Android dizge kaynakları#

Uygulamaları çevirmek için özel Android dosya biçimi.

Android dizge kaynakları tek dillidir, Tek dilli temel dil dosyası diğer dosyalardan farklı bir konumda tutulur – res/values/strings.xml.

Weblate, dizeglerden şu şekilde kaçar:

 • Bir dizge geçerli bir XML ise, çeviriye XML olarak eklenir.

 • ? ve @ karakterlerinin biçem veya kaynak referansları olarak yorumlanmasından kaçınılması için dizgenin başına \\ eklenir.

 • Dizgede birden fazla boşluk bulunuyorsa, çift tırnak (") arasına alınır.

 • Yeni satırlardan \\n şeklinde kaçınılır, ancak gerçek satır sonu da okunabilirlik amacıyla korunur.

Not

Android string-array yapıları şu anda desteklenmiyor. Bu soruna çözmek için, dizge dizilerinizi birbirinden ayırabilirsiniz:

<string-array name="several_strings">
  <item>First string</item>
  <item>Second string</item>
</string-array>

şuna dönüşür:

<string-array name="several_strings">
  <item>@string/several_strings_0</item>
  <item>@string/several_strings_1</item>
</string-array>
<string name="several_strings_0">First string</string>
<string name="several_strings_1">Second string</string>

String bileşenlerini gösteren string-array farklı bir dosyada tutulmalı ve çevrilecek olarak sunulmamalıdır.

Bu betik, var olan dizgeler.xml dosyalarınızı ve çevirilerinizi önceden işlemenize yardımcı olabilir: https://gist.github.com/paour/11291062

İpucu

Bazı dizgelerin çevrilmesini önlemek için, bunlar çevrilemez olarak imlenebilir. Bu seçenek özellikle dizge başvuruları için kullanışlı olabilir:

<string name="foobar" translatable="false">@string/foo</string>

Weblate yapılandırması#

Tipik Weblate Bileşen yapılandırması

Dosya maskesi

res/values-*/strings.xml

Tek dilli temel dil dosyası

res/values/strings.xml

Yeni çeviriler kalıbı

Boş

Dosya biçimi

Android dizgesi kaynağı