Apple iOS dizgeleri#

Dosya biçimi genellikle Apple:index:iOS <pair: iOS; translation> uygulamalarını çevirmek için kullanılır. Ancak PWG 5100.13 ile standartlaştırılır ve NeXTSTEP/OpenSTEP üzerinde kullanılır.

Apple iOS dizgeleri genellikle tek dilli çeviriler olarak kullanılır.

Weblate yapılandırması#

Tipik Weblate Bileşen yapılandırması

Dosya maskesi

Resources/*.lproj/Localizable.strings

Tek dilli temel dil dosyası

Resources/en.lproj/Localizable.strings ya da Resources/Base.lproj/Localizable.strings

Yeni çeviriler kalıbı

Boş

Dosya biçimi

iOS dizgeleri (UTF-8)