Weblate Python API#

Kurulum#

Python API ayrıca alınır. Alabilmek için Weblate istemcisi (wlc) kurmanız gerekir.

pip install wlc

wlc#

WeblateException#

exception wlc.WeblateException#

Tüm özel durumlar için temel sınıf.

Weblate#

class wlc.Weblate(key='', url=None, config=None)#
Parametreler:
  • key (str) – Kullanıcı anahtarı

  • url (str) – API sunucusu adresi, belirtilmemişse varsayılan adres kullanılır

  • config (wlc.config.WeblateConfig) – Yapılandırma nesnesi, diğer parametreleri değiştirir.

API erişim sınıfı. API anahtarını ve isteğe bağlı olarak API adresini tanımlar.

get(path)#
Parametreler:

path (str) – İstek yolu

Dönüş türü:

object

Tek bir API GET çağrısı yapar.

post(path, **kwargs)#
Parametreler:

path (str) – İstek yolu

Dönüş türü:

object

Tek bir API GET çağrısı yapar.

wlc.config#

WeblateConfig#

class wlc.config.WeblateConfig(section='wlc')#
Parametreler:

section (str) – Kullanılacak yapılandırma bölümü

XDG teknik özelliklerine uygun yapılandırma dosyası işleyici.

load(path=None)#
Parametreler:

path (str) – Yapılandırmanın yükleneceği yol.

Yapılandırmayı bir dosyadan yükler. None olarak belirtilirse, XDG yapılandırma yolunuzda (/etc/xdg/wlc) bulunan wlc yapılandırma dosyasından (~/.config/wlc) yüklenir.

wlc.main#

wlc.main.main(settings=None, stdout=None, args=None)#
Parametreler:
  • settings (list) – Demetlerin listesi olarak geçersiz kılınacak ayarlar

  • stdout (object) – stdout dosya nesnesi çıktıyı yazdırmak için varsayılan olarak ``sys.stdout` kullanır

  • args (list) – İşlenecek komut satırı bağımsız değişkenleri. Varsayılan olarak ``sys.args` kullanır

Komut satırı arayüzü için ana giriş noktası.

@wlc.main.register_command(command)#

main() tarafından kullanılan ana işleyicide Command sınıfını kaydeden dekoratör.

Command#

class wlc.main.Command(args, config, stdout=None)#

Komutları çağıran ana sınıf.