: Bileşen keşfi.

Bunları süzgeçlerle birleştirebilirsiniz:

{{ component|title }}

Koşullar kullanabilirsiniz:

{% if stats.translated_percent > 80 %}Well translated!{% endif %}

Karakterleri değiştirmek için kullanılabilecek ek bir etiket vardır:

{% replace component "-" " " %}

Bunu süzgeçlerle birleştirebilirsiniz:

{% replace component|capfirst "-" " " %}

Dosya adlarıyla değiştirmek için de ek bir süzgeç vardır:

Directory of a file: {{ filename|dirname }}
File without extension: {{ filename|stripext }}
File in parent dir: {{ filename|parentdir }}
It can be used multiple times: {{ filename|parentdir|parentdir }}

… ve diğer Django kalıbı özellikleri.

İçe aktarma hızı#

Sürüm denetimi sistemi deposunu almak ve çevirileri Weblate içine aktarmak, çevirilerinizin boyutuna bağlı olarak uzun bir süreç olabilir. İşte bazı ipuçları:

Yapılandırmayı iyileştirin#

Varsayılan yapılandırma, Weblate denemeleri yapmak ve hata ayıklamak için kullanışlıdır. Üretim kurulumu için bazı farklı ayarlamalar yapmanız gerekir. Birçoğunun başarım üzerinde oldukça büyük bir etkisi vardır. Ayrıntılı bilgi almak için: Üretim kurulumu, özellikle:

Kaynak sınırlarını denetleyin#

Büyük çevirileri ya da depoları içe aktarıyorsanız, sunucunuzun kaynak sınırlamalarından etkilenebilirsiniz.

 • Boş bellek miktarını denetleyin, çeviri dosyalarının işletim sistemi tarafından ön belleğe alınması başarımı büyük ölçüde artırır.

 • İşlenecek çok sayıda dizge varsa disk işlemleri darboğaz oluşturabilir. Disk hem Weblate hem de veri tabanı tarafından dayatılır.

 • Ek işlemci çekirdekleri, arka plan görevlerinin başarımını artırmaya yardımcı olabilir (ayrıntılı bilgi almak için: Celery ile arka plan görevlerini kullanmak).

Gereksiz denetimleri kullanımdan kaldırın#

Bazı kalite denetimleri için oldukça fazla kaynak gerekebilir ve gerekmeyen denetimler yok sayılırsa içe aktarım sırasında size biraz zaman kazandırabilir. Yapılandırma ile ilgili bilgi almak için: CHECK_LIST.

Bileşenleri kendiliğinden oluşturmak#

Projenizde onlarca çeviri dosyası varsa (farklı gettext alanları veya Android uygulamalarının bölümleri gibi), bunları kendiliğinden içe aktarmak isteyebilirsiniz. Bunun için komut satırından import_project ya da import_json komutları kullanabilir ya da Bileşen keşfi eklentisini kurabilirsiniz.

Eklentiyi kullanmak için, önce bir çeviri dosyasına bir bileşen oluşturmanız (gelecekte yeniden adlandırılma ya da silinme olasılığı en düşük olanı seçin) ve eklentiyi bu bileşene kurmanız gerekir.

Yönetim komutlarını kullanmak için, tüm bileşenleri kapsayacak bir proje oluşturmanız ve ardından import_project ya da import_json komutunu yürütmeniz gerekir.