GNU gettext PO (Portable Object)#

Özgür yazılımları çevirmek için en yaygın olarak kullanılan biçim.

Dosyada depolanan bağlamsal bilgiler, üst bilgileri ayarlanarak veya ilgili kaynak dosyalarla bağlantı kurularak sağlanabilir.

PO dosyası üst bilgisi#

PO dosyasının üst bilgileri Weblate tarafından kendiliğinden hazırlanır. İsteğe bağlı olarak Kaynak dizge hata bildirme adresi ve “Language-Team” üst bilgisi ayarlansın bilgileri bulunabilir.

Tek dilli gettext#

Bazı projeler tek dilli biçimler için gettext kullanmaya karar verir. Yalnızca kaynak kodlarındaki kimlikleri kodlarlar ve dizgenin İngilizce ile birlikte tüm dillere çevrilmesi gerekir. Bu yöntem desteklenir, ancak bileşenleri Weblate içine aktarırken açıkça bu dosya biçimini seçmeniz gerekir.

Örnek dosyalar#

İki dilli Gettext PO dosyası genellikle şöyle görünür:

#: weblate/media/js/bootstrap-datepicker.js:1421
msgid "Monday"
msgstr "Pondělí"

#: weblate/media/js/bootstrap-datepicker.js:1421
msgid "Tuesday"
msgstr "Úterý"

#: weblate/accounts/avatar.py:163
msgctxt "No known user"
msgid "None"
msgstr "Žádný"

Tek dilli Gettext PO dosyası genellikle şöyle görünür:

#: weblate/media/js/bootstrap-datepicker.js:1421
msgid "day-monday"
msgstr "Pondělí"

#: weblate/media/js/bootstrap-datepicker.js:1421
msgid "day-tuesday"
msgstr "Úterý"

#: weblate/accounts/avatar.py:163
msgid "none-user"
msgstr "Žádný"

Temel dil dosyası şöyle olacaktır:

#: weblate/media/js/bootstrap-datepicker.js:1421
msgid "day-monday"
msgstr "Monday"

#: weblate/media/js/bootstrap-datepicker.js:1421
msgid "day-tuesday"
msgstr "Tuesday"

#: weblate/accounts/avatar.py:163
msgid "none-user"
msgstr "None"

Weblate yapılandırması#

İki dilli gettext için tipik Weblate Bileşen yapılandırması dosyası

Dosya maskesi

po/*.po

Tek dilli temel dil dosyası

Boş

Yeni çeviriler kalıbı

po/messages.pot

Dosya biçimi

Gettext PO dosyası

Tek dilli gettext için tipik Weblate Bileşen yapılandırması dosyası

Dosya maskesi

po/*.po

Tek dilli temel dil dosyası

po/en.po

Yeni çeviriler kalıbı

po/messages.pot

Dosya biçimi

Gettext PO dosyası (tek dilli)